โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 30, 2015

การใช้ over

over = เกิน / กว่า / ท่วม / ทั่ว / ปกคลุม / บน / เหนือ

ความรู้เบื่องต้น
oversee ควบคุม / กำกับ / สำรวจ / คุมงาน
hangover เมาค้าง
win over ได้รับความสนับสนุนจาก
wingover การบินผาดโผน
over here ที่นี่
Overdrive หมุนเกินต้นกำลัง / รอบเอ้าท์พุท มากกว่า อินพุท
overnight ในชั่วข้ามคืน
weep over ร้องไห้เสียใจกับ
whip over เดินทางรวดเร็วข้าม
wipe over เช็ดออก
work over ทำอีกครั้ง
zoom over บินผ่าน (ด้านบน) อย่างเร็ว
over there ที่โน่น / ที่นั่น / ตรงนั้น
over think คิดหนัก / คิดมาก
over age อายุเกินกำหนด
overweight หนักเกินกำหนด
watch over รักษาการณ์
worry over กังวลเกี่ยวกับ
winter over ออกไปไหนไม่ได้ตลอดฤดูหนาว
The overture โหมโรง
wrangle over ทะเลาะเกี่ยวกับ
Hand it over! สงมันมา
No overtaking ห้ามแซง
over the moon มีความสุขเหลือล้น (สำนวน)
over qualified ดีเกินไป
to fuss over it คิดมาก
care and oversee ใส่ใจดูแลคุ้มครอง
It is over there อยู่ทางนั้น
for over 10 years นานกว่า 10 ปีแล้ว
It's all over now ตอนนี้ มันจบสิ้นแล้ว
over presumptuous มักจะสรุปเอาเองมากไป
Right over there โน่นไง
the rain was over ฝนหยุดแล้ว
go over the bridge ข้ามสะพาน
watch over closely คุมแจ
just over two years มากกว่าสองปี
over and over again ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
overhanging dangers ภัยคุกคามต่าง ๆใกล้เข้ามาแล้ว
they are over there พวกเขาอยู่ที่นั่น(คน สัตว์ สิ่งของ)
get over missing you หายคิดถึง
overhead compartment ตู้เก็บของเหนือศีรษะ
watch over the house เฝ้าบ้าน
to overhaul an engine ยกเครื่องเครื่องยนต์ / ซ่อมเยอะ /เปลี่ยนใหม่
go over the roundabout เข้าไปในวงเวียน
to haggle over a price ต่อรองราคา
your account’s overdrawn บัญชีของคุณถอนเงินเกินจำนวนจำกัด
work in the government office ทำราชการ
overtly agree but courtly oppose พูดอีกอย่าง แต่ทำอีกอย่าง (ปากว่าตาขยิบ)
DOUBLE OVER HEAD CAMSHAFT เพลาลูกเบี้ยวคู่ เหนือหัวลูกสูบ
were something over the shoulder ตะพาย / ห้อยบ่า / เฉียงบ่า / แขวนบ่า
AIR OVER HYDRAULIC BRAKE SYSTEM ระบบเบรก ลม ดันน้ำมัน / ระบบเบรก ลมควบคุมน้ำมัน

การใช้ over = ขยับไป, เขยิบไปหน่อย
Move over, please.
Scoot over, please.


get + it+ over = เสร็จ / จบ
- I just wanna get it over with.
ฉันแค่อยากให้มันเสร็จ

- He just wanted to get it over with.
เขาแค่อยากให้งานมันจบ ๆไป

- He was just trying to get it over with.
เขาพยายามทำให้มันจบ ๆไปget over + Noun = ฟื้น /หาย / ทำใจได้ / ก้าวข้ามผ่าน / ตัดใจ(จากสิ่งใด สิ่งหนึ่ง)
- Just get over it.
ตัดใจซะเถอะ

- Get over it!
ทำใจกับเรื่องนั้นซะ

- I can’t get over you.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

- You still can’t get over it, right.
คุณยังทำใจไม่ได้ใช่ไหม

- You should try to get over her.
คุณควรจะตัดใจจากเธอเสียเถอะ

- I can’t get over failing my exams.
ฉันตัดใจเรื่องที่สอบตกไม่ได้

- The clip got over 20 million views.
ยอดวิวของคลิปพุ่งกว่า 20 ล้านวิว

- Do you have the strength to get over your ex?
คุณมีความเข้มแข็ง พอที่จะลืมแฟนเก่าหรือไม่

- I got over the flu but I still can't get over my ex!
ฉันหายไข้แล้ว แต่ก็ยังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over him
ฉันเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over her.
ผมเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักทีgo over = ทวนซ้ำ / ผ่านการยอมรับ
- I asked the boy to go over his story again.
ฉันขอให้เด็กผู้ชายเล่าเรื่องซ้ำใหม่

- We went over the accounts very thoroughly but couldn’t find any mistakes.
เราตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดละออแต่หาที่ผิดไม่พบ

หมายเหตุ go over there = ไปที่นั่น
- Can you go over there today?
วันนี้คุณไปที่นั่นได้ไหม


over there = ที่นั่น / ตรงนั้น
หมายเหตุ
Over there ที่โน้น = ที่นั่น / ตรงนั้น
Way over there = ตรงโน้นน(ไกลมาก)
All the way over there = ตรงโน้นนน! (ไกลมาก ๆ )

- Let 's go eat over there.
เราไปกินกันตรงนั้นเถอะ

- That's my ex over there.
นั่นอะ แฟนเก่าฉันเอง

- Right over there, please.
ทางโน้นเลย ช่วยหน่อย

- They're right over there.
พวกเขาอยู่นั่นไง

- Shine the light over there.
ส่องไฟไปตรงนั้นซิ

- This parcel is overweight.
พัสดุนี้น้ำหนักเกิน

- The bus stop is way over there.
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้น

- That car over there is mine.
รถยนต์คั้นนั้น ตรงโน้น เป็นของฉัน

- Is that your friend over there?
คนนั้นคือเพื่อนของคุณใช่ไหม

- You can take the lift over there.
คุณสามารถขึ้นลิฟต์ทางด้านโน้นได้เลย

- Do you see that girl sat over there?
คุณเห็นผู้หญิงที่นั่งตรงโน้นไหม

- We can use the footbridge over there.
เราไปใช้สะพานลอยตรงโน้นกันเถอะ

- I dare you to hit on that girl over there.
ฉันท้าให้นายไปจีบสาวคนนั้น
over and over again = ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- Can you tell me all over again?
คุณเล่าให้ผมฟังใหม่ได้ไหม

- keeps living the same day over and over again.
เขาใช้ชีวิตอยู่ในวันเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อยู่อย่างนั้น

- This song is a hit. I just wanna listen to it over and over again.
เพลงนี้ฮิตมาก ๆ ฉันอยากจะฟังซ้ำอีก

- He is probably practicing the new song right now, over and over again, until his vocal chords bleed.
เขาคงจะซ้อม ร้องเพลงใหม่กันอยู่ ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั้งเส้นเสียงแตก

การใช้ over แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ over สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : on
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : on

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : on
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : on
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : on
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : on
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : on
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : on
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : on
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : on
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : on
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : on
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : on
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : on
15. American heritage : www.ahdictionary.com : on
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : on
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : on
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : on
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : on
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : on
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : on
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : on
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : on
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : on
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : on
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : on
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : on
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : on
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : on
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : on
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : on

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : on
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : on
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : on

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ over
- It's over.
มันจบแล้ว

- We’re over!
เราเลิกกันเถอะ

- My car is there.
รถของฉันอยู่ที่นั่น

- Come on over.
มาหาฉันก่อนสิ

- Don’t overdo it!
ทำอะไรเวอร์เกิน

- Is it over the limit?
เกินอัตราหรือเปล่า

- I’ve got a hangover.
ฉันเมาค้าง

- You’re overconfident.
คุณมั่นใจมากเกินไป

- I was over you.
ฉันตัดใจจากเธอได้แล้ว

- I was over you.
ฉันตัดใจจากเธอได้แล้ว

- Don't go overboard!
อย่าเวอร์

- I’m not over him yet.
ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

- He is overoptimistic.
เค้ามองโลกในแง่ดีเกินไป

- He threw it over the wall.
เขาโยนมันข้ามกำแพง

- The toilet is over there.
ห้องสุขาอยู่ที่นั่น

- Let’s start all over again.
เราเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะ

- Has he been over here?
เขาเคยมาที่นี่หรือเปล่า

- They are on overtime.
พวกเขากำลังทำงานล่วงเวลา

- I just wanna get it over with.
ฉันแค่อยากให้มันเสร็จ

- I can jump over this fence.
ผมสามารถกระโดดข้ามรั้วนี้ได้

- I’m over the moon.
ฉันมีความสุขเหลือล้น (สำนวน)

- This parcel is overweight.
พัสดุนี้น้ำหนักเกิน

- We should start all over again.
เราน่าจะเริ่มต้นกันใหม่นะ

- You still can’t get over it, right.
คุณยังทำใจไม่ได้ใช่ไหม

- I have an advantage over you.
ฉันได้เปรียบคุณ

- I can see many people over there.
ตรงโน้น ฉันเห็นผู้คนเยอะมาก

- You have an advantage over me.
คุณได้เปรียบฉัน

- He just wanted to get it over with.
เขาแค่อยากให้งานมันจบๆไป

- The forms are located over there.
แบบฟอร์มอยู่ตรงนั่น

- I want to work overtime today.
วันนี้ฉันอยากทำงานล่วงเวลา

- That car over there is mine.
รถยนต์คั้นนั้น ตรงโน้น เป็นของฉัน

- Is that your friend over there?
คนนั้นคือเพื่อนของคุณใช่ไหม

- He has thrown up all over himself.
เขาได้อ้วกใส่ตัวเองเต็มไปหมด

- Don’t be over presumptuous.
อย่าเป็นคนที่สรุปอะไร ๆ เอาเองมากไป

- So it's over, it's finished and I quit.
มันจบแล้ว มันเสร็จสิ้น และผมลาออก

- He was just trying to get it over with.
เขาพยายามทำให้มันจบ ๆไป

- You can take the lift over there.
คุณสามารถขึ้นลิฟต์ทางด้านโน้นได้เลย

- Do you see that girl sat over there?
คุณเห็นผู้หญิงที่นั่งตรงโน้นไหม

- He has spent over 70,000 dollars
เขาได้ใช้เงินไปกว่า 70,000 ดอลลาร์

- We can use the footbridge over there.
เราไปใช้สะพานลอยตรงโน้นกันเถอะ

- Your dog mustn’t jump over the fence.
หมาของคุณ ต้องไม่กระโดข้ามรั้วมา

- Can John come over for dinner?
จอห์นสามารถมากินมื้อเย็นกับเราได้ได้ไหม

- Why are so many people overweight?
ทำไมผู้คนจำนวนมาก จึงมีน้ำหนักมากจนเกินไป

- Don't overreact. It's not that big of a deal!
อย่าเวอร์ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น

- I guess they’re a little bit over the top.
ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะเว่อร์ไปนิดหน่อยนะ

- My wife can be overbearing sometimes.
บางทีภรรยาผมก็จุ้นจ้าน จนเกินที่ผมจะทนได้

- We’re done. It’s over. Get out of my life!
เราจบกันแล้วล่ะ จบสิ้นกันที ออกไปจากชีวิตฉันซะ

- I’m not fat, I’m just so sexy that it overflows!
ฉันไม่ได้อ้วน แค่เซ็กซี่ท่วมท้น จนมันล้นหลามออกมา

- Do you have the strength to get over your ex?
คุณมีความเข้มแข็ง พอที่จะลืมแฟนเก่าหรือไม่

- Why? … I don’t want to tell you all over again…
ทำไมหรอคะ … ฉันไม่อยากเล่าซ้ำแล้ว…

- People over 60 years old are considered old.
คนอายุเกิน 60 ปี ก็ถือว่าแก่แล้ว

- I got over the flu but I still can't get over my ex!
ฉันหายไข้แล้ว แต่ก็ยังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้

- Do you work overtime on some national holidays?
คุณทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ราชการบ้างไหม

- It's the one that I've tried to write over and over again.
มันเป็นเพลงที่ฉันพยายามแต่ง เป็นประจำ

- Never mind. I’ll come over myself, in two days’ time for sure.
ไม่เป็นไร ผมจะลงไปเอง ภายใน 2 วันนี้ผมไปแน่

- Optimism can help you overlook petty issues.
การมองโลกในแง่ดี ทำให้คุณมองข้ามปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆไปได้

- It’s been over 5 hours. He didn’t even go to the toilet once.
ผ่านมาตั้ง 5 ชั่วโมงแล้ว เขาไม่เข้าห้องน้ำสักครั้ง

- You must walk all the way over there if you want to see it.
คุณต้องเดินไปตรงโน้น ถ้าคุณต้องการเห็น

This video has gotten over 20 million views in just a few days.
วิดีโอนี้มีคนรับชมมากกว่า 20 ล้านครั้งในช่วง 2-3 วัน

- I keep getting the same threatening email over and over again.
ฉันได้รับอีเมลข่มขู่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

- He was over the moon when her boss gave her a promotion.
เธอสุขล้นเหลือ เมื่อเจ้านายเลื่อนตำแหน่งให้

- Have you ever spent over 1000 baht for a piece of clothing?
คุณเคยซื้อเสื้อผ้าชิ้นนึง ที่เกินหนึ่งพันบาทไหม

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over him
ฉันเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over her.
ผมเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที

- The other person will then try to hit it back to you over the net.
ผู้เล่นฝั่งตรงข้าม จะพยายามตีลูกผ่านเน็ทกลับมาหาเรา

- My house is so messy, and I’ve got company coming over tomorrow.
บ้านฉันรกมาก แล้วพรุ่งนี้จะมีคนมาที่บ้าน

- I help to manage and oversee the finances of a person, company or business.
ฉันช่วยในการจัดการและดูแลด้านการเงินของบุคคล บริษัท หรือธุรกิจ

- Over 400 flights have been canceled and approximately 60,000 tourists are stranded.
เที่ยวบินกว่า 400 เที่ยวถูกยกเลิก และนักท่องเที่ยวประมาณ 6 หมื่นคนต้องตกค้าง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment