โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 5, 2015

going to...จะ...

จะ... going to...ใช้บอกเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถึงแม้ว่า "going to" จะใช้โครงสร้างประโยค ของ Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)
แต่จะมีความหมายในเรื่องอนาคต
เราสามารถใช้ สำนวน"going to” แทน will และ shall ได้ในประโยคกรณีดังต่อไปนี้
- แสดงความตั้งใจ หรือสิ่งที่คาดว่าจะเป็นจริงของผู้พูดเท่านั้น
แต่จะไม่ใช้กับสิ่งที่จะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ตามธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

หมายเหตุ "going to" จะไม่ใช้คู่กับ กริยาแสดงการรับรู้ เช่น
- forget ลืม
- know รู้, รู้จัก
- like ชอบ
- love รัก
- remember จำ
- understand เข้าใจ


โครงสร้างประโยค
S + be (is, am, are) + going to...
มีความหมายว่า "จะ..." ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจ
ประโยคตัวอย่าง
- I am going to try!
ฉันจะพยายาม!

- I've decided that I'm going to be a teacher when I grow up.
ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นครูเมื่อโตขึ้น

Indirect speech(การนำคำพูดไปเล่าต่อโดยอีกบุคคลหนึ่ง)
- He said that he wasn't going to fall for it!
เขาบอกว่าเขาจะไม่ตกหลุมพรางหรอก

- He said that he wasn't going to explain anything.
เขาไม่ได้อธิบายทุกอย่าง
ตัวอย่างประโยคเงื่อนไข ถ้าไม่ทำอย่างนั้น อย่างนี้ อาจเกิดเหตการณ์...
โดยใช้
"going to"
If you don't start losing weight, we are both going to lose.
ถ้านายยังไม่ยอมลดน้ำหนัก เราจะแพ้ทั้งคู่

I am going to lose the race, you are going to lose your job.
ฉันจะแพ้การแข่งขัน นายก็จะตกงาน

If you don't start losing weight, ถ้านายยังไม่ยอมลดน้ำหนัก (ประโยคสร้างเงื่อนไข)
we are both going to lose. เราจะแพ้ทั้งคู่ (ประโยคผลลัพธ์จากเงื่อนไข)
I am going to lose the race, ฉันจะแพ้การแข่งขัน (ประโยคผลลัพธ์จากเงื่อนไข)
you are going to lose your job. นายก็จะตกงาน (ประโยคผลลัพธ์จากเงื่อนไข)- คุณจะไปกับใคร
Who are you going with?
With whom are you going? (เป็นทางการ)รวมตัวอย่างประโยค going to (ประโยคปฏิเสธ)
- I'm not going in there.
ฉันจะไม่เข้าไปข้างใน

- I'm not going to do it.
ฉันจะไม่ทำ

- I'm not going anywhere.
ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้น

- You're not going to pick me?
เธอจะไม่เลือกฉันใช่ไหม

- No! I'm not going up there!
ไม่ ฉันไม่ขึ้นไปหรอกนะ

- I am not going to ask twice.
ฉันจะไม่พูดเป็นครั้งที่สองนะ

- I'm not going back in there.
ฉันไม่กลับเข้าไปแน่ ๆ

- I'm not going to debate that.
ฉันไม่โต้เถียงเรื่องนั้น

- He is not going to come here.
เขาคงไม่มาแล้วล่ะ

- You're not going to tell me?
เธอจะไม่บอกฉันเหรอ

- You're not going to believe.
เธอต้องไม่เชื่อแน่นอน

- Are you not going to try it?
คุณจะไม่ลองก่อนเหรอคะ

- I'm not going anywhere without you.
ฉันไม่ไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีเธอรวมตัวอย่างประโยค going to

- We're going to...
พวกเรากำลังจะไป...

- I am going to win.
ฉันชนะแน่

- I am going too.
ฉันไปด้วย

- I am going to bed.
หนูไปนอนน่ะค่ะ

- I am going to L.A.
ฉันจะได้ไปแอลเอ

- I am going to try!
ฉันจะพยายาม!

- I am going to mom.
หนูจะไปหาแม่

- I am going to sleep!
ฉันจะนอน!

- I am going to leave.
ฉันต้องไปแล้ว

- I am not going to.
ฉันไม่ไปด้วยเอาหรอกนะ

- Are you going too?
คุณหนูไปด้วยกันไหมครับ

Are you going to leave us?
คุณจะไปจากพวกเราหรอ

- Help me I am going to fall.
ช่วยฉันด้วย...!!!ฉันจะหล่นแล้ว

- You are going to lose to me.
นายกำลังจะแพ้ฉัน

- I am going to follow them.
ฉันจะไปตามพวกเขา

- Then, I"m going to go now.
ถ้างั้นฉันไปก่อนนะ

- I am going to pick them up.
ผมจะไปรับพวกเค้า

- We are going to be together.
เราจะอยู่ด้วย กัน

- I am just going to go home.
ฉันแค่ต้องกลับบ้าน

- We are going to see daddy.
เราจะไปหาพ่อกัน

- What are you going to do?
คุณจะทำอะไรต่อไป

- Are you going to tell him?
เธอจะบอกเขาหรือเปล่า

- Who's going to believe me?
แล้วใครจะเชื่อฉันหล่ะ

- I am not going to New York.
ฉันจะไม่ได้ไปนิวยอร์ค

- I am going to get my son out of this.
ผมจะไปพาตัวลูกชายผมออกไปจากที่นี่

Well, I'm going to move out anyway.
ยังไงก็ตาม ผมกำลังจะย้ายออกไปข้างนอก

- I'm going to be 30 minutes late today.
วันนี้ ผมจะไปถึงที่นั่นสายสัก 30 นาที
(การเดินทางมีปัญหา)

- I don't know how I am going to get past it.
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไง

- A : So are you going to sell it or not? B : Not going to sell.
A : แล้วเธอจะยังขายมันอยู่มั้ยเนี่ย B : ไม่ขงไม่ขายมันแล้ว

- I've decided that I'm going to be a teacher when I grow up.
ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นครูเมื่อโตขึ้น

- I'm beginning to worry about how I'm going to take care of my family."
ฉันเริ่มกังวลว่าฉันจะดูแลครอบครัวของฉันได้อย่างไร "


1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : going
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : going

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : going
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : going
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : going
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : going
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : going
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : going
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : going
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : going
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : going

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : going
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : going
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : going

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment