โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

การใช้ To

สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Most vaccines take more than a decade to make. But scientists are racing to develop one for Covid-19 in a year.
วัคซีนส่วนใหญ่ใช้เวลาทำมากกว่าทศวรรษ แต่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งเพื่อที่จะพัฒนาสำหรับ Covid-19 ในหนึ่งปี


This is what it will take to do it.
นี่คือสิ่งที่จะต้องทำ

คำศัพท์ข่าว
- decade = ทศวรรษ, รอบสิบปี
- develop = พัฒนา
- racing = แข่ง, แข่งความเวลา
- to = เพื่อ, เพื่อที่จะ (to + v1 ไม่ผัน)
- vaccine = vaccineความรู้พื้นฐาน
going to (กำลังจะ...)
I’m dying to = ฉันต้องการ...(สิ่งทีอยากทำมาก ๆ)
be going to marry you = กำลังจะแต่งงานกั่บคุณ
to what extent = ขนาดไหน / ระดับไหน
have to = must (จะต้อง...)
has to = must (จะต้อง...)
ought to = (ควร...)
used to = (เคย...)
pay to = จ่ายเพื่อเสียค่าบริการ
would like to = want to (ต้องการ...)

ข้อสังเกตุการใช้ to
- ใช้แบบ บุรพบท (to ตามด้วยคำนาม)
โครงสร้าง to + V1 + ing / Noun
to = ไปถึง / ให้แก่

- ใช้แบบ Infinitive with to
โครงสร้าง to + V1
to = เพื่อที่จะทำ...♥ - Verb + to + V1 ใช้คั่นระหว่างกริยาช่องที่ 1 สองตัวไม่ให้ติดกัน =(...เพื่อที่จะ...)
หมายเหตุ คำประเภทเดียวกัน ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ยกเว้น Adjective และ Noun แต่จะมีความหมายต่างกัน
- To what extent = ขนาดไหน / ระดับไหน
- To what extent can you be friends with your child?
คุณสามารถเป็นเพื่อนกับบุตรหลานของคุณได้เท่าไหร่


♥ - "about to" + เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
- We're about to eat.
เรากำลังจะกิน

- She is about to cry.
เธอกำลังจะร้องไห้

- We're about to start.
เรากำลังจะเริ่มต้น

- They are about to go.
พวกเขากำลังจะไป

- I am about to go out.
ฉันกำลังจะออกไปข้างนอก

- Is he about to sing?
เขากำลังจะร้องเพลงใช่ไหม

- We are about to leave here.
เรากำลังจะออกจากที่นี่

♥ - จะ... going to...ใช้บอกเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถึงแม้ว่า "going to" จะใช้โครงสร้างประโยค ของ Present Continuous Tense
(ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)

- I am going to mom.
หนูจะไปหาแม่

- I am going to L.A.
ฉันจะได้ไปแอลเอ

- I am going to try!
ฉันจะพยายาม!

- I am going to leave.
ฉันต้องไปแล้ว

- I am going to sleep!
ฉันจะนอน!

- We are going to see daddy.
เราจะไปหาพ่อกัน

- Then, I'm going to go now.
ถ้างั้นฉันไปก่อนนะ

- I am going to pick them up.
ผมจะไปรับพวกเค้า

- We are going to be together.
เราจะอยู่ด้วย กัน

- I'm going to go back home.
ฉันจะกลับบ้าน♥ - to + จุดหมายปลายทางสถานที่, จุดประสงค์ทางความคิด (คำนาม, คำสรรพนาม)
- I just talked to him.
เพิ่งคุยกับเค้า

- Let’s go to a movie.
เราไปดูหนังกันเถอะ

- let's get to the point.
เราเข้าประเด็นเถอะ

- I'm going to forgive you.
ฉันจะให้อภัยคุณ

- You know how to do it, right?
คุณรู้วิธีการทำใช่ไหม

- He chose not to argue with her.
เขาเลือกที่จะไม่เถียงกับเธอ

- We have to get you out of here.
เราต้องพาคุณออกไปจากที่นี่

- I’m going to the temple to make merit.
ฉันกำลังไปวัดเพื่อทำบุญ

- Please try to say it again.
พยายามพูดอีกครั้งนึง

- She refused to go with me.
เธอปฏิเสธที่จะไปกับฉัน

- Someone wants to talk to you.
ใครบางคนต้องการคุยกับคุณ

- We need to fix this problem.
เราต้องแก้ไขปัญหานี้♥ - too...to... (มากเกินกว่าที่จะ .....)
- I am too tired to do run.
ฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะวิ่ง

- I am too tired to do eat.
ฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะกิน

- I am too tired to do walk.
ฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะเดิน

- I'll probably be too tired to do it.
ฉันคงจะเหนื่อยเกินไปที่จะทำ♥ - Number + to + Number / ตัวเลข + to + ตัวเลข (ใช้คั่นระหว่าง จำนวน)
- It's quarter to nine.
อีกสิบห้านาทีจะถึงเก้าโมง / สามทุ่ม

- I think that girl is probably twenty to thirty.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้น น่าจะอายุ 20 ถึง 30

- I think that girl is probably twenty-five to thirty.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้น น่าจะอายุ 25 ถึง 30

- I told him that his wound should be better within two to three days.
ฉันบอกเขาว่าบาดแผลของเขาควรจะดีขึ้นภายในสองถึงสามวัน


♥ - "used to" มีความหมายว่า เมื่อก่อนนี้... / เคย... (ซึ่งในปัจจุบันไม่ทำแล้ว)
- I used to think that way.
เมื่อก่อนนี้ฉันเคยคิดแบบนั้น

- My kids used to go there.
เมื่อก่อนนี้ลูก ๆของฉันไปที่นั่น

- He used to be a gentleman.
เมื่อก่อนนี้ เขาเคยเป็นสุภาพบุรุษ

- I used to work with them.
เมื่อก่อนนี้ ฉันเคยทำงานกับพวกเขา


♥ - "Verb to be" + "used to" มีความหมายว่า เคยชินกับ.../คุ้นเคยกับ...
- I am used to these things.
ฉันคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้

- I'm used to eating alone.
ฉันเคยชินกินคนเดียว

- I am used to the noise.
ฉันเคยชินกับเสียงดังรบกวน


♥ - "ought to" มีความหมายคว่า ควร...
- John ought to do his homework.
จอห์นควรจะทำการบ้านของเขา
- You ought to have apologized to her.
คุณควรจะขอโทษเธอ

- Maybe I ought to expand the memory.
บางทีฉันควรจะขยายหน่วยความจำ /บางทีฉันควรจะเพิ่มแรมคำย่อ ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาพูด (gonna / gotta /wanna 'I've got to)
going to ภาษาพูด ย่อเป็น gonna / จะ...
got to ภาษาพูด ย่อเป็น gotta / ต้อง...
want to ภาษาพูด ย่อเป็น wanna / อยากจะ... , ต้องการที่จะ...
'I've got to'. = I have got to'= ฉันต้อง...

♥ รวมประโยคที่ใช้ to
- To love is to give.
ความรักคือการให้

- I don’t want to sin.
ฉันไม่อยากทำบาป

- I’d like to try that.
ฉันอยากลองดูบ้าง

- It’s great to see you.
ดีจังเลยที่เจอคุณ

- I’m dying to meet you.
ผมอยากพบคุณใจจะขาด

- I’d love to do that.
ดูน่าสนุกจัง ฉันอยากทำบ้าง

- I'm calling to thank you.
ฉันโทรมาเพื่อขอบคุณคุณ

- I don't have time to talk.
ฉันไม่มีเวลาคุย

- I don't know what to say.
ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไร

- He refused to talk to me.
เขาปฏิเสธที่จะพูดคุยกับฉัน

- They refused to help us.
พวกเขาปฏิเสธที่จะช่วยเรา

- Don't allow this to happen.
อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

- I've decided to forgive you.
ฉันตัดสินใจที่จะให้อภัยคุณ

- I don't want to lose any time.
ฉันไม่ต้องการเสียเวลาใด ๆ

- I'm not going to forgive you.
ฉันจะไม่ให้อภัยคุณ

- You have to forgive yourself.
คุณต้องให้อภัยตัวเอง

- I want to spend time with you.
ฉันต้องการใช้เวลาอยู่กับคุณ

- I need time to think about it.
ฉันต้องการเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนี้

- Do you like listening to music?
คุณชอบฟังเพลงไหม

- I've been to Italy many times.
ฉันเคยไปอิตาลีหลายครั้ง

- What time did you go to sleep?
คุณได้ไปนอนกี่โมง

- He chose not to argue with her.
เขาเลือกที่จะไม่เถียงกับเธอ

- I feel like I have to be there.
ฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องไปอยู่ที่นั่น

- I have to get something to eat.
ฉันจะไปหาอะไรมากินสักหน่อย

- I have to give it back tonight.
ฉันต้องเอามันกลับไป ในคืนนี้

- I have to go back to my office.
ฉันต้องกลับไปที่ออฟฟิศของฉัน

- It's almost time for her to go.
ไกล้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะไปแล้ว

- It's almost time for him to go.
ไกล้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะไปแล้ว

- It's almost time for you to go.
ไกล้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะไปแล้ว

- It's already time for us to go.
ไกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปแล้ว

- It's time the kids went to bed.
ถึงเวลาแล้วที่เด็ก ๆ ไปนอน

- It's time to make up your mind.
ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องตัดสินใจ

- There's still time to evacuate.
ยังมีเวลาที่จะต้องอพยพออก

- This is no time to be stubborn.
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องดื้อรั้น

- We have to do better next time.
เราต้องทำดีในครั้งต่อไป

- We have to give them more time.
เราต้องให้เวลาพวกเขามากขึ้น

- We still have time to evacuate.
เรายังมีเวลาที่จะอพยพ

- He didn't give me time to think.
เขาไม่ให้เวลาฉันคิด

- I don't have time to play games.
ฉันไม่มีเวลาเล่นเกม

- I have little time left to live.
ฉันมีเวลาเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย

- He ran, so as to arrive on time.
เขาวิ่งเพื่อให้ถึงทันเวลา

- He took a cab to arrive on time.
เขานั่งรถแท็กซี่มาถึงทันเวลา

- I don't have enough time to eat.
ฉันไม่มีเวลาพอที่จะกิน

- I don't have time to explain it.
ฉันไม่มีเวลาอธิบาย

- I don't have time to exercise.
ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกาย

- I don't have time to read books.
ฉันไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

- I don't want to waste your time.
ฉันไม่ต้องการให้คุณเสียเวลา

- I have no time to deal with you.
ฉันไม่มีเวลาที่จะจัดการกับคุณ

- I have no time to go to America.
ฉันไม่มีเวลาไปอเมริกา

- I'll have to mention it to Tom.
ฉันจะพูดถึงเรื่องนี้กับทอม

- I'll try to do better next time.
ฉันจะพยายามทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

- It is time for you to go to bed.
ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องนอน

- It's a waste of time to do that.
มันเสียเวลาที่จะทำ

- It's about time to go to school.
ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องไปโรงเรียน

- It's almost time for them to go.
เกือบถึงเวลาแล้ว ที่พวกเขาจะไป

- It's time to take your medicine.
ได้เวลาทานยาของคุณแล้ว

- I've been to Boston three times.
ฉันไปบอสตันสามครั้ง

- Now it's time to start studying.
ถึงเวลาที่จะเริ่มเรียนแล้ว

- They like to remember old times.
พวกเขาชอบที่จะจำวันเวลาเก่า ๆ

- They visit us from time to time.
พวกเขาเยี่ยมเรา เป็นครั้งคราว

- He is going to make it on time.
เขาจะทำมันให้ทันเวลา

- Tom needs time to think it over.
เขาต้องการเวลาที่จะทบทวน

- I have something to complete.
ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จ

- What time do you want to leave?
คุณต้องการออก เวลากี่โมง

- You have to give her more time.
คุณต้องให้เวลาเธอมากขึ้น

- You have to give him more time.
คุณต้องให้เวลาเขามากขึ้น

- I have something fun for us to do.
ฉันมีบางอย่างที่สนุกสำหรับเราที่จะทำ

- It takes a long time to convert.
ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง เป็นเวลานาน

- Tom wants to spend time with me.
ทอมต้องการใช้เวลาอยู่กับฉัน

- We don't have time to help them.
เราไม่มีเวลาที่จะช่วยพวกเขา

- We go fishing from time to time.
เราไปตกปลาเป็นครั้งคราว

- We have to get Tom to a doctor.
เราต้องพาลินดาไปหาหมอ

- We have to get you out of here.
เราต้องพาคุณออกไปจากที่นี่

- We have to get you to a doctor.
เราต้องพาคุณไปหาหมอ

- You don't have to say anything.
คุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไร

- We don't have any time to waste.
เราไม่มีเวลาที่จะเสีย / เราไม่มีเวลาแล้ว

- We're doing what we have to do.
เรากำลังทำในสิ่ง ที่เราต้องทำ

- What time are you going to work?
คุณกำลังจะไปทำงานกี่โมง?

- What time will you get to Bangkok?
คุณจะไปกรุงเทพฯ กี่โมง

- You have to give them more time.
คุณต้องให้เวลาพวกเขามากขึ้น

- You have to let me talk to Tom.
คุณต้องให้ฉันพูดกับทอม

- Hey John, it's good to see you.
เฮ้จอห์น ดีจังที่ได้เจอคุณ

- I trust that you won't lie to me.
ฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่โกหกฉัน

- You've got to give me more time.
คุณต้องให้เวลากับฉันมากขึ้น

- Father got to his office on time.
พ่อมาถึงที่ทำงานของเขาทันเวลา

- What movie did you come to see?
คุณมาดูหนังเรื่องอะไร

- He has been to Europe many times.
เขาเคยไปยุโรปหลายครั้ง

- He wrote to me from time to time.
เขาเขียนจดหมายถึงฉันเป็นครั้งคราว

- I don't have time to do that now.
ฉันไม่มีเวลาทำแบบนั้น ในตอนนี้

- I have no time to do my homework.
ฉันไม่มีเวลาทำบ้านของฉัน

- I have no time to read this book.
ฉันไม่มีเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้

- I didn't mean to embarrass you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอึดอัดใจ

- I have plenty of time to do that.
ฉันมีเวลามากพอที่จะทำเช่นนั้น

- I have to change buses two times.
ฉันต้องเปลี่ยนรถเมล์สองครั้ง

- I have visited Kyoto three times.
ฉันเคยไปเยือนเกียวโตถึงสามครั้ง

- It's time for you to go to sleep.
ถึงเวลา ที่คุณจะนอนหลับแล้ว

- I'm calling to receive my prize.
ฉันโทรมาหาคุณเพื่อรับรางวัลของฉัน

- Someone is waiting to see you.
มีคนกำลังรอคุณอยู่

- I've got no time to sit and talk.
ฉันไม่มีเวลา ที่จะนั่งพูดคุยด้วย

- Ten years is a long time to wait.
สิบปีเป็นเวลานานที่จะรอ

- I did not mean to cause trouble.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดปัญหา

- I did not mean to leave you out.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งคุณไว้

- Why don't we save more money?
ทำไมเราไม่ประหยัดเงินมากขึ้น

- Why don't we try and do it again?
ทำไมเราไม่ลองทำอีก

- The time has come to say goodbye.
ถึงเวลาแล้วที่จะบอกลากัน

- Tom knew he had no time to spare.
ทอมรู้ว่าเขาไม่มีเวลาว่าง

- Tom told me to knock three times.
ทอมบอกให้ฉันเคาะสามครั้ง

- Try to get here on time tomorrow.
พรุ่งนี้ พยายามมาที่นี่ให้ตรงต่อเวลา

- You will have to pay to use it.
คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้มัน
(เครื่องซักผ้า, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯล)

- At least I didn’t lie to you.
อย่างน้อยที่สุด ฉันก็ไม่ได้โกหกคุณ

- I just don't want to be left alone.
ฉันไม่อยากถูกทิ้งไว้ตามลำพัง

- We have to run to arrive on time.
เราต้องวิ่งไปถึงตรงเวลา

- We listened to her for some time.
เราฟังเธอพูดมาบ้างแล้ว

- We're going to have a great time.
เรากำลังจะมีช่วงเวลาที่ดี

- What time do you go to the beach?
คุณไปที่ชายหาดเวลาไหน

- You need to spend time with your kid.
คุณต้องใช้เวลากับ ลูกของคุณบ้าง

- You will need time to understand.
คุณจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ

- I don't want to be alone right now.
ตอนนี้ฉันไม่อยากอยู่คนเดียว

- Today, someone is coming to see you.
วันนี้จะมีคนมาพบคุณ

- I'm calling to answer your question.
ฉันโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามของคุณ

- I really want to be a good teacher.
ฉันต้องการเป็นครูที่ดี

- I didn't mean to hurt your feelings.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกของคุณ

- I want to be a nature photographer.
ฉันอยากเป็นช่างถ่ายภาพธรรมชาติ

- I’m unable to do anything to him at all.
ฉันไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลย

- I'm calling to accept your invitation.
ฉันโทรหาเพื่อตอบรับคำเชิญของคุณ

- We look forward to seeing you again.
แล้วพบกันใหม่ พวกเราจะรอค่ะ

- Do I have to pay to use the machine?
ฉันต้องจ่ายเงินเพื่อใช้เครื่องนี้ใช่มั๊ย

- You have to pay to use the copier.
คุณต้องจ่ายเงินเพื่อใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

- You know how to speak English, right?
คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นใช่ไหม

- I'll help you move to your new house.
ฉันจะช่วยคุณย้ายไปบ้านใหม่

- I'm calling to support your decision.
ฉันโทรมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ

- I'm calling to complain about something.
ฉันเรียกร้องให้ปรับทุกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

- I don’t know if I’ll be able to forgive you.
ฉันไม่รู้ว่าจะยกโทษให้คุณได้มั้ย

- You will have to pay to use the computer.
คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้คอมพิวเตอร์

- It was inappropriate of you to act like that.
ที่คุณทำตัวแบบนั้นก็ไม่เหมาะสม

- I didn't mean to lie about what happened.
ฉันไม่ได้ตั้งใจโกหกเรื่องที่เกิดขึ้น

- What is the best way to get to Bangkok?
วิธีที่ดีที่สุด ในการเดินทางสู่กรุงเทพฯ คืออะไร

- It will take you at least 20 minutes to get there.
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที จึงจะถึงที่นั่น

- What is the best way to keep food bills down?
วิธีไหนดีที่สุด ที่จะลดค่าใช้จ่ายอาหาร

- I do not know what to do to make you happy.
ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คุณมีความสุข

- The soldiers appear to be moving up a hill.
ทหารกลุ่มนั้น ดูเหมือนจะกำลังเคลื่อนขึ้นไปที่เนินเขา

- I'm calling to report a lost wallet.
ฉันโทรมาหาคุณเพื่อแจ้งเรื่อง กระเป๋าสตางค์ที่หายไป

- She spilled coffee on herself on the way to work.
เธอทำกาแฟหกใส่ตัวเอง ในขณะเธอจะทำงาน

- I don't know what to do to help you understand.
ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ

- Now it's time to say good night.
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพูด "good night" ร่ำลาเข้านอนได้แล้ว

- I need to speak to someone with real power.
ฉันต้องการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจแท้จริง (เจ้านายของคุณ)

- I'm calling to remind you of our dinner plans.
ฉันโทรมาเพื่อเตือนคุณ เรื่องแผนการเลี้ยงอาหารค่ำของเรา

- It seems to me his favorite occupation is sleeping.
ดูเหมือนว่าอาชีพที่เขาโปรดปรานที่สุดคือการนอนหลับ

- I'm calling to book a reservation at your restaurant.
ฉันโทรหาจองที่ร้านอาหารของคุณ

- I came here to see "Transformer". How about you?
ฉันมาที่นี่เพื่อดู "Transformer" แล้วคุณล่ะ

- I've decided to extend my membership at the gym.
ผมตัดสินใจต่ออายุ การเป็นสมาชิกของผมที่โรงยิม

- I want to be a photographer because I love photography.
ฉันอยากเป็นช่างภาพเพราะฉันรักการถ่ายภาพ

- Hey John, it's good to see you. What are you doing here?
เฮ้จอห์น ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณมาทำอะไรที่นี่

- How much money will I have to pay to transfer the title?
ฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อโอนชื่อ (ซื้อบ้าน / ซื้อรถ ฯล)

- A: May I speak with Linda. A: ขอให้ฉันพูดกับลินดาได้ไหม
B: He doesn't want to talk to you. B: เขาไม่อยากพูดกับคุณ

- I am going to marry you, regardless of what anybody thinks.
ฉันจะแต่งงานกับเธอ ไม่ว่าใครจะคิดยังไง

- My family's in Virginia, and I'm saving up to move back home.
ครอบครัวฉันอยู่ที่เวอร์จิเนีย ฉันกำลังเก็บเงินเพื่อกลับบ้าน

- When it was almost time for the sun to rise, he quietly left his house
ไกล้ถึงเวลา ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างเงียบ ๆ

- A soldier uses special night-observation equipment to avoid the need for bright lights.
ทหารใช้อุปกรณ์พิเศษสังเกตการณ์ยามค่ำคืน เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการใช้ไฟส่องสว่าง

- We can have the samples sent over to the local bureau lab. You should have something by sometime tomorrow.
เราสามารถส่งตัวอย่างไปที่แลปของรัฐในท้องถิ่นก็ได้ บางทีคุณน่าจะรู้บางอย่าง ในวันพรุ่งนี้

การใช้ to แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ to สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : to
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : to

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : to
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : to
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : to
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : to
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : to
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : to
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : to
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : to
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : to
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : to
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : to
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : to
15. American heritage : www.ahdictionary.com : to
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : to
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : to
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : to
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : to
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : to
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : to
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : to
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : to
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : to

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment