โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 14, 2015

การใช้ Whether


ความหมายของ Whether
1. ว่่า...หรือไม่
💔- Whether = ว่า...หรือไม่

2. ไม่ว่า...หรือไม่
💔- Whether or not = ไม่ว่า...หรือไม่
💔- Whether_or not = ไม่ว่า...หรือไม่


💔 whether or not วางได้ 2 แบบ ซึ่งมีความเหมือนกัน
- คุณรู้ไหมว่า เขาจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
Do you know whether or not he will be there? (แบบรวม)
Do you know whether he will be there or not? (แบบแยก)

- ฉันโทรหาบิลเพื่อดูว่าจริง ๆ แล้วเขาไปที่อัฟกานิสถานหรือไม่
1. I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan. (แบบรวม)
2. I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not. (แบบแยก)


💔- Whether = ว่า...หรือไม่
💔- Whether or not = ไม่ว่า...หรือไม่
💔- Whether_or not = ไม่ว่า...หรือไม่


💔- Whether = ว่า...หรือไม่
- I don’t know whether it’s possible.
ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่

- Decide whether you’re going or staying.
ตัดสินใจหรือยัง ว่าคุณจะไปหรืออยู่

- She was uncertain whether to stay or leave.
เธอไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือออกไป

- John asked me whether I needed any help.
จอห์นถามฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

- I am not sure whether John stay at that room.
ฉันไม่แน่ใจว่า John จะอยู่ที่ห้องนั้นหรือไม่

- I don’t know whether to buy the blue one or the red one.
ฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออันสีฟ้าหรืออันสีแดง

- He asked me whether I wanted to play golf this afternoon.
เขาถามฉันว่า ฉันอยากจะเล่นกอล์ฟช่วงบ่ายนี้หรือเปล่า

- The question arose as to whether this behaviour was unlawful.
คำถามเกิดขึ้นว่าพฤติกรรมนี้ผิดกฎหมายหรือไม่

- Poor farmers, whether owners or tenants, will be worst affected.
เกษตรกรที่ยากจนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือผู้เช่าจะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด

- I'm sure we'll see each other again soon, whether here or in New York.
ฉันแน่ใจว่าเราจะได้พบกันใหม่เร็ว ๆ นี้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่นิวยอร์ค

- There are so many things going on at once these days that I don't know whether I'm coming or going!
มีหลายอย่างเกิดขึ้นกระทันหันในวันนี้ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปได้มั้ย

- After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.
หลังจากการเลือกตั้ง เราถามว่าพรรคการเมือง ว่าจะเปลี่ยนผู้นำ, นโยบาย หรือทั้งสองอย่าง หรือไม่💔- Whether or not = ไม่ว่า...หรือไม่
- I can't tell whether or not the teacher likes me.
ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าครูชอบฉันหรือไม่

- Whether or not we're successful, I still think it's worth a try.
ไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่ ผมคิดว่ามันน่าลองทำดู

- You can judge for yourself whether or not this car is useful.
คุณสามารถตัดสินด้วยตัวคุณเอง ว่ารถคันนี้มีประโยชน์ หรือไม่

- We'll have to vote on whether or not to admit a new member.
เราจะต้องโหวตเสียงว่าจะยอมรับสมาชิกใหม่หรือไม่

- Can you tell me whether or not you’re interested in the job?
คุณบอกได้ไหมว่าคุณสนใจงานนี้หรือเปล่า

- I don't know whether or not it’s good or bad for me to still be alive.
ฉันไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี สำหรับฉันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ (เมื่อไหร่จะตายเสียที)

- It is debatable whether or not living together before marriage reduces the chance of divorce.
เป็นที่ถกเถียงกันว่าการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานช่วยลดโอกาสในการหย่าร้างหรือไม่💔- Whether_or not = ไม่ว่า...หรือไม่
- She did not care whether he followed or not.
เธอไม่สนใจว่าเขาจะตามมาหรือไม่

- I don't care whether he agrees or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่

- Whether this is true or not, I am not sure.
นี่เป็นความจริงหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจ

- Whether I believe it or not is immaterial.
ไม่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ครับ

- I don't care whether he has the gun or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขามีปืนหรือไม่

- I didn’t know whether to believe him or not.
ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาหรือไม่

- Father told him, ‘Whether I can or not, I must.’
พ่อบอกว่า ไหวไม่ไหวก็ต้องทำ

- I couldn’t figure out whether he was drunk or not.
ผมดูไม่ออกว่าเขาเมาหรือเปล่า

- I want to buy that car whether it is expensive or not.
ผมอยากจะซื้อรถคันนั้น ไม่ว่าจะแพงหรือไม่

- He isn’t sure whether the children get up or not yet.
เขาไม่แน่ใจว่าลูก ๆ ตื่นหรือยัง.

- Whether you like the idea or not, I’m going ahead with it.
ไม่ว่าคุณจะชอบความคิดหรือไม่ก็ตามผมจะดำเนินการต่อไป

- He stops speaking to see whether some are listening or not.
เขาหยุดพูด เพื่อสังเกตว่ามีคนฟังบ้างไหม

- Look, Kate, I’m calling the doctor, whether you like it or not.
ฟังนะ เคท, ฉันกำลังโทรหาหมอ ไม่ว่าเธออยากให้โทรหรือไม่

- My wife and I are debating whether we should buy a new car or not.
ผมและภรรยาได้การถกเถียงกันว่า ควรจะซื้อรถคันใหม่ดีหรือไม่

- He doesn’t care whether this weapon will be used in a good way or not, actually.
เขาไม่สนใจว่าอาวุธนี้จะถูกนำมาใช้ในทางที่ดีหรือไม่ ด้วยซ้ำไป

- I’ll tell you, whether you pay attention or not, that one day people like you will miss me.
ฉันจะบอกพวกคุณไว้นะ พวกคุณจะไม่ใส่ใจก็ได้ แต่วันหนึ่งพวกคุณจะคิดถึงฉันรวมประโยคการใช้ whether
- I don’t know whether it’s possible.
ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่

- I don't care whether he agrees or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่

- Decide whether you’re going or staying.
ตัดสินใจหรือยัง ว่าคุณจะไปหรืออยู่

- I don't care whether he has the gun or not.
ฉันไม่สนใจว่าเขามีปืนหรือไม่

- Whether I believe it or not is immaterial.
ไม่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ครับ

- Whether this is true or not, I am not sure.
นี่เป็นความจริงหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจ

- Father told him, ‘Whether I can or not, I must.’
พ่อบอกว่า ไหวไม่ไหวก็ต้องทำ

- I am not sure whether John stay at that room.
ฉันไม่แน่ใจว่า John จะอยู่ที่ห้องนั้นหรือไม่

- He isn’t sure whether the children get up or not yet.
เขาไม่แน่ใจว่าลูก ๆ ตื่นหรือยัง.

- I couldn’t figure out whether he was drunk or not.
ผมดูไม่ออกว่าเขาเมาหรือเปล่า

- I want to buy that car whether it is expensive or not.
ผมอยากจะซื้อรถคันนั้น ไม่ว่าจะแพงหรือไม่

- I don’t know whether to buy the blue one or the red one.
ฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออันสีฟ้าหรืออันสีแดง

- Can you tell me whether or not you’re interested in the job?
คุณบอกได้ไหมว่าคุณสนใจงานนี้หรือเปล่า

- Whether you like the idea or not, I’m going ahead with it.
ไม่ว่าคุณจะชอบความคิดหรือไม่ก็ตามผมจะดำเนินการต่อไป

- Whether or not we're successful, I still think it's worth a try.
ไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่ ผมคิดว่ามันน่าลองทำดู

- You can judge for yourself whether or not this car is useful.
คุณสามารถตัดสินด้วยตัวคุณเอง ว่ารถคันนี้มีประโยชน์ หรือไม่

- He stops speaking to see whether some are listening or not.
เขาหยุดพูด เพื่อสังเกตว่ามีคนฟังบ้างไหม

- We'll have to vote on whether or not to admit a new member.
เราจะต้องโหวตเสียงว่าจะยอมรับสมาชิกใหม่หรือไม่

- I don't know whether or not it’s good or bad for me to still be alive.
ฉันไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี สำหรับฉันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ (เมื่อไหร่จะตายเสียที)

- My wife and I are debating whether we should buy a new car or not.
ผมและภรรยาได้การถกเถียงกันว่า ควรจะซื้อรถคันใหม่ดีหรือไม่

- He doesn’t care whether this weapon will be used in a good way or not, actually.
เขาไม่สนใจว่าอาวุธนี้จะถูกนำมาใช้ในทางที่ดีหรือไม่ ด้วยซ้ำไป

- I’ll tell you, whether you pay attention or not, that one day people like you will miss me.
ฉันจะบอกพวกคุณไว้นะ พวกคุณจะไม่ใส่ใจก็ได้ แต่วันหนึ่งพวกคุณจะคิดถึงฉัน

- It is debatable whether or not living together before marriage reduces the chance of divorce.
เป็นที่ถกเถียงกันว่าการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานช่วยลดโอกาสในการหย่าร้างหรือไม่

- There are so many things going on at once these days that I don't know whether I'm coming or going!
มีหลายอย่างเกิดขึ้นกระทันหันในวันนี้ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปได้มั้ย

- After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.
หลังจากการเลือกตั้ง เราถามว่าพรรคการเมือง ว่าจะเปลี่ยนผู้นำ, นโยบาย หรือทั้งสองอย่าง หรือไม่การใช้ whether แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ whether สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : whether
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : whether

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : whether
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : whether
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : whether
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : whether
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : whether
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : whether
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : whether
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : whether
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : whether
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : whether
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : whether
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : whether
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : whether
15. American heritage : www.ahdictionary.com : whether
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : whether
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : whether
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : whether
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : whether
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : whether
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : whether
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : whether
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : whether
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : whether
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : whether
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : whether
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : whether
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : whether
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : whether
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : whether
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : whether

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : whether
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : whether
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : whether
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : whether
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : whether
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : whether

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
1 comment:

  1. ฉันจะกู้สามีเก่าของฉันได้อย่างไร ... ฉันชื่อเจสสิก้า ทักทายทุกคนที่กำลังอ่านประจักษ์พยานนี้ สามีของฉันปฏิเสธฉันหลังจากสามปีของการแต่งงานเพียงเพราะผู้หญิงอีกคนหนึ่งสะกดเขาและปล่อยให้ฉันและลูกต้องทนทุกข์ทรมาน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฉันอ่านเว็บฉันเห็นโพสต์เกี่ยวกับวิธีที่ spellcaster นี้ในที่อยู่นี้ Akheretemple@yahoo.com ฉันช่วยผู้หญิงคนหนึ่งกู้สามีของเธอและฉันก็ให้คำตอบกับที่อยู่ของเธอ เขามีคาถากับสามีของฉันและเขาบอกฉันว่าเขาจะช่วยฉันและหลังจาก 2 วันฉันจะมีสามีของฉันอีกครั้ง ฉันเชื่อเขาและวันนี้ฉันดีใจที่ทุกคนรู้ว่าคาถานี้มีอำนาจที่จะคืนคนรัก เพราะตอนนี้ฉันมีความสุขกับสามีของฉัน ขอบคุณสำหรับดร. Akhere อีเมลของคุณ: Akheretemple@yahoo.com หรือ whatsApp เขา +2348129175848

    ReplyDelete