โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 19, 2015

การใช้ off

ความหมายของ off = พ้น / หมดสิ้น / แยกไป / ห่างออกไป / ไกลออกไป
(สังเกตุว่า off มักมีความหมายในทาง ลบ)
ซึ่งส่วนมากมักใช้คู่กับคำอื่น ๆความรู้เบื้องต้น
cut offตัด / ตัดระบบ (ไฟฟ้า / น้ำประปา / อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)
get offเลิกงาน / ลงจากรถ/วางหูโทรศัพท์
cool offใจเย็น ๆ
off-dutyนอกเวลางาน / นอกภาระกิจ
take offนำออก / ถอดออก / แกะออก
turn offปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
work offเอาออก
yank offลากออกไปอย่างชุลมุน
yank offเอาออกไป
yell offตะโกนเสียงดัง
zone offแบ่งแยกออกจากที่เหลือ (พื้นที่)
wrest offกระชากจาก
write offเขียนทันที
wrench offดึงให้เคลื่อน
work off onแสดงออก (โดยเฉพาะความโกรธ)
get off workเลิกงาน
off the hookเจ๋ง
write off asตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ
off-duty (adj)นอกเวลาปัฏิบัติหน้าที่ / นอกเวลางาน
To pull + นาม + offทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ (โดยไม่น่าจะทำได้)
To pull it offทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ (โดยไม่น่าจะทำได้)
To pull that offทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ (โดยไม่น่าจะทำได้)
To pull something offทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ (โดยไม่น่าจะทำได้)
fresh off the boat(fob)เพิ่งลงเรือ(หมายถึง ผู้อพยพ เพิ่งมาปักหลักในประเทศ) เครดิต : คุณ Andrew Biggs


การใช้ off เกี่ยวกับยานพาหนะ

คุณจะลงรถที่ไหน
- Where do you get off?
- Where are you goging to get off?


ฉันจะลงรถได้ที่ไหน / แถวไหน / ป้ายไหน
- Which stop do I get off on?
- Do you know where I get off at?


- The plane is about to take off.
เครื่องบินกำลังจะออกแล้ว

- Catch the 113 and get off at Pantip.
ขึ้นรถสาย 113 และก็ลงที่พันธ์ทิพย์

- He is getting off the bus at the next stop.
เขาจะลงจากรถเมล์ป้ายหน้าcut off = ตัด / ตัดระบบ (ไฟฟ้า / น้ำประปา / อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)
- We're cut off!
เราถูกปิดทางแล้ว!

- You want to cut off my legs?
คุณจะตัดขาผมเหรอ

- We have to cut off all the telephone lines.
เราต้องตัดสายโทรศัพท์ออกให้หมด

- Confirmed, Sir. Intruder's radio has been cut off.
ยืนยันครับท่าน ระบบวิทยุของผู้บุกรุกถูกตัดแล้ว

- We have to cut off your leg to keep the infection from spreading?
เราต้องตัดขาของคุณ เพื่อยุติเชื้อไม่ให้แพร่กระจายget off = วางหู / วางสาย
- Just got off the phone with John.
ฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับจอห์น(เพิ่งวางหู)

- I'm not ready to get off the phone with you.
ฉันยังไม่อยากวางสายกับคุณเลย(ยังคุยไม่จบ)

- I'll talk to you later. I have to get off the phone now.
แค่นี้ก่อนนะ ไว้ค่อยคุยกันใหม่ ฉันต้องวางสายแล้ว

- Is there a reason why you're trying to get off the phone so fast?
มีเหตุผลอะไรหรือ ทำไมคุณพยายามวางสายเร็วจังการใช้ get off / get off work (เกี่ยวกับงาน)
- I got off work.
ฉันเลิกงานแล้ว

- Don't slack off!
อย่าอู้งาน

- Are you off work yet?
คุณเลิกงานหรือยัง

- I get off of work at 6.
ฉันเลิกงาน 6 โมงเย็น

- I get off work at 5 pm.
ฉันเลิกงานตอน 5 โมงเย็น

- I will get off early today.
วันนี้ฉันจะเลิกงานเร็ว

- What time do you get off work?
คุณเลิกงานกี่โมง

- When are you going to get off?
คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่/ตอนไหน

- When it's time to get off work, he's still not finished.
เมื่อถึงเวลาเลิกงาน เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ

- John, can you come downstairs for a minute? When are you going to get off?
จอห์น คุณลงมาที่ข้างล่างซัก 1 นาทีนึงได้ไหม คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่


วันนี้คุณเลิกงานกี่โมง
- What time do you get off work?
- When are you going to get off?
- What time do you knock off?
- What time do you knock off work?
knock off = หยุด/ละ/เลิก(สำนวน)
get off on = ชอบสิ่งที่(โลภ/หลงใหล/ใฝ่ตำ/เซ็กส์)
- You get off on that?
สะใจคุณแล้วใช่มะ

- You get off on it, don't you?!
ชอบใช่ไหมล่ะแบบนั้น

- I don't get off on it like you do.
ฉันไม่ได้ชอบเรื่องแบบนั้นเหมือนเธอlay off = เลิกจ้าง
- It's too bad that my work has to lay off people.
แย่จังที่ งานของฉันต้องเลิกจ้างพนักงาน

- In a recession, factories lay off the workers.
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย บรรดาโรงงานต่าง ๆก็เลิกจ้างพนักงาน

- I'm afraid my company is going to lay off our whole department.
ฉันกลัวว่า บริษัทของฉันกำลังจะเลิกจ้าง แผนกของเราทั้งหมด

- We had to lay off some staff to offset the increase in fuel costs.
เราต้องปลดพนักงานบางส่วน เพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิง

- The mayor has already said he's going to lay off 800 city employees.
นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า เขาจะเลิกจ้างพนักงานในเมืองนี้จำนวน 800 คน


off to = ไปยัง...
- Where are you off to?
คุณจะไปเที่ยวไหน

- I'm off to meet Jack.
ฉันจะไปพบแจ็ค

- I'm off to the salon.
ฉันต้องไปร้านทำผมหน่อย

- I'm off to the jeweler's.
ฉันต้องไปร้านขายเพชร

- I’m off to Thailand for a week.
ฉันจะไปประเทศไทยหนึ่งสัปดาห์

- A: Where are you off to? B: I'm just visiting some family.
A: เธอจะไปไหนหรือ B: ไปเยี่ยมญาติหน่อยนะจ่ะput off = ชะลอ / ผัดวัน / หน่วงเวลา / เตะถ่วง
- Will you put it off for a few hours?
คุณจะช่วยหยุดมันก่อนซักสองสามชั่วโมงได้ไหม

- He puts her off with the excuse that he has an urgent meeting.
เขาเลื่อนนัดเธอ โดยอ้างว่ามีประชุมด่วน

- Do you mind if we put off that interview Until after the holiday?
เราเลื่อนการสัมภาษณ์ ออกไปหลังช่วงเทศกาลได้มั้ย

- If I put off this interview, someone else is going to get that job.
ถ้าผมเลื่อนนัดงานนี้ ใครสักคนก็จะได้งานนี้ไปแทน

- I was able to postpone it before because of your mom, but we can't put it off forever.
พ่อขอเลื่อนเวลาออกไป เพราะเรื่องแม่ของลูก แต่เราคงเตะถ่วงมันไปตลอดไม่ได้
เอาออก / แกะออก
- Take off.
เอาออก

- Take off fish.
เอาปลาออก

- Take off skin?
แกะหนังออกเหรอ

- Take off the meat.
เอาเนื้อปลาออก

- Take the meat off.
เอาเนื้อปลาออก

- Almost falling off.
เกือบจะหลุดแล้ว

- Take off all the skin.
เอาหนังออกทั้งหมด

- Ok, take off the bones.
โอเค เอาก้างออก

- Head, take the head off?
เอาหัวออกเหรอ

- Don't take off the tail or the head.
อย่าเอาหางหรือหัวออก

- I’m very bad at taking fish bones off.
ผมแกะก้างปลาไม่เก่ง

หมายเหตุ
take offสามารถใช้ได้ 2 แบบ
1. take off + นาม
2. take + นาม + offtake off = ถอด (เสื้อผ้า - เครื่องแต่งกาย)
- Take off your clothes.
ถอดเสื้อผ้าออกของคุณออก

- Take off your shoes.
ถอดรองเท้าของคุณออก

- Take your shoes off.
ถอดรองเท้าของคุณออก

- Please take off your shoes.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก

- Take off your shoes please.
กรุณาถอดร้องเท้าของคุณออก

- Take off your shoes and socks.
ถอดรองเท้าและถุงเท้าของคุณออก

- Take off your shoes before entering the temple.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก ก่อนเข้าวัด
หมายเหตุ สามารถเขียนได้ 2 แบบ
1. Take off + noun
2. Take + noun + off
wipe off = เช็ด /ปาด / ทำความสะอาด
- John wiped his wife's lipstick off his cheek.
จอห์นเช็ดลิปสติกของภรรยา ออกจากแก้มของเขา

- Could you please wipe off the table while I start doing the dishes?
คุณช่วยเช็ดโต๊ะ ในขณะที่ฉันเริ่มตักทำอาหารได้ไหมoff ประโยคในร้านตัดผม
- Chop it all off.
ตัดมันออกให้หมดเลยค่ะ

- Can you cut off 2 or 3 inches?
คุณช่วยตัดผมออกสักสองสามนิ้วได้ไหมคะ

- How much do you want taken off today?
คุณต้องการให้ตัด(ผม)ออกเท่าไหร่คะ

- How much do you want to cut off your hair today?
คุณต้องการให้ตัดผมออกเท่าไหร่คะ

- How about I cut two inches off? I’ll get rid of those split ends.
ตัดออกซักสองนิ้วเป็นยังไง ฉันจะกำจัดผมแตกปลายพวกนั้นturn off = ปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
Turn off the TV
- ปิดทีวี

- There is no off switch.
มันไม่มีปุ่มหยุดหรอก

- Switch off your phone!
ปิดมือถือเดี๋ยวนี้!

- Will you turn off the TV?
คุณช่่วยปิดทีวีได้ไหม

- Please turn off the light.
ช่วยปิดไฟด้วย

- Are we off the record?
ปิดเครื่องบันทึกเสียงหรือยังครับ

- Please turn off the television.
คุณช่่วยปิดทีวีได้ไหม

- Last one out turns off the lights.
ออกคนสุดท้ายปิดไฟด้วย

- I think he turned off his phone.
ฉันคิดเขาปิดโทรศัพท์

- Why did you turn off your phone?
คุณปิดโทรศัพท์ทำไมน่ะ

- Can we please turn off the screen?
เราปิดจอภาพได้ไหม

- Please turn off the lights when not in use.
กรุณาปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน

- Come on, turn the lights back on! Thank you.
ช่วยเปิดไฟกลับด้วย ขอบคุณมาก

- John, don't forget, to turn off the yard lights.
จอห์น อย่าลืม ปิดไฟสนามด้วยล่ะ

- Sir,the forward door has been closed. You'll need to turn off your phone.
คุณค่ะประตูหน้า กำลังจะปิดเเล้ว คุณจะต้องปิดโทรศัพท์มือถือ ได้เเล้วนะค่ะ

- I'm going to turn off the light. I'm going to close the door, and I'll be right outside.
ผมจะปิดไฟ ผมจะปิดประตู และผมจะยืนอยู่ด้านนอกนี่
เครดิต : อาจารย์อดัม
Of และ Off แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร
To pull + นาม + off แปลว่าอะไรกันแนการใช้ off แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ off สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : off
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : off

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : off
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : off
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : off
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : off
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : off
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : off
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : off
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : off
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : off
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : off
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : off
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : off
15. American heritage : www.ahdictionary.com : off
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : off
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : off
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : off
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : off
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : off
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : off
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : off
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : off
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : off

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช่้ off
- Take off.
เอาออก
- Get off me.
ปล่อยฉันสิ

- Hands off!
ห้ามจับ

- Knock off 20%
ลดกระหน่ำ 20%

- We are off now.
ไปกันได้แล้ว

- Get off the car!
ออกมาจากรถ!

- Take off fish.
เอาปลาออก

- Take off skin?
แกะหนังออกเหรอ

- Knock it off!
หยุดได้มั้ย

- I got off work.
ฉันเลิกงานแล้ว

- I’m so ticked off.
ฉันโกรธมาก

- Take off the meat.
เอาเนื้อปลาออก

- Take the meat off.
เอาเนื้อปลาออก

- Almost falling off.
เกือบจะหลุดแล้ว

- I'm off duty.
ฉันพักงานอยู่นะ ช่วงนี้

- Chop it all off.
ตัดมันออกให้หมดเลยค่ะ

- That's a rip-off!
นั่นเป็นการโก่งราคาชัด ๆ

- Take off your shoes.
ถอดรองเท้าของคุณออก

- Take your shoes off.
ถอดรองเท้าของคุณออก

- Take off all the skin.
เอาหนังออกทั้งหมด

- I get off work at 5 pm.
ฉันเลิกงานตอน 5 โมงเย็น

- Where are you off to?
คุณจะไปเที่ยวไหน

- I get off work at 5 pm.
ฉันเลิกงานตอน 5 โมงเย็น

- Where do you get off?
คุณจะลงรถที่ไหน

- Where do we get off at?
เราจะลงรถกันที่ป้ายไหน

- Ok, take off the bones.
โอเค เอาก้างออก

- Take my shoe off?
ถอดรองเท้าของฉันออกเหรอ

- Take off your clothes.
ถอดเสื้อผ้าออกของคุณออก

- I’ve gotta take off.
ฉันต้องไปแล้ว /ฉันจะกลับบ้าน

- Head, take the head off?
เอาหัวออกเหรอ

- Your singing is way off.
คุณร้องเพลงได้เพี้ยนมาก

- I will get off early today.
วันนี้ฉันจะเลิกงานเร็ว

- Please turn off the light.
กรุณาปิดไฟ

- I nodded off during class.
ผมสัปปะหงกระหว่างการเรียน

- He dozed off during class.
เขาสัปปะหงกระหว่างการเรียน

- Please take off your shoes.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก

- Take off your shoes please.
กรุณาถอดร้องเท้าของคุณออก

- Your guess is way off.
การเดาของคุณ ผิดพลาดไปมาก

- I’m taking the day off today.
วันนี้ฉันจะลางาน

- What time do you get off work?
คุณเลิกงานกี่โมง

- When are you going to get off?
คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่ /ตอนไหน

- What time do you get off work?
คุณเลิกงานกี่โมง

- Take off your shoes and socks.
ถอดรองเท้าและถุงเท้าของคุณออก

- The plane is about to take off.
เครื่องบินกำลังจะออกแล้ว

- Great, this pair is 20% off too.
ดีครับ คู่นี้ก็ลด 20% ด้วยนะครับ

- Bite off more than you can chew.
รับงานเกินความสามารถของคุณ

- Where are you goging to get off?
คุณจะลงรถที่ไหน

- I’m off to Thailand for a week.
จะไปพักผ่อนที่ประเทศไทยหนึ่งสัปดาห์

- I can’t believe he pulled that off.
ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาทำได้

- Don't take off the tail or the head.
อย่าเอาหางหรือหัวออก

- Catch the 113 and get off at Pantip.
ขึ้นรถสาย 113 และก็ลงที่พันธ์ทิพย์

- Can you cut off 2 or 3 inches?
คุณช่วยตัดผมออกสักสองสามนิ้วได้ไหมคะ

- Which stop do I get off on?
ฉันจะลงรถได้ที่ไหน / แถวไหน / ป้ายไหน

- Do you know where I get off at?
ฉันจะลงรถได้ที่ไหน / แถวไหน / ป้ายไหน

- I’m very bad at taking fish bones off.
ผมแกะก้างปลาไม่เก่ง

- How much do you want taken off today?
คุณต้องการให้ตัด(ผม)ออกเท่าไหร่คะ

- He is getting off the bus at the next stop.
เขาจะลงจากรถเมล์ป้ายหน้า

- I'm not ready to get off the phone with you.
ฉันยังไม่อยากวางสายกับคุณเลย(ยังคุยไม่จบ)

- I was really pissed when that guy cut me off.
ฉันโคตรยั๊วะมาก ตอนคนนั่นขับรถปาดหน้าฉัน

- How much time off work do Thais get a year?
คนไทยได้หยุดทำงานมากแค่ไหน ต่อปี

- John wiped his wife's lipstick off his cheek.
จอห์นเช็ดลิปสติกของภรรยา ออกจากแก้มของเขา

- Take off your shoes before entering the temple.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก ก่อนเข้าวัด

- It's too bad that my work has to lay off people.
แย่จังที่ งานของฉันต้องเลิกจ้างพนักงาน

- That’s a big plan. I hope you can pull it off.
นั่นเป็นแผนการที่ใหญ่มาก ฉันหวังว่าคุณจะทำได้สำเร็จ

- Linda took off her blouse and unfastened her bra.
ลินดาถอดเสื้อ และเสื้อชั้นในของเธอออก

- How much do you want to cut off your hair today?
คุณต้องการให้ตัดผมออกเท่าไหร่คะ

- Thai always take off their shoes before going inside.
คนไทยถอดรองเท้า ก่อนเข้าไปข้างใน

- The 4th floor is nothing! Try jumping off the roof!
ชั้น 4 แค่จิ๊บ ๆไม่มีอะไรมาก กระโดดจากหลังคาก็ได้

- Thai always take off their shoes before going inside.
คนไทยถอดรองเท้าก่อนเข้าไปข้างใน

- I'll talk to you later. I have to get off the phone now.
แค่นี้ก่อนนะ ไว้ค่อยคุยกันใหม่ ฉันต้องวางสายแล้ว

- If I had one of my legs cut off, Can you still love me?
สมมติขาฉันขาดไปข้างนึง... นายจะยังรักฉันอยู่ใช่มั้ย

- When it's time to get off work, he's still not finished.
เมื่อถึงเวลาเลิกงาน เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ

- Last night he got very drunk. He’s sleeping it off now.
เมื่อคืนเขาเมามาก ตอนนี้เขานอนอยู่เพื่อให้สร่างเมา

- A bunch of branches fell off the tree during the storm.
กิ่งไม้ร่วงลงระหว่าง ระหว่างเกิดพายุ

- Why don't you take off your shoes, sit down and relax?
ทำไมคุณไม่ถอดรองเท้า แล้วนั่งลงให้ผ่อนคลายล่ะ

- In a recession, factories lay off the workers.
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย บรรดาโรงงานต่าง ๆก็เลิกจ้างพนักงาน

- They cut off my electricity because I didn't pay my bill.
เค้าตัดไฟฟ้าฉัน เพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

- That dress is rather unusual, but she actually pulled it off.
ชุดกระโปรงชุดนั้นดูแปลก ๆนะ แต่เธอก็ใส่ได้สวยทีเดียว

- It takes someone very clever to pull something like that off.
การที่จะทำอะไรอย่างนั้นได้สำเร็จต้องอาศัยคนที่เก่งมาก ๆ

- An off-duty cop shot 2 robbers while holding his baby boy.
ตำรวจนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ ยิงโจร 2 คน ขณะที่เขาอุ้มลูกชาย

- Sir, if you want to go home with that hand, get it off my ass.
นี่คุณ ถ้าอยากกับบ้านโดยมีมือครบละก็ เอามือออกจากก้นฉันซะ

- Please ensure that you turn off all the lights when you leave.
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดไฟทั้งหมด เมื่อจะออกไป

- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้าต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้น

- I tried to be humorous, but ended up ticking people off instead.
ผมพยายามทำเป็นตลก แต่กลับทำให้คนอื่นฉุนแทนซะนี่

- Is there a reason why you're trying to get off the phone so fast?
มีเหตุผลอะไรหรือ ทำไมคุณพยายามวางสายเร็วจัง

- Let's call off our appointment this afternoon, because it's raining.
เรายกเลิกนัดของเราในช่วงบ่ายนี้กันดีกว่า เพราะว่าฝนตก

- It’s a rather big project. I don’t know if we’ll be able to pull it off.
มันเป็นโครงการที่ใหญ่มาก ผมก็ไม่รู้นะ ว่าเราจะทำสำเร็จมั้ย

- We had to lay off some staff to offset the increase in fuel costs.
เราต้องปลดพนักงานบางส่วน เพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิง

- Could you please wipe off the table while I start doing the dishes?
คุณช่วยเช็ดโต๊ะ ในขณะที่ฉันเริ่มตักทำอาหารได้ไหม

- The mayor has already said he's going to lay off 800 city employees.
นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า เขาจะเลิกจ้างพนักงานในเมืองนี้จำนวน 800 คน

- That song is very difficult to sing. I don’t think she’s going to pull it off.
เพลงนั้นร้องยากนะ ฉันไม่คิดว่าหล่อนจะร้องได้หรอก

- I hope they don’t cut off my electricity because I haven’t paid my bill yet.
ฉันหวังว่าเขาคงไม่ตัดไฟฟ้านะ เพราะฉันยังไม่ได้จ่ายบิลเลย

- I'm taking the day off from work today because I have so many errands.
วันนี้ฉันจะลางาน เพราะฉันมีธุระหลายอย่าง

- Zoo visitors were very disappointed and felt like they had been ripped off.
บรรดานักท่องเที่ยวในสวนสัตว์รู้สึกผิดหวัง และเหมือนถูกหลอก

- The magician has pulled off one of the hardest magic tricks ever attempted.
นักมายากลคนนั้น สามารถเล่นกลที่ยากที่สุดที่มีคนเคยลองเล่นมาได้สำเร็จ

- He needs to finish a project before taking an extended time off.
เขาต้องการให้เสร็จสิ้นโครงการ ก่อนที่จะขยายเวลาออกไปถึงช่วงเวลาหยุดพักผ่อน

- John, can you come downstairs for a minute? When are you going to get off?
จอห์น คุณลงมาที่ข้างล่างซัก 1 นาทีนึงได้ไหม คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่

- Hadn’t you better switch your computer off? It might overheat if you leave it on.
ปิดสวิทช์คอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ดีกว่าหรือ มันอาจทำให้ร้อนมากเกินไปหากเปิดทิ้งไว้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment