โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 28, 2015

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)
โครงสร้างประโยค : S + had + been + Ving
♥ 1. พูดถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจบลงแล้วในอดีต
ใช้บอกเล่าเหตุการณ์คล้ายกับ Past Continuous Tense แต่เน้นระยะเวลา การต่อเนื่องของเหตุการณ์ มีการบอกเวลา

♥ 2. พูดถึง เหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเหตุการณ์อื่นแทรกเข้ามา
ใช้บอกเล่าเหตุการณ์คล้ายกับ Past Perfect Tense แต่เน้นระยะเวลา การต่อเนื่องของเหตุการณ์ ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามาได้ชัดเจนกว่า
- เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Past Perfect Tense (S + had + been + Ving)
- เหตุการณ์เกิดทีหลังใช้ Past Simple Tense (S + V2)
- คำเชื่อมระหว่างประโยคมักใช้ after, before, that, when


Verb Forms
V1 | V2 | V3 | : has , have | had | had♥ 1. พูดถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจบลงแล้วในอดีต
ใช้บอกเล่าเหตุการณ์คล้ายกับ Past Continuous Tense แต่เน้นระยะเวลา การต่อเนื่องของเหตุการณ์ มีการบอกเวลา
- It had been raining since morning.
มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เช้า (ตอนนี้ ไม่ตกแล้ว)

- They had been living there since 1870.
พวกเขาเคยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ปี คศ. 1870 (ตอนนี้ ไม่อยู่แล้ว)

- I had been using old telephone for 5 years.
ฉันเคยใช้โทรศัพท์เก่าตลอดเวลา 5 ปีแล้ว (ตอนนี้ ไม่ได้ใช้แล้ว)

- I had been driving old car for 10 years.
ฉันเคยขับรถเก่ามาตลอด 10 ปีแล้ว (ตอนนี้ ไม่ได้ขับแล้ว)

- At that time I had been working in Bangkok for three years.
ตอนนั้นฉันทำงาน ในกรุงเทพฯเป็นเวลาสามปีแล้ว (ตอนนี้ ไม่ได้ทำแล้ว)

- He had a bad knee. He'd been limping for a while.
หัวเข่า ของเขาไม่ดี เขาเดินกระเผลกมาระยะหนึ่งแล้ว (ตอนนี้ หายแล้วแล้ว)♥ 2. พูดถึง เหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเหตุการณ์อื่นแทรกเข้ามา
ใช้บอกเล่าเหตุการณ์คล้ายกับ Past Perfect Tense แต่เน้นระยะเวลา การต่อเนื่องของเหตุการณ์ ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามาได้ชัดเจนกว่า
- เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Past Perfect Tense (S + had + been + Ving)
- เหตุการณ์เกิดทีหลังใช้ Past Simple Tense (S + V2)
- คำเชื่อมระหว่างประโยคมักใช้ after, before, that, when

- He missed the train, which he'd been hoping to catch.
เขาพลาดขบวนรถไฟ ซึ่งเขาหวังจะขึ้น

- We had been dancing for an hour before he arrived.
พวกเราเต้นรำกันเป็นชั่วโมงแล้วก่อนที่เขามาถึง

- I had been studying English for two hours when he came in.
ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษถึงสองชั่วโมง เมื่อตอนเขาเข้ามา

- We had been looking for John for 2 hours when he called us.
เรากำลังตามหาจอห์นเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเมื่อเขาโทรหาเรา

- After I had been swimming for an hour, I was so cold I had to stop.
หลังจากที่ฉันได้ว่ายน้ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ฉันหนาวมากจนต้องหยุด

- John extracted himself from the chair he had been sitting on for so long.
จอห์นขยับตัวลุกจากเก้าอี้ที่นั่งเป็นเวลานาน (นั่งนานมาก จนเมื่อยแล้ว)

- We had been trying to open the door for five minutes when I finally found the key.
เราพยายามที่จะเปิดประตูเป็นเวลา 5 นาทีเมื่อฉันพบกุญแจ

- Jack ran the marathon in less than three hours. He had been training for it since 2010.
แจ็ควิ่งมาราธอนภายในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมง เขาเคยได้รับการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี 2010.


♥ การลำดับตำแหน่งของประโยค แต่ความหมายไม่เปลี่ยน
- Before I met Alice, I had been living in London for two years.
ก่อนที่ฉันจะได้พบกับอลิซ ฉันเคยอาศัยอยู่ในลอนดอนเป็นเวลาสองปี
(เหตุการณ์ก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น ท้ายประโยค)

- I had been living in London for two years before I met Alice.
ฉันเคยอาศัยอยู่ในลอนดอนเป็นเวลาสองปี ก่อนที่ฉันจะได้พบกับอลิซ
(เหตุการณ์ก่อนหน้าจะปรากฏเขึ้น ต้นประโยค)


♥ Past Perfect Continuous Tense ในประโยคปฏิเสธ
(had not = hadn't)
- I hadn't been waiting very long when the bus arrived.
ฉันไม่ได้รอนานมากเมื่อรถมาถึง / ฉันรอไม่นานรถก็มา

- We hadn't been waiting long when the taxi arrived.
เรารอไม่นาน รถแท็กซี่ก็มาถึง


♥ Past Perfect Continuous Tense ในประโยคคำถาม
- How long had you and Jenna been dating?
คุณกับเจนนาคบกันมานานเท่าไหร่คะ

- Had you been having the party before I met you?
คุณไปอยู่ที่งานเลี้ยง ก่อนที่ฉันจะพบคุณใช่มั้ย

- Had you been drinking when you fell off your bike?
คุณดื่มมาอย่างหนัก เมื่อตอนรถมอเตอร์ไซด์ล้มหรือเปล่า

- Had you been smoking before I met you?
คุณสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง (อย่างหนัก) ก่อนที่ฉันจะพบคุณใช่มั้ย

- Had you been drinking before I met you?
คุณดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่อง (อย่างหนัก) ก่อนที่ฉันจะพบคุณใช่มั้ย


ตัวอย่างการใช้ for+ เวลา
- By the time They arrived, we had been waiting for an hour.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอดหนึ่งชั่วโมง

- By the time They arrived, we had been waiting for 3 hours.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด 3 ชั่วโมง

- By the time They arrived, we had been waiting for 2 weeks.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด 2 สัปดาห์

- By the time They arrived, we had been waiting for 10 minutes.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด 10 นาทีแล้ว

- By the time They arrived, we had been waiting for 30 minutes.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด 30 นาทีแล้ว

- By the time They arrived, we had been waiting for many days.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด หลายวันแล้ว

- By the time They arrived, we had been waiting for many years.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด หลายปีแล้ว

- By the time They arrived, we had been waiting for several months.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด หลายเดือนแล้ว

- By the time They arrived, we had been waiting for two years ago.
เวลานั้น ที่พวกเขามาถึง เรารอมาตลอด 2 ปีที่ผ่าน♥ ตัวอย่างโครงสร้างประโยค
He had been playing.
Had he been playing?
he had not been playing.
(he hadn't been playing.)

It had been raining.
Had it been raining?
It had not been raining.
(It hadn't been raining.)

He had been sitting.
Had he been sitting?
he had not been sitting.
(he hadn't been sitting.)

He had been working.
Had he been working?
he had not been working.
(he hadn't been working.)

He had been waiting.
Had he been waiting?
He had not been waiting.
(He hadn't been waiting.)

He had been working.
Had he been working?
He had not been working.
(He hadn't been working.)Past Continuous VS Past Perfect Continuous
Past Continuous
1. Kate was watching television when we arrived.
เคทกำลังดูโทรทัศน์เมื่อเรามาถึง
(ให้อารมณ์ว่าขัดจังหวะ)

Past Perfect Continuous
2. Kate had been watching television for 2 hours when we arrived.
เคทกำลังดูโทรทัศน์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเมื่อเรามาถึง
(ให้อารมณ์ว่า ดูโทรทัศน์ ครบสมบูรณ์ 2 ชั่วโมง ไม่ขัดจังหวะ)
เครดิต : Alan www.italki.com


การใช้ Past Perfect Continuous Tense จากแหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk
Englishing : Canadian English Teacher


การใช้ had แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ had สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : had
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : had

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : had
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : had
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : had
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : had
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : had
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : had
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : had
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : had
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : had

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : had
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : had
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : had

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment