โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 18, 2015

Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)- ข่าวจาก : CNN (Twitter)
- ข่าวจาก : CNN (Website)
A 7-year-old boy went back into a burning home to save his baby sister"
เด็กชาย 7 ขวบ กลับเข้าไปในบ้านที่ถูกไฟไหม้ เพื่อช่วยชีวิตน้องสาวของเขา

เนื้อหาข่าว เด็กชายวัย7ขวบ กลับเข้าไปช่วยชีวิตน้องสาวที่ติดอยู่ในบ้านที่กำลังเหตุเกิดเพลิงไหม้
- burning (adj) = ที่กำลังไหม้ไฟ
- into = เข้าสู่, เข้าไปข้างใน
- went = อดีตของ go

โครงสร้างประโยค
ประโยคบอกเล่า(Affirmative)
S.+ V2

ประโยคปฏิเสธ(Negative)
S.+ did+ not+ V1
หมายเหตุ did + not รูปย่อ = didn’t

ประโยคคำถาม How (Interrogative)
How+ did+ S.+ V1

ประโยคคำถาม Wh- (Interrogative)
What+ did+ S.+ V1
When+ did+ S.+ V1
Where+ did+ S.+ V1
Who+ did+ S.+ V1
Why+ did+ S.+ V1

1. บอกเล่ากิจวัตรหรือนิสัยที่เคยทำในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว

2. ใช้ลำดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นและจบแล้วในอดีต (อาจระบุ หรือไม่ระบุช่วงเวลา แต่รู้กัน ระหว่างผู้สนทนา)

3. pronoun (สรรพนาม) + was, were + occupation( อาชีพ), status (สถานะ / สถานภาพ)
   ใช้สื่อความหมายว่า "เคยเป็น" / "เคยทำอาชีพ" นั้น ๆมา

4. "If I were..."
ใช้สื่อความหมาย เชิงสมมุติว่า "ถ้าฉันเป็น...

โครงสร้างประโยคอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงการกระทำในอดีตได้ เช่น
5. "used to + V 1"
ใช้สื่อความหมายว่า "เคย" แสดงถึงการกระทำในอดีตได้

6. "used to + be"
ใช้สื่อความหมายว่า "เคยเป็น / เคยทำอาชีพ" แสดงถึงการกระทำอาชีพในอดีตได้ประโยคตัวอย่าง

1. บอกเล่ากิจวัตรหรือนิสัยที่เคยทำในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว
- He went to school every day last year.
เขาไปโรงเรียนทุกวัน เมื่อปีที่แล้ว

- He always took the bus to school last year.
เขาขึ้นรถโดยสารไปโรงเรียนเสมอ เมื่อปีที่แล้ว

- Linda had collected them since she was young.
ลินดาสะสมของพวกนั้นตั้งแต่เธอเป็นสาว

- He walk to school every day when he was young.
เขาเดินไปโรงเรียนทุกวัน เมื่อตอนเขาเป็นเด็ก

- I loved her so much. I loved her more than anything.
ฉันเคยรักเธอมาก เคยรักเธอมากกว่าสิ่งใด ๆ
(คนอกหัก ปัจจุบันไม่ได้รักแล้ว)2. ใช้ บอก, เล่าเรื่อง, ลำดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นและจบแล้วในอดีต
(ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน อาจระบุ หรือไม่ระบุช่วงเวลา แต่รู้กัน ระหว่างผู้สนทนา)

- I was very sick yesterday.
ฉันป่วยมากเมื่อวานนี้

- He bought this red car yesterday.
เขาซื้อรถสีแดงคันนี้เมื่อวานนี้

- She behaved as if he wasn't there.
เธอประพฤติตัวราวกับว่า เขาไม่อยู่ที่นั่น

- We moved into this house last month.
เราย้ายเข้าบ้านหลังนี้เมื่อเดือนที่แล้ว

- Because I had a cold, I stayed at home.
เพราะฉันเป็นหวัด ฉันจึงอยู่บ้าน

- Now she was very sad and started crying.
ตอนนี้เธอรู้สึกเศร้า และก็เริ่มร้องให้

- He came home last night extremely drunk.
เขากลับบ้านเมื่อคืนเมาหนักมาก

- My daughter went to the clinic with Linda.
ลูกสาวของฉันไปคลินิกกับลินดา

- The children all ran for cover when it began to rain.
เด็ก ๆ ทุกคนวิ่งหาที่กำบังเมื่อฝนเริ่มตก

- We chose John to lead us as he said he knew the way.
เราเลือกจอห์น เพื่อนำทางเรา ฐานะที่เขาบอกว่าเขารู้ทาง

- She was so sad that she did not want to speak to anyone.
เธอเศร้ามากจนไม่อยากพูดกับใคร

- I called him three times today and he didn't answer once.
ฉันเรียกเขาสามครั้งแล้วในวันนี้ และเขาไม่ได้ตอบเเลยสักครั้ง

- It was 4 a.m. and I was still wide awake.
เวลาตี 4 แล้วฉันยังนอนไม่หลับเลย (wide awake = ตื่นตัว, ตาสว่าง)

- The youths vanished from the scene as soon as the police arrived.
วัยรุ่นกลุ่มนั้น หายไปจากที่เกิดเหตุทันทีที่ตำรวจมาถึง

- When he was a child, his ambition was to be an English teacher.
เมื่อครั้งเป็นเด็กความทะเยอทะยานของเขาคือการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

- I had cousins over here I didn’t even know. Then when I came I met them.
ฉันไม่เคยรู้ว่ามีญาติที่นี่ เมื่อตอนนั้น ฉันมาที่นี่ จึงได้พบกับพวกเขา

- Teacher stood still and then he spoke and said, "I believe you are innocent."
คุณครูยังคงยืนนิ่ง แล้วก็พูดออกมาว่า “ฉันเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์”

- John was raised in USA. When he was twenty-five, he returned to Thailand.
จอห์นถูกเลี้ยงดูเติบโตในสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุยี่สิบห้าปีเขาเดินทางกลับประเทศไทย

- At the time the professor started talking. He took notes. He studied his notes after class.
เมื่อตอนที่อาจารย์เริ่มบรรยาย เขาก็จดบันทึกเอาไว้เลย เขาศึกษาจากบันทึกของเขาหลังจากเลิกเรียน

- Apple bought NeXT in 1996 Steve Jobs rejoined Apple and became the permanent CEO in 2000.
แอปเปิ้ลซื้อ NeXT ในปี ค.ศ. 1996 สตีฟจ็อปส์ กลับมาสมทบกับแอปเปิ้ลและกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดถาวรของบริษัทแอ๊ปเปิ้ล ในปี ค.ศ. 2000

เกร็ดความรู้
CEO = Chief Executive Officer = ผู้บริหารสูงสุด
สตีฟจ็อปส์ เคยทำงานอยู่กับบริษัท แอปเปิ้ล มาก่อน และได้ลาออกไปตั้งบริษัทของตัวเอง ชื่อว่า "NeXT"
หลังจากนั้น บริษัท "Apple" ได้ซื้อบริษัท "NeXT" เพื่อนำเทคโนโลยี และบุคลากรมาเสริมทัพให้กับ "Apple"
หลังจากนั้นประมาณ 4 ปี ( ปีค.ศ.2000 ) สตีฟจ็อปส์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่นั้นมา3. pronoun (สรรพนาม) + was, were + occupation( อาชีพ), status (สถานะ / สถานภาพ)
   ใช้สื่อความหมายว่า "เคยเป็น" / "เคยทำอาชีพ" นั้น ๆมา
- I was a teacher. ฉันเคยเป็นครู
- You were my classmate. คุณเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉัน
- Before being a farmer he was a teacher. ก่อนที่จะมาเป็นเกษตร เขาเคยเป็นครู
- She is a lot happier now than she was. ตอนนี้เธอมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม
- Tom was a graphic designer before he became a teacher. ทอมเคยเป็นนักออกแบบกราฟิกก่อนที่เขาจะเป็นครู
- Tom was a school bus driver before he became a taxi driver. ทอมเคยป็นคนขับรถโรงเรียน ก่อน (มาเป็นคน)ขับรถแท็กซี่


4. ใช้ในประโยคเงื่อนไข
"If I were..." ใช้สื่อความหมาย เชิงสมมุติว่า "ถ้าฉันเป็น...
If I were ... ถ้าฉันเป็น ...
- If I were you, I wouldn't do that. ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนั้น
- If I were rich, I would buy a lamborghini. ถ้าฉันรวยฉันจะซื้อ lamborghini
คำสมมุติ ใช้ were เสมอ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประธาน

5. "used to + V 1"
ใช้สื่อความหมายว่า "เคย" แสดงถึงการกระทำในอดีตได้
- I used to play here. ฉันเคยเล่นที่นี่
- I used to come here. ฉันเคยมาที่นี่
- I used to eat pizza. ฉันเคยกินพิซซ่า


6. "used to + be" ใช้สื่อความหมายว่า "เคยเป็น / เคยทำอาชีพ" แสดงถึงการกระทำอาชีพในอดีตได้
- I used to be a cop. ผมเคยเป็นตำรวจ
- I used to be a teacher. ฉันเคยเป็นครู
- I used to be a dancer. ฉันเคยเป็นนักเต้น
- I used to be a gardener. ฉันเคยเป็นคนทำสวน
- Tom used to be a singer. ทอมเคยเป็นนักร้องสังเกตุประโยคที่ลดราคาสินค้า
- The dress was on sale yesterday.
ชุดเสื้อ ลดราคาเมื่อวานนี้ค่ะ(วันนี้ไม่ ลดราคาปกติ)

- I'm very sorry. The sale ended yesterday.
ต้องขอโทษด้วยค่ะ การลดราคาจบไปเมื่อวานนี้แล้วค่ะ


ประโยคปฏิเสธ
- The customer did not come. ลูกค้าไม่ได้มา
- She did not agree with him. เธอไม่เห็นด้วยกับเขา
- He did not disappoint me. เขาไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวัง
- I did not take many photos. ฉันไม่ได้ถ่ายรูปหลายรูป
- I did not want to do that. ฉันไม่ต้องการทำอย่างนั้น

ประโยคคำถาม
- How did you get in? คุณเข้ามาได้อย่างไร
- What else did you hear me say? คุณได้ยินฉันพูดอะไรอีก
- How did you get a picture of me? คุณได้ภาพของฉันอย่างไร
- How did you go to the park? คุณไปที่สวนสาธารณะได้อย่างไร
- How did you know I wanted to be alone? คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องการอยู่คนเดียว
- Did you always take the bus to school? คุณเคยไปรถโรงเรียนโดยรถบัส เป็นประจำหรือเปล่า

การถามตอบ
- What did do you today?
วันนี้คุณทำอะไรมา
- I worked.
ฉันทำงาน

- I went shopping.
ฉันไปช้อปปิ้ง

- I went to the pool.
ฉันไปที่สระน้ำ

- I went to the park.
ฉันไปสวนสาธารณะมา

- I practiced the piano.
ฉันฝึกเล่นเปียโน

- I went to the beach.
ฉันไปทะเล / ชายหาด (beach เจ้าของภาษาบางครั้งก็แปลว่าทะเล เวลาไปเที่่ยว)รวมประโยคที่ใช้ใน Past Simple Tense
- I really missed you a lot.
ฉันคิดถึงคุณมาก

- I missed you too.
ฉันก็คิดถึงคุณมากเช่นกัน

- I lived here 5 years ago.
ฉันอยู่ที่นี้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

- He made many mistakes.
เขาทำผิดพลาดหลายอย่าง

- What day was it yesterday?
เมื่อวานนี้ คือวันอะไร

- What was the date yesterday?
เมื่อวานนี้ วันที่เท่าไหร่

- It took longer than I thought.
ฉันใช้เวลานานกว่าที่ฉันคิดไว้

- I went to Japan last month.
ฉันไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้ว

- I went to the market yesterday.
ผมไปตลาด เมื่อวานนี้

- Why didn't you call me yesterday?
ทำไมนายไม่โทรหาฉันเมื่อวาน

- Did you vote yesterday?
คุณไปลงคะแนนเสียง เมื่อวานนี้ใช่ไหม

- She cried after watching that movie.
หล่อนร้องไห้หลังจากดูหนังเรื่องนั้น

- I just got an email from him yesterday.
ผมได้รับอีเมล์จากเขาเมื่อวานนี้เอง

- Why weren't you at school yesterday?
ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้

- I had to lie down because I was groggy.
ฉันต้องนอนเพราะฉันเวียนหัว

- She told me that her husband was dead.
เธอบอกฉันว่าสามีของเธอตายแล้ว

- I just bought it the day before yesterday.
ฉันเพื่งซื้อมันมาเมื่อวานนี้

- She thought that they were too expensive.
เธอคิดว่าแพงเกินไป

- She had one eye on baby as she ironed.
เธอรีดผ้า และดูแลเด็กไปด้วยในเวลาเดียวกัน

- That exam was "a piece of cake" for me.
ข้อสอบอันนั้นมันช่างง่ายเสียเหลือเกินสำหรับฉัน

- Every so often he joked about his missing tooth.
บ่อยครั้งที่เขาพูดตลก เกี่ยวกับฟันของเขาที่หายไป

- The sad thing is that I wasn't there when he died.
สิ่งที่น่าเศร้าคือฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่เขาเสียชีวิต

- I am returning something that I bought yesterday.
ฉันจะเปลี่ยนคืนของบางอย่าง ที่ฉันซื้อมาเมื่อวานนี้

- She bought her first pair of roller-skates yesterday.
เธอซื้อรองเท้ารองเท้าสะเก๊ต คู่แรกของเธอเมื่อวานนี้

- He was too scared to sleep. He turned on all his lights.
เขากลัวมากเกินที่หลับได้ เขาเปิดไฟทุกดวง

- There was a problem writing to the disk in the A drive.
เกิดปัญหา ขณะเขียนข้อมูลดิสก์ ลงในไดรฟ์ A

- I called him three times today and he didn't answer once.
ฉันโทรหาเขา 3 ครั้งแล้ว เขาไม่ตอบฉันเลย

- He quit college to join the Marines during World War Two.
เขาลาออกจากวิทยาลัยเพื่อร่วมกับนาวิกโยธิน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

- William Faulkner died of a heart attack in 1962. He was 65 years old.
William Faulkner เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในปีคศ. 1962 อายุ 65 ปี

- In the totally quiet evening, he and she were all alone.
ในค่ำคืนที่เงียบสนิท เขาและเธออยู่กันเพียงสองต่อสอง (all alone = เพียงลำพัง)

- He wanted to just give up and quit. However, he had to take care of his three kids.
เขาต้องการที่จะออกงานนั้น อย่างไรก็ตามเขาต้องดูแลลูก ๆสามคนของเขา

- Linda didn't get a good night's sleep because she was kept awake by John's snoring.
ลินดานอนหลับไม่สนิท เพราะเธอตื่นขึ้นมาจากการกรนของจอห์น

- He would have loved to own a Harley-Davidson, but he never had the money to buy one.
เขาอยากจะเป็นเจ้าของ Harley-Davidson แต่เขาไม่เคยมีเงินซื้อมันมา

- I won"t say anything. You find out who did this and you bring them to me! Do you understand?
ผมจะไม่พูดอะไร คุณต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำ แล้วคุณพาเขามาให้ผม คุณเข้าใจไหม

- I can't stop thinking about us, about how great we could be together, and I think you're making a mistake.
ผมหยุดคิดเรื่องของเราไม่ได้ ที่ว่าเราจะไปด้วยกันได้ดีแค่ไหน และผมคิดว่าคุณตัดสินใจผิด

- At the end, we turned on to a dirt road. I could hear gravel or rocks. We drove for maybe 10 minutes. Then we stopped.
ในตอนท้ายเราเลี้ยวรถเข้าสู่ถนนลูกรัง ฉันได้ยินเสียงก้อนกรวดหรือก้อนหิน เราขับรถมาต่ออีกประมาณ 10 นาที จากนั้นเราก็จอดรถ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment