โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 18, 2015

Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค
ประโยคบอกเล่า(Affirmative)
S + have/has + V3

ประโยคปฏิเสธ(Negative)
have not = hasn’t
has not = hasn’t

ประโยคคำถาม(Interrogative)
Have + Sub + (already) + V3 (yet)?
Have + Sub + (yet) + V3 (yet)?
Have + Sub + ever + V3

คำศัพท์และความรู้เบื้องต้น
- many times = หลายครั้งแล้ว
- nearly = เกือบจะ... (nearly + เวลา)
- nearly twent = เกือบยี่สิบปีแล้ว
- over and over = หลายครั้งหลายหนแล้ว
- time = ครั้ง
- two times = สองครั้งแล้ว
- three times = สามครั้งแล้ว

- for = เป็นเวลา (for + จำนวนเวลา)
- for two hours = สองชั่วโมงที่ผ่านมา
- for two years = เป็นเวลาสองปี
- for many years = เป็นเวลาหลายปี
- for the past few minutes = เมื่อสอง-สามนาที ที่ผ่านมา

- since = ตั้งแต่ (จุดเริ่มเวลา)
- since 2002 = ตั้งแต่ปี 2002
- since he was a boy = ตั้งแต่เขายังเด็ก
- since this morning = ตั้งแต่เมื่อเช้า

Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)
โครงสร้างประโยค : S + have/has + V3
♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซี่งมักจะใช้เวลานาน เช่นอาศัยอยู่
♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ทำเสร็จแล้ว แต่ยังมีผลมาถึงปัจจุบัน เช่น การประกาศ, การซื้อของ
♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ทำเสร็จแล้ว ทำบ่อย ๆ ปัจจุบันก็ยังทำอยู่

โครงสร้างประโยค : S + should have + V3
♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่น่าเกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซี่งมักจะใช้เวลานาน เช่นอาศัยอยู่
- They have worked for the company for five years.
พวกเขาทำงานให้กับ บริษัทมาห้าปีแล้ว
(ขณะที่พูด ก็ยังทำงานอยู่)

- Tom has lived in Thailand since 1997.
ทอมอยู่ที่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1997
(ขณะที่พูด ทอมก็ยังอยู่ที่ประเทศไทย แต่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ก็ได้)

- Joy have lived in my home for about 3 years.
จอยอยู่ในบ้านของฉันมาประมาณ 3 ปีแล้ว
(ขณะที่พูด จอยก็ยังอยู่ในบ้านของฉัน แต่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ก็ได้)

- The number of coronavirus cases globally has now crossed 1 million, with the US accounting for almost a quarter of it.
จำนวนผู้ป่วย coronavirus ทั่วโลกในปัจจุบันมีมากกว่า 1 ล้านคน, โดยจำนวนของสหรัฐอเมริกาเกือบหนึ่งในสี่
(ขณะที่พูด เหตุการณ์ระบาดก็ยังมีอยู่)


♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ทำเสร็จแล้ว แต่ยังมีผลการรัับมาถึงปัจจุบัน เช่น การประกาศ, การซื้อของ
- He has driven 300 km so far.
เขาขับรถไปไกลถึง 300 กิโลเมตรแล้ว

- The last bus has gone. So I will have to walk.
รถคันสุดท้ายได้ออกไปแล้ว ดังนั้นฉันจะต้องเดิน

- For this reason, I've decided to quit this job.
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงตัดสินใจลาออกจากงาน

- I've been there before. It's a great place.
ฉันเคยไปที่นั่นมาก่อน มันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม

- Her landlord has given her a week to move out.
เจ้าของที่ ให้เวลาหนึ่งเธอสัปดาห์ที่จะย้ายออก

- Dinosaurs have been extinct for millions of years.
ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ล้าน ๆ ปีแล้ว

- Every government has proclaimed they’ll get rid of prostitutes.
รัฐบาลกี่ยุค กี่สมัยต่างก็ประกาศว่าจะกวาดล้างโสเภณีให้หมด

- Video clips on Chinese social media have emerged showing residents shouting encouragement and singing songs from their apartment windows at night, in an effort to boost each other's morale.
คลิปวิดีโอต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนได้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านตะโกนให้กำลังใจและร้องเพลงจากหน้าต่างอพาร์ทเมนท์ในเวลากลางคืนเพื่อพยายามให้กำลังใจของกันและกัน (ส่งผลด้านความรู้สึก)เครดิต : สำนักข่าว BBC
♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ทำเสร็จแล้ว ทำบ่อย ๆ ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ / ยังเกิดขึ้นอยู่
- It has snowed twice this week.
หิมะตกถึงสองครั้งในอาทิตย์นี้

- I bet you’ve got a crush on someone!
ฉันว่านายต้องแอบชอบใครสักคนแน่ ๆ

- We have eaten in that restaurant many times.
พวกเราไปทานอาหารที่ร้านนั้นกันบ่อย

- It has rained three times this week.
ฝนตกสามครั้งในสัปดาห์นี้ (นับได้สามครั้ง ณ วันนี้ /ปัจจุบันนี้)

- I have been to Thailand several times, and really love it there.
ผมไปยังประเทศไทยหลายครั้ง และรักที่นั่นมาก

- I have been played tennis with him onec.
ฉันเล่นเทนนิสกับเขาแล้ว (เพียงครั้งเดียว ปัจจุบันก็ยังคงสถานะ ครั้งเดียว ไม่เคยเล่นกันอีก)


♥ ใช้บอกเล่าเรื่องที่น่าเกิดขึ้นในอดีต หรือน่าจะทำในอดีต แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงใน เป็นการพูดด้วยความเสียดาย
โครงสร้างประโยค : S + should have + V3
should have + V3 = น่าจะ / ควรจะ
- I should have gone with you.
ฉันน่าจะไปกับคุณ
(จริง ๆแล้วไม่ได้ไป)

- I should have listened to your advice.
ฉันน่าจะฟังคำแนะนำของคุณ
(จริง ๆแล้วไม่เชื่อฟังคำแนะนำ)

- I should have eaten breakfast this morning.
ฉันควรจะกินข้าวเช้าตั้งแต่เมื่อเช้านี้
(จริง ๆแล้วไม่ได้กินข้าวเช้า)
aready = ...(เรียบร้อย)แล้ว
- I have drunk water aready.
ผมดื่มน้ำแล้ว

- Things that have already happened.
เรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น


just = เพื่งจะ...
- He has just gone out.
เขาเพิ่งออกไปข้างนอก

- I’ve just decided to sell my car.
ฉันเพิ่งตัดสินใจที่จะขายรถของฉัน


yet = ...หรือยัง
- Have you finished yet?
คุณเสร็จหรือยัง

- Things that have not happened yet.
เรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นnever = ไม่เคย (ใช้ในประโยคบอกเล่า)
- I have never heard something like that.
ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน

- Teaching is a great job. It's the best job I've ever had.
อาชีพครูเป็นงานที่ดีมาก เป็นงานที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีever = เคย (ใช้ในประโยคคำถาม เพื่อถามถึงสิ่งที่เคยทำในอดีต)
-Have you ever + V3
- Have you ever cleaned a room?
คุณเคยทำความสะอาดห้องหรือเปล่า

- Have you ever washed your car?
คุณเคยล้างรถบ้างหรือเปล่า

- Have you ever worked for a charity?
คุณเคยทำงานเพื่อการกุศลหรือไม่?

- Have you ever loved your wife as you’ve loved me tonight?
คุณเคยรักภรรยาของคุณ เหมือนรักดิฉันในคืนนี้หรือเปล่าคะ


Have + Sub + (already) + V3 (yet)?
Have + Sub + (yet) + V3 (yet)?

Have you eaten yet?
คุณทานข้าวหรือยัง

Not yet.
No, I haven’t eaten yet.
ฉันยังไม่ได้ทานข้าว

I have eaten already.
Yes, I have (already) eaten.
ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว

I haven’t thought of anything yet.
ฉันยังคิดไม่ออกเลย- I have closed the windows.
ฉันปิดหน้าต่างแล้ว

- Have you closed the windows?
คุณได้ปิดหน้าต่างแล้วหรือยัง
Yes, I have. ใช่, ฉันปิดแล้ว
No, I have not. ไม่, ฉันยังไม่ได้ปิดรวมประโยค การใช้ Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)
- Have you eaten yet?
คุณกินข้าวหรือยัง

- It has gone already.
มันไปแล้ว

- He has just gone out.
เขาเพิ่งออกไปข้างนอก

- I have eaten already.
ฉันกินข้าวแล้ว

- Have you finished yet?
คุณเสร็จหรือยัง

- I haven’t showered yet.
ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลย

- Have you lost weight?
คุณผอมลงหรือเปล่า

- Have you gained weight?
คุณน้้ำหนักขึ้นหรือเปล่า

- I have seen you before.
ฉันเคยพบคุณมาก่อน

- You’ve been on my mind.
เธออยู่ในใจของฉันมาตลอด
(คิดถึงเธอเสมอ)

- I have heard that before.
ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน

- I have closed the windows.
ฉันปิดหน้าต่างแล้ว

- How long have you been ill?
คุณป่วยนานแค่ไหน

- I have drunk water already.
ผมดื่มน้ำแล้ว

- I have turned on the light.
ผมเปิดไฟแล้ว

- The train has gone already.
รถไฟออกไปแล้ว

- Have you been there yet?
คุณเคยไปที่นั่นหรือยัง

- Have you guys gained weight?
พวกคุณน้้ำหนักขึ้นหรือเปล่า

- I've been there a couple of times.
ฉันเคยไปที่นั่นสองสามครั้ง

- Have you ever cleaned a room?
คุณเคยทำความสะอาดห้องหรือเปล่า

- Have you ever washed your car?
คุณเคยล้างรถบ้างหรือเปล่า

- I've heard that you got a new car.
ฉันได้ยินมาว่าคุณมีรถใหม่

- Have you tried the new car yet?
คุณได้ลองขับรถใหม่คันนั้นหรือยัง

- I have already been to Thailand.
ผมเคยไปประเทศไทยมาแล้วนะ

- I've heard that you fix computers.
ฉันได้ยินมาว่าคุณซ่อมคอมพิวเตอร์

- I've heard that you got a new job.
ฉันได้ยินมาว่าคุณได้งานใหม่

- He has been late for work recently.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาก็ไปทำงานสาย

- I've paid rent here for three months.
ฉันจ่ายค่าเช่าที่นี่มาสามเดือนแล้ว

- Have you made any new friends yet?
คุณมีเพื่อนใหม่หรือยัง

- Have you ever worked for a charity?
คุณเคยทำงานเพื่อการกุศลหรือไม่

- How long has the pipe been leaking?
ท่อรั่วไหลนานแค่ไหน

- I don’t know how long it’s been already.
ฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่

- Have you tried my local food yet?
คุณได้ลองกินอาหารท้องถิ่นของเราหรือยัง

- I've heard that you like to jog.
ฉันได้ยินมาว่าคุณชอบวิ่งจ๊อกกิ้งออกกำลังกาย

- I haven't checked my mail in three weeks.
ฉันไม่ได้เช็คอีเมล สามสัปดาห์แล้ว

- I've heard that you are a yoga instructor.
ฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นอาจารย์สอนโยคะ

- Have you seen any English travelers here?
คุณเคยเห็นนักเดินทางชาวอังกฤษที่นี่ไหม

- I've heard that you want to leave your job.
ฉันได้ยินมาว่าคุณต้องการออกจากงาน

- I've heard that there is no school next week.
ฉันได้ยินมาว่าไม่มีการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า

- He has worked for the company since January.
เขาทำงานให้กับ บริษัท มาตั้งแต่เดือนมกราคม

- I’ve just seen John coming out of the school.
ฉันเพิ่งเห็นจอห์นออกมาจากโรงเรียนเมื่อกี้

- I and John have been partners for three years.
ผมกับจอห์นเป็นคู่หูกันมา 3 ปีแล้ว

- They have worked for the company for five years.
พวกเขาทำงานให้กับ บริษัทมาห้าปีแล้ว

- Why is it taking so long? It has been two weeks.
ทำไมมันนานจัง นี่มัน 2 อาทิตย์เเล้ว

- How long has it been since you began to feel bad?
นานแค่ไหนแล้ว ที่คุณเริ่มรู้สึกไม่ดี

- Dinosaurs have been extinct for millions of years.
ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ล้าน ๆ ปีแล้ว

- Teaching is a great job. It's the best job I've ever had.
อาชีพครูเป็นงานที่ดีมาก เป็นงานที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี

- I haven’t seen one yet so I can’t tell.
ผมยังไม่เคยดู(หนังเรื่องนั้น)สักครั้ง จึงตอบไม่ได้ครับว่าชอบหรือไม่

- The factory has been idle for weeks now due to the strike.
โรงงานหยุดการผลิต เป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากการนัดหยุดงาน

- I have been to Thailand several times, and really love it there.
ผมไปยังประเทศไทยหลายครั้ง และรักที่นั่นมากการใช้ have แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ have สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : have
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : have

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : have
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : have
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : have
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : have
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : have
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : have
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : have
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : have

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : have
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : have
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : have

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment