โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 24, 2015

การใช้ after

after หลังจาก
after that จากนั้น
after you เชิญคุณก่อน (สุภาพกว่า you first)
after all แม้ว่า / แท้ที่จริง / สรุปแล้ว / ต้องไม่ลืมว่า.../อย่าลืมว่าในที่สุด
after dinner หลังจากอาหารเย็น
after a year ผ่านมาเป็นปีแล้ว
after work หลังเลิกงาน
after school หลังเลิกเรียน
afterwards เบื้องหลัง
look after เลี้ยงดู / ดูแล
Go after her. ตามเธอไปซิ
He's after me. มันตามล่าชั้นอะ
Go after them! ตามพวกนั้นไป
time after time วันแล้ววันเล่า / หลายครั้งหลายหน
after 48 hours. หลังจาก 48 ชั่วโมง
But after that? แต่หลังจากนั้นล่ะ
Cause after all เพราะ ไม่ว่ายังไง
after 40 years. หลังจาก 40 ปีมาแล้ว
after you do that หลังจากคุณทำอย่างนั้น
The day after tomorrow มะรืนนี้
one after another อันแล้วอันเล่า / คนแล้วคนเล่า
look after many children ดูแลเด็ก ๆ หลายคน
immediately after breakfast. ทันที หลังจากอาหารเช้า
Thanks for asking after her. ขอบคุณแทนเค้าด้วย (ผู้หญิง)
Thanks for asking after him. ขอบคุณแทนเค้าด้วย (ผู้ชาย)
look after many children by yourself alone ดูแลเด็กหลายๆ คน โดยคนเดียวเท่านั้น


after = หลังจาก
- He likes to play football after class.
เขาชอบเล่นฟุตบอล หลังจากเลิกเรียน

- I'll call you back after 3pm.
ฉันจะโทรหาคุณ อีกทีหลังสามทุ่มแล้วกัน

- Some people believe in life after death.
บางคนเชื่อในชีวิตหลังความตาย

- After 5 o’clock, we were free to go home.
หลังจาก 5 โมงเย็นเรามีอิสระที่จะกลับบ้าน

- You should wash their hands after going to the bathroom.
คุณควรล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ

- The accident occurred after the driver lost control of the bus.
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่คนขับรถโดยสาร สูญเสียการควบคุมรถ

- My mother was upset when my brother came home after midnight.
แม่ของฉันกระวนกระวายเมื่อพี่ชายฉันกลับบ้าน หลังเที่ยงคืน

- After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
หลังจากฝึกฝนหลาย ๆ ครั้งแล้วคุณจะสามารถพูดได้เร็วเท่ากับเจ้าของภาษา


after that = หลังจากนั้น
- After that, he received an invitation card.
หลังจากนั้นเขาได้รับบัตรเชิญ

- After that, he bend over to kiss my hand.
หลังจากนั้นเขาก็ก้มลง เพื่อจูบมือของฉัน

- I have class until 4 O'clock, but I'm free after that.
ฉันมีเรียนจนถึง 4 โมง แต่ฉันว่างตลอด หลังจากนั้น

- After that, they will ask you what date you want to depart.
หลังจากนั้น พวกเขาจะถามคุณว่า คุณต้องการออกเดินทางวันไหน

- Today can I pay only ten baht? After that, I’ll pay you in full.
วันนี้จ่ายสิบบาทก่อนได้ไหมคะ วันหลังหนูจะให้เต็มจำนวนเลยค่ะafter all = แม้ว่า / แท้ที่จริง / สรุปแล้ว / อย่าลืมว่าในที่สุด
มีความหมายในเชิงว่า ไม่ใช่อย่างที่คิด / ไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็น

after all = แม้ว่า /สรุปแล้ว
- She died in nineteen 1998 after a heart operation. After all these years, everyone still loves her.
เธอเสียชีวิตในปี 1998 หลังการผ่าตัดหัวใจ แม้ว่าผ่านไปหลายปีแล้ว ทุกคนก็ยังคงรักเธอ
(เธอเสียชีวิตหลายปีแล้ว แต่ผู้คนก็ยังไม่ลืมเธอ)

after all = อย่าลืมว่าในที่สุด / สรุปแล้ว
- I expected to fail the exam, but I passed after all.
ผมนึกว่าจะตกแต่เอาเข้าจริง ๆมันกลับสอบได้แฮะ

- It's not surprising you're hungry. After all, you didn't have breakfast.
มันก็ไม่แปลกหรอกที่เธอหิว นึกดูสิว่าเธอยังไม่ได้กินข้าวเช้า

- I'm sorry. I thought I could come and see you this evening, but I'm not free after all.
ขอโทษที ตอนแรกนึกว่าจะมาหาคุณได้ตอนเย็นแต่สรุปแล้วมันดันไม่ว่าง

- Teeth are an important part of any holiday celebration. After all, it's difficult to enjoy a meal without them.
ฟันเป็นส่วนสำคัญของการฉลองวันหยุดใด ๆ อย่าลืมว่าในที่สุด เป็นเรื่องยากที่จะรับประทานอาหารโดยไม่มีฟัน
(ฟันดูเหมือนไม่สำคัญ แต่งานเลี้ยงต้องมีการกินอาหาร ฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญ)

- I think we should go and see Granny. After all, she lives only ten miles away, and we haven't seen her in ages.
ฉันว่าเราน่าจะไปเยี่ยมคุณยายหน่อยนะ คุณยายอยู่ห่างไปจากนี่แค่สิบไมล์แล้วเราก็ไม่ได้ไปหามานานแล้ว

เครดิต : คุณแอ๊ด ปากเกร็ด :www.pantip.com/
เครดิต : http://www.manythings.org
look after = เลี้ยงดู / ดูแล
- I look after my mom.
ฉันดูแลแม่ของฉัน

- He asked me to look after you.
เขาขอให้ผมดูแลคุณ

- It's time for me to look after myself more.
ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น

- I'm perfectly capable of looking after myself.
ฉันสามารถที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี

- He left work to look after the family business.
เขาออกจากงานเพื่อไปทำธุรกิจของทางบ้าน

- I'm going back to my home to look after my dad.
ฉันจะกลับบ้านเพื่อไปดูแลพ่อของฉัน


one after another = อันแล้วอันเล่า / คนแล้วคนเล่า
- Today, he smoked one after another.
วันนี้เขาสูบบุหรี่แบบม้วนต่อม้วนเลย

- Today, there are a lot of people coming to our party one after another.
มีคนจำนวนมากมางานของเรา คนแล้วคนเล่าไม่ขาดสาย


run after = วิ่งไล่ติดตาม
- We ran after him, but he escaped.
เราวิ่งตามเขาไป แต่เขาหนีไปได้

- John kicked the ball. His dog ran after the ball.
จอห์นเตะบอล สุนัขของเขาวิ่งไล่ตามลูกบอลไป


"Verb to be" + after = ตามติด / ค้นหา / อยากได้
- The police are after him.
ตำรวจกำลังติดตามเขาอยู่

- I'm sure she's after my husband.
ฉันมั่นใจว่าเธออยากได้สามีของฉัน

- I'm after a tie to go with this shirt.
ฉันจะแต่งตัว ผูกเน็คไทคู่กับเสื้อตัวนี้


the day after tomorrow = วันมะรืนนี้
- How about the day after tomorrow then?
ถ้าอย่างนั้น วันมะรืนนี้เป็นไงครับ

- Really? The day after tomorrow? Great job, guys!
จริงหรือ วันมะรืนนี้ พวกคุณทำได้ดีมาก

- I need to use this file for my meeting the day after tomorrow.
ผมต้องใช้แฟ้มนี้ สำหรับงานประชุมในวันมะรืนนี้

- A: When do you want to start working? B: The day after tomorrow.
A: คุณจะเริ่มงานเมื่อไหร่ B:วันมะรืนนี้


การใช้ after แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ after สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : after
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : after

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : after
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : after
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : after
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : after
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : after
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : after
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : after
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : after
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : after
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : after
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : after
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : after
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : after
15. American heritage : www.ahdictionary.com : after
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : after
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : after
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : after
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : after
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : after
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : after
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : after
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : after
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : after
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : after
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : after
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : after
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : after
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : after
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : after
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : after

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : after
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : after
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : after
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : after
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : after
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : after

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryรวมประโยค การใช่้ after
- Good afternoon.
สวัสดีตอนบ่าย

- Take after meals.
รับประทานหลังอาหาร (ยา)

- It's quarter after seven.
ตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้านาที

- I'll be free after lunch.
ผมจะว่างหลังอาหารกลางวัน

- Do not eat after eight p.m.
งดอาหาร หลังจากสองทุ่ม

- I will look after this child.
ฉันจะดูแลเด็กคนนี้เอง

- Turn left after the hotel.
เลี้ยวซ้าย หลังจากผ่านโรงแรมนั้น

- Repeat these words after me.
พูดคำเหล่านี้ ตามฉันนะ

- I fell all shot after the exam.
ฉันรู้สึกหมดแรง หลังจากการสอบ

- What are your plans after this?
คุณวางแผนอะไรหลังจากนี้

- I am always tired after work.
ฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอ หลังเลิกงาน

- And what happened after that?
แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น

- He asked me to look after you.
เขาขอให้ผมดูแลคุณ

- Please do not eat after midnight.
โปรดงดอาหาร หลังเที่ยงคืน

- He likes to play football after class.
เขาชอบเล่นฟุตบอล หลังจากเลิกเรียน

- I like to take a nap in the afternoon.
ผมชอบนอนงีบในช่วงบ่าย

- He passed on after a long illness.
เขาเสียชีวิตไปหลังจากอาหารป่วยมานาน

- I'll call you back after 3pm.
ฉันจะโทร หาคุณ อีกทีหลังสามทุ่มแล้วกัน

- I never saw Linda after that.
ทอมไม่เคยเห็นลินดาอีกเลย หลังจากนั้น

- Linda takes after her grandmother.
ลินดามีลักษณะ เหมือนยายของเธอมาก

- I plan on meeting John after dinner.
ฉันคิดที่จะพบกับจอห์น หลังอาหารมื้อเย็น

- After a long while, the phone rings.
ผ่านไปเนิ่นนาน เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น

- I’m gonna chase after him in the taxi!
ผมจะนั่งแท็กซี่ไล่ตามเขาไป

- You’ll get used to it after a while.
คุณจะคุ้นเคยกับมัน หลังจากใช้เวลาสักพักนึง

- I didn’t see you after class yesterday.
เมื่อวาน หลังเรียนเสร็จผมไม่ได้เห็นคุณเลย

- I feel refreshed after going to the gym.
ฉันรู้สึกสดชื่น หลังจากที่ไปโรงยิมมา

- Nurses and doctors look after patients.
พยาบาล และแพทย์ดูแลผู้ป่วย

- I am inclined to fall asleep after lunch.
ฉันรู้สึกอยากจะหลับ หลังจากอาหารมื้อเที่ยง

- We will go home after the game finishes.
เราจะกลับบ้าน หลังจากเกมนี้จบลง

- What do you want to do after graduation?
คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา

- Are you gonna come here this afternoon?
บ่ายนี้คุณจะมาที่นี่มั้ย

- She specializes in looking after children.
เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลเด็ก ๆ

- After a cold orange juice I feel refreshed.
หลังจากกินน้ำส้มเย็น ๆ แล้วก็รู้สึกชื่นใจสุด ๆ

- It's time for me to look after myself more.
ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น

- He is going to be grumpy after I tell him.
เขาจะไม่พอใจหลังจากที่ฉันบอกเขา

- They whooped it up after winning the game.
พวกเขาส่งเสียงดีอกดีใจ หลังจากชนะการแข่งขัน

- I am a little bit tired after a long journey.
ผมเหนื่อยนิดหน่อย หลังจากการเดินทางยาวนาน

- After his Father died, he became depressed.
หลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิต เขาก็เศร้าซึม

- After a mile, you will come to a crossroads.
หลังจากผ่านไป 1 ไมล์คุณจะมาถึงสี่แยก

- How were people acting after what happened?
ผู้คนมีท่าทีอย่างไร หลังจากเกิดเรื่องขึ้น

- You can watch TV after you do your homework.
ลูกสามารถดูทีวีได้ หลังจากทำการบ้าน

- I called Dan right after I broke up with Colin.
ฉันโทรหาแดนทันที หลังจากที่เลิกกับคอลลิน

- All those documents were filed away after use.
เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดถูกเก็บเข้าที่ ภายหลังการใช้

- I'm going back to my home to look after my dad.
ฉันจะกลับบ้านเพื่อไปดูแลพ่อของฉัน

- What will become of his sons after his death?
จะเกิดขึ้นอะไรกับลูก ๆ ของเขา หลังจากที่เขาเสียชีวิต

- The applause died down after I left the stage.
เสียงปรบมือได้ค่อย ๆ แผ่วลงเมื่อฉันเดินออกจากเวที

- They were tired out after a long day's work.
พวกเขาหมดเรี่ยวหมดแรง หลังจากทำงานมาตลอดวัน

- He came by the apartment right after you left.
เขาเข้ามาที่อพาร์ทเม้นทันที หลังจากเธอออกไป

- Do you need me to pick you up after work also?
คุณต้องการให้ผมไปรับคุณ หลังเลิกงานมั้ย

- Your daughter does not take after you in any way.
ลูกสาวของคุณ ไม่มีลักษณะเหมือนคุณสักนิดเลย

- After ten minutes remove the cake from the oven.
หลังจากผ่านไปสิบนาทีแล้ว เอาเค้กออกจากเตาอบ

- After work, I decided to contact the bank at once.
หลังเลิกงาน ผมตัดสินใจติดต่อธนาคารทันที

- I promise I'll leave right after my last patient.
ผมสัญญาว่าจะไปหลังจากคุยกับคนไข้คนสุดท้ายเสร็จ

- He studied English and afterwards math.
เขาเรียนภาษาอังกฤษและหลังจากนั้น ก็เรียนคณิตศาสตร์

- Their relationship turned sour after a few years.
ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มขมขื่น หลังจากผ่านไปไม่กี่ปี

- I have class until 4 O'clock, but I'm free after that.
ฉันมีเรียนจนถึง 4 โมง แต่ฉันว่างตลอด หลังจากนั้น

- She is going to be scared after watching that movie.
เธอจะขวัญหนีดีฝ่อ หลังจากดูหนังเรื่องนั้น

- A year after leaving his job, he is still unemployed.
หนึ่งปีหลังจากออกจากงาน เขายังคงว่างงาน

- You should clear the table immediately after dinner.
หลังอาหารค่ำแล้ว คุณควรเคลียร์โต๊ะทันที

- You are going to be scared after watching that movie.
คุณจะขวัญหนีดีฝ่อ หลังจากดูหนังเรื่องนั้น

- After I broke up with my girlfriend, I was really hurt.
หลังจากที่ฉันเลิกกับแฟน ฉันเจ็บมาก

- You should not call anyone on the phone after 9pm.
คุณไม่ควรจะโทรไปหาใคร ๆ หลังสามทุ่ม

- How do you wind down after a stressful day?
คุณใช้วิธีอะไรให้ผ่อนคลาย หลังจากวันทำงานที่แสนเครียด

- We lost track of him after he moved to Thailand.
เราขาดการติดต่อกับเขา หลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ประเทศไทย

- Do you want to get together after you finish work?
คุณอยากจะออกมาเจอกันหน่อยไหม หลังจากคุณทำงานเสร็จ

- We have a whole presentation for you after dessert.
เราจะเสนองานทั้งหมดให้คุณดู หลังจากรับประทานของหวาน

- Soon after we set off, Linda said she felt sick.
ไม่นานหลังจากที่เราออกเดิน ทางลินดาบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบาย

- Goodbye and see you on the day after tomorrow at 10am.
ลาก่อน แล้วเจอกันวันมะรืนตอนสิบโมงเช้าครับ

- We set forth on the journey immediately after breakfast.
เราเริ่มออกเดินทางทันที หลังจากอาหารเช้า

- We'll be right back with you after a commercial break.
เราจะกลับมาหาคุณทันที หลังจากพักโฆษณา

- She was fine before lunch, but felt bad afterwards.
เธอรู้สึกสบายดีก่อนทานอาหารกลางวัน แต่รู้สึกไม่ดีหลังจากนั้น

- She lost her will to live after her close friend’s death.
เธอหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่ หลังจากที่เพื่อนสนิทของเธอเสียชีวิต

- I don’t think I'm gonna go. After working all day, I’m beat.
ฉันไม่คิดว่าฉันจะไป หลังจากทำงานทั้งวัน ฉันเหนื่อยมาก ๆ

- She waited behind after class to talk to the professor.
เธอรอจนกระทั่งคนอื่น ๆกลับหมดหลังเลิกเรียน เพื่อคุยกับอาจารย์

- After talking for a while, he left us and gets in his new car.
หลังจากคุยกันสักครู่ เขาก็เดินจากพวกเราไปขึ้นรถคันใหม่ของเขา

- If it doesn’t clear up after a week, you should see your doctor
ถ้ามันไม่หายภายใน 1 อาทิตย์, คุณควรไปหาหมอ

- After months of negotiation, an agreement was finally reached.
หลังจากการเจรจาหลายเดือน ที่สุดก็ได้บรรลุข้อตกลงกันได้

- The accident occurred after the driver lost control of the bus.
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่คนขับรถโดยสาร สูญเสียการควบคุมรถ

- He resigned after making inaccurate and misleading statements.
เขาลาออก หลังจากแถลงการณ์ที่บิดเบือนความจริง

- The meeting will start tomorrow after numerous postponements.
การประชุมจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ หลังจากการเลื่อนออกไปหลายครั้ง

- I think I'm going to do my homework after I watch the world cup.
ฉันคิดว่าฉันจะไปทำการบ้าน หลังดูฟุตบอลโลก

- They did not keep in touch with each other after she moved away.
พวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย หลังจากหล่อนย้ายไปแล้ว

- After you left, Your lawyer came back and showed us your proposal.
หลังจากคุณไปแล้ว ทนายของคุณกลับมา และยื่นข้อเสนอให้เรา

- We began training at five every afternoon, at first with warming-up exercises.
เราเริ่มซ้อมกันตั้งแต่สี่โมงเย็นทุกวัน เริ่มต้นจากการเล่นกายบริหาร


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

1 comment:

  1. ชอบเนื้อหาภาษาอังกฤษมากค่ะ

    ReplyDelete