โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 8, 2015

กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F


กริยาช่องที่ 1 be เป็น, อยู่, คือ   :  I will be back in ten minutes. ฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
กริยาช่องที่ 1 is เป็น, อยู่, คือ   : He is my close friend. เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน
กริยาช่องที่ 1 am เป็น, อยู่, คือ   :  I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
กริยาช่องที่ 1 are เป็น, อยู่, คือ   :  You are my best friend. คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
กริยาช่องที่ 2 was เป็น, อยู่, คือ   : He was a soldier. เขาเคยเป็นทหาร / He was a swim coach to Linda. เขาเคยเป็นโค้ชสอนว่ายน้ำให้ ลินดา
กริยาช่องที่ 2 were เป็น, อยู่, คือ   : He seized my arm when we were walking in the park. เขาคล้องแขนฉันเมื่อเรากำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะ
กริยาช่องที่ 3 been เป็น, อยู่, คือ   : They have been here several times. เขามา(อยู่)ที่นี่หลายครั้งแล้ว
การใช้ Verb to be
กริยาช่องที่ 1 become กลายเป็น   : He becomes my close friend. เขากลายเป็นเพื่อนสนิทของฉัน / He will become a father soon. เขาจะกลายเป็นพ่อคนในไม่ช้า
กริยาช่องที่ 2 became กลายเป็น   : He became absorbed in his work. เขากลายเป็นคนที่ใส่ใจอยู่กับงานของเขา / He became a handsome young man. เขากลายเป็นหนุ่มรูปหล่อ
กริยาช่องที่ 3 become กลายเป็น   : His dream has become a reality. ความฝันของเขากลายเป็นความจริง /

กริยาช่องที่ 1 begin เริ่มต้น   : The exam will begin at exactly 8:00. การสอบจะเริ่ม เวลา 8 โมงตรง
กริยาช่องที่ 2 began เริ่มต้น   : The meeting began at precisely 8:00. การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 8 โมงตรง / He sat down and began eating. เขานั่งลงและเริ่มกินอาหาร
กริยาช่องที่ 3 begun เริ่มต้น   :  The flood waters have begun to flow over the dam. น้ำที่ท่วม ได้เริ่มไหลผ่านเขื่อนนั้นแล้ว

กริยาช่องที่ 1 break แตกหัก, หยุด   :  This car will break down if you don’t take care of it. รถคันนี้จะพังถ้าคุณไม่เอาใจใส่มัน
กริยาช่องที่ 2 broke แตกหัก, หยุด   : ‘Did anyone see anything?’ He broke the silence. “มีใครเห็นอะไรบ้างไหม” เขาทำลายความเงียบขึ้น(พูดหยุด/ทำลายความเงียบ)
กริยาช่องที่ 3 broken แตกหัก, หยุด   : His car has broken down because of overwork. รถของเขาเสียเพราะ การทำงานหนักเกินไป / My phone is broken. โทรศัพท์ฉันเสีย

กริยาช่องที่ 1 bring นำมา   :  She brings her phone everywhere. เธอนำโทรศัพท์ของเธอไปทุกที่
กริยาช่องที่ 2 brought นำมา   :  That candy brought an elated smile to her sister’s face. ลูกอมเม็ดนั้นนำรอยยิ้มที่ร่าเริงไปสู่ใบหน้าน้องสาวของเธอ
กริยาช่องที่ 3 brought นำมา   : Should I have brought anything with me? ฉันควรนำเอกสารอะไร มายื่นให้บ้าง

กริยาช่องที่ 1 build สร้าง   :  They are building a house. พวกเขากำลังสร้างบ้าน
กริยาช่องที่ 2 built สร้าง   : During the war, the troops built many bridges in Germany. ในช่วงสงครามกองทัพนั้นได้สร้างสะพานหลายแห่งในเยอรมนี
กริยาช่องที่ 3 built สร้าง   : He had built a house to rent at Bangkok. เขาสร้างบ้านให้เช่าที่กรุงเทพฯ

กริยาช่องที่ 1 buy ซื้อ   : I will buy the dress for my daughter. ฉันจะซื้อชุดนั้น สำหรับลูกสาวของฉัน
กริยาช่องที่ 2 bought ซื้อ   : In 1997, Apple bought NeXT and brought back Steve Jobs. ในปี 1997 Apple ซื้อ NeXT และนำ สตีฟจ็อป กลับมา
กริยาช่องที่ 3 bought ซื้อ   : I have bought cake for you. ฉันซื้อเค้กมาให้คุณด้วยนะ

กริยาช่องที่ 1 catch จับ, เกาะติด   :  Careful. Karma will catch up to you. ระวังไว้นะ แล้วกรรมจะตามทัน
กริยาช่องที่ 2 caught จับ, เกาะติด   : She’s so beautiful she caught my eye. เธอสวยมากจนเตะตาฉัน (สำนวน) / I caught you red-handed. ฉันจับคุณได้คาหนังคาเขา / - The surveillance camera caught him eating with his son at the diner.
กล้องวงจรปิดจับภาพเขากำลังกินข้าว กับลูกชายอยู่ในร้านอาหาร

กริยาช่องที่ 3 caught จับ, เกาะติด   : 

กริยาช่องที่ 1 choose เลือก   : Why did you choose this kind of job? ทำไมคุณถึงเลือกทำงานด้านนี้
กริยาช่องที่ 2 chose เลือก   : 
He chose a shirt from the many in his wardrobe. เขาเลือกเสื้อจากหลาย ๆ ตัวในตู้เสื้อผ้าของเขา กริยาช่องที่ 3 chosen เลือก   :  I've chosen a present for my mom. ฉันเลือกของขวัญ สำหรับคุณแม่ของฉันแล้ว

กริยาช่องที่ 1 come มา   : I come from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย
กริยาช่องที่ 2 came มา   : My parents came to visit me last week. พ่อแม่มาเยี่ยมฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว / When he came to his home, his father was waiting for him. เมื่อกลับมาถึงบ้าน พ่อของเขา กำลังคอยอยู่
กริยาช่องที่ 3 come มา   : What had he come here for? เขามาทำอะไรที่นี่

กริยาช่องที่ 1 cost มีราคา   : It costs 99 baht. มันราคา 99 บาท
กริยาช่องที่ 2 cost มีราคา   : This ring cost me a lot of money. แหวนวงนี้ ทำให้ฉันต้องจ่ายเงินเยอะมาก (แหวนวงนี้มีราคาแพงมาก)
กริยาช่องที่ 3 cost มีราคา   : 

กริยาช่องที่ 1 cut ตัด   : Did you cut the paper? คุณตัดกระดาษใช่มั๊ย
กริยาช่องที่ 2 cut ตัด   : 
กริยาช่องที่ 3 cut ตัด   : - The apples had been cut in half.
แอปเปิ้ลถูกตัดครึ่งกริยาช่องที่ 1 do ทำ   : Things to do as a student. สิ่งที่ต้องทำในฐานะนักเรียน
กริยาช่องที่ 2 did ทำ   : I did not even get a break for lunch. ฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
กริยาช่องที่ 3 done ทำ   : Tom's son had done the same thing when he was 14. ลูกชายของทอมได้ทำสิ่งที่เหมือนกับเขาตอนอายุ 14

กริยาช่องที่ 1 draw วาด   : He draws a map on a piece of paper. เขาวาดแผนที่ไว้บนแผ่นกระดาษ
กริยาช่องที่ 2 drew วาด   :  The children drew pictures of their families. เด็ก ๆ วาดภาพครอบครัวของพวกเขา
กริยาช่องที่ 3 drawn วาด   : 

กริยาช่องที่ 1 drink ดื่ม   : I can’t drink, I’m driving us back home. ผมดื่มเหล้าไม่ได้ เพราะผมต้องขับรถพาพวกเรากลับบ้าน
กริยาช่องที่ 2 drank ดื่ม   : Yesterday He drank a lot of water. เมื่อวานเขาดื่มน้ำเยอะมาก
กริยาช่องที่ 3 drunk ดื่ม   : 

กริยาช่องที่ 1 drive ขับ, ขับรถ   : When you take this medicine, do not drive. เมื่อคุณทานยานี้แล้ว ห้ามขับรถ
กริยาช่องที่ 2 drove ขับ, ขับรถ   : My son drove the car himself yesterday. ลูกชายของฉันขับรถยนต์ด้วยตัวเองเมื่อวานนี้
กริยาช่องที่ 3 driven ขับ, ขับรถ   : Have you ever driven a car before? คุณเคยขับรถยนต์มาก่อนหรือเปล่า

กริยาช่องที่ 1 eat กิน   : I wanna eat some ice cream. อยากกินไอครีม
กริยาช่องที่ 2 ate กิน   : A: Did you eat yet? B: Yes, I ate already. A: คุณทานข้าวหรือยัง B: ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
กริยาช่องที่ 3 eaten กิน   : Have you eaten yet? คุณทานข้าวหรือยัง

กริยาช่องที่ 1 fall ตก   : I shouldn't have let myself fall for you. ฉันไม่ควรปล่อยให้ตัวเอง ตกหลุมรักคุณ
กริยาช่องที่ 2 fell ตก   : I fell in love with you from the first time that I saw you. ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ
กริยาช่องที่ 3 fallen ตก   : I shouldn't have fallen for you. ฉันไม่ควรปล่อยให้ตัวเอง ตกหลุมรักคุณ

กริยาช่องที่ 1 feel รู้สึก   : They do not feel like cooking. พวกเขาไม่ชอบการทำอาหาร / It all depends on how you feel.
กริยาช่องที่ 2 felt รู้สึก   : The contact of Mother’s hand was so comforting I felt my pain vanish. สัมผัสจากมือของแม่ อบอุ่นจนฉันรู้สึกว่าหายปวดเป็นปลิดทิ้ง
กริยาช่องที่ 3 felt รู้สึก   : He had felt pain behind the knee. เขารู้สึกเจ็บปวดบริเวณขาพับ (ด้านหลังเข่า)

กริยาช่องที่ 1 find หา, พบ   : Where can I find fresh fruit? ฉันจะหาผลไม้สดได้ที่ไหน
กริยาช่องที่ 2 found หา, พบ   : I found a wallet in front of my office. ฉันพบกระเป๋าสตางค์ หน้าสำนักงานของฉัน
กริยาช่องที่ 3 found หา, พบ   :  Two days earlier I had found that there were at least two cats here. เมื่อสองวันก่อนฉันพบว่ามีแมวสองตัวอยู่ที่นี่
/ The ring was found in her car. แหวนวงนั้นถูกพบอยู่ในรถของเธอ
กริยาช่องที่ 1 fly บิน   : Eagles can fly very fast. นกอินทรีย์สามารถบินเร็วมาก
กริยาช่องที่ 2 flew บิน   : They flew from America to Thailand. พวกเขาบิน (เดินทางโดยเครื่องบิน)จากอเมริกาไปยังประเทศไทย
กริยาช่องที่ 3 flown บิน   : A group of insects has flown into the garden. มีแมลงฝูงหนึ่งบินเข้าไปในสวนแห่งนั้น

กริยาช่องที่ 1 forget ลืม   : You mustn’t forget your key. It’s going to be late! อย่าลืมกุญแจนะ จะสายอยู่แล้ว
กริยาช่องที่ 2 forgot ลืม   : Go back! I forgot the wallet. ย้อนกลับไป! ฉันลืมกระเป๋าเงิน!
กริยาช่องที่ 3 forgotten ลืม   : The girlfriend had forgotten his birthday. แฟนได้ลืมวันเกิดของเขาเสียแล้ว / It was the third time that month that John had forgotten the key. เป็นครั้งที่สามแล้วในรอบเดือน ที่จอห์นได้ลืมกุญแจ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment