โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, April 19, 2015

การใช้ Lose /Lost / Loose

lose (Verb ลูซ) ทำ...หาย / สูญหาย / พ่ายแพ้
lost (Verb ลอส) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
loose (Adjective ลูส) หลวม / เป็นอิสระ
Loosen (Verb ลูสเซ่น) ทำให้หลวม / ทำให้เป็นอิสระ

ความรู้เบื้องต้น
loose (adjective) หลวม
looser (noun)ผู้แพ้ /ขี้แพ้
You're a loser. นายมันไม่ได้เรื่อง (ขี้แพ้)
This is a lost cause. นี่มันล้มเหลวไปแล้ว กู่ไม่กลับแล้ว (สำนวน)
I have lost the ticket. ฉันทำตั่วใบนั้นหายไป
You’ve lost your mind. คุณเป็นเสียสติไปแล้ว
You're such a sore loser! นายมันขี้แพ้ชวนตี!
You win some, you lose some. คุณมีแพ้บ้าง ชนะบ้าง (ทำใจปลงซะ)
to lose and then troll to be a sore loser แพ้แล้วพาล / ขี้แพ้ชวนตี

การใช้ Lose (V1) / Lost(V2 และ V3)
- I lost our key.
ฉันทำกุญแจของพวกเราหาย
หมายเหตุ : lost = กริยาช่อง 2 (Past Simple Tense)

- How can you have lost it?!
คุณทำมันหายได้ยังไงหะ?
หมายเหตุ : lost = กริยาช่อง 3 (Present Perfect Tense)

- Where did you lose it?
คุณทำหายที่ไหน
หมายเหตุ : lose = กริยาช่อง 1 (Past Simple Tense)

- A: When did you lose it? B: I don't know.
  A: คุณทำหายเมื่อไหร่   B: ฉันไม่รู้
หมายเหตุ : lose = กริยาช่อง 1 (Past Simple Tense)

- I think I lost it today. I used it yesterday.
ฉันคิดว่า ฉันทำหายวันนี้ เมื่อวานฉันยังใช้มันอยู่เลย
หมายเหตุ : lost = กริยาช่อง 2 (Past Simple Tense)


Lose
- I will not lose!
ฉันจะต้องไม่แพ้!

- I will never lose to you.
ฉันจะไม่มีวันแพ้คุณ

- I don't have anything else to lose.
ฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

- Vegetables can help you lose weight.
ผักสามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้

- You look better, did you lose weight?
เธอดูดีขึ้น เธอลดน้ำหนักมาหรือเปล่า

- You are unsportsmanlike when you lose.
คุณไม่มีน้ำใจนักกีฬา เมื่อคุณแพ้

- I feel sorry for anyone who loses their home.
ฉันรู้สึกเสียใจกับทุกคนที่สูญเสียบ้านของพวกเขา
(anyone who = เอกพจน์ lose จึงเติม s)

- You've lost weight, but your face and hands are swollen. Why is that?
คุณน้ำหนักลดแต่ หน้ากับมือคุณบวม ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

- After six months in hospital she began to lose the will to live.
หลังจากหกเดือนในโรงพยาบาล เธอเริ่มสูญเสียความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ (ท้อแท้)
Loser
- You're a loser.
นายมันไม่ได้เรื่อง

- I am that loser.
ผมนี่แหละ ไอ้กระจอกคนนั้น

- I don't wanna be a loser.
ฉันไม่อยากเป็นคนแพ้

- I was neither a winner nor a loser. I was a chooser.
ฉันไม่ใช่ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ ฉันเป็นผู้เลือกLost
- I lost to you.
ฉันแพ้คุณ

- I lost my keys.
ฉันทำกุญแจหาย

- I lost my grandpa last year.
ฉันเสียคุณปู่เมื่อปีที่แล้ว

- I almost lost my mind when you left me.
ฉันแทบจะบ้า เมื่อตอนที่เธอจากฉันไป

- I lost you, which means I lost everything.
ฉันเสียเธอไป นั่นก็หมายถึงฉันหมดสิ้นทุกอย่าง

- Looks like you've grown prettier. And you've lost quite a bit of weight.
ดูเหมือนคุณสวยขึ้นนะ และผอมลงหน่อย
(lost quite a bit of weight = น้ำหนักหายไปนิดนึง ก็คือผอมลง)Loose
- Lets loose the hand.
ช่วยปล่อยมือออกด้วย

- My pants are very loose.
กางเกงของฉันหลวมมาก

- My jeans are loose are because I lost 10 kilograms last year.
กางเกงยีนส์ของฉันหลวม เป็นเพราะฉันลดน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัมในปีที่แล้ว

- It's just a loose connection on one of your battery terminals.
ก็แค่สายเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ของคุณมันหลวมLoosen
- I loosened my belt because it was too tight.
ฉันคลายเข็มขัดเพราะว่ามันรัดแน่นเกินไป

- This nut is too tight; you should loosen it a bit.
น็อตตัวนี้แน่นเกินไป คุณควรคลายเล็กน้อย

- Did you loosen the wheel? This one won't move.
คุณคลายน็อตล้อหมดหรือยัง ล้ออันนี้ไม่ขยับเลยแหล่งค้นคว้าภายนอก
Lose, Loose, Lost, Loosen, Loser ใช้อย่างไร
เครดิต อาจารย์อดัม

การใช้ Lose (กริยาชอง 1) แหล่งค้นคว้าภายนอก
สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : lose
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : lose
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : lose
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : lose
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : lose
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : lose
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : lose
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : lose
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : lose
การใช้ Lost (กริยาชอง 2 และ 3)แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : lost
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : lost
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : lost
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : lost
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : lost
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : lost
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : lost
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : lost
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : lostการใช้ Loose (คำคุณศัพท์) แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : lose
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : lose

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : lose
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : lose
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : lose
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : lose
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : lose
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : lose
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : lose
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : lose
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : lose
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : lose
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : lose
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : lose
15. American heritage : www.ahdictionary.com : lose
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : lose
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : lose
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : lose
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : lose
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : lose
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : lose
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : lose
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : lose
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : lose
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : lose
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : lose
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : lose
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : lose
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : lose
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : lose
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : lose

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : lose
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : lose
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : lose

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryรวมประโยค การใช้ Lose /Lost / Loose
- Let loose
ปลดปล่อย

- Don't lose!
ห้ามแพ้นะ!

- Hey, loser.
ว่าไง พวกอ่อนหัด

- Did I lose?
ชั้นแพ้เหรอ

- You're a loser.
นายมันไม่ได้เรื่อง

- You lose again.
คุณแพ้อีกแล้ว

- Nothing to lose
ไม่มีอะไรจะเสีย

- I will not lose!
ฉันจะต้องไม่แพ้!

- You made me lose.
เธอทำฉันแพ้

- The guy's a loser.
นายนั่นมันขี้แพ้

- I lose my daughter.
ฉันเสียลูกสาวไป

- How'd you lose it?
นายเสียขาไปได้ยังไง

- I Can't lose you.
ฉันไม่อยากเสียคุณไป

- I needa lose weight.
ฉันต้องลดน้ำหนัก

- You've lost your job.
คุณตกงานของคุณแล้ว

- John, lose your gun.
จอห์น วางปืนของแกลง

- I can't get loose.
ฉันแกะมันไม่หลุดเลย

- I won't lose to her.
ผมจะไม่ยอมเสียเธอไป

- I won't lose to you.
ผมจะไม่ยอมเสียคุณไป

- Lets loose the hand.
ช่วยปล่อยมือออกด้วย

- I don't want to lose.
ฉันไม่อยากแพ้

- How did I lose it all?
ฉันเสียมันไปได้อย่างไร

- I've lost my ticket.
ฉันทำตั๋วของฉันหาย

- I have lost the ticket.
ฉันทำตั๋วใบนั้นหายไป

- Where did you lose it?
คุณทำหายที่ไหน

- You’ve lost your mind.
คุณเป็นเสียสติไปแล้ว

- I'm afraid to lose you.
ฉันกลัวว่าจะเสียเธอไป

- I am that loser.
ผมนี่แหละ ไอ้กระจอกคนนั้น

- Did you let one loose?
คุณตดรึเปล่า
(หูรูดคุณหลวมใช่ป่ะ US)

- You didn't lose, John.
นายไม่ได้แพ้หรอกนะ จอห์น

What shall the loser do?
คนแพ้ต้องทำอะไร

- We'll lose the fatigues.
เราจะเสียแรงเปล่า

- How does it feel to lose?
รู้สึกยังไงที่แพ้น่ะ

- Did you lose something?
คุณทำอะไรหายเหรอ

- I hate to lose you.
ผมไม่ชอบเลยที่ต้องเสียคุณไป

- I Can't lose you too.
ฉันไม่อยากเสียคุณไปเช่นกัน

- I lost our key.
ฉันทำกุญแจของพวกเราหาย

- Have you lost your mind?
คุณเสียสติไปแล้วหรือไง

- Are you out of your mind?
คุณเป็นคนเสียสติหรือไง

- What do you have to lose?
คุณมีอะไรต้องเสีย

- Did you lose your watch?
คุณทำนาฬิกาข้อมือหายหรือ

- I don't want to lose him.
ฉันไม่อยากสูญเสียเขาไป

- You have nothing to lose.
คุณไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว

- You're not gonna lose me.
เธอจะไม่เสียฉันไป

- I have lost your address.
ฉันทำที่อยู่ของคุณหาย

- How can you have lost it?!
คุณทำมันหายได้ยังไงห๊ะ

- I lost money to the lottery.
ฉันโดนหวยกิน

- If You lose, I will kick you.
ถ้านายแพ้ ฉันจะเตะก้น

- I don't have the key. I lost it.
ฉันไม่มีกุญแจ ฉันทำมันหาย

- You have lost the ticket, John?
คุณทำตั๋วหายเหรอ จอห์น

- You win some, you lose some.
คุณมีแพ้บ้าง ชนะบ้าง (ทำใจปลงซะ)

- I'd lose time. They said I did it.
ฉันเสียเวลา พวกเขาพูดว่าฉันทำมัน

- He lost his leg in a car accident.
เขาเสียขาในอุบัติเหตุทางรถยนต์

- Vegetable can help you lose weight.
ผักสามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้

- He lost his phone yesterday.
เขาทำโทรศัพท์ของเขาหายไปเมื่อวานนี้

- He lost his wallet in the accident.
เขาทำกระเป๋าเงินหายตอนเกิดอุบัติเหตุ

- I don't have anything else to lose.
ฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

- What? 50 cents! I hate to lose money.
อะไรกัน 50 เซนต์ ! ฉันไม่ชอบเสียเงินนะ

- He lost his wife last year.
เขาเสียภรรยาเมื่อปีที่แล้ว (ภรรยาเขาเสียชีวิต)

- It's an opportunity I can't lose.
มันคือโอกาสที่ ฉันไม่สามารถปล่อยหลุดมือได้

- I’m gonna let loose and go dancing.
ฉันอยากจะปลดปล่อยผ่อนคลาย ด้วยการไปเต้น

- You are unsportsmanlike when you lose.
คุณไม่มีน้ำใจนักกีฬา เมื่อคุณแพ้

- I almost lost my mind when you left me.
ฉันแทบจะบ้า เมื่อตอนที่เธอจากฉันไป

- Don't lose sight of it. Where's it going?
อย่าคลาดสายตาจากมัน มันกำลังจะไปที่ไหน

- He's always losing his car keys.
เขาลืมกุญแจรถอยู่เสมอ / หากุญแจไม่เจอเป็นประจำ

- A: When did you lose it? B: I don't know.
  A: คุณทำหายเมื่อไหร่   B: ฉันไม่รู้

- I think I lost it today. I used it yesterday.
ฉันคิดว่า ฉันทำหายวันนี้ เมื่อวานฉันยังใช้มันอยู่เลย

- You have to understand... You might lose it all.
คุณต้องเข้าใจว่า ...คุณอาจจะสูญเสียทุกอย่าง

- He's nothing to lose... We both are the same...
เขาไม่มีอะไรต้องเสีย เราทั้งคู่ต่างเหมือนกัน

- Did you loosen the wheel? This one won't move.
คุณคลายน็อตล้อหมดหรือยัง ล้ออันนี้ไม่ขยับเลย

- This nut is too tight; you should loosen it a bit.
น็อตตัวนี้แน่นเกินไป คุณควรคลายเล็กน้อย

- She moaned with pain before losing consciousness.
เธอคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด ก่อนหมดสติไป

- I was neither a winner nor a loser. I was a chooser.
ฉันไม่ใช่ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ ฉันเป็นผู้เลือก

- He lost his leg, and he was going to physical therapy.
เขาเสียขาข้าง และต้องทำกายภาพบำบัด

- We have a perfect world here. I don't want to lose it.
ที่นี่พวกเรามีโลกที่ช่างแสนเฟอร์เฟค ฉันไม่อยากจะสูญเสียมันไป

- You've lost weight, but your face and hands are swollen.
คุณน้ำหนักลดแต่ หน้ากับมือคุณบวม

- You need to stretch and get loose before playing soccer.
คุณจำเป็นต้องยืนเส้นยืดสาย ก่อนเล่นฟุตบอล

- If my wife knew that I drank it. I would lose everything!
ถ้าเมียผมรู้ว่าผมดื่ม ผมจะต้องหมดอนาคต แน่ ๆ

- I can't ring you because your number is on the lost ticket?
ฉันไม่สามารถโทรหาคุณได้ เพราะเบอร์โทรของคุณอยู่ในตั๋วหายไป

- If the public knew about what we do, we'd lose that ability.
ถ้าสาธารณชนรู้ถึงสิ่งที่เราทำ เราจะสูญเสียความสามารถนั้นไป

- At least 700 staff will lose their jobs if the factory closes.
อย่างน้อย 700 คนจะตกงาน หากโรงงานปิดกิจการ

- My dad lost his job a few months ago, then we lost our house.
พ่อฉันตกงานสองสามเดือนแล้ว จากนั้นบ้านเราถูกยึด

- I didn't lose anything, you saw a movie, and met a funny guy.
ฉันก็ไม่ได้เสียอะไรหนิ ฉันได้ดูหนัง แถมได้เจอหนุ่มอารมณ์ดี

- My jeans are loose are because I lost 10 kilograms last year.
กางเกงยีนส์ของฉันหลวม เป็นเพราะฉันลดน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัมในปีที่แล้ว

- If we don't get something to the manager, we're gonna lose our jobs.
ถ้าเราไม่ได้เอาอะไรบางอย่างให้ผู้จัดการ พวกเราจะตกงานกัน

- Looks like you've grown prettier. And you've lost quite a bit of weight.
ดูเหมือนคุณสวยขึ้นนะ และก็น้ำหนักนิดลงหน่อย

- She lost her parents when she was young, got sent to an adoption center.
เธอสูญเสียพ่อแม่ตอนเด็ก และถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยง

- In this competition, whether I lose or win, will you always stay by my side?
ในการแข่งขันนี้ ไม่ว่าผมแพ้หรือชนะ คุณจะอยู่เคียงข้างผมตลอดไปไหม

- I think I found your problem. It's just a loose connection on one of your battery terminals.
ผมว่าผมเจอปัญหาของคุณแล้วหล่ะ ก็แค่สายเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ของคุณมันหลวม

- After I lost the weight, I took a picture of myself naked and sent it to my ex to rub his face in it.
หลังจากลดน้ำหนัก ชั้นก็ถ่ายรูปเปลือยของตัวเอง แล้วก็ส่งไปให้แฟนเก่าเอาไว้ถูหน้า

- You had a lot to lose, and people forget the sacrifices you made. We wanted to thank you.
นายต้องยอมสูญเสียอะไรไปมากมาย และหลายคนก็ลืมในสิ่งที่นายยอมเสียสละนั้น พวกเราอยากจะขอบคุณนาย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment