โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 30, 2015

กริยาตามด้วย Gerund

คำศัพท์ที่รวมรวมจากเว็บต่าง ๆที่ระบุว่า ตามด้วย Gerund
ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะ แปลเฉพาะ คำที่ตามด้วย Gerund
แต่เกรงว่าเพื่อนๆ บางคนจะเข้าใจว่า คำที่แปลในบทความนี้ จะใช้เฉพาะกับ Gerund เท่านั้น
จึงตัดสินใจ แปลทั้งหมด

Admit = ยอมรับ
She admitted making a mistake.
เธอยอมรับว่าเธอทำผิดพลาด

- I'd be ashamed to admit feeling jealous.
ฉันรู้สึกอายที่จะยอมรับว่ารู้สึกหึง /อิจฉา

- This ticket will admit one adult to the show.
บัตรนี้จะอนุญาตผู้ใหญ่หนึ่งคน ที่แสดงบัตร

- The new law was generally admitted to be difficult to enforce.
กฎหมายใหม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องยากที่จะบังคับใช้Advise = แนะนำ
- He advises us on tax matters.
เขาให้คำแนะนำแก่เราเกี่ยวกับเรื่องภาษี

- She advised him to stop smoking.
เธอแนะนำให้เขาเลิกสูบบุหรี่

- She needed someone to advise her.
เธอต้องการใครซักคน ที่ให้คำแนะนำเธอได้

- His lawyer advised him that he should plead guilty.
ทนายของเขาแนะนำให้เขาควรสารภาพผิด

- Matthew advises people how to invest their money.
แมทธิวให้คำแนะนำแก่คนว่าจะลงทุนเงินของตนเองอย่างไร

- She’s been asked to advise on training the new sales team.
เธอได้รับการร้องขอ เพื่อให้คำแนะนำในการฝึกอบรมทีมขายใหม่

- He also gave some helpful advise on fire prevention in the home.
นอกจากนี้เขายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในบ้าน

- Experts advise that you should avoid being in strong sunlight for long periods.
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า คุณควรหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดเป็นเวลานาน

- I'd advise buying your tickets well in advance if you want to travel in August.
ฉันแนะนำให้คุณซื้อตั๋วล่วงหน้า หากคุณต้องการเดินทางในเดือนสิงหาคมAllow = อนุญาต
- He won't allow me to leave.
เขาจะไม่ยอมให้ฉันออกไป

- Women were not allowed in the club.
ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในสโมสร

- They don't allow smoking in this hotel.
พวกเขาไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในโรงแรมแห่งนี้

- Smoking is not allowed in this restaurant.
ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอาหารแห่งนี้

- My mom doesn't allowsmoking in the house.
แม่ของฉันไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้าน

- They don't allow people to smoke in this hotel.
พวกเขาไม่อนุญาตให้คนสูบบุหรี่ในโรงแรมแห่งนี้

- The hospital doesn't allow visitors after 8 p.m.
โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมหลังเวลา สองทุ่ม.

- My boss wouldn't allow me to change my schedule.
เจ้านายจะไม่ยอมให้ฉันเปลี่ยนตารางเวลาของฉัน

- I want to change my schedule, but my boss won't allow it.
ฉันต้องการเปลี่ยนตารางเวลาของฉัน แต่เจ้านายของฉันจะไม่ยอมให้เปลี่ยนAnticipate = คาดหวัง, คาดคะเน
- This project is a lot bigger than we anticipated.
โครงการนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เราคาดไว้Aavoid = หลีกเลี่ยง
- He avoided talking to me.
เขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับฉัน

- I want to avoid working outside.
ฉันต้องการหลีกเหลี่ยงการทำงานนอกบ้าน

- I want to avoid being drawn into the argument.
ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้ง- Can't help = ช่วยไม่ได้
- I can’t help you.
ฉันช่วยคุณไม่ได้

- can't help + Ving = อดไม่ได้ที่จะ / หักห้ามใจไม่ได้
- I can’t help loving him.
ฉันหักห้ามใจไม่ได้ที่จะรักเขา

- I can’t help loving you.
ฉันหักห้ามใจไม่ได้ที่จะรักคุณ

- I can’t help thinking about it.
ฉันอดคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น / เรื่องนี้ไม่ได้

- I can’t helpsmiling when I see you.
ฉันอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นคุณ

- I can’t help smiling when I see her.
ฉันอดยิ้มไม่ได้ที่เห็น

- I can’t help smiling when I see him.
ฉันอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นเขา

- I cannot help hoping that he may return.
ฉันอดหวังไม่ได้ว่า เขาจะกลับมา

- I cannot help remembering the things you.
ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณทำลงไป / ฉันลืมไม่ลงในสิ่งที่คุณทำConsider = ตรึกตรอง /คิดอย่างถี่ถ้วน /พิจารณา
- I’m considering leaving this job.
ฉันกำลังตรึกตรองที่จะออกจากงานนี้

- What do you consider your talents?
คุณคิดว่าอะไรคือ ความสามารถพิเศษของคุณ

- The boss consider him unfit for that job.
เจ้านายพิจารณาว่าเขาไม่เหมาะกับงานนั้น

- You must consider other people’s feelings.
คุณต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น

- People over 60 years old are considered old.
คนอายุเกิน 60 ปี ก็ถือว่าแก่แล้ว (Passive Voice ถูกพิจารณาว่าแถ่แล้ว)Continue= ดำเนินต่อไป
- I want to continue with our relationship.
ฉันอยากสานสัมพันธ์กับเธอต่อไป

- You can continue your journey after paying the fee.
คุณสามารถเดินทางต่อหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียม

- You can continue straight on past some traffic lights.
คุณสามารถตรงไปเรื่อย ๆ จะผ่านสัญญาณไฟจราจร

- If I were you, I would continue working until it is done.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะทำงานต่อไปจนกว่าจะเสร็จ (พูดถึง ปัจจุบัน )

- If I were you, I would have continued working until it was done.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันคงจะทำงานต่อไปจนกว่าจะเสร็จแล้วหล่ะ (พูดถึงอดีต ที่น่าจะทำ แต่ไม่ได้ทำ)Deny = ปฏิเสธข้อกล่าวหา / ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
- He denied stealing the car.
เขาปฏิเสธการขโมยรถ

- She denied taking the money.
เธอปฏิเสธที่จะรับเงิน

- He denied the charge of theft.
เขาปฏิเสธข้อหาลักขโมย

- I can’t deny his remarks hurt me.
ฉันไม่สามารถปฏิเสธคำพูดของเขาได้

- I can’t deny her remarks hurt me.
ฉันไม่สามารถปฏิเสธคำพูดของเธอได้

- He was denied admission to the party.
เขาถูกปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าร่วมงานเลี้ยง

- You can’t deny the fact that we made a mistake.
คุณไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่เราเคยทำผิดพลาดได้

- I’ve never denied that there is a housing problem.
ฉันไม่เคยปฏิเสธว่ามีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยDislike = ไม่ชอบ การทำบางสิ่ง
- My father dislike shopping.
พ่อของฉันไม่ชอบการช้อปปิ้ง

- My parents dislike smoking.
พ่อแม่ของฉันไม่ชอบการสูบบุหรี่

- I really dislike being interrupted.
ฉันไม่ชอบการถูกขัดจังหวะForget = ลืม
- forget + Ving = ทำแล้วแต่ลืม
- forget + to + infinitive = ลืมทำ (จำไม่ได้ทำ)
- He's forgotten promising to send you the pictures.
เขาลืมสัญญาไปแล้วว่าจะส่งรูปให้คุณ (สัญญาไว้แต่ลืม)

I've forgotten telling you that it is my birthday today.
ฉันลืมว่าฉันได้บอกคุณแล้ว ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน (บอกแล้วแต่ลืม)

- I forgot to close the fridge and now my food has gone rotten.
ฉันลืมปิดตู้เย็น อาหารเลยเสียหมดเลย (ลืมก็เลยไม่ได้ทำ)

- After a while, you’ll forget you’re wearing contact lenses.
หลังจากเวลาผ่านไปสักพักนึง คุณจะลืมว่าคุณใส่คอนแทคเลนส์อยู่ (ทำแล้วแต่ลืม)
Mean = ตั้งใจ / หมายถึง
- mean + Ving = หมายถึงการทำบางสิ่ง
- mean + to + infinitive = ตั้งใจที่จะทำบางสิ่ง
- I didn’t mean to do that.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้น

- I’m sorry, I didn’t mean to.
ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

- I didn't mean to startle you.
ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสะดุ้ง

- I mean besides me of course!
ฉันหมายถึงนอกจากฉัน!

- I didn’t mean to wrong you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิดต่อเธอ

- I didn’t mean to upset you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

- When you shake your head it usually means ‘no’.
เมื่อคุณสั่นหัว ก็หมายถึงการปฏิเสธ

- The new agreement means accepting lower wages.
ข้อตกลงใหม่ หมายถึงการยอมรับค่าจ้างที่ต่ำกว่า

- His behaviour doesn’t mean that he doesn’t like you.
พฤติกรรมของเขา ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่ชอบคุณ

- I’m so sorry, I didn’t mean to. Please don’t complain me.
ผมขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ อย่าตำหนิผมเลย

- That’s what you get for being mean to other people.
นั่นหล่ะคือสิ่งที่คุณร้ายกับคนอื่น / ใจร้ายกับคนอื่น ก็ต้องเจออย่างนั้นแหละ

- I mean to say I love you, but I was reluctant for fear of rejection.
ผมหมายถึงว่าผมรักคุณ แต่ผมอึกอัก เพราะกลัวที่จะถูกปฏิเสธNeed = จำเป็น / ต้องการ
- need + Ving = จำเป็นต้อง(ได้รับการ)
- need + to + infinitive = จำเป็นต้อง
- No need to care about it.
ไม่จำเป็นต้องแคร์ / อย่าได้แคร์มัน

- No need to feel slighted.
ไม่จำเป็นต้องน้อยใจ / อย่าน้อยใจ

- This page needs checking again.
หน้านี้ต้องการตรวจสอบอีกครั้ง

- The bathroom needs cleaning.
ห้องน้ำต้องการการทำความสะอาด

- This page needs to be checked again.
หน้านี้ต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง

- I need to spend more time studying.
ฉันจำเป็นต้องใช้เวลาเรียนมากขึ้น

- She needed someone to advise her.
เธอต้องการใครซักคน ที่ให้คำแนะนำเธอได้

- They don’t need to come until six o’clock.
พวกเขาไม่จำเป็นต้องมา จนกว่าจะถึงเวลาหกโมงเย็น

- You need to work hard if you want to succeed.
คุณต้องทำงานหนัก หากต้องการประสบความสำเร็จ

- You need to be over 18 to be able to vote.
คุณจำเป็นต้องมีอายุเกิน 18 ปีจึงจะสามารถลงคะแนนได้

- My computer isn't working. I need to get it repaired.
คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งานไม่ได้ ต้องเอาไปซ่อม

- She needn’t have given me such an expensive present.
เธอไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญราคาแพง แก่ฉันเช่นนี้

- You don’t actually need to be a member to attend the event.
จริง ๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรม

- The issue of pay needs to be discussed at our next meeting.
ประเด็นเรื่องการจ่ายเงิน จำเป็นต้องมีการกล่าวถึงในที่ประชุมครั้งต่อไปของเราPermit = อนุญาต
- He permitted me to go to the party.
เขาอนุญาตให้ฉันไปปาร์ตี้

- They do not permit smoking in restaurants.
พวกเขาไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในร้านอาหาร

- The law does not permit drinking and driving anytime.
กฎหมายไม่อนุญาตให้ดื่ม และขับรถได้ ไม่ว่าเวลาใดPrefer = ชอบมากกว่า
- I prefer cats to dogs.
ฉันชอบแมวมากกว่าหมา

- I prefer classical or jazz.
ผมชอบฟังแนวคลาสสิค หรือไม่ก็แจ๊ส

– Which language do you prefer using?
คุณชอบใช้ภาษาอันไหน มากกว่ากัน

- Do you prefer 1 on 1 or group lessons?
คุณชอบเรียนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม

- I prefer ripe mangos because they’re sweet.
ฉันชอบมะม่วงสุกเพราะมันหวานดี

- Do you prefer to travel alone or in a group?
คุณชอบเดินทางคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม

- Which do you prefer, travel by plane or train?
คุณชอบเดินทางแบบไหนกัน ระหว่าง เครื่องบิน กับ รถไฟ

- Do you prefer Thai movies or International movies?
คุณชอบหนังอันไหนมากกว่ากันระหว่าง หนังไทย กับ หนังสากล

- Do you prefer English music or Thai music?
คุณชอบอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง เพลงสากล กับ เพลงไทย

- Which do you prefer, shopping in a mall or outside market?
คุณชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ในห้าง หรือ ที่ตลาด

- I prefer not to use the ATM card so it's not that important to me.
ฉันไม่ต้องการใช้บัตรเอทีเอ็ม ดังนั้นจึงไม่สำคัญสำหรับฉัน

- Most people prefer watching a film at the cinema rather than on TV.
คนส่วนใหญ่ ชอบดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์มากกว่าในทีวี

- Which country do you prefer more, Thailand or your home country?
คุณชอบประเทศไหนมากกว่ากัน ระหว่างประเทศของคุณกับประเทศไทย

- My wife is allergic to cats, so we prefer a dog.
ภรรยาของฉันแพ้แมว ดังนั้นเราจึงชอบสุนัขมากกว่า (allergic = เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้)Regret = เสียดาย / เสียใจ
- regret + Ving = เสียใจกับการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
- regret + to + infinitive = เสียใจที่ต้องทำบางสิ่ง

- I regret changing my job. I don't like my new one.
ฉันเสียใจที่เปลี่ยนงาน ฉันไม่ชอบงานใหม่

- We regret to tell you that your flight has been cancelled.
เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกแล้วRemember = จำได้
- Remember + Ving = จำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้วได้
- Remember + to + infinitive = จำบางสิ่งที่จะต้องทำได้
- She can't remember seeing anything.
หล่อนจำอะไรไม่ได้ และไม่เห็นอะไรเลย

- I remember to go to the beach with my family.
ฉันจำได้ว่า จะไปเที่ยวชายหาดกับครอบครัว

- I remembered to turn off the lights when I left the room.
ฉันจำได้ว่าต้องปิดไฟแล้วแน่ ๆ เมื่อออกจากห้อง / ฉันไม่ได้ลืมปิดไฟก่อนที่ฉันจะออกจากห้อง
Stop = หยุด / เลิก
- Stop + Ving = หยุด / เลิกเด็ดขาด
- Stop + to + infinitive = หยุดชั่วคราว เพื่ออย่างอื่น

- I stopped drinking.
ผมเลิกดื่มเหล้าแล้ว

- They stopped to get gas.
เขาหยุดรถเพื่อเติมน้ำมัน

- She advised him to stop smoking.
เธอแนะนำให้เขาเลิกสูบบุหรี่

- She stopped working at 5 o’clock.
เธอเลิกทำงานตอน 5 โมงเย็น (หยุด เลิก ไม่ทำ)

- He stopped to look at the map.
เขาหยุด เพื่อมองแผนที่ (หยุดชั่วคราวเพื่อทำอย่างอื่น)

- Don't let grammar stop you from communication.
อย่าให้ไวยากรณ์หยุดคุณจากการสื่อสาร

- I stopped reading and looked at him.
ฉันหยุดอ่าน และมองไปที่เขา (หยุดชั่วคราวเพื่อทำอย่างอื่น)

- I want to stop wasting money on stuff that I don’t really need.
ฉันอยากจะเลิกใช้เงินเปลืองในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น (หยุด เลิก ไม่ทำ)

- I’ve stopped buying a newspaper every day to try to save money.
ฉันหยุดการซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวัน เพื่อพยายามประหยัดเงิน (หยุด เลิก ไม่ทำ)การใช้ Try
- Try + Ving = พยายาม ลองทำ บางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
- Try + to + infinitive = พยายาม ทำบางสิ่งให้สำเร็จ เพียรทำอย่างเดิม
- Try eating less.
ลองกินน้อย ๆ

- Try changing your diet.
ลองเปลี่ยนอาหารของคุณ

- Try doing more exercise.
ลองออกกำลังกายมากขึ้น

- My mother tried putting nail polish on my nails.
แม่พยายามทาเล็บให้ฉัน

- We've been trying to have a baby for 2 years now.
เราพยายามที่จะมีลูกน้อยมา 2 ปีแล้ว

- I am trying to hit the pins, but I keep missing them.
ฉันพยายามจะตอกหมุด แต่ฉันตีพลาดอยู่เรื่อย ๆ

- No problem. In the meantime, don't try to worry so much. You'll get through this.
ไม่มีปัญหา ในระหว่างนี้อย่าพยายามกังวลมากนัก คุณจะผ่านเหตุการณ์นี้ได้
Want + Ving = จำเป็นต้อง(ได้รับการ)
- want to = อยาก, ต้องการ
- want + Ving = จำเป็นต้อง(ได้รับการ)
- This car wants cleaning.
รถคันนี้ต้องการทำความสะอาด

- This car wants fixing.
รถคันนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อม

- I don’t want to wrong you.
ฉันไม่อยากจะทำผิดต่อเธอ

- The windows wanted cleaning.
หน้าต่างจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด

- I want to avoid working outside.
ฉันต้องการหลีกเหลี่ยงการทำงานนอกบ้าน

- I don’t want to risk him losing his job.
ฉันไม่อยากเสี่ยงที่จะทำให้เขาจะสูญเสียงาน

- I want to continue with our relationship.
ฉันอยากสานสัมพันธ์กับเธอต่อไป

- You need to work hard if you want to succeed.
คุณต้องทำงานหนัก หากต้องการประสบความสำเร็จ

- I want to avoid being drawn into the argument.
ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้ง

- We've got a few jobs that want doing in the garden.
เรามีงานเล็กน้อย ที่จำเป็นต้องทำในสวน

- I want to change my schedule, but my boss won't allow it.
ฉันต้องการเปลี่ยนตารางเวลาของฉัน แต่เจ้านายของฉันจะไม่ยอมให้เปลี่ยน

- I want to stop wasting money on stuff that I don’t really need.
ฉันอยากจะเลิกใช้เงินเปลืองในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น (หยุด เลิก ไม่ทำ)

- I'd advise buying your tickets well in advance if you want to travel in August.
ฉันแนะนำให้คุณซื้อตั๋วล่วงหน้า หากคุณต้องการเดินทางในเดือนสิงหาคมการใช้ กริยาตามด้วย Gerund แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk : Gerund
www.cambridge.org : Verb patterns: verb + infinitive or verb + -ing?
เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : avoid
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : avoid

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : avoid
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : avoid
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : avoid
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : avoid
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : avoid
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : avoid
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : avoid
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : avoid

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : forget
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : forget

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : forget
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : forget
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : forget
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : forget
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : forget
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : forget
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : forget
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : forget

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : stop
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : stop

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : stop
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : stop
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : stop
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : stop
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : stop
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : stop
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : stop
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : stop

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : stop
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : stop
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : stop

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment