โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 16, 2015

การใช้ avoid


 avoid = หลีกเลี่ยง
โครงสร้างประโยค การใช้ avoid
- avoid + Ving
หลีกเลี่ยงการกระทำ

- I want to avoid working outside.
ฉันต้องการหลีกเหลี่ยงการทำงานนอกบ้าน

- I want to avoid being drawn into the argument.
ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้ง

- You need to pull the knife, if you wish to avoid cutting yourself.
คุณต้องหันใบมีดออกมา เพื่อจะได้ไม่บาดตัวเอง


- avoid + นาม / คำนามที่เป็นกรรม
หลีกเลี่ยงบางคน / บางสิ่งบางอย่าง

- You should avoid alcohol.
คุณควรจะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์

- They ducked to avoid a low branch.
พวกเขาก้มหลบกิ่งไม้ที่ต่ำ

- She's been faking sick for half this week to avoid him.
เธอแกล้งป่วย มาครึ่งอาทิตย์เพื่อหลบหน้าเขา

- He dislikes work and will avoid it whenever he can.
เขาไม่ชอบการทำงาน และจะหลีกเลี่ยงทุกเมื่อที่มีโอกาส

รวมประโยค การใช้ avoid
- Don't avoid it.
อย่าเลี่ยงมันเลย

- You can't avoid it!
เธอหนีมันไม่ได้หรอก

- You should avoid alcohol.
คุณควรจะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์

- I want to avoid working outside.
ฉันต้องการหลีกเหลี่ยงการทำงานนอกบ้าน

- He can't avoid telling the truth later.
เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบอกความจริงทีหลังได้

- Ignorance is something that we should avoid.
ความโง่เขลาคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยง

- They want to avoid leaving traces in the field.
พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยง การทิ้งร่องรอยไว้ในสนามรบ

- If you speak slower, you can avoid this problem.
ถ้าคุณพูดช้าๆคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้

- She's been faking sick for half this week to avoid him.
เธอแกล้งป่วย มาครึ่งอาทิตย์เพื่อหลบหน้าเขา

- You should tell him the truth to avoid any misunderstanding.
คุณควรที่จะบอกความจริงกับเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด

- You need to pull the knife, if you wish to avoid cutting yourself.
คุณต้องหันใบมีดออกมา เพื่อจะได้ไม่บาดตัวเอง

- Our team narrowly avoided defeat in the semi-final.
ทีมของเรา หลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศอย่างหวุดหวิด

- You know how bad I am at lying to him. You can't avoid him forever.
เธอก็รู้ว่าฉันโกหกเขาได้ห่วยแค่ไหน เธอหลบเขาตลอดไปไม่ได้หรอก

- It is simple to avoid this mistake by studying and being prepared.
มันง่ายที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแบบนี้ ทำได้โดยการศึกษาและเตรียมความพร้อม

- I always have nightmares after watching horror movies so I try to avoid them.
ฉันมักมีฝันร้ายหลังจากดูหนังสยองขวัญฉันจึงพยายามหลีกเลี่ยง

- If I avoid the problem, it will always be there and my work quality will decrease.
ถ้าฉันหนีปัญหา มันก็จะอยู่ที่นั่น และคุณภาพการทำงานของฉันจะลดลง

- Actually, I wasn't trying to avoid you. I was just trying to decide what to do.
จิงๆแล้ว... ฉันไม่ได้พยายามจะหลบหน้าเธอหรอก ฉันกำลังพยายามลองตัดสินใจดูว่าจะทำยังงัย

- Do you know what I think? I think you're using me to avoid moving in with your boyfriend.
รู้ไหมว่าฉันคิดอะไร ฉันคิดว่าคุณใช้ฉัน เพื่อเลี่ยงไม่ย้ายไปอยู่กับแฟนคุณ
การใช้ avoid แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ avoid สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : avoid
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : avoid

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : avoid
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : avoid
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : avoid
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : avoid
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : avoid
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : avoid
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : avoid
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : avoid
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : avoid
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : avoid
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : avoid
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : avoid
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : avoid
15. American heritage : www.ahdictionary.com : avoid
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : avoid
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : avoid
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : avoid
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : avoid
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : avoid
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : avoid
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : avoid
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : avoid
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : avoid
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : avoid
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : avoid
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : avoid
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : avoid
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : avoid
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : avoid
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : avoid

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : avoid
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : avoid
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : avoid
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : avoid
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : avoid
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : avoid

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment