โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 12, 2015

การใช้ more


ความหมายของ more จากดิกชันนารี google
adverb
 ขึ้น more, increasingly, to a higher degree
 อีก more, too, yet
 มากกว่า more, rather, upwards, upward
 ยิ่ง more, the more, extremely, much, the greatest, the most
 ต่อไป forward, further, forwards, henceforth, henceforward, more
 นอกเหนือจาก more, other than
 ยิ่งกว่า more
 ยิ่งขึ้น even more, still more, more, increasingly, further
adjective
 มากกว่า more, older, exceeding, preponderant, other
 ยิ่งกว่า higher, more
 นอกเหนือไปกว่า more
 เพิ่มขึ้น more, progressive, cumulative
noun
 จำนวนมากกว่า more

anymore = ไม่...อีกแล้ว / ไม่...อีกต่อไป
- I can’t do it anymore.
ฉันไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

- I'm not young anymore.
ฉันไม่เด็กอย่างเคย

- It’s not working anymore.
มันไม่เวิร์คแล้วอะ

- I can't handle this anymore!
ทนไม่ไหวแล้ว

- She doesn’t love me anymore.
เธอไม่รักฉันอย่างเคย

- I can't deal with this anymore!
ฉันทนเรื่องนี้ไม่ได้แล้ว

- I don’t live in America anymore.
ฉันไม่ได้อาศัยในอเมริกาอีกต่อไป

- It’s just not the same anymore.
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

- I don't want to bother you anymore.
ฉันไม่รบกวนคุณแล้ว

- He doesn’t care about me anymore.
เขาไม่สนใจฉันอย่างเคย

- I don’t feel the same about you anymore.
ฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับคุณอีกแล้ว

- Things aren’t working out between us anymore.
อะไร ๆระหว่างเรามันไม่โอเคแล้วล่ะ

- You cannot use it anymore. It is forbidden.
คุณไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป มันถูกยกเลิกการใช้แล้ว

- Perhaps it is the best if we don’t talk anymore.
อาจจะดีถ้าต่อไปนี้เราเลิกคุยกัน

- I don’t want to talk to you anymore bye, bye.
ฉันไม่อยากคุยกับคุณอีกแล้วล่ะ ลาก่อน

- I just can’t handle this relationship anymore.
ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงเกินไป จนฉันคงรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

- Even though I asked her not to contact me anymore, she still called me last night.
ถึงแม้ว่าฉันจะขอให้เธอไม่ต้องติดต่อฉันแล้ว เธอก็ยังโทรมาหาฉันเมื่อคืน


any more = ไม่...อีกแล้ว / ไม่...อีกต่อไป
- We don’t have any more milk.
เราไม่มีนมเลย (นมหมด)

- We don’t have any more sugar.
เราไม่มีน้ำตาลเลย

- Do you have any more questions?
เธอมีคำถามอีกไหม

- I won't take any more of your time.
จะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

- I won’t have any more problems.
หวังว่าผมคงไม่มีปัญหาอื่นใดอีก

- Do you have any more questions about our facilities or our services, sir?
คุณมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการของเราไหมmore than = มากกว่า... / เกินกว่า....
- Listen more than you speak.
ฟังให้มากกว่าที่พูด

- I like you more than a friend.
ฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อน

- No more than two hours in total.
ไม่เกินสองชั่วโมง

- I love you more than I love life.
ฉันรักเธอมากกว่าฉันชีวิตของฉัน

- I like you more than a friend.
ฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อน

- It's more than love; it's a deep bond.
มันเป็นมากกว่าความรัก นั่นคือความผูกพัน

- It's more than love; it's a deep bond.
มันเป็นมากกว่าความรัก นั่นคือความผูกพัน

- Bite off more than you can chew.
รับภาระหรืองานที่เราไม่สามารถทำได้(สำนวน)

- I love you more than anything in the world.
ฉันรักเธอมากกว่าสิ่งใด ๆ ในโลก

- To be honest, I like John more than Joe.
ถ้าจะให้พูดตรง ๆ นะ ฉันชอบจอห์นมากกว่าโจ

- Do you think of me as more than a friend?
คุณคิดกับฉันมากกว่าเพื่อนไหม

- The word ‘Love’ has more than one meaning.
คำว่า 'ความรัก' มีมากกว่าหนึ่งความหมาย

- To be honest, I like you more than your friend.
ถ้าจะให้พูดตรง ๆ นะ ฉันชอบคุณมากกว่าเพื่อนของคุณ

- Have you ever bitten off more than you can chew before?
คุณเคยรับงานมากกว่าที่คุณจะทำได้มาก่อนไหม

- Challenging projects motivate me more than anything.
โครงการที่ท้าทาย เป็นตัวกระตุ้นสำหรับฉันมากกว่าสิ่งอื่นใด

- The word plural simply refers to a quantity of more than one.
คำพหูพจน์หมายถึงปริมาณมากกว่าหนึ่ง

- I can give you a 10% discount if you buy more than 100 pieces.
ฉันลดให้ได้ 10% ถ้าคณซื้อมากกว่า 100 ชิ้น

- I can give you a 20% discount if you buy more than 5,000 baht.
ฉันสามารถให้ส่วนลด 20% เมื่อคุณซื้อมากกว่า 5,000 บาท

- Don’t bite off more than you can chew, because it might cause problems.
อย่าเพิ่งรับภาระมากกว่าที่คุณทำได้ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

- More than flexibility, it’ll build and strengthen your muscles.
มากไปกว่าความยืดหยุ่น คือมันช่วยสร้าง และทำให้กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงมากขึ้นด้วย
feel more = รู้สึกดีขึ้น....
- I thought he would feel more at ease.
ฉันคิดว่าเขาจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น

- I understand how you feel more than you know.
ผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณ มากกว่าที่คุณรู้

- If someone just tasted this I'd feel more confident about this
ถ้ามีใครช่วยชิมมัน ฉันจะรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้น

- I tried giving up meat but it didn't make me feel more healthy.
ฉันพยายามยอมเลิกกินเนื้อ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกมีสุขภาพดีขึ้น

- I think he has decided to hide it until the end. Thinking that I don't know, I thought he would feel more at ease.
ฉันคิดว่าเขาคงอยากจะปิดบังจนถึงที่สุด การที่ให้เขาคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ ฉันคิดว่ามันจะทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นmore + noun
- Wish I had more time to catch up with you.
เสียดายไม่มีเวลามาอยู่กับคุณให้มากกว่านี้

- Coronavirus: Cathay Pacific to cut more flights after carrying just 582 people in a day.
(สถานการณ์)โคโรนาไวรัส: คาเธ่ย์แปซิฟิคจะลดจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น หลังจากบรรทุกผู้โดยสารเพียง 582 คนต่อวัน

more + adj
- Your body needs more salt than usual.
ร่างกายต้องการเกลือแร่มากกว่าปกติ
การใช้ more แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์ อดัม : Anymore กับ Any More แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

การใช้ more สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : more
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : more

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : more
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : more
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : more
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : more
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : more
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : more
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : more
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : more
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : more
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : more
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : more
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : more
15. American heritage : www.ahdictionary.com : more
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : more
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : more
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : more
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : more
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : more
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : more
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : more
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : more
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : more

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ more
- More?
อีกมั้ย

- Do you want more?
คุณต้องการเพิ่มอีกไหม

- Ask more questions.
ให้ตั้งคำถามมากขึ้น

- One more question?
ขอถามอีกคำถามหนึ่งค่ะ

- I couldn't agree more!
ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

- I need to be more frugal.
ฉันต้องประหยัดให้มากขึ้น

- You should be more skeptical.
คุณควรจะช่างสงสัยมากขึ้น

- Do you want some more rice?
คุณต้องการข้าวเพิ่มไหม

- Let’s try it a few more times.
ลองฟังดูอีกครั้งสิ

- Please spend more time with me.
ได้โปรดใช้เวลากับฉันมากขึ้น

- Can I see more of your work?
ขอดูผลงานของคุณเพิ่มอีกหน่อยได้ไหม

- Which one is more important?
อันไหนสาคัญมากกว่า

- This is more important for work
อันนี้สาคัญกว่าในเรื่องงาน

- May I have more of your work?
ฉันขอดูผลงานอื่น ๆ ของคุณได้ไหม

- May I see more of your work?
ฉันขอดูผลงานอื่น ๆ ของคุณได้ไหม

- He said, “I will be more creative.”
เขากล่าวว่า "ผมจะสร้างสรรค์มากขึ้น"

- So next time I'll teach you more.
ไว้คราวหน้าก็แล้วกัน จะมาสอนให้อีก

- You should go for walks more often.
คุณน่าจะออกไปเดินออกกำลังกายบ่อย ๆ

- We should spend more time together.
เราควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากกว่านี้

- Could you please speak more slowly?
กรุณาพูดช้าลงได้ไหมคะ

- Love makes us a little more childish.
ความรักทำให้เราทำตัวเหมือนเด็ก ๆ

- The more you eat, the fatter you get.
ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วน

- It helps your body to be more flexible.
มันช่วยให้ร่ำงกำยคุณยืดหยุ่นมากขึ้น

- Which color do you think suits me more?
สีไหนที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับฉันมากกว่า

- Math is more boring than Geography.
วิชาคณิตศาสตร์ น่าเบื่อกว่าวิชาภูมิศาสตร์

- You are more talented than your friend.
คุณเก่งกว่าเพื่อนของคุณ

- Nothing is more important than effort.
ไม่มีสิ่งใดสูงกว่าความพยายาม

- I’ll take a few more shots from this angle.
ฉันจะถ่ายภาพอีกสอง-สามภาพจากมุมนี้

- Yoga helps your body to be more flexible.
โยคะช่วยให้ร่ำงกายคุณยืดหยุ่นมากขึ้น

- The more you practice, the better you get.
ยิ่งฝึกมากขึ้น ก็ยิ่งเก่งขึ้น

- The more you say that, the more I love you.
คุณยิ่งพูดอย่างนั้น ฉันก็ยิ่งรักคุณ

- To me, health is more valuable than wealth.
สำหรับฉัน สุขภาพมีค่ามากกว่าความร่ำรวย

- This book is more interesting than that book.
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าเล่มนั้น

- She’s even more intelligent than her husband.
เธอฉลาดกว่าสามีของเธอ

- The more you spend, the less money you have.
ยิ่งใช้จ่ายมากขึ้น ก็ยิ่งมีเงินน้อยลง

- The older you get, the more handsome you are.
ยิ่งคุณอายุมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็หล่อขึ้นมาเท่านั้น

- What is the story about? Could you tell me more?
เรื่องราวเป็นอย่างไร เล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหม

- What is the story about? Could you tell me more?
เรื่องราวเป็นอย่างไร เล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหม

- The more you act like that, the less I like you.
ยิ่งคุณทำอย่างนั้น ฉันก็ยิ่งชอบคุณน้อยลง

- He’s a very prideful guy. He needs to be more humble.
เขาเป็นคนเย่อหยิ่ง เขาจำเป็นคนถ่อมตนมากกว่านี้

- The faster you speak, the more mistakes you'll make.
ยิ่งพูดเร็ว ข้อผิดพลาดก็ยิ่งมาก

- He dumped me.He found someone else that he likes more.
เขาทิ้งฉันแล้ว เขาเจอคนที่ชอบมากกว่า

- When are you going to spend more time with your spouse?
เมื่อไหร่ที่คุณใช้เวลามากขึ้นกับคู่ชีวิตสมรสของคุณ

- It costs more money to live in Bangkok than in Ayutthaya.
อยู่กรุงเทพ ฯค่าใช้จ่ายแพงกว่าอยู่อยุธยา

- Let’s try to look at some of the examples one more time.
เราลองมาดูตัวอย่างกันอีกครั้งนะ

- If you improve your listening, you will speak more fluently.
ถ้าคุณพัฒนาการฟังของคุณ คุณจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

- If you are thinking in English, you will speak more fluently.
ถ้าคุณคิดเป็นภาษาอังกฤษ คุณจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

- They are not more or less than that. That’s what I believe in.
ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น นั้นคือสิ่งที่ผมเชื่อ

- Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
ถึงแม้ว่าคุณจะพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

- The company will need more time to pay back all that it owes.
บริษัท จำเป็นต้องมีเวลามากพอที่จะจ่ายคืนเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้

- Please, take her to your show more often. I'll be waiting for her.
ช่วยพาเธอมาออกรายการบ่อย ๆ ผมจะรอชมครับ

- You’re really narrow-minded. You need to be more open-minded.
คุณเป็นคนใจแคบ คุณควรจะเป็นคนเปิดใจกว้างมากกว่านี้

- These days’ people have more choice of where to put their money.
ปัจจุบันนี้ผู้คนมีตัวเลือกในการเก็บเงิน

- We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.
เราควรพยายามที่จะประหยัดมากขึ้น เพื่อเราจะได้เก็บเงินซื้อบ้านใหม่

- Love is when the other person's happiness is more important than your own.
ความรักคือการเห็นความสุขของคนอื่นมากกว่าความสุขของเราเอง

- If you make more money than you spend we can say that you make a Profit.
ถ้าคุณทำเงินได้มากขึ้น เราจะเรียกได้ว่า คุณทำกำไร (ได้กำไร)

- Every time you make a mistake, you're more likely to repeat that mistake in the future.
ทุก ๆครั้งที่มีข้อผิดพลาด มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตได้

- If you have any more questions or requests about something, please feel free to dial number 3 for reception.
ถ้าคุณมีคาถามหรือต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม กรุณาโทรหมายเลข 3 หาพนักงานต้อนรับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment