โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 6, 2015

การใช้ so

adverb
ดังนั้น  so, therefore, thus, thereby, consequently, accordingly
มาก   very, so, well
แล้ว   already, so
เพราะฉะนั้น   therefore, so, hence, thence, consequently, accordingly
ช่าง   so, really, very, truly, indeed, terribly
จริง ๆ   really, so, indeed, forsooth, right down
ปานฉะนี้   so, such, as
ปานนี้   so, such, as
เช่นนั้น   inasmuch, like that, so, that, therefore
เช่นเดียวกัน   ditto, likewise, so, also
อย่างนั้น   so, that
เหตุฉะนั้น   so
กระนี้   in this case, like this, well then, in this way, in this manner, so
conjunction
ดังนั้น   so
เพื่อ /เพื่อที่จะ...   so, in order to, in order that
ถ้า   if, so, provided, providing
เพียงแต่   so
ด้วยประการฉะนี้   for this reason, therefore, so
ด้วยเหตุนี้   for this reason, therefore, that is why, so
อย่างเช่น   such as, like, so, as
เพราะฉะนี้   for this reason, therefore, wherefore, so, as
เพราะเช่นนั้น   therefore, thus, for that reason, so
เพราะเหตุนี้   for this reason, therefore, wherefore, so, as
เหตุฉะนี้   therefore, thus, for this reason, so
แล้วจึง   and then, then, therefore, thus, so
pronoun
ดังนั้น / ดังนั้นจึงเป็นเหตุ   so
เช่นนั้น   so
ในราว   soso = ดังนั้น / ดังนั้นจึงเป็นเหตุ
- It’s late so you should go home.
มันดึกแล้ว ดังนั้นคุณควรจะกลับบ้าน

- He was unfaithful to his wife, so they got a divorce.
เขานอกใจภรรยา ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เขาสองคนหย่ากัน

- Sorry I only have one bar, so the signal might not be clear.
ขอโทษทีฉันมีสัญญาณขีดเดียวดังนั้นสัญญาณจึงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่


so that = เพื่อ... / เพื่อที่จะ...
- I always come by subway, so that I won’t be late.
ผมจะนั่งรถไฟใต้ดินมาเสมอ เพื่อจะได้ไม่สาย

- He owns an oil company so that ’s why he’s minted
เขาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมัน นั่นหละเป็นเหตุว่าทำไมเขาโคตรรวย

- We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.
เราควรพยายามที่จะประหยัดมากชึ้น เพื่อเราจะได้เก็บเงินซื้อบ้านใหม่


Subject + Verb to be + so + Adj.
so แปลว่ามาก
- He is so smart.
เขาเป็นฉลาดมาก

- He is so nice.
เขาเป็นใจดีมาก

- He is so mean.
เขาเป็นใจร้ายมาก

- This is so cruel!
นี่มันโหดร้ายมาก

- This is so wrong!
นี่มันผิดมาก

He was so daring.
เขาเป็นคนกล้าบ้าบิ่น

- That was so textbook.
นั่นเอามาจากตำราเป๊ะ

- You’re so rad, man!
นายนี่เจ๋งมากเลยเพื่อน

- Don't be so careless!
อย่าสะเพร่ามากนัก

- That girl is so pretty.
สาวคนนั้นสวยจัง

- Don’t be so gullible.
อย่าเป็นคนหูเบามากนัก

- Don’t believe people so easily.
อย่าเชื่อคนง่ายนัก

- Why are you so bossy all the time?
ทำไมคุณถึงเจ้ากี้เจ้าการตลอดเลย

การใช้ so แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ so สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : so
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : so

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : so
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : so
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : so
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : so
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : so
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : so
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : so
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : so
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : so
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : so
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : so
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : so
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : so
15. American heritage : www.ahdictionary.com : so
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : so
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : so
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : so
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : so
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : so
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : so
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : so
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : so
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : so
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : so
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : so
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : so
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : so
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : so
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : so
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : so

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : so
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : so
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : so
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : so
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : so
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : so

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment