โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 8, 2015

การใชั together

together (adverb)
เรามีโอกาส ที่จะอยู่ด้วยกันมั้ย
 กัน  together, jointly
 พร้อม  together, simultaneously, concurrently, at the same time
 ติด ๆ กัน  together
 คลอ  alongside, side by side, by the side, together
 ด้วยกัน  along, together
 ร่วมกัน  jointly, together
 พร้อมกัน  jointly, simultaneously, together, abreast, altogether
 ควบกัน  concurrently, at the same time, together
 รวมกัน  altogether, together
 เข้าด้วยกัน  altogether, together
 โดยพร้อมเพรียง   together♥ ร่วมด้วยกัน
- We work together.
เราทำงานด้วยกัน

- They travelled together.
พวกเขาเดินทางด้วยกัน

- He and my father were at school together.
เขาและพ่อของฉัน เคยอยู่โรงเรียนเดียวกัน

- Together they went back inside the villa.
พวกเขาทั้งสองเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านเดียวกัน

- They’ve decided to spend more time together.
พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น


♥ ตีหรือถูวัตถุุ เข้าด้วยกัน
- Marion was rubbing her hands together and trying to get warm.
แมเรียนกำลังถูมือเข้าด้วยกัน และพยายามที่่จะรับความอบอุ่น


♥ เวลาเดียวกัน (อาจจะคนละกลุ่ม / คนละชิน)
- They all arrived together.
พวกเขาทั้งหมดมาถึงพร้อมกัน

- Both letters should have arrived. I mailed them together.
จดหมายทั้งสองฉบับน่าจะถึงแล้ว ฉันส่งไปพร้อมกัน


♥ ยึดติดด้วยกัน
- The pages have stuck together!
กระดาษติดกันแล้ว! (ติดจากหน้าสัมผัส)

- I glued the vase back together.
ฉันติดกาวชิ้นส่วนแจกัน กลับเข้าไปด้วยกัน

- He nailed the pieces of wood together.
เขาตอกตะปูแผ่นไม้ ยึดติดด้วยกัน

- He’d tried to glue the broken pieces together.
เขาพยายามที่จะติดกาวชิ้นส่วนที่แตกเข้าด้วยกัน


♥ รวมรวมไว้ที่เดียวกัน
- Goods of a similar kind should be stored together.
สินค้าประเภทเดียวกันควรเก็บไว้ด้วยกัน

- Embarrassed, she gathered her things together and left.
ด้วยความอับอาย เธอเก็บรวบรวมข้าวของ ของเธอแล้วก็จากไป

- She keeps all the important documents together in one file.
เธอเก็บเอกสารสำคัญไว้ ในแฟ้มเดียวกัน

- Get all your things together and be ready to leave immediately.
เก็บข้าวของทุกอย่างของคุณรวมกัน เมื่อพร้อมแล้วก็รีบออกเดินทางทันที

้ - He took the engine apart and then put it back together again.
เขาแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกจากกัน แล้วนำกลับมาประกอบรวมกันอีกครั้ง


♥ รวบรวม บวกกัน
- Now add the numbers together.
ตอนนี้รวมตัวเลขด้วยกันเถอะ

- It rained for four days together.
ฝนที่ตกมา รวมเวลาสี่วันด้วยกัน

- Mix the flour together with the milk.
ผสมแป้งกับนมเข้าด้วยกัน

- The table and chairs are together worth about £200.
โต๊ะและเก้าอี้มีมูลค่ารวมกันประมาณ 200 ปอนด์

- Add these numbers together and then divide the total by 7.
บวกจำตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกัน และหารทั้งหมดด้วย 7

- Together they won only 21% of the votes.
พวกเขาได้รับคะแนนเสียงเพียง 21% เท่านั้น จากผลโหวตทั้งหมดรวมกัน


♥ การใช้ together ด้านความสัมพันธ์
💓 💔 💕 💖 💗 💘 💝 💞
- We're together.
กำลังคบกัน

- We work together.
เราทำงานด้วยกัน

- Get back together.
กลับมาคบกันใหม่

- We are tied up together.
เราถูกผูกพันธ์กัน

- We used to work together.
เราเคยทำงานด้วยกัน

- We were at school together.
เราเคยอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน

- We just can not live together.
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยกันได้

- We’re at university together.
เราเคยอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

- Are those two together?
พวกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใช่ไหม

- We’ve been through a lot together.
เราได้ผ่านอะไร ๆในชีวิตไปด้วยกัน

- We’re gonna get through this together.
เราจะผ่านความยากลำบากสิ่งนี้ไปด้วยกัน

- I want to stay together.
ฉันต้องการให้เราเป็นแฟนกันต่อ ๆไป/คบกันต่อ

- What are our chances of going together?
เรามีโอกาส ที่จะไปด้วยกันมั้ย

- What are our chances of staying together?
เรามีโอกาส ที่จะอยู่ด้วยกันมั้ย

- What are our chances of working together?
เรามีโอกาส ที่จะทำงานร่วมกันมั้ย

- I hope that we can be good friends together.
ฉันหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนดีกัน

- John and I have been together eight years now.
จอห์นและฉันได้อยู่ด้วยกันแปดปีแล้ว

- Sometimes I don’t know what keeps us together.
บางครั้งฉันไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เราอยู่ด้วยกัน

- A lot of people live together before getting married.
ผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน (อยู่ด้วยกันก่อนแต่ง)รวมประโยคการใช้ together
- We're together.
กำลังคบกัน

- We work together.
เราทำงานด้วยกัน

- Get back together.
กลับมาคบกันใหม่

- We are tied up together.
เราถูกผูกพันธ์กัน

- We used to work together.
เราเคยทำงานด้วยกัน

- We were at school together.
เราเคยอยู่ที่โรงเรียนด้วยกัน

- We’re at university together.
เราเคยอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน

- Fancy a coffee together?
คุณสนใจอยากกินกาแฟกันไหม

- Do you want to go together?
คุณอยากไปด้วยกันไหม

- Let’s put the papers together.
มาทำเอกสารสัญญากันเถอะ

- We went to university together.
เราเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกัน

- We’ve been through a lot together.
เราได้ผ่านอะไร ๆในชีวิตไปด้วยกัน

- We’re never getting back together.
เราสองคนจะไม่มีทางกลับมาคบกันอีก

- Let’s study together this afternoon.
ตอนบ่ายนี้เราติวหนังสือด้วยกันเถอะ

- Best wishes for your future together.
ขอแสดงความยินดีกับการหมั้นของคุณ

- John and Linda are sleeping together.
จอห์นและลินดา นอนด้วยกัน /เป็นแฟนกัน

- We’re gonna get through this together.
เราจะผ่านความยากลำบากสิ่งนี้ไปด้วยกัน

- We should get together sometime soon.
เราน่าจะเจอกันบ้างนะ (หาเวลาว่างพบกัน)

- I hope that we can be good friends together.
ฉันหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนดีกัน

- Like-minded people like to hang out together.
คนที่คิดเหมือนกันมักจะชอบไปไหนมาไหนด้วยกัน

- Would you like to go have a meal together?
คุณอยากไปกินข้าวด้วยกันไหม

- Thais order food for everybody to share together.
คนไทยสั่งอาหารมาแบ่งกันกิน

- I smile when I think of the time we spent together.
ฉันยิ้ม เมื่อคิดถึงที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

- Do you wanna to hang out together?
คุณต้องการชิว ๆกันไหม (เที่ยวเล่น / ใช้เวลาว่างด้วยกัน

- I want to stay together.
ฉันต้องการให้เราเป็นแฟนกันต่อ ๆ ไป/อยู่ด้วยกัน/คบกันต่อ

- Each year the whole family spends Christmas together.
ในแต่ละปี ทุกครอบครัวใช้เวลาร่วมกันในวันคริสต์มาส

- I keep telling myself that we’re gonna get back together.
ฉันเฝ้าบอกตัวเองเสมอว่า เราจะกลับมาคืนดีกัน

- How long have you been together with your girlfriend?
คุณคบกับแฟนของคุณมานานแค่ไหนแล้ว

- If you’re free sometime, do you wanna go watch a movie together?
ถ้าคุณว่าง อยากไปดูหนังกับฉันไหม

- In Thailand, we like to put every flavor together, and it’s flavorful!
ในประเทศไทย เราชอบผสมทุกรสชาติ และมันกลมกล่อมมาก

- Everybody in the neighborhood banded together to catch the culprit.
ทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมมือช่วยกันจับผู้ที่ทำผิด

- If you’re free sometime, do you wanna get something to eat together?
ถ้าคุณว่าง อยากไปกินข้าวกับฉันไหม

- I guess you’d have to consider whether you get along well together or not.
ผมคิดว่า คงต้องพิจารณาดีๆ ว่าพวกคุณเข้ากันได้ดีหรือเปล่า


การใช้ together แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ together สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : together
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : together

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : together
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : together
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : together
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : together
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : together
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : together
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : together
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : together
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : together
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : together
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : together
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : together
15. American heritage : www.ahdictionary.com : together
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : together
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : together
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : together
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : together
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : together
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : together
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : together
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : together
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : together
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : together
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : together
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : together
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : together
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : together
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : together
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : together

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : together
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : together
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : together

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment