โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, July 23, 2015

Questions-1


ความรู้เบื้องต้น การสร้างประโยคคำถาม มีดังนี้
1. การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย)
- 1.1 วางคำถามหน้าประโยค (คำถามทั่วไป)
- 1. 2 วางคำถามท้ายประโยค (คำถามชี้นำ)
2. การใช้ Wh_
3. การใช้ How_
4. การใช้ Right? ลงท้ายประโยค (นิยมใช้ภาษาพูด)


ตอน 1 : การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) ในประโยคคำถาม (คำถามทั่วไป)
💔 - 1.1 วางคำถามหน้าประโยค
กริยาช่วยสามารถใช้ ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำเป็นประโยคคำถาม แต่มีบางคำที่ยกเว้น / ไม่นิยมทำ
กริยาช่วยทั้งหมดมี 24 ตัว แยกเป็นกลุ่มย่อยมีดังนี้
- "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
- "Verb to do" ( do, does, did )
- "Verb to have" ( has, have, had )
- "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
- "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )
หมายเหตุ
- ประโยคคำถาม Subject จะสลับกับ Auxiliary Verb
- คำถามขึ้นต้นด้วย Auxiliary Verb อะไรก็จะตอบด้วย Auxiliary Verb นั้น ๆ
- ประโยคบอกเล่า --> ประโยคคำถาม ถ้าไม่มี Auxiliary Verb ใดๆ ให้เอา Verb to do มาใช้

การสร้างประโยคคำถาม
ประโยคบอกเล่าถ้ามี "Auxiliary Verb"
ใช้การสลับตำแหน่งของ "Auxiliary Verb" กับประธาน (Subject)
- He can drive. เขาสามารถขับรถได้
- Can he drive? เขาสามารถขับรถได้ หรือเปล่า

- You are a student. คุณเป็นนักเรียน
- Are you a student? คุณเป็นนักเรียน หรือเปล่าประโยคบอกเล่าถ้าไม่มี "Auxiliary Verb"
ใช้ "Verb to do" ( do, does, did ) วางหน้าประโยค
- You like your boss. คุณชอบเจ้านายของคุณ
- Do you like your boss? คุณชอบเจ้านายของคุณ หรือเปล่า

- John likes his boss. จอห์นชอบเจ้านายของเขา
- Does John like your boss? จอห์นชอบเจ้านายของเขา หรือเปล่า

- You worked hard yesterday. เมื่อวานนี้ คุณทำงานหนัก
- Did you work hard yesterday. เมื่อวานนี้ คุณทำงานหนัก หรือเปล่า

- He worked hard yesterday. เมื่อวานนี้ เขาทำงานหนัก
- Did he work hard yesterday. เมื่อวานนี้ เขาทำงานหนัก หรือเปล่าโครงสร้างของประโยค คำถาม และคำตอบ Yes และ No
- Auxiliary Verb + Subject + V + ? = (ประโยคคำถาม)
Yes, + Subject + Auxiliary Verb = (ตอบรับ)
No, + Subject + Auxiliary Verb = (ตอบปฏิเสธ)

ตัวอย่างประโยคคำถาม - คำตอบ
Do
- Do you love me? คุณรักฉันไหม
Yes, I do. (ฉันรัก)
No, I don’t. (ฉันไม่รัก)

Can
- Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม
Yes, I can. (ได้สิ)
No, I can't. (ไม่ได้)
หรือตอบแบบยาว
Yes, I can help you. (ได้สิ ฉันสามารถช่วยคุณได้)
No, I can't help you. (ไม่ได้ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้)

Does
- Does he ever do his homework on time?
เขาเคยทำการบ้าน ตรงเวลาบ้างไหม
Yes, he does. (เคยทำ)
No, he doesn’t. (ไม่เคยทำ)

Has
- Has she got a boyfriend? หล่อนมีแฟนมั้ย
Yes, she has. (ใช่ มี)
No, she has not. / No, she hasn’t. (ไม่ ไม่มี)

Could ใช้แทน can เพื่อความสุภาพ
- Could you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม
Yes, I can. (ได้ ฉันสามารถช่วยคุณได้)
No, I can't. (ไม่ได้ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
หรือตอบยาวขึ้น
Yes, I can help you. (ได้ ฉันสามารถช่วยคุณได้)
No, I can't help you. (ไม่ได้ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้

Did
- Did you use to eat papaya salad? เคยกินส้มตำไหม?
Yes, I have. (ฉันเคยกิน)
No, I haven’t. (ฉันไม่เคยกิน)

Will
- Will you call me later? คุณจะโทรหาฉันในภายหลังใช่ไหม
Yes, I will. (ใช่ ฉันจะโทร)
No, I won't. (ไม่ ฉันจะไม่โทร)

Did
- Did you take my advice? คุณทำตามคำแนะนำของฉันไหม
Yes, I did. (ใช่ ฉันทำ)
No, I didn’t. (ไม่ ฉันไม่ได้ทำ)

Does
- Does it rain much in Bangkok? ฝนตกมาก ในกรุงเทพฯใช่ไหม
Yes, it does. (ใช่ ฝนตกมาก)
No, it doesn’t. (ไม่ ฝนไม่ได้ตกมาก)

Do
- Do you ever eat Japanese food? คุณทานอาหารญี่ปุ่นบ้างมั้ย
Yes, I do. (ใช่ ฉันเคยกิน)
No, I don’t. (ใม่ ฉันไม่เคยกิน)

Have
- Have you ever done yoga before? คุณเคยเล่นโยคะมาก่อนไหม
Yes, I have. (ใช่ ฉันเคย)
No, I haven't. (ไม่ ฉันไม่เคย)
- "Verb to be"
( is, am, are, was, were )
- is
- am
- are
- was
- were

ตัวอย่างประโยค
- Are you tired? คุณเหนื่อยมั้ย
Yes, I am. เหนื่อย
No, I'm not. ไม่เหนื่อย

Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม
Yes, I am. ใช่ ฉันเป็น
No, I'm not. ไม่ ฉันไม่ได้เป็น

- Is he going to do his homework? เขาจะทำการบ้านมั้ย
Yes, he is. ทำ
No, he isn’t. ไม่ทำ

- Are there any guest houses nearby? แถวนี้มีเกสต์เฮาส์บ้างไหม
Yes, there are. มี
No, there aren’t. ไม่มี

- Is there anything I can help you with? มีอะไรจะให้ฉันช่วยมั้ย
Yes, there is. มี
No, there isn’t. ไม่มี

- Are you doing your homework? คุณกำลังทำการบ้านของคุณหรือเปล่า
Yes, I am. ใช่ (ฉันกำลังทำ)
No, I'm not. ไม่ (ฉันไม่ได้กำลังทำ)

- Are there any parks near your home? มีสวนสาธารณะใกล้บ้านของคุณไหม
Yes, there are. มี
No, there aren’t. ไม่มี

- "Verb to do"
( do, does, did )
- do
- does
- did
ตัวอย่างประโยค
- Do you like this? คุณชอบอันนี้มั้ย
Yes, I do. ฉันชอบ
No, I don't. ฉันไม่ชอบ

- Do you have a girlfriend? คุณมีแฟนมั้ย
Yes, I do. (ฉันมีแฟนแล้ว)
No, I don't. Do you? ฉันไม่มีแฟน แล้วคุณล่ะ

ตอบใช้ I หรือ We ก็ได้
- Did you go to school together? พวกคุณไปโรงเรียนด้วยกันหรือ
Yes, I did. / Yes, we did.
No, I didn't. / No, We didn't.

- Did you use to eat papaya salad? เคยกินส้มตำไหม?
Yes, I have. (ฉันเคยกิน)
No, I haven’t. (ฉันไม่เคยกิน)

- Did you take my advice? คุณทำตามคำแนะนำของฉันไหม
Yes, I did. (ใช่ ฉันทำ)
No, I didn’t. (ไม่ ฉันไม่ได้ทำ)

- Does it rain much in Bangkok? ฝนตกมาก ในกรุงเทพฯใช่ไหม
Yes, it does. (ใช่ ฝนตกมาก)
No, it doesn’t. (ไม่ ฝนไม่ได้ตกมาก)

- Do you ever eat Japanese food? คุณทานอาหารญี่ปุ่นบ้างมั้ย
Yes, I do. (ใช่ ฉันเคยกิน)
No, I don’t. (ใม่ ฉันไม่เคยกิน)

- Do you take...ชื่อหญิงคู่หมั้น...as your lawfully wedded wife?
คุณรับ...ชื่อหญิงคู่หมั้น...เป็นภรรยา อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
Yes, I do. (ฉันไม่รับ) / No, I don't. (ฉันไม่รับ)

- Do you take...ชื่อชายคู่หมั้น...as your lawfully wedded husband?
คุณรับ...ชื่อชายคู่หมั้น...เป็นสามี อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
Yes, I do. (ฉันไม่รับ) / No, I don't. (ฉันไม่รับ)
- "Verb to have"
( has, have, had )
- has
- have
- had
ตัวอย่างประโยค
- Have you eaten yet? คุณทานข้าวหรือยัง
Yes, I have (already) eaten. (ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว)
No, I haven’t eaten yet. (ฉันยังไม่ได้ทานข้าว)

- Have you ever done yoga before? คุณเคยเล่นโยคะมาก่อนไหม
Yes, I have. (ใช่ ฉันเคย)
No, I haven't. (ไม่ ฉันไม่เคย)
- "Modal verbs"
( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
- can, could
- may, might
- will, would
- shall, should
- must (ไม่นิยมทำเป็นประโยคคำถาม)
ตัวอย่างประโยค
- Must you be so noisy? (ประโยคคำสั่ง)
หยุดพูดได้ไหม

- Must you ask so many questions? (ประโยคคำสั่ง)
หยุดถามได่้ไหม

- Can you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยได้มั้ย
Yes, I can. (ได้ ฉันสามารถพูดภาษาไทยได้)
No, I can't. (ได้ ฉันไม่สามารถพูดภาษาไทยได้)

- Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม
Yes, I can. (ได้สิ)
No, I can't. (ไม่ได้)
หรือ
Yes, I can help you. (ได้สิ ฉันสามารถช่วยคุณได้)
No, I can't help you. (ไม่ได้ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้)

- Will you marry me? คุณจะแต่งงานกับฉันไหม
Yes, I will. (ฉันจะแต่ง)
No, I won't. (ฉันจะไม่แต่ง)

Could ใช้แทน can เพื่อความสุภาพ
- Could you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม
Yes, I can help you. (ได้ ฉันสามารถช่วยคุณได้)
No, I can't help you. (ไม่ได้ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้

- Should I open the window? ฉันควรจะเปิดหน้าต่างดีไหม
Yes, you should. (ควรเปิด)
No, you shouldn't. (ไม่ควรเปิด)

- Will you call me tomorrow? คุณจะโทรหาฉันพรุ่งนี้หรือไม่
Yes, I will. (ฉันจะโทร)
No, I won’t. / No, I will not. (ฉันจะไม่โทร)

- Will you help me with this? คุณช่วยฉันกับสิ่งนี้ได้มั้ย
Yes, I will. ฉันจะช่วย
No, I won’t. / No, I will not. ฉันจะไม่ช่วย
- "Semi-modal verbs"
( need, dare, ought to, used to )
- need (ไม่ค่อยนิยมใช้ มักใช้เป็นกริยาหลัก มากกว่ากริยาช่วย)
- dare (ไม่ค่อยนิยมใช้ มักใช้เป็นกริยาหลัก มากกว่ากริยาช่วย)
- ought to (ไม่ค่อยนิยมใช้ มักใช้ Should แทน)
- used to (ใช้ did ในการตั้งคำถาม)

ตัวอย่างประโยค
- Daren’t he go there?
เขาไม่กล้าไปที่นั่นหรือ

- Need it be so dark in here?
ที่นี่จำเป็นต้องมืดมากเชียวรึ

- Need we write this down?
เราต้องการเขียนเรื่องนี้ไหม

- Ought she to call the police?
เธอควรจะโทรหาตำรวจหรือไม่

- Ought we to be more worried about the environment?
เราควรจะเป็นกังวลมากขึ้น เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือไม่


used to ใช้ did ในการตั้งคำถาม และตัด d ออก
- I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?
ฉันคิดว่าเราเคยเจอกันเมื่อสอง-สามปีก่อน คุณเคยทำงานกับเควินแฮร์ริส ใช่ไหม
ในการตอบคำถาม เราสามารถ ละการทวนซ้ำของ Auxiliary Verb ได้
- Are you ready? คุณพร้อมหรือยัง
Yes. / Ready. / Yes, I am ready. พร้อมแล้ว

- Do you have any children? คุณมีลูกหรือยัง
Oh no. I’m not married. ไม่นะ ฉันไม่ได้แต่งงาน

- Could you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม
No problem. ไม่มีปัญหา (ได้ ฉันสามารถช่วยคุณได้)

คุณจำได้ไหม
- A: Do you remember what happened the day we found you?
- B: I remember doctors, nurses,... nothing else.
- A: คุณจำได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้น ในวันที่เราพบคุณ
- B: ฉันจำได้แค่หมอ พยาบาล.. ไม่มีอะไรแล้ว

- Can I borrow $5? ฉันสามารถยืมเงิน 5 เหรียญได้หรือไม่
Sure. Why do you need it? ได้สิ ทำไมคุณถึงต้องการล่ะ

- Do you want some more rice? คุณต้องการข้าวเพิ่มไหม
Yes, please. เอาอีก
No, thanks, I'm full. ไม่ล่ะ ฉันอิ่มแล้ว

- Did you eat yet? คุณทานข้าวหรือยัง
Yes, I ate already. / Yes, I already ate. (ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว)

- Do you take good care of your car? คุณดูแลรถยนต์ของคุณดีหรือเปล่า
Oh, yes. I wash it once a week. โอ้ใช่ ฉันล้างมันสัปดาห์ละครั้ง

- Did you forget to check the gas? คุณลืมตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเปล่า
Oh, I'm low on gas. I've got to refill the tank. โอ้, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ฉันต้องเติมแล้วละ

- Do you change the oil? คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างหรือเปล่า
My mechanic changes the oil twice a year. ช่างเครื่องของฉัน เปลี่ยนน้ำมันครื่องให้ปีละสองครั้ง

- Could you wrap it up for me? คุณสามารถห่อมันให้ฉันได้มั้ย (ในร้านขายของ)
Sure. Is there anything else I can get for you? ได้สิ มีอะไรให้ฉันช่วยหาอีกมั้ย (อยากซื้อของอะไรอีกมั้ย)

- Excuse me. Are you reading this newspaper? ขอโทษครับ คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อยู่หรือเปล่า
Oh, no. Help yourself. ไม่ครับ เชิญ(คุณอ่านได้)ตามสบายครับ

- I'm going home now, do you want to head out together? ฉันจะกลับบ้านตอนนี้ คุณต้องการจะออกไปข้างนอกพร้อมฉันหรือเปล่า
No Thanks. I'm going to go home in about an hour. ไม่หรอก ขอขอบคุณ ประมาณหนึ่งชั่วโมงฉันจึงจะกลับบ้าน
บางคำถาม ความหมาย ไม่ตรงกับที่พูด
- Are you married? คุณแต่งงานแล้วหรือยัง (ถามปัจจุบัน)
No. I'm divorced. ไม่ ฉันหย่าแล้ว (บอกปัจจุบัน)
Yes. I’m married with two kids. ฉันแต่งงานแล้ว และมีลูกสองคน (บอกปัจจุบัน)

- Excuse me, do you have the time? ขอโทษครับ ตอนนี้เวลากี่โมง (ถามเวลา ไม่ได้ถามว่ามีเวลา)
It's seven o' clock. ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครับ

💔 - 1.2 วางคำถามท้ายประโยค (คำถามชี้นำ)
ประโยคที่มีคำถาม อยู่ท้ายประโยค
(Question tags) ซึ่งผู้ถามมักคาดหวัง ผลของประโยคส่วนหน้า

Question tags มี 2 แบบ
1. Question tags คำถามธรรมดา (ใช่ไหม / ใช่มั้ย)
2. Question tags คำถามเชิงปฏิเสธ (ไม่ใช่เหรอ / ไม่ใช่รึ)


เงื่อนไข การเติม Question tags ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับประโยคส่วนหน้ามีดังนี้
1. Question tags คำถามธรรมดา ใช้กับ ประโยคส่วนหน้าปฏิเสธ
- You ate, didn’t you?
คุณได้กินแล้ว ไม่ใช่เหรอ

2. Question tags คำถามเชิงปฏิเสธ ใช้กับ ประโยคส่วนหน้าธรรมดา
- You didn’t eat, did you?
คุณไม่ได้กิน ใช่ไหม


ประโยคส่วนหน้าปฏิเสธ แม้ไม่มี not แต่ถ้ามีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
(ประธานรูปฎิเสธ และ คำขยายกริยา รูปปฎิเสธ) ก็จะถือว่าเป็นประโยคปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
- ประธานรูปฎิเสธ
Nobody / No one/ Nothing

- คำขยายกริยา รูปปฎิเสธ (Adverb)
hardly / rarely / never / seldom


- ประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ


- You ate, didn’t you?
คุณกินแล้ว ไม่ใช่เหรอ

- You didn’t eat, did you?
คุณไม่ได้กิน ใช่ไหม

- You won’t go, will you?
คุณจะไม่ไป ใช่ไหม

- You will go, won’t you?
คุณจะไป ไม่ใช่เหรอ

- You work out, don’t you?
คุณออกกำลังกาย ไม่ใช่เหรอ

- You’re a doctor, aren’t you?
คุณเป็นหมอ ไม่ใช่เหรอ

- You won’t go out, will you?
ตุณจะไม่ออกไปข้างนอก ใช่ไหม

- He likes this room, doesn’t he?
เขาชอบห้องนี้ ไม่ใช่เหรอ

- You like Thai food, don’t you?
คุณชอบอาหารไทย ไม่ใช่เหรอ

- You like this car, don’t you?
คุณชอบรถคันนี้ ไม่ใช่เหรอ

- You like this room, don’t you?
คุณชอบห้องนี้ ไม่ใช่เหรอ

- You don’t like this car, do you?
คุณไม่ชอบรถคันนี้ ใช่ไหม

- You don’t like this room, do you?
คุณไม่ชอบห้องนี้ ใช่ไหม

- He doesn’t like this room, does he?
เขาไม่ชอบห้องนี้ ใช่ไหม

- You live in Thailand, don’t you?
คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ใช่เหรอ

- You worked yesterday, didn’t you?
คุณทำงานเมื่อวาน ใช่ไหม

- She wouldn’t be any help, would she?
เธอคงจะไม่ช่วยอะไรเลย ใช่ไหม

- They would enjoy that, wouldn’t they?
พวกเขาคงจะชอบ ไม่ใช่หรือ

-This is unbelievable, wouldn't you say?
นี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ ไม่ใช่เหรอ

- You didn’t go to the meeting, did you?
คุณไม่ได้ไปประชุมเมื่อวานนี้ ใช่ไหม

- Your wife doesn’t work in a bank, does she?
ภรรยาของคุณ ไม่ได้ทำงานในธนาคาร ใช่ไหม

- You went to the meeting yesterday, didn’t you?
คุณไปประชุมเมื่อวานนี้ ไม่ใช่เหรอ

- Your wife doesn’t work in a post office, does she?
ภรรยาของคุณ ไม่ได้ทำงานในที่ทำการไปรษณีย์ ใช่ไหม

- We used to love going to the museum, didn’t we?
เมื่อก่อนนี้ พวกเราชอบไปพิพิธภัณฑ์กันมาก ไม่ใช่เหรอการใช้ question แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.uvcs.uvic.ca : Embedded Question
การใช้ question สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : question
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : question

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : question
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : question
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : question
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : question
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : question
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : question
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : question
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : question
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : question

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : question
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : question
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : question

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
❤ ❥ ❦ ❧ ❢ ❣ ♡ 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💝 💞 💙 💚 💛 💜

No comments:

Post a Comment