โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 15, 2015

การใช้ ago-last_Past

ago = ที่ผ่านมา / ล่วงมาแล้ว ( Adverb)
last = ที่แล้ว / สุดท้าย ( Adverb, Adjective, Noun, Verb )

- long ago/a long time ago = นานมาแล้ว / นานแล้ว
- the day before yesterday = two days ago = เมื่อวานซืน /เมื่อ 2 วันที่่่แล้ว

- last time = ครั้งที่แล้ว
- last year = ปีที่แล้ว / ปีสุดท้าย
- last month = เดือนที่แล้ว / เดือนสุดท้าย
- last week = สัปดาห์ที่แล้ว / สัปดาห์สุดท้าย


ตัวอยางประโยค การใช้ ago
- That was a few years ago.
นั่นคือไม่กี่ปีที่ผ่านมา

- How long ago did he leave?
เขาออกเดินทางไปนานแค่ไหน

- We moved house two years ago.
เราย้ายบ้านมาสองปีแล้ว

- Long ago, men lived in caves.
เมื่อก่อนนี้นานมาแล้ว มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำ

- We made the booking three months ago.
เราทำการจองไว้แล้ว เมื่อสามเดือนก่อน

- We met a month ago yesterday.
[= we met one month and one day ago]
เราพบกันครบ 1 เดือนเมื่อวานนี้
[= เราพบกันเป็นเวลา 1 เดือน กับอีก 1 วัน (ในวันนี้)]

- Your mother called about an hour ago.
แม่ของเธอโทรหาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา

- The dinosaurs died out 65 million years ago.
ไดโนเสาร์ตายหมดสิ้นเมื่อ 65 ล้านปีก่อนหน้านี้

- Actually, it should have been successful long ago.
ความจริงมันควรจะสำเร็จไปนานแล้ว

- It all happened so long ago that it's just a blur to me now.
มันเกิดขึ้นมานานแล้ว ตอนนี้มันเบลอ ๆ แล้วล่ะ

- Where's my pen? It was on my desk a minute ago.
ปากกาของฉันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันอยู่บนโต๊ะของฉันเมื่อไม่นานมานี้เองนะ

- Electrical goods are almost double the price they were a few years ago.
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีราคาเพิ่มขึ้น เกือบเท่าตัวของเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้

- Twelve thousand years ago, our ancestors were primitive savages living in caves.
เมื่อสองหมื่นปีก่อน บรรพบุรุษของเราเป็นสัตว์ป่าโบราณที่อาศัยอยู่ในถ้ำ

- A: Are you still seeing Vivian? B: No, we stopped seeing each other a long time ago.
A: คุณยังคบหากับ Vivian อยู่หรือเปล่า B: ไม่ได้คบแล้ว เราหยุดคบหากันมานานแล้ว (เลิกคบหาด้านความรัก)


Verb to be + last
(last = adjective)
- John was last to arrive.
จอห์นเป็นคนสุดท้ายที่มาถึง

- He was last in the race.
เขาเป็นคนสุดท้ายในการแข่งขัน


Noun + last
(last = adjective)
- He caught the last bus home.
เขาขึ้นรถคันสุดท้ายกลับบ้าน

- Our last house was much smaller than this.
บ้านหลังสุดท้ายของเรามีขนาดเล็กกว่านี้

- This old washing machine is on its last legs.
เครื่องซักผ้าเก่านี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของอายุการใช้งาน (last leg=เก่าแก่, ไกล้พัง)


ตัวอยางประโยค การใช้ last
ตัวอยางประโยค การใช้ last เกี่ยวกับเวลา
- Why didn’t you come last night?
ทำไมคุณถึงไม่ได้มาเมื่อคืน

- I got sick in my friend’s car last night.
เมื่อคืนฉันอาเจียนในรถเพื่อน

- I should have done my homework last night.
ฉันน่าจะทำการบ้านเมื่อคืนนี้

- The phone must have rung ten times last night.
เมื่อคืนนี้โทรศัพท์ต้องดังเป็นสิบแน่ ๆ

- I didn’t get what the teacher was talking about last time.
ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในครั้งที่แล้ว

- Even though I asked her not to contact me anymore, she still called me last night.
ถึงแม้ว่าผมจะขอให้เธอไม่ต้องติดต่อผมแล้ว เธอก็ยังโทรมาหาผมเมื่อคืน


ช่วงโอกาส หรือสถานการณ์สำคัญ
- They changed the plans at the last minute.
พวกเขาเปลี่ยนแผนการในนาทีสุดท้าย

- He knew this was his last hope of winning.
เขารู้ว่านี่เป็นความหวังสุดท้ายของเขาในการชนะ

- Don't leave your decision to the last moment.
อย่าทิ้งการตัดสินใจของคุณไว้ในช่วงสุดท้าย (อย่าปล่อยโอกาสจนนาทีสุดท้าย)


ช่วงลำดับเวลา
- I haven't seen him since the summer before last.
ฉันไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่ก่อนฤดูร้อนที่ผ่านมา


การใช้ ago - last แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ ago สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : ago
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : ago

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : ago
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : ago
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : ago
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : ago
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : ago
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : ago
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : ago
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : ago
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : ago
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : ago
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : ago
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : ago
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : ago
15. American heritage : www.ahdictionary.com : ago
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : ago
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : ago
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : ago
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : ago
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : ago
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : ago
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : ago
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : ago
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : ago
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : ago
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : ago
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : ago
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : ago
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : ago
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : ago
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : ago

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : ago
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : ago
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : ago
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : ago
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : ago
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : ago

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment