โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 18, 2015

การใช้ appointment

appointment = การนัด / การนัดหมาย
นิยมใช้ในลักษณะ ค่อนข้างเป็นทางการ
เช่น การนัดประชุม/ การนัดพบหมอ/ ใช้เพื่อความสุภาพ/ นัดกับบุคคลที่เราไม่ค้นเคย

ทำการนัดหมาย
- can I make an appointment to see the dentist?
ฉันสามารถนัดหมอฟันได้ไหม

- I'd like to make an appointment with Dr. Evans, please.
ฉันต้องการนัดกับด๊อกเตอร์ อีแวนส์ค่ะ

- Could I make an appointment to see a financial adviser?
ฉันขอนัดพบที่ปรึกษาด้านการเงินได้ไหม

- If they want to see me, tell them to make an appointment.
ถ้าพวกเขาต้องการที่จะพบฉัน บอกพวกเขาเตรียมรับการนัดหมาย

- If you have any problems with your appointment, give us a call.
ถ้าคุณมีปัญญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้

appointment ในประโยค ยกเลิกนัดหมาย
- Let's call off our appointment this afternoon, because it's raining.
เรายกเลิกนัดของเราในช่วงบ่ายนี้กันดีกว่า เพราะฝนตก

- I'm not feeling too well, so I'm going to have to postpone my dentist appointment.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยต้องเลื่อนนัดกับหมอฟัน

appointment ในประโยคคำถาม
- Do you have an appointment with the Doctor?
คุณได้นัดคุณหมอไว้หรือเปล่า

- Did you make an appointment to go to the restaurant tonight?
เธอได้นัดหมายที่จะไปร้านอาหารคืนนี้ไหม

ประโยคที่เกี่ยวอื่น ๆข้องกับการนัดหมาย
ยกเลิกการประชุม
- scrap the meeting
- cancel the meeting
- call off the meeting

- Are you free next week?
อาทิตย์หน้าเธอว่างไหม

- Will you meet me at the airport?
คุณจะรอ/รับ/พบฉันที่สนามบินไหม

- We need to cancel today's meeting.
เราต้องยกเลิกการประชุมของวันนี้

- We agreed to meet on Tuesday at six.
เราตกลงที่จะพบกันในวันอังคารที่หก

- The negotiations have been postponed indefinitely.
การเจรจาถูกเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ

- The exams have been postponed until next month.
การสอบได้เลื่อนออกไปจนถึงเดือนหน้า

- They decided to postpone their holiday until next year.
พวกเขาตัดสินใจที่จะเลื่อนวันหยุดไปจนถึงปีหน้า

- We've had to postpone going to France because the children are ill.
เราต้องเลื่อนไปเที่ยวฝรั่งเศสเพราะเด็ก ๆป่วย

- We have to call off this meeting because something urgent has come up.
เราต้องยกเลิกประชุมครั้งนี้ เพราะมีงานด่วนเข้ามา

- I need to call off this afternoon's meeting, because I am feeling under the weather.
ฉันจำเป็นต้องยกเลิกการประชุมช่วงบ่ายนี้ เพราะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย

- We decided to postpone the party until my parents had returned from America.
เราตัดสินใจเลื่อนงานปาร์ตี้ออกไป จนกว่าพ่อแม่ของฉันได้กลับมาจากอเมริกา


รวมประโยคการใช้ appointment
- I have a doctor’s appointment.

ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ
- I have the appointment at ten o’clock.
ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา

- I need to make a doctor's appointment.
ฉันจำเป็นต้องนัดกับหมอ

- She had to cancel her dental appointment.
เธอต้องยกเลิกการนัดหมายหมอฟันของเธอ

- With whom did you make an appointment?
คุณนัดกับใครไว้

- We have appointments to see several properties.
เรามีนัดกันเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ

- I've got a two o'clock appointment with Ms. Edwards.
เวลาสองโมง ฉันนัดกับคุณเอ็ดเวิร์ด

- I'd like to make an appointment with Dr. Evans, please.
ฉันต้องการนัดกับด๊อกเตอร์ อีแวนส์ค่ะ

- He didn’t come although we had made an appointment.
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว

- What time is your appointment with the bank manager?
คุณนัดหมายกับผู้จัดการธนาคารกี่โมง

- We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come.
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา

- I've got an appointment to see Ms. Edwards at two o'clock.
ฉันมีนัดพบกับคุณเอ็ดเวิร์ดตอน 2 โมง

- Do you already have plans for this weekend? Or do you already have an appointment?
สุดสัปดาห์นี้ คุณมีอะไรทำหรือยังครับ หรือว่าคุณ มีนัดแล้วครับ


การใช้ appointment แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ appointment สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : appointment
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : appointment

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : appointment
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : appointment
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : appointment
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : appointment
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : appointment
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : appointment
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : appointment
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : appointment
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : appointment
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : appointment
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : appointment
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : appointment
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : appointment
15. American heritage : www.ahdictionary.com : appointment
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : appointment
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : appointment
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : appointment
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : appointment
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : appointment
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : appointment
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : appointment
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : appointment
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : appointment
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : appointment
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : appointment
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : appointment
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : appointment
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : appointment
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : appointment
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : appointment

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : appointment
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : appointment
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : appointment
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : appointment
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : appointment
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : appointment

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment