โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, October 1, 2015

การใช้ smoke

Noun
 หมอก  fog, mist, haze, cloud, smoke, vapor
 เขม่า  smut, smoke
 ควัน  fume, gas, smoke, vapour, vapor
 ควันไฟ  fume, smoke
 Verb
 สุมควัน  fumigate, smoke
 พ่นควันออกมา  smoke
 สูบบุหรี่  smoke
 รมควัน  fumigate, smoke
 คุกรุ่น  be pent-up, be wild with anger, glow, smoulder, burn, smoke
 ลนควัน  smoke
 สูบยา  smoke


- I used to smoke.
ฉันเคยสูบบุหรี่

- I am giving up smoking.
ฉันกำลังเลิกสูบบุหรี่

- I don't think he smoked.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะสูบบุหรี่

- He must not smoke in here.
เขาต้องไม่สูบบุหรี่ที่นี่

- Don't smoke in the building.
ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

- No smoking in the building.
ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

- I saw you smoking yesterday.
ฉันเห็นคุณสูบบุหรี่เมื่อวานนี้

- It’s the smoke detector!
มันเป็นเครื่องตรวจับควันไฟใช่่มั้ย

- When did you stop smoking?
คุณเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่

- I won’t have smoking in my house.
ฉันจะไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านฉัน

- How much do you smoke in a day?
คุณสูบบุหรี่ วันละเท่าไหร่

- Today, he smoked one after another.
วันนี้เขาสูบบุหรี่แบบม้วนต่อม้วนเลย

- It is never too late to give up smoking.
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเลิกสูบบุหรี่

- He was always smoking.
เขาสูบบุหรี่เสมอ (ประโยคนี้หมายถึงน่าเบื่อ)

- He was reading while smoking a pipe.
เขากำลังอ่านหนังสือ ในขณะที่สูบบุหรี่ไปด้วย

- Tom never used to smoke, but he does now.
เมื่อก่อนนี้ ทอมไม่เคยสูบบุหรี่ แต่ตอนนี้เขาทำ

- Do you have the will power to quit smoking?
คุณมีความตั้งใจแน่วแน่ พอมั้ยที่จะเลิกสูบบุหรี่

- Do you know someone who gave up smoking?
คุณรู้จักใครที่เลิกสูบบุหรี่หรือไม่

- Do you mind if I smoke here?
คุณจะว่าอะไรไหม(รังเกียจไหม) ถ้าฉันจะสูบบุหรี่ที่นี่

- Smoking is not allowed in this restaurant.
ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอาหารแห่งนี้ (ไม่อนุญูาตให้สูบ)

- Smoking is bad for your health! Why smoke?
การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำไมต้องสูบด้วย

- My dad had been smoking in the garage.
(เมื่อก่อนนี้) พ่อของฉันสูบบุหรี่ในโรงรถมาโดยตลอด

- Had you been smoking before I met you?
คุณสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง (อย่างหนัก) ก่อนที่ฉันจะพบคุณใช่มั้ย

- Everyone knows that smoke detectors are required in this company.
ทุกคนรู้ดีว่าเครื่องตรวจจับควันจำเป็นต้องใช้ในบริษัทนี้.
.
- A: How much do you smoke in a day? B: I smoke about a half pack a day.
B: คุณสูบบุหรี่เท่าไหร่ ในหนึ่งวัน B: ผมสูบบุหรี่ประมาณครึ่งซองต่อวัน

- You cannot smoke here. Can you please go to the bar or outside to smoke?
คุณไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ที่นี่ คุณช่วยไปสูบที่รั้ว(ระเบียง) หรือข้างนอกได้ไหมการใช้ smoke แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.bbc.co.uk : smoke
การใช้ smoke สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : smoke
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : smoke

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : smoke
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : smoke
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : smoke
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : smoke
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : smoke
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : smoke
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : smoke
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : smoke
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : smoke
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : smoke
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : smoke
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : smoke
15. American heritage : www.ahdictionary.com : smoke
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : smoke
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : smoke
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : smoke
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : smoke
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : smoke
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : smoke
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : smoke
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : smoke
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : smoke
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : smoke
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : smoke
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : smoke
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : smoke
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : smoke
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : smoke
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : smoke

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : smoke
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : smoke
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : smoke
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : smoke
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : smoke
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : smoke

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment