โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, October 9, 2015

การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม

- สถานที่ ที่มีกิจกรรม ตามเจตนาของสถานที่นั้น ๆ ถ้าเราพูดถึงตามเจตนาของสถานที่ เราจะไม่ใช้ The นำหน้า

- เราใช้ The นำหน้าสถานที่เหล่านี้ก็เพื่อเน้น การเป็นที่รู้จัก
- เราใช้ The นำหน้าสถานที่เหล่านี้ก็เพื่อเน้น เพราะไม่ได้มีกิจกรรมนั้น ๆตามเจตนาของ

  go to church   ไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์ตามปกติ
  go to colleague   ไปวิทยาลัยเพื่อการศึกษาเล่าเรียน
  go to court   ไปศาลในฐานะเป็นโจทย์ขึ้นฟ้องร้อง
  go to hospital   ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรค
  go to prison   ไปเรือนจำเพื่อจำเพือถูกจำคุก ในฐานะนักโทษ
  go to school   ไปโรงเรียนเพื่อเรียน
  go to sea   ไปทะเล เพราะอาชีพ/หน้าที่ กลาสี(ออกเรือ/เดินทะเล)
  go to university   ไปมหาวิทยาลัยเพื่อเรียน
  go to work   ไปทำงานในฐานะคนงาน


♥ Church
- They came to Church with me.
พวกเขามาโบสถ์กับฉัน

- Do you know the way to St Peter's Church?
คุณรู้ทางไปโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ไหม

- They built the Church on the edge of the village.
พวกเขาสร้างโบสถ์ไว้ที่ท้ายหมู่บ้าน

- I found her kneeling in prayer at the back of the Church.
ฉันพบว่าเธอคุกเข่าอธิษฐานที่ด้านหลังของโบสถ์

- The bride and groom posed for pictures outside the Church.
รูปภาพเจ้าสาวและเจ้าบ่าวถูกวางไว้นอกโบสถ์


♥ College
- They want their kids to go to college.
พวกเขาต้องการให้ลูก ๆ ไปเรียนที่วิทยาลัย

- I met my husband when we were in college.
ฉันได้พบสามีของฉันเมื่อเราอยู่ในวิทยาลัย

- I studied modern European history at college.
ฉันเรียนประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ที่วิทยาลัย

- We were taught painting and drawing at art college.
เราได้รับการสอนการระบายสีและการวาดภาพที่วิทยาลัยศิลปะ

- She's threatening to take me to college for not paying the bill on time.
เธอขู่ว่าจะพาฉันไปขึ้นศาลเนื่องจากไม่จ่ายเงินตามกำหนดเวลา


♥ Court
- He's due to appear in court again on Monday.
เขาครบกำหนด จะปรากฏตัวต่อศาลอีกครั้งในวันจันทร์

- Please describe to the court exactly what you saw.
กรุณาอธิบายกับศาลว่าคุณเห็นอะไร

- Protestors gathered outside the court to await the verdict.
ผู้ประท้วงชุมนุมกันนอกศาลเพื่อรอคำตัดสิน

- The members of the jury left the court with a police escort.
สมาชิกของคณะลูกขุนได้ออกจากศาลพร้อมกับตำรวจคุ้มกัน

- They chose a famous barrister to represent them in court.
พวกเขาเลือกทนายความที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพวกเขาในศาล

- The lack of evidence means that the case is unlikely to go to court.
การขาดหลักฐานหมายความว่าคดีนี้ไม่น่าจะไปถึงศาล

- What the witness said in court was not consistent with the statement he made to the police.
สิ่งที่พยานกล่าวในศาลไม่สอดคล้องกับสำนวนที่เขาให้ปากคำกับตำรวจ

- The court awarded the women $100,000 each to recompense them for nine years of lost wages.
ศาลได้ตัดสินให้มอบเงิน 100,000 ดอลลาร์แก่แต่ผู้หญิงละคนเพื่อชดเชยค่าแรงเก้าปีของจ้างที่ไม่ได้รับ


♥ Hospital
- He is critically ill in hospital.
เขาป่วยหนักในโรงพยาบาล

- Victims were immediately rushed to hospital.
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลทันที

- เธอใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้ว
(UK) She spent a week in hospital last year.
(US) She spent a week in the hospital last year.

- ฉันต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัด
(UK) I've got to go to hospital to have an operation.
(UK) I've got to go into hospital to have an operation.
(US) I've got to go to the hospital to have an operation.

- The injured were taken to several nearby hospitals.
ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงหลายแห่ง

- He spent a week in hospital with food poisoning.
เขาใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในโรงพยาบาลด้วยอาการอาหารเป็นพิษ

- He went into hospital last week for a heart operation.
เขาเข้าไปในโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับการผ่าตัดหัวใจ

- She became ill on Friday and was admitted to hospital the next day.
เธอเริ่มป่วยในวันศุกร์ และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น

- I'm sure she knew you loved her. Did she pass away in the hospital?
ฉันแน่ใจว่าเธอรู้ว่าคุณรักเธอ เธอเสียชีวิตในโรงพยาบาลใช่ไหม

- After the train crash, the injured people were taken to hospital.
หลังจากเกิดความผิดพลาดของขบวนรถไฟ ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

- Gretta was really hurt that none of her friends came to visit her in the hospital.
เกรททา เจ็บปวดมาก ที่ไม่มีเพื่อนของเธอมาเยี่ยมเธอในโรงพยาบาล


♥ School
- School begins at 8.30.
โรงเรียนเริ่มเวลา 8.30 น.

- She was going to school in Boston.
เธอกำลังจะไปโรงเรียนที่อยู่ในบอสตัน

- Their kids are away at school now.
เด็กๆของพวกเขาไม่อยู่ที่โรงเรียนตอนนี้

- He’s one of my old friends from school.
เขาคือหนึ่งในเพื่อนเก่าของฉันจากโรงเรียน

- His mother always used to pick him up from school.
แม่ของเขามักจะรับเขากลับมาจากโรงเรียนเสมอ

- Children start school between the ages of four and five.
เด็ก ๆ เริ่มเรียนในโรงเรียนตั้งแต่อายุสี่ถึงห้าขวบ


♥ University
- She works at the university.
เธอทำงานที่มหาวิทยาลัย

- คุณเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ใด
Which university did you go to?
Which university were you at?

- She's going to study law at university.
เธอกำลังจะเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัย

- She teaches at the University of Connecticut.
เธอสอนอยู่ที่ University of Connecticut

- I graduated from Liverpool University in 2012.
ฉันจบการศึกษาจาก Liverpool University ในปี 2012

- She applied to six universities and was accepted by three.
เธอสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 6 แห่งและได้รับการยอมรับจากสามแห่ง

- She was rejected the first time she applied to the university, but when she reapplied the following year she was accepted.
เธอถูกปฏิเสธในครั้งแรกที่เธอสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเธอกลับเข้ารับการคัดเลือกในปีถัดไปเธอได้รับการยอมรับการใช้ hospital แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ hospital สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : hospital
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : hospital

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : hospital
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : hospital
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : hospital
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : hospital
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : hospital
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : hospital
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : hospital
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : hospital
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : hospital
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : hospital
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : hospital
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : hospital
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : hospital
15. American heritage : www.ahdictionary.com : hospital
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : hospital
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : hospital
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : hospital
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : hospital
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : hospital
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : hospital
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : hospital
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : hospital
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : hospital
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : hospital
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : hospital
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : hospital
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : hospital
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : hospital
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : hospital
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : hospital

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : hospital
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : hospital
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : hospital
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : hospital
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : hospital
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : hospital

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment