โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, October 6, 2015

การใช้ morning

Morning : Noun
 เช้า morning, forenoon
 เช้าตรู่ morning, morn
 เพรางาย dawn, morning
 วันเริ่มใหม่ morning
 เวลาเช้า morning
 ตอนเช้า early morning, morning
 ยามเช้า forenoon, morning, dawn, daybreak, daylight, morn
 อรุณรุ่ง forenoon, morning, dawn, sunrise, daybreak, sun-up


ตอนเช้า = ส่วนหนึ่งของวัน นับจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตื่นขึ้นมาจนถึงกลางกลางวัน
- She only works in the mornings.
เธอทำงานเฉพาะในตอนเช้า

- I work three mornings a week at the bookshop.
ฉันทำงานเฉพาะช่วงเช้า สามวันต่อสัปดาห์ที่ร้านหนังสือ

- I had too much to drink at Sarah's party, and I felt terrible the morning after.
ฉันกินมากเกินไปในงานปาร์ตี้ของซาร่าห์และฉันรู้สึกแย่มากตอนเช้า


in the early hours/ in the small hours/ in the wee hours = เช้าตรู่
(หมายถึง เข้าสู่วันใหม่ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ตี1หรือตี 2 ก็เรียกว่าเช้าตรู่)
- We sat up talking until the early hours.
เรานั่งคุยกัน จนกระทั่งเช้าตรู่

- I didn’t finally get to bed until the early hours.
ในที่สุดฉันก็ไม่ได้ไปนอน จนกระทั่งเช้าตรู่

- The attack happened in the early hours of the morning.
การโจมตีเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่

- The attack happened in the early hours of Sunday morning.
การโจมตีเกิดขึ้นในช่วงตรู่ของวันอาทิตย์

- Gibbs was arrested in the early hours of yesterday morning.
กิ๊บส์ถูกจับในช่วงเช้าตรู่เมื่อวานนี้

- Thirteen families were made homeless in the early hours of that morning.
สิบสามครอบครัวถูกทำให้ไร้บ้าน ในช่วงเช้าตรู่ของเช้าวันนั้น

- Journalists rang her day and night, even in the early hours of the morning.
ผู้สื่อข่าวโทรหาเธอทั้งกลางวันและกลางคืนแม้กระทั่งในช่วงเช้าตรู่


ตอนเช้า = 12.00 น.ตอนกลางคืน ถึง 12.00 น. ในตอนกลางวัน
- The murder took place at four in the morning.
การฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาสี่โมงเช้า (ตีสี่)

- I often stayed up until two or three in the morning.
ฉันมักจะอยู่ดึกจนถึงตี 2- ตี3


ตอนเช้า = ตอนเช้าของวันถัดไป
- She said she would see you in the morning.
เธอบอกว่าเธอจะได้พบคุณในตอนเช้า


ตอนเช้า = ช่วงเวลาเริ่มต้นของวัน
- I listen to the radio in the morning.
ฉันฟังวิทยุในตอนเช้ารวมประโยคการใช้ morning
- I'll see you on Saturday morning.
ฉันจะพบคุณในตอนเช้าวันเสาร์

- What's our schedule for this morning?
กำหนดการของเราสำหรับเช้านี้คืออะไร

- I'll fly it to London in the morning.
ฉันจะบินไปลอนดอนในตอนเช้า

- What time did you get to work this morning?
คุณมาถึงที่ทำงานกี่โมงเมื่อเช้านี้

- The heating comes on at six in the morning.
ความร้อนจะเริ่มมา ในเวลาหกโมงเช้า

- The report arrived on my desk this morning.
รายงานมาถึงโต๊ะทำงานของฉันเมื่อเช้านี้

- He read about it in his morning paper.
เขาอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหนังสือพิมพ์ตอนเช้าของเขา

- On Sunday morning Bill was woken by the telephone.
เมื่อตอนเช้าวันอาทิตย์ บิลถูกปลุกตื่นขึ้นโดยโทรศัพท์

- I'd like an appointment for tomorrow morning, please.
ดิฉันอยากจะนัดหมายเช้าวันพรุ่งนี้

- Melanie promised that she would call them in the morning.
เมลานีสัญญาว่าเธอจะโทรหาพวกเขาในตอนเช้า

- The caretaker opens up the school every morning at seven.
นักการภารโรง จะเปิดโรงเรียนทุกเช้าเวลาเจ็ดโมง

- Perhaps you should try getting up earlier in the mornings.
บางทีคุณควรจะเริ่มพยายามตื่นแต่เช้า

- During the morning your guide will take you around the city.
ในระหว่างช่วงเช้าไกด์ของคุณจะพาคุณไปรอบ ๆ เมือง

- He called me this morning to go out again, but I haven't responded yet.
เขาโทรหาฉันเมื่อตอนเช้า แต่ฉันยังไม่ได้โทรกลับการใช้ morning แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ morning สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : morning
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : morning

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : morning
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : morning
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : morning
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : morning
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : morning
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : morning
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : morning
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : morning
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : morning
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : morning
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : morning
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : morning
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : morning
15. American heritage : www.ahdictionary.com : morning
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : morning
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : morning
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : morning
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : morning
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : morning
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : morning
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : morning
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : morning
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : morning
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : morning
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : morning
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : morning
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : morning
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : morning
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : morning
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : morning

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : morning
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : morning
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : morning
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : morning
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : morning
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : morning

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment