โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 16, 2015

leave คำแปล-ตัวอย่างประโยค

leave ออกเสียง ลีฟ

กริยาช่องที่ 1กริยาช่องที่ 2กริยาช่องที่ 3
leaveleftleft

leave เป็นคำกริยา มีหลายความหมาย

หมายเหตุ :
leave(ลีฝว ออกเสียงก้อง)
leaf(ลีฟ ออกเสียงไม่ก้อง)=ใบไม้
left กริยาช่องที่ 2 และ กริยาช่องที่ 3 พ้องรูปกับคำว่า left ที่แปลว่าซ้าย


ตัวอย่างคำแปลจากดิกของ google
ปล่อย release, leave, let, discharge, unleash, loose
ทิ้ง leave, cast, discard, scrap, forgo, forsake
ละ vacate, leave, abandon, and all the rest, depart
ยกเลิก cancel, dismiss, abolish, repeal, revoke, leave
สละ waive, relinquish, renounce, sacrifice, abandon, leave
แรม stay overnight, leave, be departed
ผันผาย start off, set out, proceed, roam, walk, leave
ปล่อยปละละเลย neglect, abandon, be careless, leave
ลาจาก leave
ร่ำลา leave
ออกไป emanate, make one's exit, leave, outgo, out, retire


กริยาช่องที่ 1
leave
- I’m about to leave.
ฉันกำลังจะไป

- Leave me alone!
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ

- The bus leaves in five minutes.
รถโดยสารจะออกในอีกประมาณ 5 นาที

- The bus will leave in about 10 minutes.
รถโดยสารจะออกในอีกประมาณ 10 นาที

- I'll be leaving at five o'clock tomorrow.
ฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้ ตอนตีห้า

- Why don't you leave the kids with me on Friday?
ทำไมคุณไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับฉันในวันศุกร์

- Leave your sister alone.
ปล่อยให้พี่สาวเธออยู่คนเดียวเถอะ (stop annoying her = หยุดความน่ารำคาญ)

- I am happy my kids came back safe. I will never leave you alone now.
ฉันดีใจที่ลูก ๆกลับมาอย่างปลอดภัย ฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้ตามลำพังอีกแล้ว

- When we die we leave everything on earth. We don't take anything with us.
เมื่อเราตาย เราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้บนโลกใบนี้ ไม่สามารถนำทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปได้กริยาช่องที่ 2
left
- He left the house by the back door.
เขาออกจากบ้านโดยประตูหลัง

- She left London on June 6.
เธอเดินทางออกจากลอนดอนในวันที่ 6 มิถุนายน

- His shoes left muddy marks on the floor.
รองเท้าของเขาทิ้งรอยขี้โคลนไว้บนพื้น

- She absent-mindedly left her umbrella on the bus.
เธอเหม่อลอย ทิ้งร่มไว้บนรถเมล์กริยาช่องที่ 3
left
- Hey, you've left your keys on the table.
เฮ้, คุณทิ้งกุญแจไว้บนโต๊ะ (ลืมกุญแจไว้บนโต๊ะ)

- I'll have to go back - I think I've left the iron on.
ฉันจะต้องกลับไป - ฉันคิดว่าฉันเปิดเตารีดทิ้งไว้เลิก / ละ / ทิ้ง
- Many children leave school at 16.
เด็ก ๆหลายคนออกจากโรงเรียนตอนอายุ 16 ปี (ไม่เรียนต่อ)

- He left work in June for health reasons.
เขาหยุดการทำงานในเดือนมิถุนายนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

- She left home (= stopped living with her parents) at 18.
เธอออกจากบ้าน (= หยุดอยู่กับพ่อแม่) ตอนอายุ 18 ปี

- Could we leave that subject (= stop discussing that subject) for the moment and go on to the next item on the agenda?
เราละจากเรื่องนั้นได้หรือไม่ (หยุดคุยเรื่องนั้น) และเลื่อนไปคุยหัวข้อการประชุมถัดไปด้านความสัมพันธ์ / ความรัก
- I'll never leave you.
ฉันจะไม่ทิ้งคุณ

- I almost lost my mind when you left me.
ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

- She left her husband for a younger man.
เธอทิ้งสามีของเธอ เพื่อชายคนใหม่ที่หนุ่มกว่่าleft = ซ้าย
- Go left.
ไปทางซ้าย

- I’m left-handed.
ฉันถนัดซ้าย

- I walked to the left.
ฉันเดินไปทางซ้าย

- Take a left. / Turn left.
เลี้ยวซ้าย

- มันอยู่ข้างซ้ายมือ
It's on the left.
It's on the left hand side.

- Go straight and take a left.
ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย

- เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก
Take a left into the first street.
Take a left at the first street on the left.

- You should always look left and right before crossing a street.
คุณควรมองซ้าย และมองขวาก่อนเสมอ ที่จะข้ามถนน
การใช้ leave แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ leave สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : leave
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : leave

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : leave
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : leave
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : leave
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : leave
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : leave
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : leave
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : leave
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : leave
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : leave
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : leave
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : leave
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : leave
15. American heritage : www.ahdictionary.com : leave
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : leave
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : leave
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : leave
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : leave
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : leave
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : leave
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : leave
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : leave
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : leave
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : leave
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : leave
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : leave
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : leave
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : leave
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : leave
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : leave

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : leave
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : leave
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : leave

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


ตัวอย่่างการใช้ leave ในประโยค จากคู่มือรถยนต์
leave = จอดทิ้งไว้ (จอดติดเครื่องทิ้งไว้ ไม่ได้วิ่งใช้งาน)
- Do not leave the vehicle unattended while the engine is running.
อย่าทิ้งรถไว้โดยไม่มีคนดูแล ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

leave = วาง, ปล่อยไว้
- Never leave the keys inside the vehicle when you leave the vehicle.
อย่าทิ้งกุญแจภายในรถเมื่อคุณออกจากรถ

leave = ปล่อย, ละเลย
- Never leave children unattended in the vehicle, and never allow children to have or use the key.
ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพังในรถ และไม่อนุญาตให้เด็กมีหรือใช้กุญแจ

leave = วางไว้, ปล่อยไว้
- Do not leave glasses, cigarette lighters, spray cans, or soft drink cans in the vehicle when it is in the sun.
อย่าวางแว่นตา, ไฟแช็คบุหรี่กระป๋องสเปรย์หรือกระป๋องน้ำอัดลมในรถ เมื่อมันอยู่ท่ามกลางแสงแดด (อาจเกิดความเสียหาย)

leave = เปิดอ้าทิ้งไว้
- Do not leave a door or window open if the curved glass is coated with a metallized film such as a silver-colored one. Reflected sunlight may cause the glass to act as a lens, causing a fire.
อย่าเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ ถ้ากระจกโค้งที่เคลือบด้วยฟิล์ม metallized เช่นสีเงินหนึ่ง สะท้อนแสงแดดอาจทำให้เกิดแก้วจะทำหน้าที่เป็นเลนส์ที่ก่อให้เกิดไฟไหม้

leave = ออกจาก, ปล่อยทิ้ง
- If breathing becomes difficult after the SRS airbags have deployed, open a door or window to allow fresh air in, or leave the vehicle if it is safe to do so.
ถ้าเริ่มหายใจลำบากหลังจากที่ถุงลมนิรภัย ถูกใช้งาน ให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ เข้ามาข้างใน หรือออกจากรถถ้ามันมีความปลอดภัยที่จะทำเช่นนั้น
(SRS = Supplemental Restraint System)

leave = ปล่อยให้...ทำงาน
- Do not leave the engine running in an area with snow build-up, or where it is snowing. If snow banks build up around the vehicle while the engine is running, exhaust gases may collect and enter the vehicle. This may lead to death or a serious health hazard.
อย่าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในพื้นที่ที่มีหิมะก่อตัวขึ้นหรือที่หิมะกำลังตก หากกำแพงหิมะสร้างขึ้นรอบรถในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานก๊าซไอเสียอาจเก็บสะสม และไหลเข้าสู่ยานพาหนะ ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงรวมประโยคการใช้ leave
- Please leave.
กรุณาออกไปค่ะ

- leave it here.
ทิ้งมันไว้ที่นี่แหละ

- I’m about to leave.
ฉันกำลังจะไป

- Leave me alone!
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ

- They won’t let us leave.
เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเราออกไป

- How much time is leave?
เวลาเหลือเท่าไร (left = adjective)

- May I please leave the room?
ฉันขอออกไปจากห้องนี้ได้ไหม

- Would you mind if I leave now?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันไปตอนนี้

- You should not leave me behind.
เธอไม่น่าทิ้งฉันไว้เลย

- Do you want to leave a message?
คุณอยากฝากข้อความไว้ไหมคะ

- Why did you leave your last job?
ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า

- What time are you going to leave?
คุณจะออกตอนไปกี่โมง

- She left London on June 6.
เธอเดินทางออกจากลอนดอนในวันที่ 6 มิถุนายน

- The bus will leave in about 10 minutes.
รถโดยสารจะออกในอีกประมาณ 10 นาที

- My baby gets upset when I leave the room.
ลูกของฉันรู้สึกแย่ เมื่อฉันออกจากห้อง

- The applause died down after I left the stage.
เสียงปรบมือได้ค่อย ๆ ลดลงหลังจาก ฉันเดินออกจากเวที

- I always leave for work at around 7.30 in the morning.
ฉันออกไปทำงานราว ๆ 7.30 เสมอ ๆ ในตอนเช้า

- Don't leave it too late (= don't wait too long to do it).
อย่าปล่อยให้มันสายเกินไป (= อย่ารอเวลานานเกินไปที่จะทำ)

- Please leave a detailed message after the beep.Thank you.
กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ ขอบคุณค่ะ

- I feel ugly because of the scars this has left on my face.
ฉันรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียด เพราะรอยแผลเป็นที่ทิ้งไว้บนใบหน้าของฉัน

-My youngest boy has not left my side since his daddy was killed.
ลูกคนสุดท้องของฉัน ไม่เคยห่างฉันตั้งแต่พ่อของเขาถูกฆ่า

- I'm afraid he's stepped out. Would you like to leave a message?
ฉันเกรงว่าเขาจะออกไปข้างนอก คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหมคะ

- They left booking their holiday till/to the last minute.
พวกเขาปล่อยการจองวันหยุดไปจนถึงนาทีสุดท้าย (นาทีสุดท้ายจึงคิดจะจอง)

- I am happy my kids came back safe. I will never leave you alone now.
ฉันดีใจที่ลูก ๆกลับมาอย่างปลอดภัย ฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้ตามลำพังอีกแล้ว

- When we die we leave everything on earth. We don't take anything with us.
เมื่อเราตาย เราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้บนโลกใบนี้ ไม่สามารถนำทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปได้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment