โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 10, 2015

รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด

- a lot of อะ-ล้อต-ออฟ มาก ใช้นามนับได้และ นามนับไม่ได้
- any เอนี่ ใด ๆ ใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- anymore เอนี่ มอร์ (ไม่, ไม่มี)..อีกแล้ว, ..อีกต่อไป, ..อย่างเช่นเคยใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- anybody, anyone เอนี่บอดี้, เอนี่-วัน บางคน ใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- anything เอนี่ธิง บางสิ่ง บางอย่าง
- anytime เอนี่ทาม บางครั้ง
- anyway, anyhow เอนี่เว, เอนี่ฮาว บางที บางวิธี
- anywhere เอนี่แว ที่ไหนก็ตาม, ทุกแห่ง,ในที่ใด ๆ
- body บอดิ้
- every เอฝรี (Adjective) ทุก ๆ / แต่ละ / ทั้งหมด /สารพัน)  
- everybody, everyone เอฝรีบอดี้, เอวิลิ่วัน ทุกคน ใช้ในประโยคบอกเล่า
- everything เอฝรีธิง ทุกสิ่ง ทุกอย่าง
- everywhere เอฝรีแว ทุกแห่ง
- never เนฟเฝ่อ ไม่เคย , ไม่...อีกต่อไป
- nobody , no one โนบอดี้, โน-วัน ไม่มีใครเลย ใช้ในประโยคบอกเล่า / เป็นเอกพจน์
- nothing น็อทธิง ไม่มีอะไรเลย
- nowhere โนแว ไม่มีที่ใด
- person เพอร์ซั่น บุคคล เป็นเอกพจน์
- people พีโพ่ว ผู้คน, ประชาชน
- some ซัม บาง, บ้าง
- somebody, someone ซัมบอดี้, ซัม-วัน บางคน เป็นเอกพจน์
- something ซัมธิง บางสิ่ง บางอย่าง
- somewhere ซัมแว บางแห่ง
- whenever เวน เอฟเฝ่อ เมื่อไรก็ตาม
- wherever แว-เอฟเฝ่อ ที่ใดก็ตาม
- whichever วิชเอฟเฝ่อ อย่างไหนก็ตาม
- whoever ฮู-เอฟเฝ่อ ใครก็ตาม


a lot of อะ-ล้อต-ออฟ = มาก
ใช้กับนามนับได้และ นามนับไม่ได้
- You will really like it a lot.
คุณจะชอบสิ่งนี้แน่นอน

- He has a lot of confidence.
เขามีความมั่นใจสูง

- It caused a lot of problems.
มันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง

- It is causing a lot of problems.
มันกำลังทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง

- He’s got a lot of business connections.
เขามีเส้นสายทางธุรกิจมากมาย

- He’s been causing a lot of problems.
เขาได้สร้างปัญหาหลายอย่าง

- Babe, I had a lot of anxiety about this.
ที่รัก ฉันกังวลเรื่องนี้มาก ๆ

- Lately, I’ve been spending a lot of money.
ช่วงนี้ฉันใช้เงินเยอะ

- That looks like a lot of fun. I’d love to do that.
ดูน่าสนุกจัง ฉันอยากทำบ้าง

- I have a lot of stress because of my manager.
ฉันเครียดมากเพราะผู้จัดการของฉัน

- I have a lot of stress because of my husband.
ฉันเครียดมากเพราะสามีของฉัน

- He’s a person that doesn’t really have a lot of talent. He just has connections.
เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความเก่งใด ๆ เขาแค่มีเส้นสาย
any เอนี่ = ใด ๆ
ใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- Do you need any help?
คุณต้องการความช่วยเหลือบ้างไหม

- Have you any vacancies?
คุณมีห้องว่างไหม

- Do you have any money?
คุณ มี เงินบ้างไหม

- Have you any vacancies?
คุณมีห้องว่างไหม

- We can't go any further.
พวกเราไม่สามารถไปต่อได้

- It isn't ours any more.
มันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้ว

- I can't wait any longer.
ฉันไม่สามารถคอยต่อไปอีกแล้ว

- We don’t have any details.
พวกเราไม่รู้รายละเอียดใด ๆเลย

- He didn't spend any money.
เขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินใด ๆเลย

- I’ll never give in easily to any man.
ฉันไม่ยอมใครง่าย ๆหรอก

- He asked whether there were any rooms.
เขาถามว่ามีห้องว่างไหม

- He wasn't getting any help from anyone.
เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆจากใครเลย

- I wouldn't trade you for any other woman in the world.
ผมจะไม่เอาคุณไปแลกกับผู้หญิงใด ๆ ในโลก
(ผมรักคุณคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลง)

- If you have any questions. Please feel free to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามผมได้ครับ

- Don't you ever under any circumstances cross the street alone.
อย่าข้ามถนนคนเดียวเป็นอันขาดanymore เอนี่ มอร์ = ใครๆ, (ไม่, ไม่มี)..อีกแล้ว, ..อีกต่อไป, ..อย่างเช่นเคย

ใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- I'm not young anymore.
ฉันไม่เด็กอย่างเคย

- It’s not working anymore.
มันไม่เวอร์คแล้วอ่ะ

- We don’t have any more milk.
เราไม่มีนม (นมสำหรับดื่ม)

- We don’t have any more sugar.
เราไม่มีน้ำตาล (น้ำตาลหมด)

- I can't handle this anymore!
ฉันทนไม่ไหวแล้ว

- I can't stand this anymore!
ฉันทนไม่ไหวแล้ว

- He doesn’t love me anymore.
เขาไม่รักฉันอย่างเคย

- I can't deal with this anymore!
ฉันทนเรื่องนี้ไม่ได้แล้ว

- It’s just not the same anymore.
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

- Do you have any more questions?
คุณมีคำถามอีกไหม?

- I don't want to bother you anymore.
ฉันไม่รบกวนคุณแล้ว

- I won't take any more of your time.
จะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

- I don’t feel the same about you anymore.
ฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับคุณอีกแล้ว

- Perhaps it is the best if we don’t talk anymore.
อาจจะดีถ้าต่อไปนี้เราเลิกคุยกัน

- Things aren’t working out between us anymore.
อะไร ๆระหว่างเรามันไม่โอเคแล้วล่ะ

- I can’t do it anymore. might die if I do it.
ฉันไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ฉันอาจจะตายได้ถ้าฉันทำ

- I don't know if I want to be his friend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นเพื่อนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- I don't know if I want to be his grilfriend anymore.
ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังอยากเป็นแฟนของเขาต่อไปอีกมั้ย

- I'm not going to play games during school anymore.
ผมจะไม่เล่นเกมส์ ระหว่างเรียนอีกแล้ว

- I don’t live in America anymore. I live in Thailand.
ฉันไม่ได้อาศัยในอเมริกาอีกต่อไป ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย

- I just can’t handle this relationship anymore.
ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงเกินไปจนฉันคงรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

- I can’t do backflips on my wakeboard anymore. I’m too old.
ฉันไม่สามารถกระโดดถอยหลังบนกระดานเวคบอร์ดได้อย่างเคย ฉันแก่เกินไป

- I’m not as young as I used to be. He doesn’t care about me anymore.
ฉันไม่เด็กเหมือนแต่ก่อน เขาไม่สนใจฉันอย่างเคย

- Even though I asked him not to contact me anymore, he still called me last night.
ถึงแม้ว่าฉันจะขอให้เขาไม่ต้องติดต่อฉันอีกต่อไปแล้ว เขาก็ยังโทรมาหาฉันเมื่อคืน


เครดิต
อาจารย์ อดัม (Anymore กับ Any More ใช้ต่างกันอย่างไร)
anybody, anyone เอนี่บอดี้, เอนี่-วัน = ใครๆ, บางคน ,คนหนึ่งคนใด
ใช้กับประโยคคำถามและ ปฏิเสธ
- I don’t know anybody.
ฉันไม่รู้จักสักคนเลย

- Do you have anyone available to help me?
คุณมีใครที่พร้อมจะช่วยฉันบ้างไหม

- He didn’t tell anyone about his plans.
เขาไม่ได้บอกใครสักคนเลย เกี่ยวกับแผนการของเขา

- Hardly anybody I knew was at the party.
แทบไม่มีใครเลยสักคน ที่ฉันรู้จักอยู่ในงานปาร์ตี้นั้น

- Every time anybody walked past, the dog barked.
ทุกครั้งที่ใครต่อใครเดินผ่านมา สุนัขตัวนั้นก็เห่า

- I didn’t expect anybody to remember my birthday.
ฉันไม่คิดว่าจะมีใครจำวันเกิดฉันได้ด้วย

- Anybody can say they want a management position.
ใคร ๆก็สามารถพูดได้ว่าต้องการตำแหน่งผู้จัดการ

- He doesn’t eat meat because he doesn’t want anybody to kill animals.
เขาไม่กินเนื้อ เพราะเขาไม่อยากให้ใครฆ่าสัตว์
anything เอนี่ธิง = สิ่งใด ๆ, บางสิ่ง บางอย่าง
- I can’t see anything.
ผมมองไม่เห็นอะไรเลย

- I didn’t say anything.
ผมก็ไม่ว่าอะไร

- I’d rather not say anything.
ฉันไม่อยากพูดอะไร

- She doesn’t answer anything.
เธอไม่ตอบว่ากระไร

- Do you have anything cold to drink?
มีอะไรเย็น ๆดื่มกันบ้างไหม

- The doctor says it isn't anything serious.
หมอบอกว่าไม่ร้ายแรงอะไร

- But I don’t want to know anything at all.
แต่ฉันไม่ต้องการรู้อะไรทั้งนั้น

- Isn’t there anything I can do to help you?
ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยหรือ
anytime เอนี่ทาม = ทุกเวลา, ตลอด, ทุกเมื่อ
- You can take a break anytime you want.
คุณสามารถไปพักตอนไหนก็ได้

- Call my office anytime at 089-496-09x.
โทรหาที่ทำงานได้ตลอดเวลาที่ 089-496-09x.

- You're welcome to come here anytime.
ที่นี่ยินดีต้อนรับคุณเสมอ (ทุกเวลา, ตลอด, ทุกเมื่อ)

- Anytime you have a question, please feel free to ask.
เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อสงสัย ถามผมได้เสมอครับ

- This is your key, sir. If you need anything at all, anytime, just dial zero.
นี่คือกุญแจของคุณครับ ถ้าคุณต้องการอะไร เวลาไหนก็ตาม เพียงแค่กดศูนย์ (โทรหมายเลขศูนย์)

- This meeting room is available anytime between 7 a.m. and 5 p.m., seven days a week.
ห้องประชุมนี้ ให้บริการตลอด ช่วงเวลาตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเจ็ดวันต่อสัปดาห์
anyway, anyhow เอนี่เว, เอนี่ฮาว = บางที บางวิธี, ก็ไม่ใช่ , ก็ไม่เชิง
anyway (วางหน้าประโยค) = ว่าแต่ว่า / ยังไงก็ตาม (ใช้พูดเปลี่ยนกลับไปที่ประเด็นที่พูดก่อนหน้า)
anyway (วางท้ายประโยค) = ยังไงก็ตาม / ไม่ว่าจะอย่างไร... / ถึงอย่างไร
หมายเหตุ ยังมีคำพูดที่ใช้แทนกันได้คือ anyways, anywho, anyhow

- He went anyway.
เขาไปจนได้

- I'll hire you anyway.
ยังไงก็ตาม ผมก็จะจ้างคุณ

- Well, I'm going to move out anyway.
ยังไงก็ตาม ผมกำลังจะย้ายออกไปข้างนอก

- Well, I have to go back upstairs anyway.
ยังไงก็ตาม ผมก็ต้องขึ้นไปชั้นบน

- ‘Well, if they just ask, we must go anyway.
ยังไงก็ตาม เราก็ต้องไป ถ้าเขาขอร้อง
anywhere เอนี่แว = ที่ไหนก็ตาม, ทุกแห่ง,ในที่ใด ๆ
- Crime can happen anywhere.
อาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่

- Do you feel any pain anywhere?
คุณรู้สึกเจ็บตรงไหนครับ

-The bank isn’t anywhere near here.
ไม่มีธนาคารสักแห่งเลย ในบริเวณนี้

- Are you going anywhere tomorrow?
พรุ่งนี้คุณจะไปไหนรึเปล่า

- If you could live anywhere, where would you like to live?
ถ้าคุณสามารถอยู่ได้ทุกที่ คุณอยากอยู่ที่ไหน
body บอดิ้ = ร่างกาย, ตัว, กาย, ศพ, ลำ, วัตถุ, ส่วน, สรีระ, เนื้อตัว, สังขาร
- The human body transforms calories into energy.
ร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแคลอรี่ให้เป็นพลังงาน

- Fruit gives you energy and helps your body grow.
ผลไม้ช่วยให้คุณมีพลังงาน และช่วยให้ร่างกายของคุณโตขึ้น

- Candy may taste good, but it may make your body feel tired.
ลูกอมอาจมีรสอร่อย แต่อาจทำให้ร่างกายคุณรู้สึกเหนื่อย

- There are lots of healthy foods that taste good and are good for your body.
มีอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย ที่อร่อยและเหมาะสำหรับร่างกายของคุณ

- Eating too much sugar isn't good for your body and may make you cranky.
การกินน้ำตาลมากเกินไปไม่ดีต่อร่างกายของคุณและอาจทำให้คุณไม่สบายใจ
every เอฝรี = (Adjective) ทุก ๆ / แต่ละ / ทั้งหมด /สารพัน
every + คำนาม เขียนห่างกัน every day = ทุก ๆวัน
every + คำนาม เขียนติดกัน จะต้องมีนามเพิ่มตามหลัง everyday life = ชีวิตประจำวัน

- What’s your everyday life like?
ชีวิตประจำวันทุกวันของคุณเป็นอย่างไร

- Do you eat vegetables every day?
คุณกินผักทุกวันไหม

- Are you going to exercise every day?
คุณจะออกกำลังกายทุกวันหรือไม่

- I used to go to school every morning at 7 am.
เมื่อก่อนนี้ ฉันไปโรงเรียนตอน 7 โมงเช้าทุกเช้า

- You should change your filter every six months also.
คุณควรเปลี่ยนไส้กรองของคุณทุก ๆหกเดือนด้วย

- I know everything about this place. Every nook and cranny.
ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ ทุกซอกทุกมุม

- He often wrote about the everyday experiences of working people.
เขามักเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคนทำงาน
everybody, everyone เอฝรีบอดี้, เอวิลิ่วัน = ทุกคน

ใช้ในประโยคบอกเล่า
- Everybody is happy.
ทุกคนมีความสุข

- Everybody line up please.
ทุกคนกรุณาเข้าแถวค่ะ

- He likes to treat everybody.
เขาชอบเลี้ยงทุกคน

- Everybody needs somebody.
ทุกคนต้องการใครบางคน

- Everybody does it, even John.
ทุกคนทำสิ่งนี้หมด แม้แต่จอห์นก็ด้วย

- They were friendly to everyone.
พวกเขาเป็นมิตรกับทุกคน

- What's everyone doing in here?
ทุกคนมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่อะครับ

- Quit being so mean to everybody.
เลิกใจร้ายกับทุกคนได้แล้ว

- Everybody has their own opinions.
ต่างคนต่างคิด

- Everybody sees the world differently.
ทุกคนมองโลกต่างกัน

- Everybody is going to the event, even John.
ทุกคนจะไปงาน แม้แต่จอห์นก็ไป

- Everybody has the right to express their opinions.
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตนเอง

- She wants to know everything about everybody.
ผู้หญิงคนนี้เธอชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นพิเศษ เธอต้องการรู้เรื่องของทุกคน

- Everyone knows that smoke detectors are required in this company.
ทุกคนรู้ดีว่าเครื่องตรวจจับควันจำเป็นต้องใช้ในบริษัทนี้

- A family walk, try it as soon as everyone gets home or right after dinner.
การเดินเล่นของครอบครัว พยายามทำ ทันทีที่ทุกคนกลับถึงบ้านหรือหลังอาหารเย็น
everything เอฝรีธิง = ทุกสิ่ง ทุกอย่าง
- How’s everything going?
เป็นไงบ้าง?

- Everything’s under control.
ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นปกติ

- I told them everything I know.
ผมบอกพวกเขาทุกอย่างที่ผมรู้

- Don’t worry. I’ve got everything under control.
ไม่ต้องกังวล ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผม

- I spent hours in the library but finally, I dug out everything I needed.
ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุด แต่ในที่สุดฉันก็ค้นจนได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ

- Everything he did, I had to re-do. It would have been faster if I did it alone.
ทุกอย่างที่เขาทำ ฉันต้องทำใหม่ มันจะเร็วขึ้นถ้าฉันทำงานนั้นคนเดียว
everywhere เอฝรีลี่แว = ทุกแห่ง
- He’s kept following me everywhere.
เขาตามฉันไปทุกที่เลย

- Clay is found almost everywhere in the world.
ดินเหนียวพบได้เกือบทุกที่ในโลก

- She loves her new doll. She brings it everywhere.
เธอรักตุ๊กตาตัวใหม่ของเธอมาก เธอนำมันไปทุกที่
never เนฟเฝ่อ = ไม่เคย , ไม่...อีกต่อไป
- They never saw Linda again.
พวกเขาไม่เคยเห็นลินดาอีกเลย

- You will never find someone like me again.
เธอไม่มีวันจะได้เจอคนอย่างฉันอีกแล้วนะ

- As far as I'm concerned, I would never buy that car.
ในความคิดของผม ผมจะไม่ซื้อรถคันนั้น

- He has the biggest ego in the office and would never admit he had made a mistake.
เขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ที่สุดในออฟฟิศ และไม่เคยที่จะยอมรับว่าเขาทำผิดพลาด

อ่านเพิ่มเติมการใช้ nevernobody , no one โนบอดี้, โน-วัน = ไม่มีใครเลย
ใช้ในประโยคบอกเล่า / เป็นเอกพจน์
- Nobody agreed with him.
ไม่มีใครเห็นด้วยกับเขา

- Nobody lives forever, do they?
ไม่มีใคร อยู่ชั่วฟ้าดินสลาย ใช่ไหม

- Nobody gave you any money, did they?
ไม่มีใคร ให้เงินคุณเลย ใช่ไหม

- Nobody can speak chinese, can they?
ไม่มีใคร สามารถพูดภาษาจีนได้ ใช่ไหม

- I phoned yesterday but nobody answered.
ฉันโทรศัพ์ไปเมื่อวานนี้ แต่ไม่มีใครรับสายเลย


- Nobody teaches babies to speak, they learn naturally.
ไม่มีใครสอนเด็กทารกพูด แต่พวกเขาเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติ
nothing น็อทธิง = ไม่มีอะไรเลย (มีความหมายเชิงประเสธ)
- I saw nothing.
ฉันไม่เห็นอะไรเลย

- Nothing much.
ไม่มีอะไรมาก

- Nothing particular!
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

- Nothing is urs, is it?
ไม่มีอะไรเป็นของคุณเลย ใช่ใหม


- Nothing makes him happy, does it?
ไม่มีอะไร ทำให้เขามีความสุขได้ ใช่ไหม

- Nothing can change his mind, can it?
ไม่มีอะไร สามารถเปลี่ยนใจของเขาได้ ใช่ไหม
nowhere โนแว = ไม่มีที่ใด
- John was nowhere to be found.
ไม่มีใครพบจอห์น ที่ไหนเลยเลย

- I got nowhere to go and don’t know where to go either.
ฉันไม่มีที่ไป และไม่รู้จะไปไหนด้วย

- She looked around to see where he went. he was nowhere in sight.
เธอมองไปรอบ ๆ เพื่อดูว่าเขาไปที่ไหน มองไปทางใด ก็ไม่เห็นเขาอยู่เลย
person เพอร์ซั่น = บุคคล
person เป็นเอกพจน์
persons เป็นพหูพจน์

- He is very good person.
เขาเป็นคนดีมาก

- What kind of person do you want to meet?
คนประเภทไหนที่คุณอยากพบเจอ

- What type of person do you want to marry?
คนประเภทไหนที่คุณต้องการแต่งงานด้วย

- There are more than ten persons in this room.
มีมากกว่าสิบคนในห้องนี้

- "John was a kind and quiet person," said one of his neighbors.
"จอห์นเป็นคนใจดีและเงียบ ๆ " หนึ่งในเพื่อนบ้านของเขากล่าว

- The police conjectured they were the work of the same person or group of persons.
ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของคนคนเดียวหรือบุคคลกลุ่มเดียวกัน

- I won’t have the story end like this. I’ll speak out. Everybody must know what kind of person she is.
ชั้นจะไม่ยอมให้เรื่องหยุดแค่นี้หรอก ฉันจะพูด ทุกคนต้องรู้ว่าหล่อนเป็นคนยังไง
people พีโพ่ว = ผู้คน, ประชาชน
people = ผู้คนทั่วไป
peoples = ผู้คนแต่ละกลุ่ม
Native peoples = ชนพื้นเมือง

- Do you like spending time in other peoples' houses?
คุณชอบที่จะใช้เวลาอยู่ในบ้านของคนอื่นหรือไม่

- I'm not used to talking in front of groups of people.
ฉันไม่คุ้นเคยกับการพูดต่อหน้าคนหลายคน

- He visited peoples' homes to show how home care products.
เขาไปเยี่ยมบ้านของผู้คนต่าง ๆ เพื่อแสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน

- He often wrote about the everyday experiences of working people.
เขามักเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคนทำงาน

- The grounds recreate four traditional environments of Native peoples.
บริเวณนี้มีการสร้างสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอีกสี่แบบ

- About thirty people are in here. There is no room for any more.
มีคนประมาณสามสิบคนอยู่ที่นี่ ตอนนี้ไม่มีที่ว่างใด ๆ (ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่จะมาเพิ่ม)

- Those rich people who are able to buy whatever they want rarely have sympathy for the poor.
บรรดาคนร่ำรวยที่สามารถซื้อสิ่งที่พวกเขาต้องการได้นั้น ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจคนจน

- We learn about the difficulties native peoples face to survive economically, save their languages, and keep their culture and arts alive.
เราเรียนรู้เกี่ยวกับความยากลำบากที่ชนเผ่าพื้นเมืองต้องเผชิญกับความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ, และรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ขณะยังมีชีวิตอยู่
some ซัม = บาง, บ้าง
some ใช้ไวยากรณ์ แบบพหูพจน์
การแปลเป็นไทย
การแปลส่วนมากจะอยู่ใน 2 กฏนี้
1. some + นามพหูพจน์ = ...บางตัว, ...บางอัน, ...บางชิ้น
2. some + นามนับไม่ได้ = ...บ้าง
- Get some rest.
พักผ่อนบ้าง
(การพักผ่อน(rest) =นามนับไม่ได้)

- I need some help.
ฉันต้องการความช่วยเหลือ

- I wanna buy some land.
ฉันต้องการซื้อที่ดินสักผืน

- I had some noodles today.
วันนี้ฉันได้กินก๋วยเตี๋ยว

- Can I borrow some money?
ฉันขอยืม เงินคุณได้ไหม

- I wanna eat some ice cream.
ฉันอยากกินไอครีม

- I’ll treat you to some ice-cream.
ฉันจะเลี้ยงไอศครีมให้คุณ

- Where can I buy some popcorn?
เราสามารถซื้อป๊อปคอร์นได้ที่ไหน

- I’m gonna try and get some sleep.
ฉันจะพยายามไปนอนซะหน่อย

- Do you wanna get some new glasses?
คุณต้องการรับแว่นตาใหม่ ๆ บ้างไหม?

- That is why she brought me some food.
เธอต้องรู้แน่เลยว่าฉันหิวเลยเอาอาหารมาให้

- Why do some people feel lonely so easily?
ทำไมบางคน ถึงได้เป็นคนขี้เหงา

- Is there anywhere we can buy some ice-cream?
(แถวนี้) มีที่ไหนขายไอศครีมบ้างคะ

- Why do some people get addicted to shopping?
ทำไมคนบางคนถึงติดนิสัยชอบการช้อปปิ้ง

- Yesterday I bought some lemons at the market.
เมื่อวานนี้ฉันซื้อมะนาวที่ตลาด

- I wanna put some ketchup on my hamburger.
ฉันอยากใส่ซอสมะเขือเทศลงบนแฮมเบอร์เกอร์

- I know him to some extent but not to that extent.
ฉันรู้จักเขาประมาณหนึ่ง แต่ไม่มากขนาดนั้น

- Even some native English speakers wouldn't get a perfect score on the TOEFL
แม้แต่เจ้าของภาษาอังกฤษบางคน ก็ไม่ได้รับคะแนนเต็มในการสอบ TOEFL
somebody, someone ซัมบอดี้, ซัม-วัน = บางคน
เป็นเอกพจน์
- Somebody has a crush on you.
มีใครบางคนชอบคุณ

- Someone wants to talk to you.
ใครบางคนต้องการคุยกับคุณ

- I want someone I can confide in.
ฉันต้องการใครสักคน ที่ฉันไว้วางใจปรึกษาได้

- Have you ever broken someone’s heart?
คุณเคยหักอกคนอื่นไหม

- You will never find someone like me again.
เธอไม่มีวันจะได้เจอคนอย่างฉันอีกแล้วนะ

- He found someone else that he likes more.
เขาเจอคนที่ชอบมากกว่า

- I am someone who has an unwavering resolve.
ฉันเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่

- Don’t waste your time waiting for someone else.
อย่าเสียเวลาไปกับการรอใครสักคน

- I can’t accept the fact that you’re with someone else.
ฉันยอมรับไม่ได้ว่าคุณคบกับคนอื่น

- Would you date someone 10 years older than you?
คุณจะคบกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณสิบปีไหม

- I just want somebody who I can talk to about everything.
ฉันต้องการใครสักคนที่ฉันคุยด้วยได้ทุกเรื่อง

- You shouldn’t settle for someone who is not good enough for you.
คุณไม่ควรจะปักหลักกับคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณ

- When you really fall in love with someone you also want to know their whole story.
เมื่อคุณตกหลุมรักใครบางคน คุณก็อยากรู้เรื่องราวทั้งหมดของคนนั้น ๆ
something ซัมธิง = บางสิ่ง บางอย่าง
- Something like that.
อะไรประมาณนั้น / นี้

- Do you want something?
คุณต้องการอะไรไหม

- Can I ask you something?
ฉันขอถามคุณอะไรหน่อยได้ไหม

- Do you want to eat something?
อยากกินอะไรไหม

- I’m gonna grab something to eat.
ฉันจะไปหาอะไรกิน

- Can I consult you about something?
ขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ

- I’m starving! Let’s go eat something.
ผมหิวมาก เราไปหาอะไรกินกันเถอะ

- I bought you something from America.
ผมซื้อของมาฝากคุณจากอเมริกา

- I’m thirsty, I need to drink something.
ฉันหิวน้ำ ฉันต้องการอะไรมาดื่มสักหน่อย

- I feel like you have something against me.
ฉันรู้สึกว่าคุณมีอคติกับฉัน

- Don’t force me to do something I don’t want to do.
อย่าบังคับผมให้ทำสิ่งที่ผมไม่อยากทำ
somewhere ซัมแว = บางแห่ง
- Keep this somewhere safe.
เก็บสิ่งนี้ไว้ สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะ

- Shall we go somewhere else?
เราไปต่อที่อื่นกันไหม

- I’m sure it’s around here somewhere.
ผมว่ามันคงอยู่แถว ๆ นี้แหละ (หาของ)

- He is leaving to somewhere far away.
เขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนซักแห่ง ที่ไกลจากที่นี่

- There's a burnt smell coming from somewhere..... Isn't there a burnt smell?
มีกลิ่นไหม้มาจากไหนสักที่ ได้กลิ่นไหม้มั้ย

- That means they were most likely held somewhere before they were killed.
นั่นเป็นไปได้ว่าพวกเธอถูกกักขัง ที่ไหนซักแห่งก่อนถูกฆ่า

- I will be somewhere in the desert so I might not be able to contact you that often.
ผมจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลทราย เพราะงั้น ผมอาจจะไม่สามารถติดต่อคุณได้บ่อย ๆ

- Unless there's a missing person report on file somewhere, it's almost impossible.
เว้นเสียแต่ว่ามีรายงานผู้สูญหายอยู่ที่ไหนสักแห่งในแฟ้ม มันแทบจะเป็นไปไม่ได้

- The company lobby or the underground parking, they must have gone out somewhere.
ล็อบบี้ของ บริษัท หรือที่ลานจอดรถใต้ดิน พวกเขาต้องออกไปที่ไหนสักแห่งแน่ ๆ

- But I thought if I become famous, my mom who's somewhere out there will come to see me.
ฉันแค่คิดว่า ถ้าฉันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แม่ของฉันที่อยู่ที่ไหนสักแห่ง จะออกมาพบฉัน
whenever เวน เอฟเฝ่อ = เมื่อไรก็ตาม
- Whenever I see her, my heart beats fast.
เห็นคุณทีไร ใจผมก็เต้นรัว

- I listen to music whenever I'm feeling bored.
ฉันจะฟังเพลง เมื่อฉันรู้สึกเซ็ง ๆ

- You can drive this car whenever you want to.
คุณสามารถขับรถคันนี้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

- Whenever I ask you, everytime, you tell me it's almost finished.
เมื่อไรที่ฉันถามนาย ทุกครั้ง นายก็ตอบว่า ใกล้เสร็จแล้ว

- Whenever he sees me, he tells me he's okay and keeps on smiling.
เมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นฉัน เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นไร และยังยิ้มได้อยู่

- But, whenever I am with him, I can feel all my grieving throes disappear.
แต่เมื่อใดก็ตามที่ฉันอยู่กับเขา ฉันก็รู้สึกได้ว่าอาการปวดร้าวทั้งหมดของฉันหายไป

- Maybe if you had your own apartment, you could talk whenever you want.
คงมีสักวัน ถ้าเธอมีอพาร์ทเมนท์ของตัวเอง เธอจะคุยเมื่อไรก็ได้

- You two do whatever you want to do whenever you want to do it, and I don't complain.
เธอสองคนทำทุกอย่างที่อยากทำ ฉันไม่เคยบ่น

- I really don"t know why he becomes like this whenever it's his birthday.
ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไง วันเกิดตัวเองแท้ ๆ (เมื่อไรก็ตาม ที่เป็นวันเกิด เหลวไหลเมาปลิ้น)

- This is so boring. Whenever something goes wrong, he tells me to check into the hospital.
นี่มันน่าเบื่อ เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดอะไรขึ้น เขาก็เอาแต่บอกให้ฉันไปโรงพยาบาล

- Whenever I rub a lamp, the giant makes dreams come true, such as money, cars, houses.
เมื่อไหร่ที่ฉันถูตะเกียง, ยักษ์เนรมิตรให้ความฝันเป็นจริง,ทั้ง เงิน รถ บ้าน
wherever แว-เอฟเฝ่อ = ที่ใดก็ตาม
- He will take you wherever you want to go.
เขาจะพาคุณไปในที่ ที่คุณต้องการไป.

- Wherever we go. We"re going me and you.
ไม่ว่าเราจะไปไหน เราก็จะไปด้วยกัน

- Wherever it may be, it just has to be next to you.
ที่ไหนก็ได้แค่อยู่ข้าง ๆเธอก็พอ

- Wherever you may go, I would watch over you.
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนผมก็คอยดูแลคุณ.

- After we graduate, we can go wherever we want to.
หลังจากที่เราจบการศึกษา เราจะไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไป

- Because you helped me, I'm gonna let you go wherever you want.
เพราะนายช่วยฉัน ฉันจะปล่อยนายไป ที่ไหนก็ได้ตามใจนาย

- To tap his phones, wire his house, follow him wherever he goes.
ทำการดักฟังโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน และตามเขาไปไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน

- There is a taxicab on its way here now that will take you wherever you want to go.
รถแท็กซี่ก็กำลังมาที่นี่ตอนนี้ รถแท็กซี่จะพาคุณไปที่ไหนก็ตามที่คุณต้องการไป.
whichever วิชเอฟเฝ่อ = อย่างไหนก็ตาม
- Whichever is easier.
เลือกอะไรดีล่ะ

- Take whichever you want.
ใช้สิ่งที่คุณต้องการ.

- Choose whichever brand you prefer.
เลือกแบรนด์ที่คุณต้องการ

- Whichever will look good on you.
ตามใจเธอสิ คิดว่าอันไหนดี ก็เอาอันนั้น

- We just root for whichever one's winning.
เราก็แค่เชียร์ทีมไหนก็ได้ที่ชนะ

- Whichever way you choose, I will support you.
ไม่ว่าลูกเลือกแนวทางอย่างไหน พ่อก็สนับสนุนลูกนะ

- You have two choices, and whichever one you pick, we will be supportive.
เธอมีสองตัวเลือก และไม่ว่าเธอจะเลือกข้อไหน เราจะสนับสนุนเธอ

- Whichever direction I go, I got you in both places to cover me. Afterwards, we "ll all meet back here.
ไม่ว่าผมจะเลือกไปทางไหน ก็จะมีพวกคุณ คอยคุ้มกันให้ทั้งสองทาง จากนั้นเราทั้งหมด ค่อยกลับมาเจอกันที่นี่
whoever ฮู-เอฟเฝ่อ = ใครก็ตาม
- Whoever comes first is the one who will receive the prize.
ใครก็ตามที่มาถึงเป็นคนแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

- Whoever comes to sell on the trains has to give money to him.
ใครก็ตามที่ขึ้นมาขายของบนรถไฟสายนี้จะต้องจ่ายเงินให้กับเขา

- It was that my parents had a rule.They had to approve of whoever I would be dating.
นั่นคือกฏที่พ่อแม่ของฉันตั้งไว้ ใครก็ตามที่ฉันจะคบหาด้วย ต้องได้รับอนุญาตจากพวกท่านก่อนเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment