โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 4, 2015

Future Simple Tense

Future Simple Tense (อนาคตกาลปกติ)
โครงสร้างประโยค : S + will + V1
will + V1 แปลว่่าจะ
นักภาษาศาสตร์รุ่นเก่าจะใช้ Will และ shall ตามประธานของประโยค
ส่่วนปัจจุบัน นิยมใช้ will ได้กับทุกประธาน (รายละเอียด การใช้ will และ shall)
ตารางรูปย่อ
- I will go I'll go (ฉันจะไป)
- We will go We'll go (เราจะไป)
- You will go You'll go (คุณจะไป)
- He will go He'll go (เขาจะไป)
- She will go She'll go (หล่อนจะไป)
- They will go They'll go (พวกเขาจะไป)
- They will not go They won't go (พวกเขาจะไม่ไป)ประโยคบอกเล่า
will + V1 แปลว่่า จะ
- I'll pay for it.
ฉันจะจ่ายค่าของ

- I'll pay for you.
ฉันจะจ่ายให้คุณเอง

- He will end the war.
เขาจะยุติสงคราม

- I'll pay for it myself.
ฉันจะจ่ายของฉันเอง

- I'll pay for this later.
ฉันจะจ่ายให้ภายหลัง

- Don't worry. I will leave.
อย่ากังวล ฉันจะไปแล้ว

- I'll pay for it by check.
ฉันจะจ่ายให้โดยผ่านเช็ค

- I'll pay for lunch.
ฉันจะจ่ายค่าอาหารกลางวัน

- He will solve our problems.
เขาจะแก้ปัญหาให้เรา

- He will be a great president.
เขาจะเป็นประธานาธิบดี ที่ดี

- I promise I’ll call you tonight.
ฉันสัญญาว่าฉันจะโทรหาคุณคืนนี้

- Someday I will buy a big house.
สักวันฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่สักหลัง

- I'll pay for everything.
ฉันจะจ่ายให้สำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

- I'll pay for the goods by credit card.
ฉันจะจ่ายค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

- I hope he'll pass his test.
ฉันหวังว่าเขาจะผ่านการทดสอบ

- If we don't hurry, we'll miss our flight
ถ้าเราไม่รีบ เราจะพลาดเที่ยวบินของเรา

- The insurance company will pay for the damage to my car
บริษัทประกันจะใช้จ่ายค่าเสียหายให้กับรถของฉัน

- A: "John, can I see you in my office?" B: "I'll be right over."
A: จอห์นฉันจะไปหาคุณที่ทำงานได้ไหม B: ผมจะพบคุณเองครับ
(be = V1 ของ "Verb to be" เป็น / อยู่ / คือ)
ประโยคปฏิเสธ
รูปย่อ will not = won’t แปลว่า จะไม่
- I am sorry! I won't to go to the movies. I will go to school.
หนูขอโทษ หนูจะไม่ไปดูหนังแล้ว หนูจะไปโรงเรียน

- It won't matter because I love everything you do.
มันจะไม่มีอะไรสำคัญหรอก เพราะฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ

- Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
ต่อให้คุณพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

- A: I have to work tomorrow. B: OK, we won't stay out too late.
A: ฉันต้องทำงานในวันพรุ่งนี้ B: เอาล่ะเราจะไม่เลิกดึกเกินไป

- A: Where do you want to eat? B: We won’t have much time, so let's eat somewhere close to work.
A: คุณอยากกินข้าวที่ไหน B: เราจะไม่มีเวลามาก ดังนั้นลองกินที่ไหนสักแห่งใกล้ที่ทำงาน
ประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยค : Will + Subject
- What will you do without me?
ถ้าไม่มีฉันเธอจะทำยังไง

- Will you be my girlfriend?
คุณจะยอมเป็นแฟนของผมไหม

- Will you always stay by my side?
คุณจะอยู่เคียงข้างผมตลอดไปไหม

- Will you go to junior prom with me?
นายจะไปงานพรอมกับฉันมั้ย

- Will you at least tell me your name?
คุณจะไม่บอกชื่อผมหน่อยหรอ

- What will you do after you graduate?
หลังจากเรียนจบแล้วเธอจะทำอะไรเหรอ

- If I hug you, will you go back to work?
ถ้าฉันกอดคุณ คุณจะกลับไปทำงานใช่ไหม

- If I give you money, will you let my wife go?
ถ้าฉันให้เงินคุณ คุณจะปล่อยภรรยาของผมใช่ไหม่

- Will you come down from there right now?
คุณลงมาจากเวทีก่อนได้ไหม

- Will you go out with me on Saturday night?
คุณจะไปเที่ยวกับผมได้ไหม คืนวันเสาร์

- Will you please be my date to the senior prom?
คุณจะ ไปงานพรอมกับผมได้ไหม

- Will you give me your assistance one more time?
คุณจะช่วยเหลือฉันอีกซักครั้งได้ไหม

- I want to show you something. Will you come with me?
ฉันอยากให้คุณดูอะไรหน่อย คุณจะมากับฉันได้ไหม

- If that moment came back to you again, what will you do?
ถ้าช่วงเวลานั้นย้อนกลับมาอีกครั้ง นายจะทำยังไงการใช้ Future Simple Tense เกี่ยวกับสภาพอากาศ
- It will rain today.
วันนี้ฝนจะตก

- It will rain tomorrow.
พรุ่งนี้ฝนจะตก

- It'll porbably rain tonight.
ฝนอาจตกคืนนี้

- Do you think it will rain later?
คุณคิดว่าฝนจะตกมั้ยเนื่ย

- In the south of Thailand, it will rain.
ในภาคใต้ของประเทศไทย จะมีฝนตก

- In the west of Thailand, it'll be windy.
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย จะมีลมแรง

- In the east of Thailand, it will be hot.
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จะร้อนการใช้ Future Simple Tense แนวความฝัน (ความเป็นไปได้ น้อยมาก)
(มักมีคำ Someday อยู่ในประโยค)
- Someday I will come back.
สักวันหนึ่ง ฉันจะกลับมา (อุปสรรค์เยอะ)

- Someday I will buy a hybrid car.
สักวันฉันจะซื้อรถไฮบริด (รถแพง เงินไม่พอ)

- Just wait and see. Someday I will win!
รอดูนะ สักวันหนึ่งผมจะถูกหวยแน่ ๆ (ความเป็นไปได้ น้อยมาก)

- Someday , I want to cook for my parents.
สักวันฉันอยากจะทำอาหารสำหรับพ่อแม่ (ตอนนี้ยังทำอาหารไม่เป็น)

- With advances in genetics, perhaps someday a cure will be found for AIDS.
ด้วยความก้าวหน้าทางพันธุกรรมบางทีสักวันหนึ่ง ยาแก้ อาจจะถูกค้นพบสำรับการรักษาโรคเอดส์ (ความเป็นไปได้ น้อยมาก ต้องใช้เวลาหลายปี)
การใช้ will แหล่งค้นคว้าภายนอก จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
www.anglo-link.com : Future Simple vs 'Going to'

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : will
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : will

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : will
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : will
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : will
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : will
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : will
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : will
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : will
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : will

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : will
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : will
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : will

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment