โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ up

  blow up ระเบิดขึ้น
  break up เลิกกัน / ยุติความสัมพันธ์
  bring up เอ่ยถึง /พูดถึง
  budge up ขยับไป,เขยิบไปหน่อย
  cracking up แตกกระจาย / ขำกลิ้ง
  eat up กินเข้าไป
  get worked up about something รู้สึกเครียดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  hang out แขวน /ตากผ้า
  hang up (the phone) วางโทรศัพท์
  hit up โทรหา
  Hush up! เงียบซะ (หยุดพูดเถอะ)
  loosen up ทำให้หลวม ผ่อนคลาย
  make up แต่งเรื่องโกหก
  pick up หยิบขึ้นมา
  put up with ฝืนทน/ทำใจ
  shut up! หุบปาก (ไม่สุภาพ)
  the upper crust สังคมระดับสูง
  throw up อ้วก / อาเจียน
  to not show up ไม่แสดงตัว / เบี้ยวนัด- get up = ตื่นนอน ลุกขึ้นออกจากเตียง
- wake up = ตื่นนอน ไม่ได้ลุกจากเตียง

- Everyday I get up at 6AM.
ทุกวัน ฉันตื่น 6 โมงเช้า

- Wake up and have a shower!
ตื่นได้แล้ว ไปอาบน้ำเร็ว ๆ สิ

- Hey, haven’t you woken up yet?
เฮ้, คุณยังไม่ได้ตื่นเหรอ

- When did you get up this morning?
เมื่อเช้่าคุณลุกจากที่นอนกี่โมง

- What time did you wake up this morning?
เมื่อเช้่าคุณตื่นนอนกี่โมง


เมื่อเช้่าคุณตื่นนอนกี่โมง / ลุกจากที่นอนกี่โมง
- When did you get up this morning?
- What time did you wake up this morning?
(คำถามทั้งสอง ถ้าไม่เน้นมาก ก็มีความหมายเดียวกันว่า ตื่นลุกจากที่นอน)
give up = ยอมแพ้ / ถอดใจ / แขวนนวม
- Don’t give up.
อย่ายอมแพ้

- Never give up.
อย่ายอมแพ้

- He didn't give up.
เขาไม่ยอมแพ้

- Fight and never give up.
สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา

- Don’t give up your day job.
อย่าลาออกจากงานหลัก (day job = งานหลัก)

line up = เข้าแถว
- Please line up there.
กรุณาเข้าแถวที่นั่น

- Everybody line up please.
ทุกคนเข้าแถวput up with = จำใจ / อดทนฝืน
- I don't like him, but I put up with him. I tolerate him.
ฉันไม่ชอบเขา แต่ฉันฝืนทนกับเขา ฉันต้องจำใจยอม

- I can’t put up with it anymore, they won’t listen to me.
ฉันทนไม่ไหวแล้ว พวกเขาไม่เชื่อฟังฉันเลย

- Would you rather put up with extremely hot or extremely cold weather?
ระหว่างทนร้อนจัดหรือหนาวจัด คุณจะเลือกทนแบบไหน
- ฉันจะไปรับคุณที่บ้านนะ
- I'll pick you up at home.
- I'll pick you up from your home.
- I'll come and get you from home.


รวมประโยคการใช้ up
- Catch up.
เดินให้ทันสิ

- Come up.
ขึ้นมาเลย

- Time’s up.
หมดเวลาแล้ว

- Chin up!
เชิดคางขึ้น

- It caught up.
มันตามทัน

- Don’t give up.
อย่ายอมแพ้

- Never give up.
อย่ายอมแพ้

- It's up to you.
แล้วแต่คุณ

- I got stood up.
ฉันโดนแฟนทิ้ง

- Put it up, right?
เอาขึ้นไปใช่มั้ย

- He didn't give up.
เขาไม่ยอมแพ้

- Put your hair up.
เอาผมขึ้นไป

- Put it up, right?
เอาขึ้นไปใช่มั้ย

- I'm not stuck up.
ฉันไม่ได้หยิ่ง

- Are you up for it?
คุณจะไปด้วยไหม

- I’ll back you up.
ฉันอยู่เคียงข้างคุณ

- Keep your chin up.
เชิดหน้าเข้าไว้

- I'm all up on you.
ผมรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณ

- Please pick me up.
โปรดมารับฉันด้วย

- What are you up to?
คุณทำอะไรอยู่

- I'm gonna throw up.
ผมจะอ้วก

- Heads up. Watch out!
เงยหน้าขึ้น ระวัง!

- He broke up with me.
เขาทิ้งฉันแล้ว

- She broke up with me.
เธอทิ้งผมแล้ว

- Don’t wake me up early
อย่าปลุกผมเช้ามากนะ

- I’ll pick you up at 6 pm.
ฉันจะไปรับคุณตอน 6 โมง

- Hey. What’s up guys?
สวัสดี เป็นไงบ้างทุกคน

- Don’t hang up on me.
อย่าวางโทรศัพท์ใส่ฉันนะ

- He just hung up on me.
เขาวางโทรศัพท์ใส่ฉัน

- Hold up. / Wait for me.
เดี๋ยวก่อน รอแป๊ปนึง

- What's up, man?
ว่าไงเพื่อน (วัทฺสฺ อัพฺ แมน)

- I’m about to throw up.
ฉันกำลังจะอ้วก (คลื่นใส้)

- I need to fill up with gas.
ผมต้องเติมน้ำมัน

- My wife broke up with me.
ภรรยาทิ้งผมแล้ว

- I’m sorry. I messed up.
ฉันขอโทษ ฉันทำผิดพลาดไป

- Karma caught up to him!
กรรมตามสนองเขาเอง

- I’m so upbeat.
ฉันเป็นคนที่พูดในแง่บวกเสมอ

- Please pay up.
ช่วยจ่ายด้วย / ควักออกมาจ่าย

- Did you hang up on me?
นี่คุณเพิ่งวางสายใส่ฉันหรือเปล่า

- She just stood everybody up.
เธอเบี้ยวนัดทุกคน

- You can't break up with me.
คุณเลิกกับฉันไม่ได้

- I need to break up with you!
ฉันอยากเลิกกับคุณ

- We should probably break up.
เราน่าจะเลิกกันนะ

- Lift up the fish and say "wow!"
ยกปลาขึ้นแล้วพูดว่า Wow

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา

- I hope you will not stand me up.
หวังว่าคุณจะไม่เบี้ยวนัดฉันนะ

- I didn’t mean to upset you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

- What have you been up to lately?
พักหลัง ๆมานี่ คุณได้ทำอะไรมาบ้าง

- I think it’s time we split up.
ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

- Please don't bring that up again.
กรุณาอย่า พูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย

- I will pick you up at the airport.
ฉันจะไปรับคุณที่สนามบิน

- Don’t get all worked up about it.
อย่าไปเครียดกับมันนัก

- He didn't show up to the meeting.
เขาไม่ได้ไปประชุม (เบี้ยวประชุม)

- This is the place where I grew up.
นี่คือที่ที่ฉันโตขึ้นมา

- He gave up the ghost last night.
เขาเสียชีวิตเมื่อคืนนี้

- I just broke up with my girlfriend.
ผมเพิ่งเลิกกับแฟน

- I just broke up with my boyfriend.
ฉันเพิ่งเลิกกับแฟน

- He has thrown up all over himself.
เขาได้อ้วกใส่ตัวเองเต็มไปหมด

- He felt that he was on his way up.
เขารู้สึกว่า เขามาถูกทางแล้ว

- Don't put off cleaning your room.
อย่าเลื่อนการทำความสะอาดห้องของคุณ

- She puts up with the bus every day.
เธอฝืนทนขึ้นนั่งรถเมล์ทุกวัน

- U-turn up ahead at the intersection.
เลี้ยวกลับตรงทางแยกข้างหน้า

- Careful. Karma will catch up to you.
ระวังไว้นะ แล้วกรรมจะตามทัน

- I’m so fired up for tomorrow’s game.
ฉันตื่นเต้นมากกับการแข่งขันวันพรุ่งนี้

- She puts up with the subway every day.
เธอฝืนทนขึ้นรถไฟใต้ดินทุกวัน

- Can I do anything to make it up to you?
ฉันจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้เธอพอใจ

- I’m stoked for my upcoming vacation.
ฉันตื่นเต้นกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงจริง ๆ

- I can't button it up because I just ate!
ฉันติดกระดุมไม่ได้ เพราะเพิ่งกินข้าวมา

- I can’t keep up with what you’re saying.
ฉันฟังที่คุณกำลังพูดไม่ทัน

- I’m going to hang my clothes out to dry.
ฉันจะเอาผ้าไปตาก

- Please wake me up at 5 am tomorrow.
ช่วยปลุกผมตอนตีห้านะครับ

- Can I help you lift that up the stairs?
ให้ฉันช่วยยกอันนั้นขึ้นบันไดไหม

- Do you guys want to sign up?
พวกคุณต้องการลงชื่อสมัครใช้หรือเปล่าครับ

- Can you help me lift this up the stairs?
คุณช่วยฉันยกอันนี้ขึ้นบันไดได้ไหม

- They moved to a house up in the hills.
พวกเขาย้ายบ้านขึ้นไปอยู่บนเนินสูง ๆ

- A feeling just came up that I missed you.
จู่ ๆฉันก็คิดถึงคุณ

- Why are you dressed up so handsomely?
ทำไมคุณถึงแต่งตัวหล่อมาก ขนาดนี้

- Don’t give up your day job.
อย่าลาออกจากงานหลัก (day job = งานหลัก)

- Is anybody going to come and pick you up?
คุณมีใครมารับไหมครับ

- Could you please turn up the volume?
คุณช่วยเพิ่มระดับเสียงวอลลุ่มให้หน่อยได้ไหม

- Promise me that you won’t stand him up.
สัญญานะกับฉันนะ ว่าจะไม่เบี้ยวนัดเขา

- The cop pushed me up against the wall.
ตำรวจผลักฉันเกือบติดกับผนัง (up = ไกล้มาก)

- My stomach’s just feeling a little messed up.
ท้องไส้ของฉันกำลังรู้สึกปั่นป่วน

- Don’t hang up your gloves.
อย่าเพิ่งแขวนนวมชกมวย (อย่าเลิก / อย่ายอมแพ้)

- Why don’t you make up your bunk?
ทำไมไม่เก็บที่นอนล่ะ (bunk = เตียงนอนสองชั้น)

- He never knows when to shut up.
เขาไม่รู้ว่าตัวเองสมควรหุบปากบ้าง (คำไม่สุภาพ)

- He stood me up last night!
เมื่อคืนเขาเบี้ยวนัดฉัน (stand + คนที่ถูกเบี้ยว + up)

- I feel like I'm just not up to your level.
ฉันรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับระดับของคุณ / ฐานะของคุณ

- My wife takes a while to do her make up.
ภรรยาผมเธอแต่งหน้าเมื่อไหร่ ก็จะต้องใช้เวลาหน่อย

- Chin up! We have just a little bit of work left.
สู้ ๆ เชิดหน้าเข้าไว้ เราเหลืองานอีกไม่กี่อย่าง

- We were able to move them all upstairs in time.
เราย้ายข้าวของ ขึ้นชั้นสองทันเวลา

- Hit me up when you wanna get something to eat.
ถ้าอยากไปหาอะไรกินก็โทรหาฉันนะ

- It only took him 30 seconds to climb up there.
ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีในการปีนขึ้นไป

- Tomorrow I will wake up at 5 am to go running.
พรุ่งนี้ฉันจะตื่นตีห้า เพื่อออกไปวิ่ง

- Children should learn to rely upon themselves.
เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ เพื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

- I'm not stuck up. I'm just a very private person.
ฉันไม่ได้หยิ่ง ฉันแค่มีโลกส่วนตัวสูง

- The cost of setting up a business is often high.
ต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจมักจะสูง

- Don’t make things up. / Don’t make up stories.
อย่ากุเรื่องขึ้นมาเอง (มโน / สร้างเรื่อง)

- I’ve been up since four in the morning. I’m beat.
ฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้ว เพลียมาก ๆ (up = ตื่นลุกขึ้น)

- That's messed up! You shouldn't have done that!
แบบนั้นไม่ดีเลยนะ คุณไม่น่าทำอย่างนั้นเลย

- You can rely upon me./ You can depend upon me.
คุณพึ่งพาฉันได้

- I need to save up for at least another 6 months.
ผมต้องเก็บตังค์ไปอย่างน้อยอีกหกเดือนนะ

- I want to stay together. I don’t want to break up.
ฉันต้องการให้เราเป็นแฟนกันต่อไป ฉันไม่อยากเลิกกัน

- I’ve been saving up money six months for this trip.
ผมต้องเก็บตังค์มานานหกเดือนสำหรับทริปนี้

- It’ll spice up your everyday speech.
มันจะช่วยทำให้การพูดประจำวันของคุณ มีรสชาติมากขึ้น

- They’ve never given up, so they’ll never surrender.
พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ ดังนั้นไม่มีวันที่พวกเขาจะยอมจำนน

- I’m so psyched for the upcoming Star Wars movie.
ฉันตื่นเต้นกับหนังสตาร์วอร์ส ที่กำลังจะมามาก

- Please tell me that you did not just hang up on me.
ได้โปรดบอกฉันว่าคุณไม่ได้วางสายใส่ฉัน

- You know it’s not working out. Let’s just break up.
คุณก็รู้ว่ามันไม่เวิ้กแล้ว เลิกกันเถอะ

- After I broke up with my girlfriend, I was really hurt.
หลังจากที่ผมเลิกกับแฟน ผมเจ็บปวดมาก

- I don't like him, but I put up with him. I tolerate him.
ฉันไม่ชอบเขา แต่ฉันฝืนทนกับเขา ฉันต้องจำใจยอม

- could you pick me up some sticky rice and chicken too?
ฉันขอฝากซื้อข้าวเหนียวกับไก่ย่างให้ฉันด้วยได้ไหม

- When he broke up with me, it really hurt my feelings.
ตอนที่เขาเลิกกับฉัน มันทำร้ายความรู้สึกฉันมาก

- Do you ever show up late for meetings?
คุณไปประชุมสายบ้างมั้ย (show up = แสดงตัว / ปรากฏตัว)

- I look up to you as if you are one of my family.
ฉันเคารพ นับถือคุณเหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของฉัน

- What’s up?
เป็นอะไรหรือเปล่า/ เป็นไงบ้าง (เป็นทั้งคำถาม และคำทักทาย)

- Everybody line up and take a piece of cake one at a time.
ขอให้ทุกคนเข้าแถวมารับขนมเค้กทีละคน

- I need to kiss and make up with my girlfriend.
ผมต้องจูบ และง้อคืนดีกับแฟน (make up with + คนทีต้องง้อ)

- I’m so fed up of being in a dead-end salary job.
ผมเบื่อสุดๆ กับการเป็นแต่มนุษย์เงินเดือน (fed up = เบื่อหน่าย)

- He walked right up to me and introduced himself.
เขาเดินตรงมาหาไกล้ฉันมาก และแนะนำตัวเอง (up = ไกล้มาก)

- A: Are you up for a movie tonight? คุณอยากไปดูหนังคืนนี้มั้ย
B: Yeah, I’m up for that. เออ ฉันสนใจ

- This movie will have you cracking up for hours on end.
หนังเรื่องนี้จะทำให้คุณขำกลิ้งไปหลายชั่วโมง

- I need to kiss and make up with my wife.
ผมต้องจูบ และง้อคืนดีกับภรรยา (make up with + คนทีต้องง้อ)

- He lived on a farm for 80 years before he gave up the ghost.
เขาใช้ชีวิตในฟาร์มเป็นเวลา 80 ปีกว่าเขาเสียชีวิต

- How many times have you guys been here since you signed up?
พวกคุณมาที่นี่มากี่ครั้ง ตั้งแต่คุณลงทะเบียน

- I tried to be humorous, but ended up ticking people off instead.
ผมพยายามทำเป็นตลก แต่กลับทำให้คนอื่นไม่พอใจแทนซะนี่

- The children tried to pick up all the fish, but it was a difficult task.
เด็ก ๆพวกนั้นพยายามจับปลา แต่มันป็นไปด้วยความยากลำบาก

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over him.
ฉันเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที (ยังลืมเขาไม่ได้)

- Procrastination makes your work pile up.
การผลัดวันประกันพรุ่ง จะทำให้งานของคุณกองสุมขึ้นเรื่อย ๆ(ดินพอกหางหมู)

- We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.
เราควรพยายามที่จะประหยัดมากเงินมากขึ้น เพื่อเราจะได้เก็บเงินซื้อบ้านใหม่

- I want a lift in my house so I won't have to walk up the stairs ever again.
ฉันต้องการลิฟต์ในบ้านของฉัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดอีก

- He had a mental breakdown yesterday when he broke up with his girlfriend.
เขาสติแตกเมื่อเลิกกับแฟนเมื่อวาน

- I don’t want to settle for someone that is not up to par.
ฉันไม่ต้องการจะปักหลักกับคนที่ไม่ดีพอ (par = เกณฑ์ / ความเสมอกัน / ระดับมาตรฐาน)

- I was impressed because I tried to pick up the table and it was quite heavy.
ฉันประทับใจมากๆ เพราะว่าฉันพยายามยกโต๊ะแล้วมันค่อนข้างหนักพอสมควรเลยทีเดียวการใช้ up แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ up สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : up
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : up

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : up
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : up
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : up
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : up
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : up
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : up
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : up
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : up
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : up
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : up
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : up
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : up
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : up
15. American heritage : www.ahdictionary.com : up
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : up
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : up
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : up
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : up
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : up
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : up
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : up
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : up
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : up
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : up
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : up
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : up
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : up
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : up
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : up
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : up

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : up
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : up
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : up
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : up
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : up
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : up

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment