โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ Always

"always" แปลว่า เสมอ, ตลอด, ประจำ, ทุก ๆ
ใช้สื่อความหมาย ของการกระทำ หรือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ
ความหมาย ของประโยค ขึ้นกับ คำกริยาหลัก และกรรมของประโยค
แต่ก็มีบางโครงสร้างที่แปลก คือ หัวข้อที่ 5. Verb to be + "always" + V1 + ing
ที่มีความหมาย ในเชิงลบ เช่น น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ


1. Subject + always + V1
2. Modal Verb + always + V1
3. Verb to have + always + V3
4. Verb to be + always + adjective / noun
5. Verb to be + always + V1 + ing มีความหมาย ในเชิงลบ เช่น น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ
6. Verb to be + always + V3

หมายเหตุ
Verb to be และModal Verb ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ Auxiliary Verb แต่ในบทนี้ชื่อเรียก เพื่อความชัดเจน

1. Subject + always + V1
- I always keep my receipts.
ฉันเก็บใบเสร็จไว้เสมอ

- I always brush my teeth in the morning.
ฉันแปรงฟันเป็นประจำ ในตอนเช้า

- I always make breakfast in the morning.
ฉันทำอาหารเช้า ทุก ๆเช้าเสมอ

- I always feel like you put them first.
ฉันรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญพวกเขามากกว่าฉัน

- I always stay at their house when I'm in town.
ผมพักอยู่บ้านของพวกเขาเสมอ เวลาที่อยู่ในเมือง
2. Modal Verb + always + V1
- We must always keep our eyes open when the man is around.
เราต้องจับตาดูเสมอ เมื่อชายคนนั้นอยู่ใกล้ ๆ

- She limited her visits to foreign countries so She could always be near her children.
เธอจำกัด การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่เธอจะได้อยู่ใกล้กับลูก ๆ ของเธอ

3. Verb to have + always + V3
- I... I have always wanted to go.
ฉัน ...ฉันอยากไปเสมอล่ะ

- I have always believed what you said to me.
ฉันเชื่อคุณมาตลอด ในสิ่งที่คุณพูดกับฉัน

- I'm so happy to be here with you. It's what I've always wanted.
ฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอนะ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอด

- I cannot tell you how long I have waited for you to say that! I have always wanted.
ฉันบอกเธอไม่ได้ว่าฉันรอให้เธอ พูดคำนี้มานานแค่ไหน แต่ฉันต้องการมาตลอดเลย

4. Verb to be + always + adjective / noun
- He was late. He was always late.
เขามาสายอีกแล้ว เขามาสายเสมอเลย

- I am always late. what should I do?
ผมสายเสมอเลย ผมควรทำอย่างไรดี

- I've always tried to please him with the clothes I buy.
ฉันพยายามที่จะทำให้เขาพอใจกับเสื้อผ้าที่ฉันซื้อ

- The people in the camps were almost always very friendly.
ผู้คนในค่ายส่วนใหญ่ มีมิตรภาพเป็นกันเอง

- She was always sick. her father had to take her to the doctor often.
เธอป่วยอยู่เสมอ พ่อของเธอต้องพาเธอไปหาหมออยู่บ่อยๆ

5. Verb to be + always + V1 + ing.
(โครงสร้างประโยค มีความหมาย ในเชิงลบ เช่น น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

- He is always asking silly questions.
เขามักถามคำถาม โง่ ๆเสมอ (อาจแกล้งถาม จนน่ารำคาญ)

- That guy is always asking his parents for money.
ผู้ชายคนนั้น มักจะขอเงินพ่อแม่ของเขาประจำเลย (น่าจะทำงานหาเงินด้วยตนเอง)

- Her boss was always asking her to work overtime.
เจ้านายของเธอก็มักจะขอให้เธอทำงานล่วงเวลาเสมอ (เธออาจต้อง การเวลาให้กับครอบครัว)

6. Verb to be + always + V3
(Passive voice)
- Maybe He wants to rest. He is always worked hard.
บางทีเขาอาจต้องการพักผ่อน เขาทำงานหนักมาตลอดการใช้ always แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ always สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : always
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : always

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : always
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : always
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : always
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : always
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : always
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : always
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : always
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : always
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : always
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : always
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : always
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : always
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : always
15. American heritage : www.ahdictionary.com : always
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : always
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : always
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : always
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : always
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : always
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : always
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : always
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : always
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : always
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : always
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : always
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : always
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : always
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : always
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : always
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : always

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : always
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : always
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : always
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : always
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : always
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : always

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ Always
- He's always wearing a tie.
เขาใส่ไทด์ตลอดเลย

- It's always breaking down!
มันเสียเป็นประจำ

- I always keep my receipts.
ฉันเก็บใบเสร็จไว้เสมอ

- She always dating younger men.
หล่อนชอบคบกับผู้ชายอ่อนกว่าเสมอ

- He was late. He was always late.
เขามาสายอีกแล้ว เขามาสายเสมอเลย

- I am always late. what should I do?
ผมสายเสมอเลย ผมควรทำอย่างไรดี

- They always hang out together.
พวกเขามักจะออกไปใช้เวลาด้วยกันเสมอ

- I'm always very busy in the morning.
ฉันยุ่งอยู่เสมอในตอนเช้า

- I always make the bed in the morning.
ฉันเก็บที่นอนเสมอ ในตอนเช้า

- I always make coffee in the morning.
ฉันะชงกาแฟกินเสมอในตอนเช้า

- I've always wanted to live in New York.
ฉันอยากจะอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก มาโดยตลอด

- I always make breakfast in the morning.
ฉันทำอาหารเช้า ทุก ๆเช้าเสมอ

- I always take a shower in the morning.
ฉันอาบน้ำเสมอ ในตอนเช้า

- I always make breakfast in the morning.
ฉันมักจะทำอาหารเช้าในตอนเช้า

- I always brush my teeth in the morning.
ฉันแปรงฟันเป็นประจำ ในตอนเช้า

- I always brush my teeth in the morning.
ฉันแปรงฟันเสมอ ในตอนเช้า

- He always calls during these situations.
เขาชอบโทรมาเวลาแบบนี้ทุกทีเลย

- You know I always come through for you.
คุณก็รู้ว่าผมทำเพื่อคุณได้เสมอ

- I have always believed what you said to me.
ฉันเชื่อคุณมาตลอด ในสิ่งที่คุณพูดกับฉัน

- I always read the newspaper in the morning.
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า

- He is always asking silly questions.
เขามักถามคำถาม โง่ ๆเสมอ (อาจแกล้งถาม จนน่ารำคาญ)

- They're always armed, travel in packs.
พวกนั้นพกอาวุธตลอด ชอบไปไหนมาไหนกันหลายคนด้วย

- Maybe He wants to rest. He is always worked hard.
บางทีเขาอาจต้องการพักผ่อน เขาทำงานหนักมาตลอด

- I always stay at his house when I'm in town.
ฉันพักอาศัยที่บ้านของพวกเขา เสมอเวลาที่ฉันอยู่ในเมือง

- He's a really bad student. Always getting into fights.
เด็กคนนี้ทำตัวมีปัญหา มีเรื่องชกต่อย กับคนอื่นเสมอ

- I always said that you were too strict with those kids.
ฉันบอกคุณเสมอว่าคุณเข้มงวดกับลูก ๆ มากเกินไป

- The people in the camps were almost always very friendly.
ผู้คนในค่ายส่วนใหญ่ มีมิตรภาพเป็นกันเอง

- I never told anyone, but I always knew that I was different.
ฉันไม่เคยบอกใคร แต่ฉันรู้มาตลอดว่าฉันแตกต่าง

- We must always keep our eyes open when the man is around.
เราต้องจับตาดูเสมอ เมื่อชายคนนั้นอยู่ใกล้ ๆ

- She was always sick. her father had to take her to the doctor often.
เธอป่วยอยู่เสมอ พ่อของเธอต้องพาเธอไปหาหมออยู่บ่อย ๆ

- She was like the sister I never had but always wished for.
เธอเป็นเหมือนน้องสาวที่ฉันไม่เคยมี แต่ฉันปรารถนาเสมอที่จะไห้เธอเป็นน้องสาว

- That guy is always asking his parents for money.
ผู้ชายคนนั้น มักจะขอเงินพ่อแม่ของเขาประจำเลย (น่าจะทำงานหาเงินด้วยตนเอง)

- Her boss was always asking her to work overtime.
เจ้านายของเธอก็มักจะขอให้เธอทำงานล่วงเวลาเสมอ (เธออาจต้อง การเวลาให้กับครอบครัว)

- She limited her visits to foreign countries so She could always be near her children.
เธอจำกัด การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่เธอจะได้อยู่ใกล้กับลูก ๆ ของเธอ

- I'm always gonna love you. And I don't want you to be insecure or ashamed around me.
ฉันจะรักนายตลอดไป และฉันไม่อยากให้นายรู้สึกไม่มั่นคง หรืออับอายตอนอยู่ข้างฉัน

- A: Always getting in the way. You've ruined everything. B: I was protecting you. I did it because I love you.
A: ทำตัวให้มีปัญหาอยู่เรื่อย แกทำลายทุกอย่าง B: หนูแค่ปกป้องพ่อ หนูทำทุกอย่าง เพราะว่า หนูรักพ่อ

- No matter how many times you screw up, and you're definitely going for the record here, I'll always be your father.
ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ลูกทำเรื่องผิดพลาด และมาลงเอยอยู่ที่นี่ พ่อยังคงเป็นพ่อของลูกตลอดไป

- When you love someone like I loved her, they're a part of you. It's like you're attached by this invisible tether, and no matter how far away you are, you can always feel them.
เมื่อคุณรักใครสักคนอย่างที่ฉันรักเธอ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
เหมือนคุณถูกผูกไว้ด้วยด้ายที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน คุณสามารถรู้สึกได้
(จากภาพยนต์ : Glee)เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment