โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ Verb to do

♥ กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แต่มี Verb to do 3 ตัว หรือ 3 รูป

กริยาช่วยรูปปกติ

รูปปฎิเสธ

รูปปฎิเสธแบบย่อ

คำอ่านรูปย่อ
1doดู (ทำ)do not don't โดนทฺ
2does ด๊าซ (ทำ)does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
3did ดิด (ทำ)did not didn't ดิดดึนทฺ

และยังมี อีก 2 รูป แต่ไม่ใช่กริยาช่วยคือ done และ doing
Verb to do มีทั้งหมด 5 รูปดังนี้ ซึ่งมีความหมายว่า "ทำ"
1. do ใช้กับประธานพหูพจน์
2. doesใช้กับประธาน เอกพจน์
3. didเป็นรูปอดีตของ "do" และ "does" ใช้กับประธานพหูพจน์และ เอกพจน์
4. doneใช้กับ perfect tense ต่าง ๆ
5. doingใช้ในรูปของ do + ing (continuous และ gerund verb)


- กริยาช่วย ที่เป็นปัจจุบันของ Verb to doมี 2 รูปคือ do และ does
- กริยาช่วย ที่เป็นอดีตของ Verb to doมี 1 รูปคือ did ใช้แทน do และ does
ดังนั้น Verb to do ที่เป็นกริยาช่วย จึงมี 3 รูป คือ do, does และ did เท่านั้น
ส่วนอีก 2 รูป (done, doing) ไม่ถือว่ากริยาช่วย
อ่านเพิ่มเติมในบทความ
กริยาช่่วย 24 ตัว

ตำแหน่งการวาง
Verb to do เป็นทั้งกริยาช่วย และกริยาแท้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการวาง
ภายในหนึ่งประโยคอย่างน้อย จะต้อง มีประธาน + กริยาหลัก + กรรม

กริยาหลัก มีได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
กริยาช่วย จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ความหมายของประโยค

ตัวอย่าง
- do เป็นกริยาแท้ แต่ไม่มี กริยาช่วยตัวอื่นอยู่ในประโยค
I do it. ฉันทำ
I don't do it. ฉันไม่ได้ทำ
ไม่มีกริยาช่วย ก็ใช้ Verb to do + not เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่าง
- do เป็นกริยาแท้ แต่มี กริยาช่วยตัวอยู่ในประโยค
I can do it. ฉันสามารถทำได้
I can't do it. ฉันไม่สามารถทำได้
มีกริยาช่วย ก็ใช้ กริยาช่วย + not เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ


หมายเหตุ ใช้นำหน้ากริยา ในประโยค เพื่อเน้นการกระทำ
I like this car. ฉันชอบรถคันนี้
I do like this car. ฉันชอบรถคันนี้

I love you. ผมรักคุณ
I do love you. ผมรักคุณจริงจริ๊ง

การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
ช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ
- She wants to see the news. (ประโยคบอกเล่า แบบปัจจุบัน)
- She want to see the news. (ประโยคบอกเล่า แบบอดีต)
เธอต้องการดูข่าว


การใช้ การใช้ "Verb to do" ทำเป็นประโยคปฏิเสธ
- She doesn't want to see the news, because the news depressed her. (ประโยคปฏิเสธ แบบปัจจุบัน)
- She didn't want to see the news, because the news depressed her. (ประโยคปฏิเสธ แบบอดีต)
เธอไม่ต้องการดูข่าว เพราะข่าวดังกล่าวทำให้ใจของเธอหดหู่

การใช้ do และ did ตั้งคำถาม
- Which university do you study at?
คุณเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไร (กำลังเรียนใช้ do)

- Which university did you study at?
คุณเรียนจบมาจากที่มหาวิทยาลัยอะไร (เรียนจบแล้วใช้ did)
คำว่า " ไม่มี "
เขาไม่มีเงิน
- He hasn’t got any money. (ภาษาอังกฤษ สไตล์บริติช UK)
- He doesn’t have any money.(ภาษาอังกฤษ สไตล์อเมริกัน US)

หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ สไตล์อเมริกัน สามารถใช้ have กับประธานเอกพจน์ได้ โดยต้อง วางไว้หลัง doesn’tการใช้ Verb to do ตั้งคำถาม
( do )
Do + Subject + V1...
Do you feel me?
คุณเข้าใจความรู้สึกฉันมั้ย (รู้สึกเห็นใจฉันบ้างไหม)

Do you hear me?
คุณได้ยินฉันไหม

Do you mean it?
คุณหมายความว่าอย่างไร

Do you understand?
คุณเข้าใจไหม

Do you understand now?
ตอนนี้คุณเข้าใจหรือยัง

Do you believe in ghosts?
คุณเชื่อเรื่องผีหรือไม่

Do you have a headache?
คุณมีอาการปวดศีรษะไหม

Do you have any chest pain?
มีอาการเจ็บหน้าอกไหม

Do you know when it was sent?
คุณทราบไหมว่ามันส่งมาเมื่อไร

Do you know what time is it?
คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว

Do you make coffee in the morning?
คุณชงกาแฟดื่มในตอนเช้าหรือไม่?

Do you think that dreams come true?
คุณคิดว่าความฝันจะเป็นจริงหรือไม่

Do you take a shower in the morning?
คุณอาบน้ำตอนเช้าหรือไม่

Do you brush your teeth in the morning?
คุณแปรงฟันในตอนเช้าหรือไม่

Do you read the newspaper in the morning?
คุณอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าหรือไม่

Do you check your email in the morning?
คุณตรวจสอบอีเมลของคุณในตอนเช้าหรือไม่

Do you feel any pain when I press down?
คุณรู้สึกเจ็บปวดอะไรบ้าง ขณะที่กดลง

Do you think women should be soldiers?
คุณคิดว่าผู้หญิงควรเป็นทหารหรือไม่

Do you have a headache and a sore throat?
คุณมีอาการปวดศีรษะ และเจ็บคอหรือหรือเปล่า

Do you have a headache and a sore throat?
คุณมีอาการปวดศีรษะ และเจ็บคอหรือหรือเปล่า

Do you know any good stories about ghosts?
คุณรู้เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับผีบ้างไหม

Do you think everybody should practice sports?
คุณคิดว่าทุกคนควรฝึกฝนการเล่นกีฬาหรือไม่

Do you think that all adults should be married?
คุณคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรจะแต่งงานหรือไม่

Do you think marijuana should be legal or illegal?
คุณคิดว่ากัญชาควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมาย

Do you think your teachers give too much homework?
คุณคิดว่า คุณครูให้การบ้านมากไปหรือเปล่า

Do you know anyone who has said that they have seen a ghost?
คุณรู้จักใครบ้างไหม ที่บอกว่าพวกเขาเคยเห็นผีการใช้ Verb to do ตั้งคำถาม
( do )ใช้กับประธานพหูพจน์
Do + Subject + ever + V1...
มีความหมายว่า "...บ้างไหม" / "...บ้างหรือเปล่า" คล้ายกับคำว่า"เคย" แต่ถามถึงเหตุการณ์ ปัจจุบันเช่น
Do you ever laugh?
คุณหัวเราะบ้างหรือเปล่า

Do you ever sleep?
คุณนอนหลับบ้างไหม

Do you ever do that?
คุณทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า

Do you ever date her?
คุณเดทกับเธอบ้างหรือเปล่า

Do you ever stay home?
คุณอยู่บ้านบ้างหรือเปล่า

Do you ever get lonely?
คุณเหงาบ้างหรือเปล่า

Do you ever get scared?
คุณกลัวบ้างหรือไหม

Do you ever wear a tie?
คุณผูกไทด์บ้างหรือเปล่า

Do you ever feel guilty?
คุณรู้สึกผิดบ้างหรือไม่

Do you ever think of me?
คุณคิดถึงฉันบ้างไหมการใช้ Verb to do ตั้งคำถาม
( does )ใช้กับประธานเอกพจน์
Does + Subject + V1...
Does your shoulder hurt?
ปวดที่ไหล่ใช่ไหม

Does your shoulder pain?
ปวดที่ไหล่ใช่ไหม

Does your knee hurt?
ปวดที่หัวเข่าใช่ไหม

Does your knee pain?
ปวดที่หัวเข่าใช่ไหม

Does your stomach hurt?
ปวดบริเวณกระเพาะใช่ไหม

Does your stomach pain?
ปวดบริเวณกระเพาะใช่ไหม
Does anyone dare go there?
ใครกล้าไปที่นั่นบ้างไหมการใช้ Verb to do ตั้งคำถาม
( did )ใช้กับทั้งประธานเอกพจน์ และพหูพจน์
Did + Subject + V1...
Did you miss me?

คุณคิดถึงฉันบ้างไหม

Did you call my name?
คุณเรียกชื่อฉันหรือเปล่า

Did you find it yet?
หาได้หรือยัง

Did you drink a lot?
คุณดื่มมากไหม

Did you call the cops?
คุณได้โทรหาตำรวจไหม

Did you get my letter?
คุณได้รับจดหมายฉันไหม

Did you get my message?
เธอได้รับข้อความของฉันหรือเปล่า

Did you forget anything?
เธอลืมอะไรบ้างหรือเปล่า

Did you forget something?
เธอลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่า

Did your kid cry last night?
ลูกของคุณร้อง เมื่อคืนใช่ไหม

Did you see John’s new car?
คุณเห็นรถยนต์คันใหม่ของจอห์นมั้ย

Did you take the wrong way?
คุณไปผิดทางหรือเปล่า

Did you watch the game live?
คุณได้ดูถ่ายทอดการแข่งขันไหม

Did your house get flooded?
บ้านคุณโดนน้ำท่วมไหม

Did you see the recent news?
คุณเห็นข่าวล่าสุดหรือยัง

Did you take your medicine yet?
คุณทานยาของคุณแล้วหรือยัง

Did you get your test results yet?
คุณได้ผลสอบหรือยัง

Did you do the laundry yesterday?
คุณซักผ้า เมื่อวานนี้ใช่ไหม

Did your wife go shopping yesterday?
ภรรยาของคุณไป ชอปปิ้ง เมื่อวานนี้ใช่ไหม

Did you get tickets to the concert?
คุณได้ไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตหรือเปล่า

Did you go to the meeting yesterday?
เมื่อวานคุณไปประชุมมั้ย

Did you go to the event last night?
เมื่อคืนคุณได้ไปงานอีเวนต์นั้นหรือเปล่า

Did you join in the water fight today?
วันนี้คุณได้เล่นน้ำไหม (ช่วงสงกรานต์ )

Did you ever think of working somewhere else?
คุณเคยคิดที่จะทำงานที่อื่นไหม

Did you make an appointment to go to the restaurant tonight?
คุณได้นัดหมายที่จะไปร้านอาหารคืนนี้ใช่ไหมการใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
ช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ
ใช้เป็นกริยาช่วย ในประโยคปฏิเเสธ
do + not(don't โด๊น/ด๊อน)
does + not(doesn't ด๊าซซึ่น)
did + not(didn't ดิ้ด อื้น)

ตัวอย่าง
Do not = Don’t = ไม่ /อย่า
Do not do it. = Don’t do it. = อย่าทำ
Did not . = Didn’t = ไม่ /อย่า


Don't look.
อย่ามองนะ

Do not be shy.
ไม่ต้องอายค่ะ

Do not shout.
อย่าตะโกน

Don't do drugs!
อย่าเสพยาเสพติด!

Don’t hang up on me.
อย่าวางหูโทรศัพท์ใส่ฉัน

Do not exaggerate.
อย่าพูดเกินจริง

Do not tell me that.
อย่าพูดกับฉันอย่างนั้น

Do not be ridiculous.
อย่าไร้สาระ

Don't drink and drive!
เมาไม่ขับ!

Do not argue with me.
อย่าเถียงกับฉัน

Don't try and fool me.
อย่าพยายามหลอกฉันเลย

Don't allow this to happen.
อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

Please do not move.
กรุณา อยู่กับที่ / อย่าเคลื่อนไหว

Don't hang up, but hold on please.
อย่าวางสาย ถือสายรอก่อน

I don't know.
ผมไม่รู้

I do not agree.
ฉันไม่เห็นด้วย

I don’t like it.
ฉันไม่ชอบมัน

I don't eat meat.
ฉันไม่กินเนื้อสัตว์

I do not feel well.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย

I don’t have time.
ฉันไม่มีเวลา

I don’t know anybody.
ฉันไม่รู้จักใคร

I don't understand.
ฉันไม่เข้าใจ

I do not like sports.
ฉันไม่ชอบกีฬา

I don't like the rain.
ฉันไม่ชอบฝน

I don’t quite understand.
ฉันไม่ค่อยเข้าใจ

I don't have time to talk.
ฉันไม่มีเวลาคุยกัน

I don't have time to eat.
ฉันไม่มีเวลากินเลย

I do not like scary movies.
ฉันไม่ชอบหนังที่น่ากลัว

I don’t think so.
ฉันคิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้น

I don't understand at all.
ฉันไม่เข้าใจเลย / ทุกเรื่องเลย

I don't have time to explain.
ฉันไม่มีเวลาที่จะอธิบาย

I don't have time to exercise.
ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกาย

I don't understand some things.
ผมไม่เข้าใจ บางอย่าง

I don't know. I just woke up.
ฉันไม่รู้ ฉันเพื่งตื่น

I don't like to eat salty food.
ฉันไม่ชอบกินอาหารที่มีรสเค็ม

I don't like to eat spicy food.
ฉันไม่ชอบกินอาหารรสเผ็ด

I don't like to eat greasy food.
ฉันไม่ชอบกินอาหารที่มันเยิ้ม

I do not understand what you are saying.
ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูด

Do not do that.
อย่าทำแบบนั้นสิ (มีทั้งกริยาช่วย และกริยาแท้)

A: Your warranty expired last month. B: I don't believe it.
A: การรับประกัน(สินค้า)ของคุณ หมดอายุเมื่อเดือนที่แล้ว B: ฉันไม่เชื่อ

A: Why didn't you guys call me? B: "We did. But you weren't home.
A: "ทำไมพวกนายถึงไม่โทรหาฉันล่ะ? B: "เราโทรแล้ว แต่นายไม่ได้อยู่ที่บ้านdoes + not(doesn't ด๊าซซึ่น)

He doesn’t answer.
เขาไม่ตอบคำถาม

He doesn’t love me.
เขาไม่ได้รักฉัน

She doesn't get out much.
เธอไม่ค่อยได้ไปไหน

She doesn’t answer anything.
เธอไม่ตอบคำถามใด ๆ

She doesn’t know what it is.
เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไร

He doesn’t know what to do.
เขาไม่รู้จะทำยังไง

He doesn't know anyone yet.
เขาไม่รู้จักใครเลย

He doesn't have any friends.
เขาไม่มีเพื่อน

He doesn’t love her any more!
เขาไม่รัก เธอแล้ว

He doesn't care about anything.
เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น

He doesn’t want to explain much.
เขาไม่ต้องการอธิบายอะไรมากนัก

I know he doesn’t love me really.
ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้รักฉันจริง

She doesn’t want to get married.
เธอไม่ต้องการที่จะแต่งงาน

He doesn't care about your homework.
เขาไม่สนใจเกี่ยวกับการบ้านของเขา

Anyone else who doesn’t understand.
ใครยังไม่เข้าใจอีกบ้าง

A man like you doesn’t belong here.
คนอย่างคุณไม่เหมาะกับที่นี่หรอก

John lowers his head, doesn’t answer.
จอห์นก้มหน้าไม่พูดตอบ

He himself doesn’t know yet what to do.
ตัวเขาเอง ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรดี

The teacher doesn't permit calculators.
คุณครูไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข

He himself doesn’t know yet what to do.
ตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรดี

I was just saying. But it doesn’t matter.
ฉันพูดไปยังงั้นเอง แต่ไม่เป็นไรหรอก

He doesn’t know anything, he’s just woken up.
เขาไม่รู้อะไรเลย เขาเพื่งตื่น

Do not rejoice yet. The story doesn’t stop here.
พวกคุณอย่าเพิ่งดีใจไปเลย เรื่องมันไม่จบแค่นี้หรอก

If you don’t love me, never mind, it doesn’t matter.
ถ้าคุณไม่รักฉันก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหรอก.

Although he doesn’t like his work, he has to bite the bullet.
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบงานที่ทำ แต่เขาก็จำต้องกัดฟันทนทำงาน

By now, he doesn’t care even about his trousers being ripped.
ถึงตอนนี้เขาไม่สนใจแม้กระทั่งกางเกงของเขาถูกฉีกขาด

The girl will be safe if she doesn't open the door for any person.
หญิงสาวคนนั้นจะปลอดภัย ถ้าเธอไม่เปิดประตูรับใคร

John doesn't feel well after eating lunch in a restaurant.
จอห์นรู้สึกไม่สบายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหาร แห่งหนึ่ง

He doesn’t care whether it’ll be used in a good way or not, actually.
เขาไม่ได้สนใจว่ามันจะใช้การได้ดีหรือไม่ด้วยซ้ำ

You don’t love me, do you? As you used to tell me. It doesn’t matter.
เธอคงไม่รักฉันใช่ไหม เหมือนที่เธอเคยบอก ไม่เป็นไรหรอกdid + not(didn't ดิ้ด อื้น)

I didn’t hear anything…
ฉันไม่ได้ยินอะไรเลย

He didn't keep his word.
เขาไม่รักษาคำพูด

If only you didn’t hide.
ถ้าพี่ไม่มัวแต่ซ่อนตัว

I didn’t have time to notice.
ฉันไม่ทันได้สังเกตุ

I didn’t do anything wrong!
ชั้นไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย!

I tried, but it didn't work.
ฉันพยายามแล้ว แต่มันไม่ได้ผล

He nodded as if he didn’t care.
เขาพยักหน้าราวกับว่าเขาไม่สนใจ

He didn't not understand teacher.
เขาไม่เข้าใจคุณครู

I didn't even get a break for lunch.
ฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง

You didn't go to the meeting, did you?
คุณไม่ได้ไปประชุมใช่ไหม

She didn’t want to see anything any longer.
เธอไม่อยากเห็นอะไรอีกแล้ว

He didn’t say a word. My question had no answer.
เขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่น้อย คำถามของฉัน ก็เลยไม่มีคำตอบ

He didn’t answer because he didn’t know what to do.
เขาไม่ตอบ เพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

I didn’t have to invite him to sit down because he was already seated.
ฉันไม่ต้องเชิญเขานั่งเพราะเขานั่งแล้วBut how many times did you try?
คุณพยายามกี่ครั้ง

Why didn’t you invite your wife to come along?
ทำไมคุณไม่ชวนภรรยามาด้วย

You went to the meeting yesterday didn't you?
คุณไปประชุมเมื่อวานนี้ใช่มั้ย
การใช้ Verb to do แบบกริยาแท้
do, does แยกตามพจน์ ของประธาน
did เป็นอดีต ใช้ได้ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์
มีความหมายว่า ทำ
I did this by myself.
ฉันทำมันด้วยตัวเอง

I did this on my own.
ฉันทำมันด้วยตัวเอง

You shouldn't do that.
คุณไม่ควรทำอย่างนั้น

What should we do tonight?
เราควรทำอย่างไรในคืนนี้

This is what you are should do.
นี่แหละคือสิ่งที่คุณควรทำ

It is difficult. What can he do?
มันยากนะ เขาทำอะไรได้บ้าง

What are you going to do tonight?
คืนนี้คุณจะทำอะไร

You have to do one more thing to go to heaven.
คุณต้องทำอีกอย่างนึง จึงจะไปสวรรค์ได้

Whatever you wanna do, we will do as you wish.
ไม่ว่าคุณอยากทำอะไร เราก็ตามใจคุณ

She has never held a gun in her life, but she must do.
ในชีวิตของเธอ ไม่เคยถือปืนมาก่อน แต่เธอต้องทำ

If you want to go to heaven, you have to do your homework.
ถ้าคุณต้องการไปสวรรค์ คุณต้องทำการบ้านของคุณการใช้ Verb to do แบบกริยาแท้
(do, does แยกตามพจน์ ของประธาน)
Verb to do มีความหมาย คล้อยตาม ประโยค หรือวลี ที่อยู่ด้านหน้า

Linda has a job with Channel three and so does John.
ลินดาทำงานร่วมกับช่อง 3 และจอห์นก็เช่นกัน

What the girl don't know, but John does.
สิ่งที่หญิงสาวไม่รู้ แต่ว่าจอห์นรู้การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ How ร่วมกับ Verb to do

How do you do?
สบายดีหรือ / สวัสดีครับ / ค่ะ /วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง(เป็นประโยคทักทาย)

How do you feel?
เป็นยังไงบ้าง

How do you use it?
คุณใช้มันอย่างไร?

How long does it take?
ใช้เวลานานเท่าไหร่

How old do you think I am?
คุณคิดว่าฉันอายุเท่าไร

How do you feel about me?
คุณรู้สึกอย่างไรกับฉัน

When you go back to England, how do you feel?
เมื่อคุณกลับไปประเทศอังกฤษ คุณรู้สึกอย่างไร

How many meals a day do you think should be eaten?
คุณคิดว่าควรทานอาหารวันละกี่มื้อ

How long do you think couples should know each other before they get married?
คุณคิดว่าคู่รักควรรู้จักกันนานแค่ไหนก่อนที่จะแต่งงาน
การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ What ร่วมกับ Verb to do
do, does
What time do you get up?
คุณตื่นนอนเวลาเท่าไหร่

What time do you go to bed?
คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่

What time do you go to school?
คุณไปโรงเรียนเวลาเท่าไหร่

What time do you leave for work?
คุณออกไปทำงานกี่โมง

What time do you eat dinner?
คุณกินอาหารเย็นเวลาเท่าไหร่

What time do you leave home?
คุณออกจากบ้านกี่โมง

What time do you have breakfast?
คุณทานอาหารเช้ากี่โมง

What time do you have dinner?
คุณทานอาหารค่ำเวลาเท่าไร

What time do you get off of work?
คุณเลิกงานกี่โมง

What time do you return home?
คุณกลับบ้านเวลาเท่าไหร่

What time do you expect to finish?
คุณคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่

What time does it close?
ปิดกี่โมง

What time does it open?
เปิดกี่โมง

What time does it leave?
จะออกกี่โมง

What time does the ship sail?
เรือจะออกกี่โมง

What time does the store open?
ร้านค้าเปิดกี่โมงครับ

What time do you get up in the morning?
คุณตื่นกี่โมงในตอนเช้า

What time do you go to work every day?
ทุกวันคุณไปทำงานกี่โมง

What time do you want us to pick you up?
คุณต้องการให้เราไปรับคุณกี่โมง

What time do we have to be at the airport?
เราต้องไปถึงสนามบินกี่โมง

What time Do you leave for work in the morning?
ตอนเช้าคุณออกไปทำงานกี่โมง

What time do you think you’ll get to the party tonight?
เวลาไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไปถึงปาร์ตี้

What time does the sun rise?
พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมง

What time does this place close?
ที่นี่ปิดกี่โมง

What time does this place open?
ที่นี่เปิดกี่โมง

What time does your watch say?
นาฬิกาของคุณเวลาเท่าไหร่ครับ

What time does he usually come?
ตามปกติ เขามากี่โมงครับ

What time does the movie start?
ภาพยนตร์เริ่มฉายกี่โมง

What time does the main film start?
ภาพยนตร์เรื่องสำคัญเริ่มฉายเวลากี่โมง

What time does the post office close?
ที่ทำการไปรษณีย์ปิดกี่โมง

What time does the train to Japan leave?
รถไฟไปญี่ปุ่นจะออกเวลาเท่าไรครับการใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ When ร่วมกับ Verb to do
when do
When do we arrive?
เราจะถึงเมื่อไร

When do you want it done?
คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่

When do you get off work?
คุณจะหยุดทำงานเมื่อไหร่

When do you expect him back?
คุณคิดว่าเขาจะกลับมาเมื่อไร

When do you think we'll go?
คุณ คิดว่า เราจะไปกันเมื่อไร

When do you think you'll get home?
คุณ คิดว่า คุณจะถึงบ้านเมื่อไร

When you go back to England, how do you feel?
เมื่อคุณกลับประเทศอังกฤษ คุณรู้สึกอย่างไร

When you take this medicine, do not drive.
ทานยาแล้วห้ามขับรถ
การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ When ร่วมกับ Verb to do
when does
When does the plane arrive?
เครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่?

When does your office open?
ที่ทำงานของคุณเปิดกี่โมงครับ

When does the pain decrease?
มีอาการปวดน้อยลงเมื่อไร

When does the pain increase?
มีอาการปวดมากขึนเมื่อไหร่

When does the plan come into operation?
แผนงานนี้จะได้นำไปสู่การปฏิบัติการเมื่อใด

When does the new traffic law come into operation?
เมื่อไหร่กฎหมายจราจรฉบับใหม่จะออกใช้
การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ Where ร่วมกับ Verb to do
where did
Where did you go?
คุณไปที่ไหนมา

Where did you buy it?
คุณซื้อมาจากที่ไหน

Where did you graduate?
คุณจบการศึกษาที่ไหน

Where did you get the hat?
คุณได้หมวกใบนั้นมาจากที่ไหน

Where did you go last Sunday?
คุณไปที่ไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

Where did you get this information?
คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน

Where did you have dinner yesterday?
คุณกินข้าวที่ไหนเมื่อวานนี้
การใช้ Verb to do แบบกริยาช่วย
การใช้ Why ร่วมกับ Verb to do
why
Why do you ask?
คุณถามทำไม

Why do you work here?
ทำไมคุณถึงทำงานที่นี่

Why do you believe Tom?
ทำไมคุณถึงเชื่อ Tom

Oy, why do you hit me?!
Oy ทำไมคุณถึงตีฉัน!

Why do you need money?
ทำไมคุณถึงต้องการเงิน

Why do you live alone?
ทำไมคุณถึงอยู่คนเดียว

Why do you look so sad?
ทำไมคุณดูเศร้าจัง

Why do you lie for him?
ทำไมคุณโกหกเขา

Why do you need a doctor?
ทำไมคุณถึงต้องการหมอ

Why do you stay with him?
ทำไมคุณถึงอยู่กับเขา

Why do you worry so much?
ทำไมคุณถึงต้องกังวลมาก

Why do you have two cars?
ทำไมคุณถึงมีรถสองคัน

Why do you always blame me?
ทำไมคุณถึงบ่นฉันเสมอ

Why do you want to work here?
ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่

Why do you think Tom hates me?
ทำไมคุณคิดว่า Tom เกลียดฉัน

Why do you want to be a teacher?
ทำไมคุณถึงต้องการเป็นครู

Why do you like living in the city?
ทำไมคุณชอบอยู่ในเมือง

Why don't we have lunch together?
ทำไมเราไม่กินอาหารกลางวันด้วยกันล่ะ

Why don't I show you how to do it properly?
ฉันจะแสดงวิธีการใช้อย่างถูกต้องให้พวกนายดูดีกว่านะ
(ทำไมฉันไม่แสดงวิธีทำที่ถูกต้องให้พวกนายดู)


Why did you do that?
ทำไมคุณทำอย่างนั้น?

Why did you go to bed so early?
ทำไมคุณเข้านอนแต่หัวค่ำ

Why did you leave that school?
ทำไมคุณออกจากโรงเรียนนั้น

Why did you choose that company?
ทำไมคุณเลือก บริษัทนั้น

Why did he decide like this? I don’t understand.
ทำไมเขาถึงตัดสินใจเช่นนี้? ฉันไม่เข้าใจ

Why did you choose to live in Thailand instead of England?
ทำไมคุณถึงเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย แทนที่จะอยู่ในประเทศอังกฤษ?
การใช้ done
You shouldn't have done it.
คุณไม่ควรทำมันเลย

Don't act like you haven't done it before.
อย่าทำเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อนเลย

His son had done the same thing when he was 14.
ลูกชายของเขา ทำในสิ่งเดียวกับที่เขาก็เคยทำเมื่อตอนอายุ 14
(ลูกชายทำในสิ่งที่พ่อเคยทำ)

Didn't you finish school yet?I have one more year, and then I'm done
คุณเรียนจบแล้วหรือยัง ผมเหลืออีก 1 ปีผมก็จบแล้วครับ

What should be done in order to prevent traffic congestion in your city?
ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองของคุณการใช้ doing
How are you doing?
คุณกำลังทำอะไรอยู่

How are you doing today?
วันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่

What are you doing here?
คุณมาทำอะไรที่นี่

What are you doing now?
คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้

What are you doing next week?
คุณกำลังทำอะไรในสัปดาห์หน้า

การใช้ do แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ do สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : do
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : do

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : do
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : do
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : do
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : do
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : do
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : do
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : do
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : do
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : do
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : do
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : do
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : do
15. American heritage : www.ahdictionary.com : do
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : do
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : do
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : do
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : do
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : do
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : do
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : do
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : do
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : do

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary
การใช้ do แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ do สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : do
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : do

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : do
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : do
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : do
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : do
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : do
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : do
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : do
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : do
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : do
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : do
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : do
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : do
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : do
15. American heritage : www.ahdictionary.com : do
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : do
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : do
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : do
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : do
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : do
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : do
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : do
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : do
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : do
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : do
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : do
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : do
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : do
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : do
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : do
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : do

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : do
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : do
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : do
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : do
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : do
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : do

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment