โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

การใช้ someone who

someone = บางคน, บางบุคคล
who = ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, คนใด
someone who = ใครบางคนผู้ซึ่ง..., คนผู้ซึ่ง...


ตัวอย่างประโยค
A woman want someone who is a good listener.
ผู้หญิงต้องการ คนที่เป็นผู้ฟังที่ดี (เธอชอบบ่น / ขึ้บ่น)

someone who can help us.
บางคนสามารถช่วยเราได้

someone who makes us comfortable.
บางคนที่ทำให้พวกเรารู้สึกสะดวกสบาย

someone who slips could hurt their back.
บางคนที่ลื่นล้ม อาจทำให้หลังบาดเจ็บได้

someone who wants to be a prime minister.
บางคนที่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี

You will never find someone who loves you as much as I do.
เธอจะไม่มีวันเจอใครที่รักเธอเท่าฉันอีกแล้ว

He is someone who likes to play with other people is feelings.
เค้าเป็นคนที่ชอบทำเล่นๆ ไม่จริงจังกับความรู้สึกของคนอื่น

You should not settle for someone who is not good enough for you.
คุณไม่ควรจะปักหลักกับคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณ


someone who gives something to another person,but later demands it back
บางคนที่ให้บางสิ่งบางอย่างกับคนอื่น แต่ต่อมาเรียกร้องคืนภายหลัง

I may know someone who can help you.
ฉันอาจรู้จักใครสักคนที่สามารถช่วยคุณได้

I hope I find someone who can help us.
ฉันหวังว่าฉันจะหาคนที่สามารถช่วยเราได้

I am so lucky to have someone who cares.
ฉันโชคดีมากที่มีคนที่ดูแลใส่ใจฉัน

I need someone who can speak French.
ฉันต้องการใครสักคนที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้

I need to find someone who can drive a truck.
ฉันต้องการหาคนที่สามารถขับรถได้

I know someone who lives in your neighborhood.
ฉันรู้จักคนที่อาศัยอยู่ในละแวกของคุณ

Remember, they want someone who works well with people.
โปรดจำไว้ว่า พวกเขาต้องการคนที่ทำงานเข้ากันได้ดีกับทุกคน

Have you ever met someone who has six fingers?
คุณเคยพบคนที่มีหกนิ้วหรือเปล่า

Have you ever helped someone who was feeling stressful?
คุณเคยช่วยคนที่มีรู้สึกเครียดหรือไม่

Is there someone who could help me?
มีใครที่สามารถช่วยฉันได้ไหม

Is there someone who speaks English?
มีคนพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า

Is there someone who can take care of Tom?
มีใครบ้างที่สามารถดูแลทอมได้บ้าง

Do you know someone who gave up smoking?
คุณรู้จักใครที่เลิกสูบบุหรี่หรือไม่

Do you know someone who has gotten a divorce?
คุณรู้จักใครที่ได้หย่าร้างหรือไม่

Do you know someone who has worked as an undertaker?
คุณรู้หรือไม่ว่าใครบางคนที่ทำงานเป็นสัปเหร่อหรือไม่

Do you know someone who has done any volunteer work?
คุณรู้จักใครที่เคยทำงานอาสาสมัครบ้างหรือไม่

Do you know someone who has been affected by a tsunami?
คุณรู้จักใครที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิหรือไม่

Do you know someone who has died from a traffic accident?
คุณรู้จักใครที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากการจราจรหรือไม่

Do you know someone who has been a victim of a violent crime?
คุณรู้จักใครที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรงหรือไม่

What should you say to someone who has lost a loved one?
คุณควรพูดอะไรกับคนที่สูญเสียคนที่รัก

In brief, she was someone who wanted too much.
สรุปแล้ว เธอเป็นคนประเภทที่อยากได้หลายอย่างเกินไป

He is someone who keeps his promises.
เขาเป็นคนที่รักษาสัญญา(รักษาคำพูดของเขา)

He was someone who didn’t like to see people crying.
เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นคนร้องไห้

He was someone who wasn’t used to arguing about anything.
เขาเป็นผู้ที่ไม่เคยกับการโต้แย้งในเรื่องใดๆ

He was someone who always forced himself to remain cool whenever something vexatious happened.
เขาเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ให้เยือกเย็นได้เสมอ ในเมื่อมีเรื่องร้อนเกิดขึ้นเฉพาะหน้า


การใช้ someone แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ someone สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : someone
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : someone

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : someone
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : someone
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : someone
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : someone
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : someone
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : someone
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : someone
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : someone
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : someone
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : someone
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : someone
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : someone
15. American heritage : www.ahdictionary.com : someone
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : someone
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : someone
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : someone
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : someone
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : someone
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : someone
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : someone
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : someone
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : someone

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment