โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 19, 2015

การใช้ Take

กริยาช่อง 1
กริยาช่อง 2
กริยาช่อง 3
taketooktaken

เอาtake, get, have, obtain, procure
กินeat, consume, take, bite
จับcatch, handle, hold, hand, grab, take
หยิบpick, take
พกcarry, bring, take
ฉกฉวยgrasp, snatch, take, seize, wrest, grab
เสพtake, consume, partake, eat
ดื่มdrink, imbibe, sup, take, have
เบิกwiden, open, ream, uncover, take, dilate
นึกmeditate, take, make, bethink, contemplate, cerebrate
แอ้มeat, get, take
เกาะclutch, cling, stick, adhere, bind, hang
ประหม่าlose courage, be nervous, be abashed, feel bashful, be embarrassed, take
คอนrow, paddle, oar, carry, take
พกพาbear, carry, take, bring
กินข้าวeat, take, have
ทำให้หลงใหลenchant, fascinate, infatuate, take, besot
ได้รับearn, get, harvest, have, incur, obtain


can’t take itทนไม่ไหว
Could you take me to …?คุณไปส่งฉันที่ ...ได้ไหม
It takes timeมันใช้เวลา
it’ll take not too longขอเวลาอีกไม่นาน
take a bathอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ
take a rain checkเลื่อนเป็นวันหน้า / เอาไว้โอกาสหน้า
take a showerอาบน้ำด้วยฝักบัว
take care ofดูแล / จัดการ
take control ofครอบงำ, ควบคุม
take offถอดออก / ทะยานขึ้น
take placeจัดขึ้น / เกิดขึ้น
take revengeแก้แค้น
take toพาไปส่ง
take your timeตามสบาย
taken into custodyเคยถูกคุมขัง
taking a messageบันทึกข้อความ
taking all that painทนเจ็บ / ขื่นขม
your take การตีความของคุณ


take + คำนาม = นำไป /พาไป / หยิบออก
take + someone (คน)
- I'll take you to the airport.
ผมจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- Can you take me home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- You never take me out.
คุณไม่พาฉันออกไปข้างนอกเลย

- I will take you to a Thai restaurant.
ผมจะพาคุณไปที่ร้านอาหารไทย

- I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมพาคุณไปส่งที่สนามบิน


take + something (สิ่งของ)
- It’s raining, take an umbrella too.
ฝนกำลังตกอยู่นะ เอาร่มติดตัวไปด้วย

- Remember to take a pen with you.
อย่าลืมนำปากกาติดตัวไปด้วย

- Here's your pen - I took it by mistake.
นี่คือปากกาของคุณ - ฉันเอาไปผิดอัน (เข้าใจผิด)

- OK, very funny - who took my clothes?
โอเคตลกมาก - ใครเอาเสื้อผ้าของฉันไปเนี่ย

- Did you take any money out of my purse?
คุณเอาเงินจากกระเป๋าของฉันไปหรือเปล่า

- Take the book up to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- Take the book down to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ลงไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- When they got divorced, his wife took everything.
เมื่อพวกเขาหย่ากัน ภรรยาของเขาก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไป

- They took blood and urine specimens for analysis.
พวกเขาเอาตัวอย่างเลือดและปัสสาวะเพื่อการวิเคราะห์ /ตรวจผล

- If anyone found out that I took the money, I'd die of shame.
ถ้าใครรู้ว่าฉันเอาเงินไป ฉันอายเขาตายเลย (shame = ละอาย / ขายหน้า)


take = นำไป /หยิบออก /ลบออก
- If you take 4 (away) from 12 you get 8.
ถ้าคุณนำ 4 (ออก) จาก 12 คุณก็จะได้ 8


ประโยค Passive Voice
- Has anything been taken?
มีอะไรถูกเอาไปบ้าง (ถูกขโมย)

- The cat had to be taken to the vet.
แมวต้องถูกนำตัวไปหาสัตว์แพทย์

- I don't want to be taken advantage of.
ฉันไม่อยากโดนเอาเปรียบ

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- All her possessions had been taken from her.
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอถูกนำออกไป / โขมยไปtake care of = ดูแล / จัดการ
- I’ll take care of it.
ฉันจะดูแลเอง / ฉันจะจัดการเอง

- Ok, I’ll take care of it!
โอเค ผมจะจัดการให้

- I’ll take care of this.
หรือ
- I’ll take care of the bill.
ฉันจะจ่ายบิลนั้นเอง / ฉันเลี้ยงเอง
(ส่วนมากหมายถึงการเลี้ยงอาหาร)


- I will take care of you.
ผมจะดูแลคุณเอง

- I’ll take good care of you.
ฉันจะดูแลคุณอย่างดี

- I’ll take good care of your daughter.
ผมจะดูแลลูกสาวของคุณอย่างดี


to take someone for granted = ไม่เห็นคุณค่าของคน ๆ หนึ่ง เห็นเขาเป็นของตาย
- Don’t take me for granted.
อย่าเห็นฉันเป็นของตายนะ

- I don’t want to be taken for granted.
ฉันไม่อยากเป็นของตายของใคร

- To fail to properly appreciate someone or something.
ไม่เห็นคุณค่าของใครคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

- He took his girlfriend for granted and now she’s gone.
เขาเห็นแฟนของเขาเป็นของตายแล้วตอนนี้เธอก็จากไปแล้ว

- Appreciate what you have before it turns into what you had.
จงเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมี ก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเคยมี
เครดิต อาจารย์อดัม ลิ้งค์


take = อาบน้ำ
- I’m gonna take a bath.
ฉันจะอาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ)

- I’m gonna take a shower.
ฉันจะอาบน้ำ (ด้วยฝักบัว)

- Do you take hot or cold showers?
คุณชอบอาบน้ำร้อน หรืออาบน้ำเย็น
take = กิน, รับประทาน
- Take this medicine.
กินยานี่สิ / ทานยานี่สิ

- Take this medicine and rest.
รับประทานยานี้ แล้วก็พักผ่อน

- Did John take his medicine yet?
จอห์นกินยาแล้วหรือยัง

- Did you take your medicine yet?
คุณทานยาของคุณแล้วหรือยัง

- Do you take nutrient supplements daily?
คุณกินอาหารเสริมเป็นประจำทุกวันไหม
take = ยอมรับ /รับได้ /ใช้ได้
- Which newspaper do you take?
คุณรับหนังสือพิมพ์อะไร (ซื้อประจำ)

- Do you take milk in your coffee?
รับกาแฟใส่นมไหม /คุณกินกาแฟใส่นมไหม

- This container will take six litres.
ภาชนะนี้ใช้รับความจุได้ 6 ลิตร / รับได้ 6 ลิตร

- Are you ready to take your final examinations?
คุณพร้อมที่จะทำข้อสอบปลายภาคกันไหม

- Do they take credit cards here?
ที่นี่รับบัตรเครดิตหรือเปล่า (ใช้บัตรเครดิตซื้อของได้ไหม)
take off ถอดออก, เอาออก
- Take off + คำนาม = ถอดออก, เอาออก
หรือ
- Take + คำนาม + off = ถอดออก, เอาออก

ตัวอย่าง
- Take your shoes off.ถอดรองเท้าออก
- Take your clothes off.ถอดเสื้อผ้าออก

- Take off your shoes.ถอดรองเท้าออก
- Take off your clothes.ถอดเสื้อผ้าออก

- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้าต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้นประโยคคำถาม
- Is she taken?
เธอมีแฟนหรือยัง

- Can you take me home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- Has anything been taken?
มีอะไรถูกเอาไปบ้าง (ถูกขโมย)

- Did John take his medicine yet?
จอห์นกินยาแล้วหรือยัง

- Did you take your medicine yet?
คุณทานยาของคุณแล้วหรือยัง

- Which newspaper do you take?
คุณรับหนังสือพิมพ์อะไร (ซื้อประจำ)

- Do you take hot or cold showers?
คุณชอบอาบน้ำร้อน หรืออาบน้ำเย็น

- Do you take milk in your coffee?
รับกาแฟใส่นมไหม /คุณกินกาแฟใส่นมไหม

- This container will take six litres.
ภาชนะนี้ใช้รับความจุได้ 6 ลิตร / รับได้ 6 ลิตร

- Do you take nutrient supplements daily?
คุณกินอาหารเสริมเป็นประจำทุกวันไหม

- Can you take others’ criticism?
คุณรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้มั้ย

- Can I take a look at the dessert menu?
ขอดูเมนูของหวานได้มั้ย

- Do you wanna take a photograph with me?
คุณต้องการถ่ายภาพกับฉันไหม

- OK, very funny - who took my clothes?
โอเคตลกมาก - ใครเอาเสื้อผ้าของฉันไปเนี่ย

- Did you take any money out of my purse?
คุณเอาเงินจากกระเป๋าของฉันไปหรือเปล่า

- Is this seat taken?
เก้าอี้นี้ว่างหรือเปล่าครับ (มีใครนั่ง /จองไว้หรีอเปล่า)

- Do they take credit cards here?
ที่นี่รับบัตรเครดิตหรือเปล่า (ใช้บัตรเครดิตซื้อของได้ไหม)
คำไม่สุภาพ และไม่เป็นทางการ ควรใช้กับเพื่อนสนิท
I've gotta take a dump. (สแลง) ปวดอึ
I've gotta take a shit. ปวดขี้้ (ไม่สุภาพ)
I need to take a leak. ฉันต้องไปฉี่
I need to take a whizz. ฉันต้องไปฉี่
I need to take a wee-wee. ฉันปวดฉี่ (ภาษาที่ใช้โดยเด็กเล็ก)

เครดิต อาจารย์อดัม ลิ้งค์การใช้ take แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ take สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : take
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : take

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : take
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : take
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : take
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : take
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : take
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : take
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : take
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : take
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : take
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : take
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : take
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : take
15. American heritage : www.ahdictionary.com : take
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : take
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : take
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : take
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : take
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : take
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : take
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : take
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : take
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : take
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : take
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : take
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : take
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : take
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : take
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : take
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : take

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : take
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : take
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : take

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ take

- Take off.
เอาออก

Take it out?
เอาออกเหรอ

- I’m taken.
ฉันไม่โสดแล้ว

- Take a left.
เลี้ยวซ้าย

- Take a right.
เลี้ยวขวา

- Take a chance.
ลองเสี่ยงดู

- I took photos.
ฉันถ่ายภาพมา

- Take a guess.
ให้เดานะ

- She is taken.
เธอไม่โสดแล้ว

- Take it away!
เอาไปให้ซะ

- Take off fish.
เอาปลาออก

- Take off skin?
แกะหนังออกเหรอ

- Take it outside.
เอามันออกไปข้างนอก

- He takes coffee.
เขากินกาแฟ

- He takes non-veg.
เขาไม่กินผัก

- OK, I’ll take it
ตกลง, ฉันเอาอันนี้

- He never took it.
เขาไม่เคยใช้มัน

- Take one fish off.
เอาปลาออกตัวนึง

- Take the meat off.
เอาเนื้อปลาออก

- Take my shoe off?
ถอดรองเท้าออกเหรอ

- I’ll take this one.
ฉันเอาอันนี้

- Don’t take offense.
อย่าถือโทษ

- Take off the bones.
เอาก้างออก

- Let’s take a bus.
นั่งรถเมล์ไปกัน

- He took me there.
เขาพาฉันไปที่นั่น

- Take it easy.
ทำตัวสบาย ๆ ผ่อนคลาย

- What do you take?
คุณจะเอาอะไรไปบ้าง

- Please take a seat.
กรุณานั่งลง

- I don’t take coffee.
ฉันไม่ดื่มกาแฟ

- Is this seat taken?
เก้าอี้ตัวนี้มีคนนั่งหรือยัง

- He took my key card.
เขาเอาคีย์การ์ดของฉันไป

- He took off his shirt.
เขาถอดเสื้อออกแล้ว

- I can take care of it.
ฉันดูแลได้

- I took a trip upstate.
ผมเดินทางไปทางเหนือมา

- Let’s take a minivan.
นั่งรถตู้ไปกัน

- I will take you there.
ฉันจะส่งคุณไปที่นั่น

- Don’t you take coffee?
คุณไม่ดื่มกาแฟหรือ

- You took my girlfriend.
คุณพรากคนรักของผมไป

- I’m gonna take a bath.
ฉันจะอาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ)

- It’ll take a long time.
มันจะใช้่เวลานาน

- I've gotta take off.
ฉันต้องไปแล้ว / ฉันจะกลับบ้าน

- I’ll take care of it.
ฉันจะดูแลเอง / ฉันจะจัดการเอง

- It takes two to tango.
ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

- Take off all the skin.
เอาเปลือก ออกทั้งหมด

- That took a long time.
นั้นใช้เวลานานมากนะ

- Take care of yourself.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

- So don’t take it off.
ไม่ต้องเอาออก

- What took you so long?
ทำไมถึงนานนักล่ะ

- Take off your clothes.
ถอดเสื้อผ้าออก

- You take your pick.
คุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการ

- They took him.
พวกมันลากเขาไปแล้ว (จับตัว)

- Take a chill pill
ทำตัวสบาย ๆ /ไม่ต้องโวยวาย
(กินยาแก้เครียด เป็นสำนวน)

- Let's take a break.
พักกันสักครู่ / ห่างกับแฟนสักพัก

- Can you take me home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- You never take me out.
คุณไม่พาฉันออกไปข้างนอกเลย

- I found it. I took it.
ผมพบมัน ผมเก็บมันไว้

- They took my daughter!
พวกเขาเอาลูกสาวของฉันไป!

- I think they took her.
ฉันคิดว่าพวกมันเอาตัวเธอไป

- Who took that picture?
ใครเป็นคนถ่ายรูปพวกนั้น

- Don’t take it to heart.
อย่าเอามันมาใส่ใจครับ

- Take rest for some time.
พักผ่อนบ้างนะ

- Don’t take out the bone?
ไม่เอาก้างออกเหรอ

- Head, take the head off?
เอาหัวออกเหรอ

- I’m gonna take a shower.
ฉันจะอาบน้ำ (ด้วยฝักบัว)

- I will take care of you.
ผมจะดูแลคุณเอง

- You should take a chance.
คุณน่าจะลองใช้โอกาสดูนะ

- I can’t take it anymore.
ฉันอดทนอีกต่อไปไม่ไหวแล้ว

- Please, Take me downtown.
กรุณาพาฉันเข้าไปในเมือง

- Can I take a message?
ให้ฉันบันทึกข้อความไว้ให้ไหมคะ

- Sorry, I took so long.
ขอโทษทีใช้เวลานานไปหน่อย

- Now take the woman.
ตอนนี้แหละไปเอาตัวผู้หญิงมา

- You eat in or take-away?
คุณทานที่นี่ หรือใส่กล่องไปทานค่ะ

- Take a good look at this.
สังเกตุดูเจ้าสิ่งนี้ให้ดี ๆนะ

- I’m going to take a guess.
ฉันจะขอเดานะ

- Did you take the wrong way?
คุณไปผิดทางหรือเปล่า

- I always take an airplane.
ฉันขึ้นเครื่องบินอยู่เสมอ ๆ

- I’ll take care of the bill.
ฉันจะจ่ายบิลเอง

- Please take off your shoes.
กรุณาถอดรองเท้าด้วยค่ะ

- Take off your shoes please.
กรุณาถอดรองเท้าด้วยค่ะ

- Go straight and take a left.
ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย

- Take this medicine and rest.
รับประทานยานี้ แล้วก็พักผ่อน

- I always take the school bus.
ฉันขึ้นรถโรงเรียนเป็นประจำ

- Take off your shoes and socks.
ถอดรองเท้าและถุงเท้า

- How about I take your belt?!
งั้นฉันจะชิงเข็มขัดแชมป์แกไปเป็นไง

- Don't take advantage of me!
อย่ามาเอาเปรียบฉัน

- I’ll take good care of you.
ฉันจะดูแลคุณอย่างดี

- I'll take you to the airport.
ฉันจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- I’ll take care of that matter.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- Don’t take life too seriously.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากไป

- I’ll take you to the bus stop.
ฉันจะไปส่งคุณที่ป้ายรถเมล์

- Take good care of your mother.
ดูแลแม่ให้ดี ๆนะ

- Take a picture for me please.
ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อย

- How long will it take to walk?
จะใช้เวลาเดินไปนานแค่ไหนครับ

- How long will the journey take?
การเดินทางจะใช้เวลานานแค่ไหน

- That sounds great! I’ll take it.
ฟังดูดี ฉันเอาอันนี้แหละ

- It takes time. Please be patient.
ต้องใช้เวลา โปรดจงอดทน

– They fit nicely, I’ll take them!
ใส่พอดีเป๊ะเลย ผมจะเอาคู่นี้ครับ

- I'll take a large Coke with ice.
เอาโค้กใหญ่ใส่น้ำแข็ง

- Take a left into the first street.
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก

- Can you take me to the airport?
คุณช่วยส่งผมไปที่สนามบินได้ไหม

- The plane is about to take off.
เครื่องบินกำลังจะออกแล้ว

- Could I take your name, please?
ขอทราบชื่อของคุณได้ไหมคะ

- How long will it take to arrive?
ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่

- Would you take a message please?
คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหมคะ

- could I take your phone number?
ฉันจะขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหม

- Can you take others’ criticism?
คุณรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้มั้ย

- You can learn from your mistakes.
คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้

- You can take the lift over there.
คุณสามารถขึ้นลิฟต์ทางด้านโน้นได้เลยค่ะ

- Let’s take a look at the top five.
เราไปดูห้าอันดับแรกกัน

- I won't take any more of your time.
ฉันจะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

- He takes his studies very seriously.
เขาตั้งใจเรียนมาก ๆ

- Let’s take a look at some examples.
มาดูตัวอย่างกัน

- Could I take the day off tomorrow?
ฉันขอลาหยุดวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ

- I’ll take leave off work for 3 days.
ฉันจะลางานไปสามวัน

- Take note of the following examples.
จดตัวอย่างต่อไปนี้

- A: Where is John? B: They took him.
A: จอห์นอยู่ไหนเนี่ย B: พวกมันเอาตัวเขาไป

- A: Where's my phone? B: He took it.
A: โทรศัพท์ฉันอยู่ไหน B: เขาเอามันไป

- She takes a while to do her make up.
เธอใช้เวลาสักพัก เพื่อแต่งหน้า

- It’s raining, take an umbrella too.
ฝนกำลังตกอยู่นะ เอาร่มติดตัวไปด้วย

- Can you take me to the city center?
คุณพาฉันไปที่ใจกลางเมืองได้ไหม

- Don't take off the tail or the head.
อย่าเอาหางหรือหัวออกนะ (แกะเนื้อปลา)

- He must be taken to the hospital now!
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาล เดี๋ยวนี้

- I don't want to be taken advantage of.
ฉันไม่อยากถูกเอาเปรียบ

- I like to take a nap in the afternoon.
ฉันชอบงีบหลับในช่วงบ่าย

- I’ll take good care of your daughter.
ผมจะดูแลลูกสาวของคุณอย่างดี

- I want to take a day off next week.
ฉันอยากหยุดทำงานสักวัน

- I’m very bad at taking fish bones off.
ผมแกะก้างปลาไม่เก่ง

- Can I take a look at the dessert menu?
ขอดูเมนูของหวานได้ไหม

- I always take a shower in the morning.
ฉันอาบน้ำในตอนเช้าเสมอ

- Do you take nutrient supplements daily?
คุณกินอาหารเสริมเป็นประจำทุกวันไหม

- Hey! Guards! Guards! He took something!
เฮ้ ผู้คุม ๆ เขากินบางอย่างเข้าไป

– Too much work, I can’t take it anymore.
งานหนักเกินไป ผมทนไม่ไหวแล้ว

- I took away your whole life from you.
ฉันเอาชีวิตทั้งหมดของนายไป (จากบทภาพยนต์)

- You have to take good care of your kids.
คุณต้องดูแลลูก ๆ ของคุณให้ดี

- I’m going to have to take this tooth out.
ฉันจะถอนฟันให้คุณ

- Take two of these pills three times a day.
ทานยานี้ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

- I wanna lay on the grass and take a nap.
ฉันอยากไปนอนบนหญ้า แล้วงีบหลับไปสักพักนึง

- Take an umbrella, just in case it rains.
เอาร่มติดตัวไปด้วย เผื่อฝนจะตก

- John took a course in German last year.
จอห์นเรียนภาษาเยอรมันปีที่แล้ว

- I wish my folks hadn't taken the money.
ฉันภาวนาให้พวกเขาไม่รับเงินนั่น

- You can't take it with you when you die.
เมื่อตายแล้ว คุณก็เอาอะไรไปไม่ได้

- Do you wanna take a photograph with me?
คุณต้องการถ่ายภาพกับฉันไหม

- You should take a bath because you stink.
คุณควรอาบน้ำ เพราะคุณตัวเหม็น

- A: How did you get here? B: I took a cab.
A: คุณมาที่นี่ได้ไง B: ฉันมารถแท็กซี่

- Take action on your goals and dreams.
ดำเนินการตามเป้าหมาย และความฝันของคุณ

- You’re not allowed to take pictures inside.
คุณไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้

- It will take some time to get over your ex.
มันจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง ที่จะตัดใจจากแฟนเก่า

- He was bold and took a risk with a new job.
เขาไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับงานใหม่

- Do you like to take a nap during the day?
คุณชอบนอนกลางวันไหม

- I didn’t want to take advantage of my boss.
ผมไม่อยากเอาเปรียบเจ้านาย

- Take your coat, otherwise you will be cold.
เอาเสื้อกันหนาวไปใส่ด้วย ไม่งั้นคุณจะหนาว

- You’re not allowed to take pictures inside.
คุณไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้

- He’s being greedy. He took all the cookies.
เขากำลังทำตัวเป็นคนตะกละ เขาเอาคุกกี้ไปหมดเลย

- It's actually decent. I took a makeup class.
ฉันเชื่อถือได้น่า ฉันเคยเรียนเสริมสวย

- He’s taking so long, go tell her to hurry up.
เขาใช้เวลานานมาก ไปบอกเขาให้รีบ ๆ หน่อยสิ

– I’m so stressed out, I can’t take it anymore.
ผมเครียดมาก ทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

- I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมพาคุณไปส่งที่สนามบิน

- A: Are, where's the trash? I just took it out.
A: ถุงขยะหายไปไหน B: ฉันเอาไปทิ้งแล้วล่ะ

- Building something quality takes a lot of time.
การสร้างอะไรบางอย่างที่มีคุณภาพย่อมต้องใช้เวลา

- We should have taken the BTS instead of a taxi.
เราน่าจะขึ้นบีทีเอสมาแทนที่จะนั่งแท็กซี่

- It took me longer than I expected. I’m pooped!
ใช้เวลานานกว่าที่คิด โคตรเหนื่อยเลย

- How much milk do you take in your coffee?
กาแฟของคุณ ใส่นมมากน้อยแค่ไหนดีคะ

- It takes 15 minutes to get to downtown.
ใช้เวลาเดินทางไปศูนย์กลางธุรกิจ ประมาณ 15 นาที

- Here, take my pen. You can keep it.
นี่ครับ เอาปากกาผมไปก็ได้ คุณเก็บเอาไว้ไม่ต้องคืนครับ

- Would you mind if I take the day off tomorrow?
คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าฉันจะขอลาหยุดวันพรุ่งนี้

- Don't let your phone take control of your life!
อย่าปล่อยให้มือถือครอบงำชีวิตของคุณ

- Take off your shoes before entering the temple.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณก่อนเข้าวัด

- Why don’t you just take a few days off to relax?
ทำไมคุณไม่ใช้เวลา พักผ่อนสักสองสามวันล่ะ?

- Take your raincoat too, otherwise you’ll get wet.
เอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะ ไม่งั้นคุณจะเปียกนะ

- Would it be okay if I take the day off tomorrow?
คุณจะโอเคไหม ถ้าฉันจะขอลาหยุดวันพรุ่งนี้

- Do you mind if I take your photograph? Is it ok?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะถ่ายรูปคุณ โอเคไหมครับ

- How many days will it take for the cheque to clear?
ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค?

- He took his file. He has got some answers.
เขาเอาแฟ้มของเขาไปด้วย เขาต้องการคำตอบบางอย่าง

- You must take the good with the bad.
ชีวิตนั้นมันไม่ง่ายเสมอไป มีทั้งดี และร้ายปะปนกัน (สำนวน)

- It will take a few moments to boot up.
มันจะใช้เวลาสักสองสามนาที ที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบทำงาน

- It cannot be rushed. Try to relax and take it easy.
เราต้องให้เวลากับมัน ทำตัวสบาย ๆ และสนุกไปกับมัน

- The faster you speak, the more mistakes you'll make.
ยิ่งคุณพูดเร็ว ข้อผิดพลาดก็ยิ่งมากขึ้น

- Thai always take off their shoes before going inside.
คนไทยถอดรองเท้าก่อนเข้าไปข้างใน

- I only took this job. So that i could keep an eye on him.
ฉันรับงานนี้เพียงเพื่อจะได้คอยดูเขาเท่านั้น

- He took his girlfriend for granted and now she’s gone.
เขาเห็นแฟนของเขาเป็นของตายแล้ว ตอนนี้เธอก็จากไปแล้ว

- It took time,but little by little, I became a new man.
มันใช้เวลา ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อที่จะเป็นคนใหม่

- Take a look around the place where you are sitting now.
ลองมองไปรอบ ๆสถานที่ ที่คุณนั่งอยู่ดูสิ

- Don’t take life too seriously; you’ll never get out alive.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากไป ยังไงก็ต้องตาย

- It takes someone very clever to pull something like that off.
การที่จะทำอะไรอย่างนั้นได้สำเร็จต้องอาศัยคนที่เก่งมาก ๆ

- When you come to Thailand, I’ll take you to a Thai restaurant.
เมื่อคุณมาประเทศไทย ฉันจะพาคุณไปที่ร้านอาหารไทย

- I wish I hadn’t got married so young. What a mistake that was!
ผมไม่น่าแต่งงานตั้งแต่ยังวัยรุ่นเลย เป็นอะไรที่โง่มาก ๆ

- Her laptop wallpaper is a view of the city from a photo she took.
ภาพหน้าจอแล็ปท็อปของเธอ เป็นรูปวิวของเมือง จากรูปที่เธอถ่ายไว้

- I need to take a jacket, hat and scarf with me on my journey.
ผมต้องเอาเสื้อแจ็คเก็ต หมวก และผ้าพันคอติดตัวไปด้วยสำหรับการเดินทาง

- When the undergraduates take their degree, we say they graduate.
เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับปริญญาแล้วเราก็พูดว่าพวกเขาจบการศึกษา

- I have to take a rain check on dinner tonight because my wife is sick.
ผมต้องเลื่อนนัดกินข้าวเย็นเป็นวันอื่นเพราะภรรยาผมป่วย

- A: We tossed this building and the cars, it's not here. B: So who took it?
A: พวกเราค้นที่ตึกนี่ และก็ที่รถแล้ว ของไม่อยู่นี่ B: งั้นใครเอาของไป

- I’m pleased to offer you a promotion and I hope you will take on this new challenge.
ฉันยินดี ที่จะเสนอการเลื่อนตำแหน่งให้คุณ และหวังว่าคุณจะยอมรับทำงานนี้

- I've been Living in your place. I took everything. I took your money. I took your girl.
ฉันสวมรอยนาย เอาทุกสิ่งทุกอย่าง เอาเงินนาย ผู้หญิงของนาย (จากบทภาพยนต์)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment