โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 6, 2015

การใช้ Because

ตัวอย่างการใช้ beause
she don't move because she is Mother
เธอไม่ไปย้ายไหนเพราะเธอเป็นแม่Because = Conjunction
 เพราะ because, for, as, that
 เพราะว่า because, forasmuch
 ด้วยว่า for, because, as, since
 เป็นเพราะ because
 เหตุเพราะ because
 เพราะเหตุว่า because
 ก็ต่อเมื่อ as, when, since, because
 ก็เพราะว่า as, because, since
 เนื่องจากว่า because
 โดยเหตุ because

♥ because + sentence (ประโยค)
♥ because of + noun (คำนาม) / pronoun (สรรพนาม) / phase (วลี)


♥ because - because of
- I was late because of the traffic.
ฉันไปสาย เพราะการจราจร

- I was late because the traffic was bad.
ฉันไปสาย เพราะการจราจรไม่ดี

LONGMAN : www.longdo.com : because♥ การใช้ because
- I might not go because it's raining.
ฉันอาจจะไม่ไป เพราะฝนตก

- I don’t want to go because it’s raining.
ฉันไม่อยากไปเพราะฝนตก

- I was late because the traffic was bad.
ฉันสายไปแล้วเพราะการจราจรไม่ดี

- We did it because we felt it our duty.
เราทำมันเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่ของเรา

- John couldn't come because he had to work.
จอห์นไม่สามารถมาได้ เพราะเขาต้องทำงาน

- She's studying because she has a test tomorrow.
เธอกำลังเรียนอยู่เพราะเธอมีการสอบในวันพรุ่งนี้

- I love you very dearly because you are my friend.
ฉันรักคุณมากเพราะคุณเป็นเพื่อนของฉัน

- I woke up late because I'd forgotten to set my alarm clock.
ฉันตื่นสายเพราะฉันลืมตั้งนาฬิกาปลุก

- Because you've done such a good job, I'm giving everyone a 10% bonus.
เพราะพวกคุณทำได้ดีมากผมให้โบนัสทุก ๆ 10% แก่ทุกคน

- We're not going on holiday this year, simply because we can't afford it.
เราไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนในปีนี้ เพราะเราไม่สามารถหาเงินมาใช้จ่ายได้

- Your phone broke down yesterday because you dropped it on the ground.
โทรศัพท์ของคุณเสีย เพราะคุณทำมันหล่นพื้น

- Don’t bite off more than you can chew, because it might cause problems.
อย่าเพิ่งรับภาระมากกว่าที่คุณทำได้ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

- She's in a bad mood because her father won't let her go to the party tonight.
เธออารมณ์ไม่ดีเพราะพ่อของเธอจะไม่ปล่อยให้เธอไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้

- A: This photograph doesn't look like you. B: That's because it isn't me - it's my sister.
A: ภาพนี้ดูไม่เหมือนคุณ B: นั่่นเป็นเพราะว่าไม่ใช่ฉัน ภาพนั้นคือน้องสาวของฉัน

- BecauseI was late, I ran to the train station but when I got there I realised I hadn't brought my season ticket. I missed my train.
เพราะฉันมาสาย ฉันวิ่งไปที่สถานีรถไฟ แต่เมื่อฉันไปถึงที่นั่น ฉันตระหนักว่าฉันไม่ได้นำตั๋วรถไฟมาด้วย ฉันพลาดรถไฟ♥ การใช้ because of
- I lost my job because of her.
ฉันตกงานเพราะเธอ

- I was late because of the traffic.
ฉันไปสาย เพราะการจราจร

- I had to move because of my job.
ฉันต้องย้ายเพราะงานของฉัน

- I might be late because of the traffic.
ฉันอาจสาย เพราะรถติด

- I can’t walk because of my broken leg.
ฉันไม่สามารถเดินได้ เนื่องจากขาหักของฉัน

- Don't let him suffer because of me.
อย่าปล่อยให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานเพราะฉัน

- I feel humiliated because of what happened.
ฉันรู้สึกหน้าแตกเพราะสิ่งที่ได้เกิดขึ้น

- The streets were flooded because of all the rain.
ถนนถูกน้ำท่วม เนื่องจาก สาเหตุทั้งหมดมาจากฝนตก

- Many families break up because of a lack of money.
หลายครอบครัวเลิกเพราะขาดเงิน

- Because of the increase in street crime, many old people are afraid to leave their homes.
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางถนน คนสูงอายุจึงกลัวที่จะออกจากบ้าน♥ การใช้ because - because of ในประโยคคำถาม
- It's all because of you, understand?
ทั้งหมดเพราะนาย เข้าใจไหม

- Are you shocked because of my beauty?
เธอคงตกใจเพราะความงามของฉันใช่มั้ย

- Is it because winning the award gives them more confidence?
เป็นเพราะการชนะรางวัลทำให้พวกเขามั่นใจมากขึ้น ใช่ไหม

- You mean you dumped him just because he forgot your birthday?
คุณหมายความว่าคุณทิ้งเขาเพียงเพราะเขาลืมวันเกิดของคุณ
การใช้ because แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ because สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : because
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : because

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : because
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : because
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : because
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : because
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : because
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : because
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : because
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : because
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : because
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : because
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : because
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : because
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : because
15. American heritage : www.ahdictionary.com : because
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : because
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : because
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : because
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : because
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : because
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : because
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : because
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : because
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : because
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : because
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : because
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : because
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : because
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : because
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : because
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : because

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : because
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : because
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : because
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : because
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : because
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : because

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยคการใช้ because
- He failed because he didn't study.
เขาสอบตกเพราะเขาไม่ได้เรียน

- I kept my coat on because it was cold.
ฉันสวมเสื้อหนาวเอาไว้ เพราะมันหนาว

- We went by bus because it was cheaper.
เราไปโดยรถบัสเพราะว่าราคาถูกกว่า

- I don’t want to go because it’s raining.
ฉันไม่อยากไป เพราะฝนตก

- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียก เพราะว่าฉันเดินตากฝน

- I prefer ripe mangos because they’re sweet.
ฉันชอบมะม่วงสุก เพราะมันหวานดี

- The game was cancelled because of the snow
เกมการแข่งขันถูกยกเลิก เนื่องจากมีหิมะตก

- I'm here because I need John's help.
ฉันอยู่ที่นี่ เพราะฉันต้องการความช่วยเหลือของจอห์น

- He is excited because he has just won the lottery.
เขาตื่นเต้น เพราะเขาเพิ่งถูกล็อตเตอรี่

- A: Why can’t I go? Because you’re not old enough.
A: ทำไมหนูจึงไปไม่ได้คะ B: เพราะหนูอายุยังไม่ถึงไง

- He likes to tease other people because he likes them.
เขาชอบแกล้งคนอื่น เพราะเขาชอบคนเหล่านั้น

- He’s in a cheerful mood today because he got a raise.
วันนี้เขาดูชื่นบานเชียว เพราะเขาได้รับเงินเดือนขึ้น

- You should ask them, because they’ll probably know.
คุณควรถามพวกเขา เพราะพวกเขาน่าจะรู้ดี

- I’m so bored right now because I have nothing to do.
ตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อมาก เพราะฉันไม่มีอะไรทำ

- I think he likes her because he was very flirty with her.
เคิดว่าเค้าชอบเธอเพราะเค้าดูเหมือนจีบๆ เธอ

- They cut off my electricity because I didn't pay my bill.
พวกเขาตัดไฟฟ้าฉันเพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

- I couldn’t phone you because I hadn’t got your number.
ฉันไม่สามารถโทรหาคุณได้ เพราะฉันไม่มีหมายเลขของคุณ

- I want to be a photographer because I love photography.
ฉันอยากเป็นช่างภาพ เพราะฉันรักการถ่ายภาพ

- I've gotta close down my clinic because I'm out of patients.
ฉันต้องปิดคลินิคเพราะไม่มีคนไข้ให้รักษาแล้ว

- Stacey retired in 1987, partly because of ill health.
Stacey ถอนตัวออกมาในปี 1987 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสุขภาพไม่ดี

- The hotel’s difficult to find because the road isn’t signposted.
โรงแรมหายากเพราะถนนไม่ได้มีป้ายบอกทาง

- He’s always criticizing me – maybe it’s because I’m a woman.
เขามักจะวิจารณ์ฉัน - อาจเป็นเพราะฉันเป็นผู้หญิง

- I’ve gotta hit the books because I’ve got three exams tomorrow.
ฉันต้องอ่านหนังสือแล้วล่ะ เพราะมีสอบสามวิชาพรุ่งนี้

- Let's call off our appointment this afternoon, because it's raining.
เรายกเลิกนัดของเราในช่วงบ่ายนี้กันดีกว่า เพราะฝนตก

- It’s a really useful book because it explains everything very clearly.
เป็นหนังสือที่มีประโยชน์จริง ๆ เพราะมันอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจน

- I have to take a rain check on dinner tonight, because my wife is sick.
ผมต้องเลื่อนนัดกินข้าวเย็นเป็นวันอื่น เพราะภรรยาผมป่วย

- I love flat screen monitors because yay for occupying less desk space.
ฉันชอบจอแบนเพราะใช้พื้นที่โต๊ะน้อย

- I decided to go with them, mainly because I had nothing better to do.
ฉันตัดสินใจไปกับพวกเขา เพราะส่วนใหญ่ฉันไม่มีอะไรจะทำไห้ดีไปกว่านี้

- He is a very indecisive person because he always has to ask his wife first.
เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เพราะเขาต้องถามภรรยาก่อนเสมอ

- I hope they don’t cut off my electricity because I haven’t paid my bill yet.
ฉันหวังว่าเขาคงไม่ตัดไฟฟ้านะ เพราะฉันยังไม่ได้จ่ายบิลเลย

- Because of the Asian crisis, the company’s profits fell by 15% during 1997.
เนื่องจากวิกฤติในเอเชียผลกำไรของ บริษัท ลดลง 15% ระหว่างปี 1997 (2540)

- You shouldn’t skive class, because you might miss something important.
เธอไม่ควรโดดเรียน เพราะเธออาจจะพลาดอะไรที่สำคัญ

- I like to hear many opinions about my program, because I want to improve it.
ฉันอยากฟังความเห็นหลาย ๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ เพราะว่าอยากปรับปรุงรายการ

- I’m going to exercise every day, because I want to become a good-looking person.
ฉันจะออกกำลังกายทุกวัน เพราะว่าฉันอยากจะเป็นคนที่ดูดี

- I’m reluctant to call her because I don’t know if she’s really interested in me or not.
ผมรู้สึกลังเลที่จะโทรหาเธอ เพราะผมไม่รู้ว่าเธอสนใจผมหรือเปล่า

- It will take so long because the site has a slope and the ground needs to be levelled.
จะใช้เวลานานมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความลาดชัน และพื้นดินต้องได้รับการปรับระดับ

- He said the car was a lifeline because he was disabled and his wife was the main driver.
เขากล่าวว่ารถเป็นส่วนสำคัญในชีวิต เพราะเขาพิการ และภรรยาของเขาเป็นคนขับรถหลัก

- Many exam candidates lose marks simply because they do not read the questions properly.
ผู้สอบหลายคนเสียคะแนน เพราะพวกเขาไม่อ่านคำถามอย่างถูกต้องเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment