โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 8, 2015

Verb to have

การใช้ Verb to have
มี 3 รูปด้วยกันคือ has, have, had

      has ใช้กับประธานเอกพจน์ ใช้
      have ใช้กับประธานพหูพจน์ใช้ have
      had ใช้กับประธานพหูพจน์และ เอกพจน์ แต่ใช้ในรูปของอดีต

ตัวอย่าง
- He has a car. เขามีรถยนต์ (ประธาน เอกพจน์)
- I have a car. ผมมีรถยนต์ (ประธาน พหูพจน์)
- He had a car. เขาเคยมีรถยนต์ (ประธาน เอกพจน์ และพหูพจน์ ใช้ had เหมือนกัน)

โครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ Verb to have
1. Have + N = มี
2. Have + อาการป่วย = เป็น
3. Have + มื้ออาหาร = รับประทานอาหาร
4. Have + to + V1 = ต้อง, จะต้อง
5. Have + ผู้กระทำ + V1 = ให้
6. Have + V3 = ได้, เคย (Present Perfect)
      - Have + been
      - Have + been + V3
7. Have + สิ่งที่ถูกกระทำ + V3 = ไม่ได้กระทำเองให้ผู้อื่นกระทำให้(Passive)
1. โครงสร้าง ประโยค Have + N = มี
- I have a car. ผมมีรถยนต์
- I have a dog. ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง
- He has a nice car. เขามีรถหรู
- I have faith in you. ฉันศรัทธาคุณ
- I have five siblings. ฉันมีพี่น้องห้าคน
- I have many relatives. ฉันมีญาติเยอะ
- He has strong arms. เขามีแขนที่แข็งแรง
- She has a boyfriend. หล่อนมีแฟน(หนุ่ม)แล้ว
- He has a beer gut. เขามีพุงใหญ่ (เขาลงพุง)
- I have faith in God. ฉันมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
- I have a story to tell you. ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
- I have the same car as you. ฉันมีรถเหมือนคุณ
- I have the same shirt as you. ฉันมีเสื้อเหมือนเธอ
- Babies have sensitive skin. เด็กทารกมีผิวที่บอบบาง
- I have the same shirt as you. ฉันมีเสื้อเดียวกันกับคุณ
- I have a meeting at 8am. ฉันมีการประชุมเวลา 8 โมงเช้า
- Look, I have a boyfriend. Okay? ดูสิ ฉันมีแฟนแล้ว โอเค๊
- I have another meeting at 1 PM. ฉันมีประชุมอีกรอบนึงตอน บ่ายโมง
- I have so many expenses in my life. ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย
- It has the film inside. มันมีแผ่นฟิล์มอยู่ข้างใน /ภายในแผ่นนั้นมีฟิล์ม
- Thailand has three distinct seasons. ประเทศไทยมีฤดูกาลที่แตกต่างกันสามฤดูกาล
- Everybody has the right to express their opinions. ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตน
- Thailand has the hot season, rainy season, and cold season. ในประเทศไทยมีฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

หมายเหตุ : เราสามารถใช้ have got / has got + N = " มี " แทนได้ แต่มักใช้ในภาษาพูด

ความแตกต่่างของคำว่า มี
Have = มี
ใช้ในลักษณะ ประธานประโยคเป็นเจ้าของ
- I have a car. ผมมีรถยนต์
- I have a dog. ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง
- I have five siblings. ฉันมีพี่น้องห้าคน
- He has a beer gut. เขามีพุงใหญ่ (เขาลงพุง)
- I didn’t have any reason to go there. ฉันไม่มีเหตุผลที่จะไปที่นั่น

There is และ There are = มี
ใช้ในกรณีที่พูดลอยๆขึ้นมาว่า “มี” สิ่งนั้น สิ่งนี้ ในที่ต่าง ๆ ไม่เน้นความเป็นเจ้าของ
- There is no cause for concern. ไม่มีเหตุที่ต้องกังวล
- There are many people in this room. มีคนหลายคนในห้องนี้
- There are many people at the concert. มีคนหลายคนที่คอนเสิร์ต
- There is a clothes store close to my house. มีร้านเสื้อผ้าอยู่ใกล้บ้านฉัน


การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ใช้ do + not (don't) หรือ does + not (doesn't) วางหน้า "Verb to have"
- He has a car. ประโยคบอกเล่า เมื่อใช้ has กับประธานเอกพจน์
- He does not have a car. (แบบเต็ม)
- He doesn't have a car (แบบรูปย่อ).
ทำเป็นประโยคปฏิเสธ โดยใช้ "Verb to do" วางหน้า "Verb to have" แล้วเปลี่ยน has เป็น have

- He doesn't have a girlfriend. เขาไม่มีแฟน
- I don't have time to eat. ฉันไม่มีเวลากินเลย
- I don't have time to talk. ฉันไม่มีเวลาคุยกัน
- I don't have time to explain. ฉันไม่มีเวลาที่จะอธิบาย
- I don't have time to exercise. ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกาย
- My wife is going to have a baby. ภรรยาของผม กำลังจะมีลูก
- I don’t have any more milk. ฉันไม่มีนม (นมหมด ไม่ใช่หน้าอกเล็ก)
- He has no right to come into my house. เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉัน
- You don’t have the right to tell me what to do. คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำอะไร ๆ
- I don't have many good friends, I would like to have more. ฉันมีเพื่อนดี ๆ ไม่มาก ฉันอยากมีเพิ่มขึ้นอีก
- I don't have many close friends, I would like to have more. ฉันมีเพื่อนสนิท ไม่มากฉันอยากมีมากขึ้นอีก

คำว่า " ไม่มี "
- He hasn’t got any money. (ภาษาอังกฤษ สไตล์บริติช UK)
เขาไม่มีเงิน

- He doesn’t have any money.(ภาษาอังกฤษ สไตล์อเมริกัน US)
เขาไม่มีเงิน

หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ สไตล์อเมริกัน สามารถใช้ have กับประธานเอกพจน์ได้ โดยต้อง วางไว้หลัง doesn’tการใช้ have ในประโยคคำถามว่ามี

ใช้คู่กับ Do และ Does
Does = เอกพจน์
Do = พหูพจน์
เมื่อใช้ Does ในการตั้งคำถาม has ก็เปลี่ยนเป็น have
ตัวอย่าง
Does
- it
- he
- she
เอกพจน์
 
Do
- I
- they
- you
- we
พหูพจน์
 ...2. โครงสร้าง ประโยค Have + อาการป่วย = เป็น
have a pain ได้รับความเจ็บปวด
have a cough ไอ, มีอาการไอ
have a cold เป็นไข้หวัด

have scabies เป็นโรคหิด, โรคคัน

have an earache ปวดหู
have a toothache ปวดฟัน
have a headache ปวดศรีษะ
have a stomachache. อาการปวดท้อง
ตัวอย่างประโยค
- I have allergies. โรคภูมิแพ้อากาศ
- I have a headache. ผมปวดศีรษะครับ 
- I have heartburn. ฉันรู้สึกจุกเสียดท้อง
- I have a stomachache. ฉันมีอาการปวดท้อง
- I have a medical condition. ฉันมีโรคประจำตัว
- She had a cold yesterday. เธอเป็นหวัดเมื่อวานนี้
- Do you have a headache? คุณมีอาการปวดศีรษะไหม
- I just have a headache. ฉันแค่มีอาการปวดศีรษะนิดหน่อย
- I feel sick. I guess I have a cold. ผมรู้สึกไม่สบาย สงสัยจะเป็นหวัด
- I've got a cough and have a sore throat. ผมไอและมีอาการเจ็บคอ
- I have a headache and got a temperature. ผมปวดศีรษะ และมีไข้ครับ

- Do you have a headache and a sore throat? คุณมีอาการปวดศีรษะ และเจ็บคอหรือหรือเปล่า


3. โครงสร้าง ประโยค Have + มื้ออาหาร = รับประทานอาหารมื้อนั้น
Breakfast อาหารเช้า
- I have breakfast at 6:30. ฉันกินอาหารเช้าตอน 6:30 น.
- He might be having lunch. เขาอาจกำลังทานอาหารกลางวัน
- You need to have breakfast. คุณจำเป็นต้องทานอาหารเช้านะ
- We have breakfast at 7 o'clock. เรากินอาหารเช้าตอน 7 โมงเช้า
- What time will you have breakfast? คุณจะทานอาหารเช้ากี่โมง
- We have breakfast in the kitchen. เรากินอาหารเช้ากันในห้องครัว
- We will have breakfast at 6:30. เราจะกินอาหารเช้ากันตอน 6:30 น.
- I am hungry because I did not have breakfast. ฉันหิวเพราะฉันไม่ได้ทานอาหารเช้า

Lunch = มื้อเที่ยง
- I didn't have lunch today. ผมไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยวันนี้
- Will you have lunch with me? คุณจะทานอาหารกลางวันกับฉันไหม
- I didn't even get a break for lunch. ฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
- Where will you have lunch today? วันนี้คุณจะไปทานอาหารกลางวันที่ไหน
- Why don't we have lunch together? ทำไมเราไม่กินอาหารกลางวันด้วยกันล่ะ
- If you are having lunch right now, I will come back later. ถ้าคุณกำลังทานอาหารกลางวัน ผมจะกลับมาใหม่ภายหลัง

Dinner = มื้อเย็น-ค่ำ
- Let's have dinner. เราไปกินอาหารค่ำกันเถอะ
- Have dinner with me. ทานอาหารมือเย็นกับผมนะ
- It’s time to have dinner. ถึงเวลาอาหารเย็นแล้ว
- I'd like to have dinner with you. ผมอยากทานอาหารค่ำกับคุณครับ
- Have dinner with me tomorrow night. ทานอาหารค่ำกับผมนะพรุ่งนี้
- Can you have dinner with us? คุณสามารถรับประทานอาหารค่ำกับเราได้ไหม
- I made plans with Bennet to have dinner there this weekend. ฉันนัดกับเบนเนตต์ไปกินมื้อเย็น ที่นั่นสุดสัปดาห์นี้

ใช้ในการดื่ม หรือกิน โดยไม่ระบบุมื้อ
- Let’s have something to eat, shall we?
ทานข้าวกันดีไหม ดีไหม / หาอะไรมากินกัน ดีไหม

- Let's have something to drink, shall we?
มาดื่มกันเถอะ ดีไหม / หาอะไรมาดื่มกัน ดีไหมหมายเหตุ ทานอาหาร เราสามารถใช้ Verb "eat" แทนได้
- He didn't eat breakfast. เขาไม่ทานอาหารเช้า
- Mom, we want breakfast. แม่คะ พวกเราหิวข้าว(อาหารเช้า)แล้วค่ะ
- What time do you usually eat breakfast? คุณกินอาหารเช้าเป็นเวลาเท่าไร?


4. โครงสร้าง ประโยค Have + to + V1 = ต้อง, จะต้อง
- I have to go now. ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะ
- I have to do it by self. ฉันต้องทำมันด้วยตัวเอง
- You don't have to take the bridge. คุณไม่จำเป็นต้องขึ้นสะพานค่ะ
- I have to hang up. I'm so sleepy. ฉันต้องวางสายแล้วนะ ง่วงนอนมากเลย
- He has to study English next week. เขาจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์หน้า
- You don’t have to care about what he said about you. คุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร


5. โครงสร้าง ประโยค Have + ผู้กระทำ + V1 = ให้
- I’ll have him do it for you. ผมจะให้เขาทำให้คุณ
- I had John wash my car yesterday. ฉันให้จอห์นล้างรถให้ เมื่อวานนี้
- I will have John go to the market. ฉันจะให้ทอมไปตลาด (แทนฉัน)
- I have John wash my car every week. ฉันให้จอห์นล้างรถให้ทุกสัปดาห์
- I will have my driver take you to the airport. ผมจะให้คนขับรถของผม พาคุณไปส่งที่สนามบิน
- We usually have our kids finish their homework before playing. ปกติเรามักจะให้ลูก ๆ ของเราทำการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะเล่น
- You should have your people run the numbers and then we'll talk. คุณควรให้พนักงานของคุณคำนวณตัวเลขก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน


6. โครงสร้าง ประโยค Have + V3 = ได้, เคย
สำนวนนี้ คือรูปของ Present Perfect(have + past participle)
มีใช้กันเยอะมาก ตัวอย่าง เช่น

- I have eaten.
ผมกินแล้ว

- I have been there.
ฉันเคยไปที่นั่น

- I’ve been shopping.
ฉันไปชอปปิ้งมา

- I have been to Kyoto.
ฉันเคยไปที่เกียวโต

- He has come to help us.
เขามาช่วยพวกเรา

- He has bought a new car.
เขาซื้อรถใหม่

- He has been to London.
เขาเคยไปลอนดอน

- He has been to Makkah.
เขาเคยไปที่เมืองมักกะห์

- He has been to Europe.
เขาเคยไปยุโรป

- She has been to America.
เธอเคยไปอเมริกา

- I have been to Thailand.
ฉันเคยไปเมืองไทย

- He has been to the dentist.
เขาเคยไปหาหมอฟัน

- Her dream has come true.
ความฝันของเธอเป็นจริง

- John has lived in Thailand for two years.
จอห์นอยู่ในประเทศไทย 2 ปีแล้ว

- I've known this kid for a long, long time.
เด็กคนนี้นะ ผมรู้จักมานานแล้ว

- There is no need. We have already met.
ไม่จำเป็นหรอก พวกเรารู้จักกันแล้ว

- She has gone to Japan.
เธอไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว ( ตอนนี้ยังไม่กลับมา )

- She has gone to Thailand.
เธอไปประเทศไทยแล้ว ( ตอนนี้ยังไม่กลับมา )

- He has gone out to eat.
เขาออกไปทานข้าว ข้างนอก ( ตอนนี้ยังไม่กลับมา )

- The book has been translated into many languages.
หนังสือเล่มนี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา

- These books have been translated into many languages.
หนังสือเหล่านี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา

- The doctor has ordered the patient to abstain from wine.
คุณหมอสั่งให้ผู้ป่วยงดไวน์นะคะ

- Two days earlier I had found that there were at least two cats here.
เมื่อสองวันก่อนฉันพบว่ามีแมวสองตัวอยู่ที่นี่

- He was virtually killed in that accident. He has been in the hospital for three months.
เขาเกือบจะถูกฆ่าตายในอุบัติเหตุครั้งนั้น เขาอยู่ในโรงพยาบาล นานถึงสามเดือน

- His work is known all around the world and has been translated into many languages.
ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา
His work = เอกพจน์

- His works are known all around the world and have been translated into many languages.
ผลงานต่าง ๆ ของเขาเป็นที่รู้จักทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา
His works = พหูพจน์
ใช้ในรูปของประโยคคำถาม
- Have you ever loved me?
เธอเคยรักฉันบ้างรึเปล่า

- Have you done this before?
เธอเคยทำมาก่อนเหรอ

- What have you been doing?
คุณไปอยู่ที่ไหนมา

- Where have you hidden it?
นายเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน

- Hey, where have you been?
เฮ้ เธอไปไหนมาน่ะ?

- What else have you got for me?
มีอะไรให้ชั้นนอกเหนือจากนี้อีก?

- Have you heard a word I said?
นายได้ยินที่ฉันพูดมั้ย?

- Have you heard the rumors?
คุณได้ยินข่าวลือหรือเปล่าคะ

- Have you seen this woman?
เคยเห็นผู้หญิงนี่หรือเปล่าครับ?

- Have you seen John by chance?
คุณเคยพบจอห์นมาก่อนเหรอครับ

- Have you met my nephew Tom?
เธอเคยเจอหลานทอมของฉันหรือยัง

- You haven't seen him,have you?
คุณยังไม่ได้เจอเขาใช่มั้ย

- Why have you been avoiding me?
ทำไมคุณต้องคอยหลบหน้าผมด้วย

- How long have you been in Thailand?
คุณอยู่ที่ประเทศไทยมานานแค่ไหนแล้ว

- Have you asked anyone elsewhere he is?
เธอได้ถามใครบ้างรึเปล่า ว่าเขาอยู่ไหน

- How long have you worked here, John?
นายทำงานที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว จอห์น

- Have you been crying? Your eyes look bloodshot.
เธอร้องไห้เหรอ ตาของเธอแดงช้ำเชียว

- Where have you been? I've been waiting so long!
นายไปไหนมา ฉันรออยู่ตั้งนาน

- What about you? Where have you been all summer?
แล้วเธอล่ะ ไปหยุดซัมเมอร์ที่ไหนมาบ้าง

- Have you been looking for me? Please have a seat.
ตามหาผมอยู่หรือครับ นั่งก่อนสิ


Have you ever + V3 = คุณเคย....หรือไม่
- Have you ever had children?
คุณเคยมีลูกหรือเปล่า

- Have you ever painted a room?
คุณเคยทาสีห้องหรือไม่

- Have you ever eaten Thai food?
คุณเคยกินอาหารไทยหรือไม่

- Have you ever had a boyfriend?
เธอเคยมีแฟน (หนุ่ม)หรือเปล่า?

- Have you ever had a girlfriend?
คุณเคยมีแฟน (สาว)หรือเปล่า?

- Have you ever been to Australia?
คุณเคยไปออสเตรเลียหรือไม่

- Have you ever helped a neighbor?
คุณเคยช่วยเพื่อนบ้านหรือไม่

- Have you ever been to a trade show?
คุณเคยไปงานแสดงสินค้าหรือไม่

- Have you ever eaten Japanese food?
คุณเคยกินอาหารญี่ปุ่นหรือไม่

- Have you ever heard of this thing called email?
คุณเคยได้ยินไอ้ที่ เขาเรียกว่าอีเมล์ไหม?7. โครงสร้าง ประโยค Have + สิ่งที่ถูกกระทำ + V3 = ไม่ได้กระทำเองให้ผู้อื่นกระทำให้ (Passive)
- I will have this car fixed tomorrow. ผมจะนำรถไปซ่อมพรุ่งนี้ (ไปให้ช่างซ่อมให้)
- I had my car fixed. ผมนำรถไปซ่อมมาแล้ว (ไปให้ช่างซ่อมให้)


โครงสร้าง ประโยค Have + not (haven't) = ไม่, ไม่ได้
Have + not + V3
- Let's go to the beach. ไปเที่ยวทะเลกันมั้ย
A: We haven't been in a while. เราไม่ได้ไปทะเลนานแล้ว
B: We haven't been in a month. เราไม่ได้ไปทะเลเป็นเดือนแล้ว

- I haven't slept well.
ฉันนอนไม่ค่อยหลับ

- I haven't seen him since that day.
ฉันไม่ได้เจอเขาอีกนับจากวันนั้น

- I haven't decided yet. How about you?
ฉันยังไม่ติดสินใจเลย แล้วคุณละ

- I haven't cared about anyone for so long.
ฉันไม่ได้สนใจใครมานานมากแล้ว

- Don't act like you haven't done it before.
อย่าทำเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อนเลย

- We have two options, but we haven't decided yet.
เรามีสองตัวเลือก แต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจ
รวมตัวอย่าง "Verb to have" (have, has, had)

- I have a car.
ผมมีรถยนต์

- I have a dog.
ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง

- I’ve been better.
ฉันรู้สึกดีขึ้น

- I have a headache
ฉันปวดศรีษะ

- I have heartburn.
ฉันรู้สึกจุกเสียดท้อง

- He has a nice car.
เขามีรถหรู

- I have an earache.
ฉันปวดหู

- I have a headache.
ผมปวดศีรษะครับ 

- He has strong arms.
เขามีแขนที่แข็งแรง

- I have a toothache.
ฉันปวดฟัน

- I have faith in you.
ฉันศรัทธาคุณ

- She has a boyfriend.
หล่อนมีแฟน(หนุ่ม)แล้ว

- I have five siblings.
ฉันมีพี่น้องห้าคน

- He has a beer gut.
เขามีพุงใหญ่ (เขาลงพุง)

- I have a stomachache.
ฉันอาการปวดท้อง

- I have a stomachache.
ฉันมีอาการปวดท้อง

- I have many relatives.
ฉันมีญาติเยอะ

- I have faith in God.
ฉันมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

- Do you have a headache?
คุณมีอาการปวดศีรษะไหม

- I don't have time to eat.
ฉันไม่มีเวลากินเลย

- She had a cold yesterday.
เธอเป็นหวัดเมื่อวานนี้

- I have a meeting at 8am.
ฉันมีการประชุมเวลา 8 โมงเช้า

- I have breakfast at 6:30.
ฉันกินอาหารเช้าตอน 6:30 น.

- I don't have time to talk.
ฉันไม่มีเวลาคุยกัน

- I have a story to tell you.
ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง

- I have the same car as you.
ฉันมีรถเหมือนคุณ

- Babies have sensitive skin.
เด็กทารกมีผิวที่บอบบาง

- He might be having lunch.
เขาอาจกำลังทานอาหารกลางวัน

- You need to have breakfast.
คุณจำเป็นต้องทานอาหารเช้านะ

- I have the same shirt as you.
ฉันมีเสื้อเดียวกันกับคุณ

- I have the same shirt as you.
ฉันมีเสื้อเหมือนเธอ

- I don't have time to explain.
ฉันไม่มีเวลาที่จะอธิบาย

- He doesn't have a girlfriend.
เค้าไม่มีแฟน

- There is no cause for concern.
ไม่มีเหตุที่ต้องกังวล

- I don't have time to exercise.
ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกาย

- I just have a headache.
ฉันแค่มีอาการปวดศีรษะนิดหน่อย

- Look, I have a boyfriend. Okay?
ดูสิ ฉันมีแฟนแล้ว โอเค๊

- I have another meeting at 1 PM.
ฉันมีประชุมอีกรอบนึงตอน บ่ายโมง

- We have breakfast at 7 o'clock.
เรากินอาหารเช้าตอน 7 โมงเช้า

- We will have breakfast at 6:30.
เราจะกินอาหารเช้ากันตอน 6:30 น.

- We have breakfast in the kitchen.
เรากินอาหารเช้ากันในห้องครัว

- I feel sick. I guess I have a cold.
ผมรู้สึกไม่สบาย สงสัยจะเป็นหวัด

- What time will you have breakfast?
คุณจะทานอาหารเช้ากี่โมง

- I have so many expenses in my life.
ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

- It has been raining since morning.
มีฝนตกตั้งแต่เช้า

- I don’t have any more milk.
ฉันไม่มีนม (นมหมด ไม่ใช่หน้าอกเล็ก)

- We have been living here since 2010.
เราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปีคศ. 2010

- Five seats have been reserved for us.
ห้าที่นั่งได้ถูกสงวนไว้สำหรับเรา

- Have you seen today’s paper?
คุณเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้แล้วหรือยัง

- He has no right to come into my house.
เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉัน

- I've got a cough and have a sore throat.
ผมไอ และมีอาการเจ็บคอ

- I have a headache and got a temperature.
ผมปวดศีรษะ และมีไข้ครับ

- It has the film inside.
มันมีแผ่นฟิล์มอยู่ข้างใน /ภายในแผ่นนั้นมีฟิล์ม

- There is clothes store close to my house.
มีร้านเสื้อผ้าอยู่ใกล้บ้านฉัน

- Do you have a headache and a sore throat?
คุณมีอาการปวดศีรษะ และเจ็บคอหรือหรือเปล่า

- They had never been camping in their lives.
ที่ผ่านมา พวกเขาไม่เคยตั้งแคมป์เลย

- All of their hard work will have been wasted.
การทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขา จะสูญเปล่า

- I am hungry because I did not have breakfast.
ฉันหิวเพราะฉันไม่ได้ทานอาหารเช้า

- You don’t have the right to tell me what to do.
คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำอะไร ๆ

- You can't get a job unless you have experience
คุณไม่สามารถหางานได้ เว้นแต่ว่า คุณจะมีประสบการณ์

- Everybody has the right to express their opinions.
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตน

- Have you ever thought about doing some exercise?
คุณเคยคิดที่จะออกกำลังกายบ้างไหมคะ

- You can’t get a job unless you’ve got the experience.
คุณไม่สามารถหางานได้ เว้นแต่ว่า คุณจะมีประสบการณ์ (US)

- Do you know how hard I've worked for that money?
คุณไม่รู้เหรอไง ว่าผมต้องทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงินนั่นมา

- I don't have many good friends, I would like to have more.
ฉันมีเพื่อนดี ๆ ไม่มาก ฉันอยากมีเพิ่มขึ้นอีก

- I don't have many close friends, I would like to have more.
ฉันมีเพื่อนสนิท ไม่มากฉันอยากมีมากขึ้นอีก

- Thailand has the hot season, rainy season, and cold season.
ในประเทศไทยมีฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

- I'd had a couple of glasses of wine but I certainly wasn't drunk.
ฉันเคยดื่มไวน์ 2-3 แก้ว แต่ฉันไม่เคยเมา

- It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad.
เวลาห้าโมงแล้ว ฉันควรไปตอนนี้ ก่อนที่การจราจรจะแย่มาก

- I would like to return someday. I have many relatives in Thailand.
สักวันฉันกลับไป ฉันมีญาติหลายคนในเมืองไทย

- You shouldn't have a guilty conscience unless you did something bad!
ไม่ต้องร้อนตัว เว้นแต่ว่าคุณได้ทำอะไรที่ไม่ดี

- I decided to go with them, mainly because I had nothing better to do.
ฉันตัดสินใจไปกับพวกเขา เพราะส่วนใหญ่ฉันไม่มีอะไรจะทำไห้ดีไปกว่านี้

- She went to work in New York a year ago, and we haven't seen her since.
เธอไปทำงานที่นิวยอร์คเมื่อปีที่แล้ว และพวกเราไม่ได้เจอเธอตั้งแต่นั้นมา

- He's been lying about going to school, and he's been befriending all of us.
เขาโกหกเรื่องไปโรงเรียน และเขาก็พยายามหลอกเราทุกคนอยู่

- There was alcohol all over the ground where the two mans had been fighting.
มีเหล้านองเต็มพื้นที่ชายสองคนไ​​ด้มีการต่อสู้กัน

- If we had left earlier, we would have been able to stop off for a coffee on the way.
ถ้าเราออกไปเร็ว เราก็สามารถแวะหยุดจิบกาแฟ ระหว่างทางได้

-If we went to Chaingmai, we’d have to go to Bangkok as well. I’d love to see both.
ถ้าเราไปเชียงใหม่เราก็ต้องไปที่กรุงเทพฯด้วย ฉันอยากเห็นทั้งสองอย่าง

- I can't believe we haven't seen each other before. I come here at least twice a week.
ฉันไม่อยากเชื่อว่าเราไม่ได้เจอกันมาก่อน ฉันมาที่นี่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง

- We'll have the party in the garden if the weather's good. If not, it'll have to be inside.
เราจะจัดปาร์ตี้ในสวนถ้าอากาศดี ถ้าสภาพอากาศไม่ดี ก็จะต้องจัดอยู่ภายใน(บ้าน / อาคาร)

- I never have borrowed money, and I never will. I never have borrowed money, and I never will.
ฉันไม่เคยยืมเงิน และฉันจะไม่ไม่มีวันยืมเด็ดขาด

- A: Whose number do we know by heart? B: What about Jenna? You have to have her number memorized.
A: เบอร์ใครที่เราจำได้ขึ้นใจ B: เจนน่าเป็นไง นายต้องจำเบอร์เธอได้แน่การใช้ have แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ have สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : have
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : have

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : have
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : have
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : have
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : have
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : have
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : have
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : have
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : have
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : have
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : have
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : have
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : have
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : have
15. American heritage : www.ahdictionary.com : have
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : have
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : have
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : have
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : have
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : have
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : have
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : have
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : have
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : have
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : have
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : have
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : have
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : have
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : have
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : have
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : have

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : have
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : have
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : have
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : have
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : have
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : have

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment