โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 6, 2015

น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ


intereted และ interesting ทั้งสองคำเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ทำหน้าที่ขยายนาม
intereted = สนใจ, เอาใจใส่, มีบทบาท
interesting = น่าสนใจ, น่าทึ่ง, น่าเอาใจใส่ ,น่ารู้

interest = ทำให้สนใจ(คำกริยา)
interest = ความสนใจ, ดอกเบี้ย (คำนาม)

interest = ดอกเบี้ย (เมื่อนำใช้แบบคำนาม)
What’s the current interest rate for personal loans?
สินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ความรู้เบื้องต้นของกริยาที่ ed และ ing
 
กริยา
 
กริยาที่เติม ed
 
กริยาที่เติม ing
 
กริยา / กริยาที่เติม ed / กริยาที่เติม ing
 - amaze  - amazing  - amazed  - ประหลาดใจ / น่าประหลาดใจ / รู้สึกประหลาดใจ
 - annoy  - annoying  - annoyed  - รำคาญ / น่ารำคาญ / รู้สึกรำคาญ
 - astonish  - astonishing  - astonished  - ประหลาดใจ / น่าประหลาดใจ / รู้สึกประหลาดใจ
 - astound  - astounding  - astounded  - ประหลาดใจ / น่าประหลาดใจ / รู้สึกประหลาดใจ
 - bore  - boring  - bored  - เบื่อ / น่าเบื่อ / รู้สึกเบื่อ
 - confuse  - confusing  - confused  - สับสน / น่าสับสน / รู้สึกสับสน
 - depress  - depressing  - depressed  - หดหู่ใจ / น่าหดหู่ใจ / รู้สึกหดหู่ใจ
 - disappoint  - disappointing  - disappointed  - ผิดหวัง / น่าผิดหวัง / รู้สึกผิดหวัง
 - distress  - distressing  - distressed  - สลดใจ / น่าสลดใจ / รู้สึกสลดใจ
 - embarrass  - embarrassing  - embarrassed  - ละอายใจ / น่าละอายใจ / รู้สึกละอายใจ
 - enchant  - enchanting  - enchanted  - ดีใจ / น่าดีใจ / รู้สึกดีใจ
 - excite  - exciting  - excited  - ตื่นเต้น / น่าตื่นเต้น / รู้สึกตื่นเต้น
 - exhaust  - exhausting  - exhausted  - เหนื่อยล้า / น่าเหนื่อยล้า / รู้สึกเหนื่อยล้า
 - fascinate  - fascinating  - fascinated  - สนใจ / น่าสนใจ / รู้สึกสนใจ
 - frighten  - frightening  - frightened  - ตกใจกลัว / น่าตกใจกลัว / รู้สึกตกใจกลัว
 - frustrate  - frustrating  - frustrated  - รำคาญใจ / น่ารำคาญใจ / รู้สึกรำคาญใจ
 - interest  - interesting  - interested  - สนใจ / น่าสนใจ / รู้สึกสนใจ
 - irritate  - irritating  - irritated  - รำคาญ / น่ารำคาญ / รู้สึกรำคาญ
 - please  - pleasing  - pleased  - พอใจ / น่าพอใจ / รู้สึกพอใจ
 - relax  - relaxing  - relaxed  - ผ่อนคลาย / น่าผ่อนคลาย / รู้สึกผ่อนคลาย
 - relieve  - relieving  - relieved  - โล่งใจ / น่าโล่งใจ / รู้สึกโล่งใจ
 - satisfy  - satisfying  - satisfied  - พึงพอใจ / น่าพึงพอใจ / รู้สึกพอใจ
 - shock  - shocking  - shocked  - สยอง / น่าสยอง / รู้สึกสยอง
 - surprise  - surprising  - surprised  - ประหลาดใจ / น่าประหลาดใจ / รู้สึกประหลาดใจ
 - terrify  - terrifying  - terrified  - ตื่นกลัว / น่าตื่นกลัว / รู้สึกตื่นกลัว
 - thrill  - thrilling  - thrilled  - ตื่นเต้นดีใจ / น่าตื่นเต้นดีใจ / รู้สึกตื่นเต้นดีใจ
 - tire  - tiring  - tired  - เหนื่อย, เบื่อ / น่าเหนื่อย, น่าเบื่อ / รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อ
 - upset  - upsetting  - upset  - เศร้าใจ / น่าเศร้าใจ / รู้สึกเศร้าใจ
 - worry  - worrying  - worried  - วิตก / น่าวิตก / รู้สึกวิตก

แต่บทความนี้ จะเน้นคำที่แปลว่า สนใจ และ น่าสนใจ
It interests me มันทำให้ฉันสนใจ
He interests me เขาทำให้ฉันสนใจ
You interest me คุณทำให้ฉันสนใจ
an interesting idea ความคิดที่น่าสนใจ

It is interesting มันน่าสนใจ
I am interested in ฉันสนใจ....♥♥ interested in แปลว่า สนใจใน..
- I’m interested in you.
ผมสนใจคุณ

- I am interested in swimming.
ฉันสนใจการว่ายน้ำ

- I'm interested in some scarves.
ฉันสนใจในผ้าพันคอ (ฉันอยากได้ผ้าพันคอ)

- I am interested in buying auto insurance.
ฉันสนใจซื้อประกันรถยนต์

- I am definitely interested in buying this car.
ฉันสนใจซื้อรถคันนี้แน่นอน

- Linda became very interested in John's story.
ลินดาสนใจเรื่องราวของจอห์นมาก

- I am interested in switching fields.
ฉันสนใจในการเปลี่ยนสายงาน (ย้ายแผนก, ย้ายสาขา)

- I am not interested in purchasing the car right now.
ฉันยังไม่สนใจซื้อรถในตอนนี้

- This is confusing, as Linda certainly does not seem interested in John.
เรื่องนี้ทำให้สับสนเพราะลินดาดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจจอห์นเท่าไหร่

- Linda is very interested in a pink blouse in the catalog she just received.
ลินดาสนใจเป็นอย่างมากในเสื้อสีชมพูในแคตตาล็อกที่เธอเพิ่งได้รับ

- Linda loves doctors and is very interested in John.
ลินดาชอบบรรดาหมอทั้งหลาย และสนใจในตัวของหมอจอห์นมาก
(Linda loves doctors อย่าแปลว่า ลินดาชอบหมอหลายคน ให้แปรว่าบรรดาหมอ (คนที่มีอาชีพหมอ)
เพราะในประโยคมีคำว่า "very interested in John" เน้นหมอจอห์นคนเดียว)


ประโยคคำถาม
- Are you interested in baseball?
คุณสนใจเบสบอลไหม

- Are you interested in telepathy?
คุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับกระแสจิตไหม

- Are you interested in basketball?
คุณสนใจในกีฬาบาสเกตบอลหรือไม่

- What are you interested in?
คุณสนใจเรื่องอะไร / คุณกำลังสนใจอะไรอยู่

- Were you interested in art some years ago?
คุณสนใจศิลปะเมื่อหลายปีก่อนหรือไม่

- What gets you interested in an advertisement?
อะไรที่คุณสนใจในการโฆษณา

- Were you interested in art when you were young?
เมื่อตอนที่คุณยังเด็ก คุณสนใจศิลปะหรือเปล่า

- Would you be interested in learning about Rome?
คุณสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงโรมหรือไม่

- Do you really think that car manufacturer is interested in global warming?
จริง ๆคุณคิดว่าผู้ผลิตรถยนต์ มีความสนใจในภาวะโลกร้อนหรือเปล่า

- I am really interested in buying this television. How much are you selling it for?
ฉันสนใจที่จะซื้อโทรทัศน์เครื่องนี้จริงๆ คุณขายในราคาเท่าไหร่

การใช้ interested แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ interested สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : interested
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : interested

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : interested
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : interested
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : interested
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : interested
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : interested
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : interested
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : interested
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : interested
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : interested
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : interested
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : interested
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : interested
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : interested
15. American heritage : www.ahdictionary.com : interested
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : interested
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : interested
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : interested
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : interested
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : interested
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : interested
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : interested
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : interested
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : interested
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : interested
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : interested
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : interested
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : interested
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : interested
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : interested
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : interested

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : interested
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : interested
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : interested
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : interested
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : interested
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : interested

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


♥♥ interesting แปลว่า น่าสนใจ
- That's interesting!
น่าสนใจ

- This car is interesting.
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

- That sounds interesting!
ฟังดูน่าสนใจ

- That sounds interesting!
ฟังดูน่าสนใจ

- He has interesting beliefs.
เขามีความเชื่อที่น่าสนใจ

- This car is so interesting.
รถคันนี้น่าสนใจมาก

- These paintings are so interesting.
รูปวาดพวกนี้น่าสนใจมาก

- I feel like he’s interesting sometimes.
ฉันคิดว่าบางทีเขาก็น่าสนใจ

- We meet interesting people last night.
เราพบผู้คนที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้

- She is very interesting and challenging.
เธอเป็นคนที่น่าสนใจและท้าทายมาก

- This car is more interesting than that car.
รถยนต์คันนี้น่าสนใจกว่าคันนั้น

- She is the most interesting person I’ve ever met.
เธอเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดที่ผมเคยพบ

- Describe the most interesting person you met on one of your travels.
บอกรายละเอียด บุคคลที่น่าสนใจที่สุด ที่คุณพบในการเดินทางของคุณ

- Linda thought it was an interesting way to teach self-control to little kids.
ลินดา คิดว่านี่เป็นวิธีการที่น่าสนใจในการสอนการควบคุมตนเองให้กับเด็กเล็ก ๆ- Did you meet any interesting people?
คุณพบคนที่น่าสนใจหรือเปล่า

- What country has the most interesting customs?
ประเทศใดมีประเพณีที่น่าสนใจมากที่สุด

- What do you think is interesting about your culture?
คุณคิดว่าอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคุณ

- Do you think that would be an interesting experience?
คุณคิดว่าสิ่งนั้น จะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือเปล่า

- Who is the most interesting person you have ever met?
บุคคลที่น่าสนใจที่สุดที่คุณเคยเจอคือใคร

- What is the most interesting city to visit in your country?
เมืองที่น่าสนใจที่สุดในประเทศของคุณคืออะไร

- What are some interesting nicknames that you have heard?
อะไรคือชื่อเล่นน่าสนใจ ที่คุณเคยได้ยิน

- What was the most interesting place you have ever visited?
สถานที่ที่น่าสนใจที่สุดที่คุณเคยเยี่ยมชม

- What was the most interesting thing you did during the holiday?
สิ่งที่น่าสนใจที่สุด ที่คุณทำในช่วงวันหยุดคืออะไร

- What was the most interesting thing that you did during the vacation?
อะไรที่น่าสนใจที่สุดที่คุณเคยทำในช่วงวันหยุด

- When you read comics, who is more interesting the hero or the villain?
เมื่อคุณอ่านหนังสือการ์ตูน ใครเป็นคนที่น่าสนใจ พระเอกหรือคนร้าย

- Have you ever read an interesting question in an in "The Speaker" magazine?
คุณเคยอ่านคำถามที่น่าสนใจในนิตยสาร "The Speaker" หรือไม่

- What is the most interesting souvenir that you have ever bought on one of your holidays?
ของที่ระลึกอะไรที่น่าสนใจที่สุด ที่คุณเคยซื้อในวันหยุดพักผ่อนของคุณการใช้ interesting แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ interesting สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : interesting
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : interesting

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : interesting
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : interesting
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : interesting
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : interesting
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : interesting
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : interesting
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : interesting
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : interesting
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : interesting
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : interesting
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : interesting
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : interesting
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : interesting
15. American heritage : www.ahdictionary.com : interesting
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : interesting
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : interesting
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : interesting
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : interesting
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : interesting
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : interesting
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : interesting
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : interesting
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : interesting
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : interesting
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : interesting
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : interesting
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : interesting
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : interesting
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : interesting
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : interesting

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : interesting
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : interesting
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : interesting
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : interesting
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : interesting
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : interesting

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment