โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 6, 2015

การใช้ can


♥ Can เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ / แค่นทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"


Can = สามารถ
- แสดงความสามารถ
- พูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้
- ขออนุญาต♥ หมายเหตุ can + not สามารถเขียนได้ 2 แบบ
1. cannot เขียนติดกัน มีความหมายธรรมดาทั่วไป
2. can not เขียนแยกกัน จะเป็นการเน้นเงื่อนไข หรือเหตุผลอื่นในประโยค

can not
We can not start until everyone arrives. So please wait patiently.
เราไม่สามารถเริ่มงานจนกว่าทุกคนจะมาถึง โปรดอดทนรอ

These green industries can not only create more jobs, but also promote sustainable development of the land.
อุตสาหกรรมสีเขียวเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างงานมากเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริม ดูแลการพัฒนาแผ่นดินอย่างยั่งยืนอีกด้วย
"green industries" หมายถึง อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Credit : https://en.oxforddictionaries.com/usage/cannot-or-can-not


โครงสร้างประโยค
- Sub + can + V1ประโยคบอกเล่า
- Sub + can + not (can't) + V1ประโยคปฏิเสธ
- Can + Sub +V1ประโยคคำถาม


ประโยคบอกเล่า :He can work here. เขาสามารถทำงานที่นี่ได้
ประโยคปฏิเสธ : He can't work here. เขาไม่สามารถทำงานที่นี่ได้

ตัวอย่างประโยคคำถาม และคำตอบ
ประโยคคำถาม : Can he work here? เขาสามารถทำงานที่นี่ได้หรือเปล่า
ประโยคคำตอบ 2 แบบ : Yes, he can. / No, he can't.
ได้สิ เขาสามารถทำได้ / ไม่ได้ เขาไม่สามารถทำได้การใช้ can ในประโยคบอกเล่า
Sub + can + V1
I can do it.
ฉันทำได้.

I can help you.
ฉันช่วยคุณได้

I can manage it.
ผมจัดการได้

I can help.
ฉันสามารถช่วยได้

I can handle it.
ฉันรับมือกับมันได้

I can go with you.
ฉันไปกับคุณได้

I can eat at home.
ฉันไปกินที่บ้านก็ได้

I can take care of it.
ผมดูแลได้

He can drive a car.
เขาสามารถขับรถได้

I can remember you.
ฉันจำคุณได้

I can cook.
ฉันสามารถทำอาหารได้

You can rely on me.
คุณสามารถพึ่งพาฉันได้

I can change that!
ผมเปลี่ยนแปลงมันได้!

You can count on me.
คุณสามารถเชื่อใจฉันได้

I can sleep on a tree.
ผมสามารถ นอนบนต้นไม้ได้

He can swim very well.
เขาสามารถว่ายน้ำได้ดีมาก

He can come to the party.
เขาสามารถมางานเลี้ยงได้

I can see you tomorrow.
ฉันสามารถพบคุณได้วันพรุ่งนี้

I can remember your face.
ฉันจำใบหน้าของคุณได้

You can use that phone.
คุณสามารถใช้โทรศัพท์นั้นได้

He can speak English well.
เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

Nobody can keep us apart now.
ตอนนี้ไม่มีใครสามารถแยกเราได้

You can do anything you like.
คุณสามารถทำอะไรก็ได้ ที่คุณอยากทำ

He can go on holiday next year.
เขาสามารถไปเที่ยวพักผ่อนในปีหน้าได้

I'm not sure I can trust him.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถเชื่อถือเขาได้ไหม

The common wax worm can eat plastic.
หนอนแว๊กซ์ทั่วไปสามารถกินพลาสติกได้

I can finish this job in no time.
ฉันสามารถที่จะทำงานให้เสร็จได้ในเวลาอันสั้น

You can let me go. I promise I won't tell anyone.
คุณปล่อยฉันไปได้นะ ฉันสัญญาฉันจะไม่บอกใคร

Showering at least an hour before bed can help everyone fall asleep easier.
การอาบน้ำอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน สามารถช่วยให้ทุกคนหลับได้ง่ายขึ้น

All people can become friends, even if their languages and customs are different.
ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้ แม้ว่าภาษาและประเพณีจะต่างออกไป

Hi, John, we're having a party tonight, wanna come join us? You can bring your girlfriend.
สวัสดี, John, เรากำลังมีงานปาร์ตี้ในคืนนี้อยากจะมาที่งานไหม คุณสามารถพาแฟนของคุณมาด้วยก็ได้ได้

Keep your receipt. If something comes up, you can show it to us and we'll give you a refund.
เก็บใบเสร็จไว้ หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นคุณสามารถแสดงใบเสร็จ และทางเราจะคืนเงินให้คุณ

A : Oh, the heat is unbearable!
B : Here you go. You can use the electric fan here. At least you can catch a breeze.
A : โอ้ความร้อนเหลือทน!
B : เอานี่ไป คุณสามารถใช้พัดลมไฟฟ้าได้ที่นี่ อย่างน้อยคุณสามารถทำให้ลมโชยได้บ้าง

Do you think you guys can get back together?
คุณคิดว่าพวกคุณสามารถกลับมารวมกัน (กลับมาคืนดีกัน)ได้หรือไม่
(สังเกตุว่า เป็นประโยคบอกเล่า ที่ใช้ "Verb to do" มาช่วยแต่โครงสร้าง "can" ยังเป็นประโยคบอกเล่า)การใช้ can ในประโยคปฏิเสธ
Sub + can + not + V1
He can’t dance.
เขาเต้นไม่เป็น

I can't stop you.
ฉันห้ามเธอไม่ได้

I can't accept it.
ฉันยอมรับมันไม่ได้

You can't stop me.
คุณอย่าห้ามผมเลย

You can't do that.
คุณทำแบบนั้นไม่ได้นะ

I can’t get over you.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

I can't stay here tonight.
ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่คืนนี้

I can’t do it anymore.
ฉันไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

I can't sell that to you.
ฉันไม่สามารถขายให้คุณได้

I can't remember anymore.
ฉันจำไม่ได้อีกแล้ว

I can't remember anything.
ฉันจำอะไรไม่ได้เลย

He can't make it tonight.
เขาไม่สามารถทำในคืนนี้ได้

I can't really understand.
ฉันไม่เข้าใจจริงๆ

I can't remember who I am.
ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเป็นใคร

I can't see him anymore.
ฉันไม่เห็นเขาอีกเลย

I can't remember your name.
ฉันจำชื่อของคุณไม่ได้

I can't take you anywhere.
ฉันไม่สามารถพาคุณไปไหนได้

I can't promise you that.
ฉันไม่สามารถสัญญากับคุณได้

I can't deal with this anymore!
ฉันทนเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้ว

I can't take you with me.
ฉันไม่สามารถพาคุณไปกับฉันได้

I can't stay here anymore.
ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไป

You can't reason with me.
คุณไม่สามารถให้เหตุผลกับฉันได้

You can't see me, can you?
คุณไม่สามารถมองเห็นฉันได้ใช่ไหม

I can't reveal my sources.
ฉันไม่สามารถเปิดเผยแหล่งข่าวได้

I can’t live without you.
ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเธอ

We can't stay for dinner.
เราไม่สามารถพักเพื่อทานอาหารค่ำได้

I can't decide what to do.
ฉันไม่สามารถตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร

I can't stay much longer.
ฉันไม่สามารถอยู่ได้นาน / ฉันอยู่นานไม่ได้

I can’t imagine the world without you.
ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงโลกนี้ ที่ไม่มีเธอได้

They can't keep us apart forever.
พวกเขาไม่สามารถแยกเราออกจากกันได้ตลอดไป

But you can't stop me from helping you.
แต่ว่าคุณก็หยุดผมไม่ได้เหมือนกัน ผมมาเพื่อช่วยคุณ

He can't touch you because if he does, I will kick him.
เขาแตะต้องตัวคุณไม่ได้หรอก เพราะถ้าเขาทำ ผมจะอัดเขา

He can't save you. Can't even save himself.
เขาช่วยคุณไม่ได้หรอกนะ แม้แต่ช่วยตัวเอง เขายังทำไม่ได้เลย

I can recognize his face, but I can't remember his name.
ฉันจำใบหน้าของเขาได้ แต่ฉันจำชื่อของเขาไม่ได้

I can't believe how hot it is. It's not even noon yet.
ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันร้อนได้ขนาดนี้ ยังไม่ถึงเที่ยงวันเลยด้วยซ้ำ

The temperature has hit 40C! We can't do anything until after dark then.
อุณหภูมิร้อนฉ่าถึง 40 องศา! เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย จนกว่าจะมืดคำไปแล้ว

Some can say this is the safest bank in the world. It operates inside Peru's largest prison and is run entirely by inmates.
บางคนถึงกับพูดว่า นี่เป็นธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ดำเนินการภายในคุกที่ใหญ่ที่สุดในเปรู และดำเนินการโดยผู้ต้องขังทั้งหมด
เครดิต : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2014/09/140924_vwitn_inmates_bank.shtml


การใช้ can ในประโยคคำถาม
can + Sub + V1
Can you drive.
คุณขับรถได้ไหม

Can you do it?
คุณทำได้ไหม

Can you do that?
คุณทำสิ่งนั้นได้ไหม

Can I sit here.
ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม

Can you speak Thai?
คุณพูดไทยได้มั้ย

Can I help you?
ฉันช่วยอะไรคุณได้มั้ย

Can I be excused?
ฉันขอตัวกลับก่อนได้ไหม

What can I do for you?
ฉันช่วยอย่างไรได้บ้าง

Can I leave now?
ผมออกไปตอนนี้ได้ไหมครับ

Can you help me, please?
กรุณาช่วยฉันหน่อยได้มั้ย

Can I bring other people?
ฉันพาคนอื่นๆมาด้วยได้มั้ย

Can I bring another person?
ฉันพามาอีกคนได้มั้ย

Can I leave my bag here?
ขอฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ได้ไหมครับ

Can I take a messang for him?
มีข้อความอะไร ฝากให้เขาไหมค่ะ
(สนทนาทางโทรศัพท์)

Can I leave a message, please?
ผมขอฝากข้อความไว้ได้ไหมครับ
(สนทนาทางโทรศัพท์)

Can I leave him a message?
ผมขอฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหมครับ
(สนทนาทางโทรศัพท์)

Can I borrow your mobile phone?
ฉันสามารถยืมโทรศัพท์มือถือของคุณได้ไหม

Can you give me a hand with this, please?
กรุณาช่วยฉันหน่อยได้มั้ย

Can you come to a meeting on Friday?
คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ได้หรือไม่

I'm very upset about something. Can I talk with you?
ฉันรู้สึกอารมณ์แย่มาก กับบางสิ่งบางอย่าง ฉัน(สามารถ)คุยกับเธอได้ป่ะ

Can I leave my bags with you until I come to check in?
ผมสามารถฝากกระเป๋าไว้กับคุณ จนกว่าผมจะมาเช็คอินได้ไหมครับ

Can you say that again please as I did not catch what you said.
คุณช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม เพราะฉันไม่ได้ยินที่คุณพูด

How can I do that?
ฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไง

How can I understand?
ฉันจะเข้าใจได้อย่างไร

How can you say that?
คุณพูดแบบนั้นได้ยังไง

When can I get it?
เเล้วฉันจะได้มันมาเมื่อไหร่

What time can we meet?
เราจะพบกันได้ ตอนกี่โมง

When can I see you again?
ฉันจะได้เจอคุณอีก เมื่อไหร่

You think I can't?
คุณคิดว่าฉันทำไมได้เหรอ

หมายเหตุ ประโยคที่เป็นการขอร้อง แบบสุภาพ ในประโยคควรมีคำว่า "please"
ตัวอย่าง

1. Can I sit here. (ธรรมดา)
2. Can I sit here please? (สุภาพกว่า)
ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมcan be
การใช้ can + be + noun /adjective (คำนาม /คำคุณศัพท์ )
You can be alone as much as you like
คุณสามารถอยู่ตามลำพังได้เท่าที่คุณต้องการ

My wife can be overbearing sometimes.
บางทีเมียก็จุ้นจ้านกับผมจนเกินทน

You can be with friends as often as you like
คุณสามารถอยู่กับเพื่อน ๆ ได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

Do you think dieting can be dangerous?
คุณคิดว่าการอดอาหารอาจเป็นอันตรายได้หรือไม่

การใช้ can กับประโยค Passive Voice (ประโยคที่ประธานถูกกระทำ / ได้รับการการะทำ)
can + be + V3
What kind of product can be pirated?
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่สามารถถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้

This tractor can be used in a lot of different ways.
รถแทรกเตอร์คันนี้สามารถใช้งานได้หลายวิธี

What kinds of crimes do you think can be prevented?
อาชญากรรมชนิดใดที่คุณคิดว่าสามารถป้องกันได้

Physics can be defined as the science of matter, motion, and energy.
ฟิสิกส์สามารถ (ถูก) อธิบาย ได้ด้วยศาสตร์ ของมวลสาร, การเคลื่อนไหว และพลังงาน


cannot stop = ไม่สามารถหยุด
- I cannot stop thinking about us.
ผมหยุดคิดเรื่องของเราไม่ได้

- I cannot stop myself from missing you.
ฉันห้ามใจไม่ให้คิดถึงคุณไม่ได้

- I cannot stop thinking about those who help us.
ฉันอดไม่ได้ที่คิดถึงเกี่ยวคนที่ช่วยเหลือเรา


การใช้ can’t help + Ving = อดไม่ได้... / อด...ไม่ได้ / อดใจ...ไม่ได้
I can't help loving you.
ผมอดใจรักคุณไม่ได้

I can't help thinking about it.
ฉันอดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้

I can’t help looking at you often.
ฉันอดไม่ได้ที่จะเผลอมองคุณ

I can't help smiling when I see you.
ฉันอดยิ้มไม่ได้เมื่อเจอคุณ

Now I can’t help feeling disappointed.
ตอนนี้ผมอดรู้สึกผิดหวังขึ้นมาไม่ได้

I’m tired and tense I can’t help drinking.
ผมเหนื่อยและเครียด ๆ ทีไรก็อดดื่มไม่ได้สักที

I can’t help smiling as I think of the past.
ฉันอดยิ้มไม่ได้เมื่อหวนนึกภาพไปในอดีต

I can’t help exclaiming loudly out of excitement, ‘Wow..!
ผมอดส่งเสียงดังด้วยความตื่นเต้นดีใจไม่ได้ “ว๊าว..!

He stretches his neck to look at the gate, can’t help feeling worried.
เขาชะเง้อมองประตู อดเป็นห่วงไม่ได้(รอใครสักคนกลับมา)
การใช้ can แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ can สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : can
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : can

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : can
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : can
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : can
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : can
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : can
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : can
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : can
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : can
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : can
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : can
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : can
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : can
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : can
15. American heritage : www.ahdictionary.com : can
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : can
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : can
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : can
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : can
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : can
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : can
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : can
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : can
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : can
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : can
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : can
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : can
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : can
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : can
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : can
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : can

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : can
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : can
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : can
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : can
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : can
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : can

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment