โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 5, 2015

การใช้ in


in คำแปลจากดิกชันนารี Google
กริยาวิเศษณ์
ใน in, within
ภายใน within, inside, in, inwards
ในบ้าน in, indoors, privately
บุพบท
ใน in, within
ภายใน within, in, under
เมื่อ upon, at, in
ใส่ on, in
ข้างใน in, within
อยู่ข้างใน in
ในระหว่าง during, in, between
ในสภาพ in
ในภาวะ in
คุณศัพท์
ฮิต popular, in favor, favorite, in demand, in, favourite
เต็มไปด้วย in
อย่ภายใน immanent, in
ใกล้เข้ามา in
ภายในอำนาจ in
ทางเข้า inความรู้เบื้องต้น วลี และสำนวนที่ใช้บ่อย ๆกับ in
get in เข้าไปอยู่ใน
give inยอมจำนน
hand inยื่นให้
in factในความเป็นจริง
in fallในฤดูใบไม้ร่วง
butt inจุ้นจ้าน, เสือก
in timeทันเวลา / เกือบพลาด
blend inเนียน / ไม่เป็นที่สังเกต
in winterฤดุหนาว
in springฤดูใบไม้ผลิ
in personตัวเป็น ๆ / ตัวจริง
in 1998ในปี 1998
in 1999ในปี 1999
in 2000ในปี 2000
in 2001ในปี 2001
in Asiaในทวีปเอเซีย
in the boxในกล่อง
in spite ofทั้ง ๆที่มี
in the endในท้ายที่สุด, ในตอนจบ
in order toเพื่อที่จะ
in the roomในห้อง
in additionนอกจากนี้
I live inฉันอาศัยอยู่ที่ …
in the parkในสวนสาธารณะ
in a bubbleโลกแคบ / หลงตัวเอง (สำนวน)
in front ofด้านหน้า
fall in loveตกหลุมรัก
in the houseในบ้าน
in that caseถ้างั้น, ในกรณีนี้
in the schooในโรงเรียน
in my opinionในความคิดเห็นของฉัน
up in the airยังไม่ทราบผล, ยังไม่แน่นอน
in hot seasonฤดูร้อน
in rainy seaonฤดูฝน
in cold seasonฤดูหนาว
give in to....ยอมต่อ...
hang in there!ทนไปอีกหน่อย สู้ต่อไปอีกหน่อย
in ten minutesภายในสิบนาที
in the morningในตอนเช้า
in the eveningในตอนเย็น
in the buildingในตึก
in the hospitalในโรงพยาบาล
in the afternoonในตอนบ่าย
sit in the cornerไปนั่งที่มุม(วิธีการลงโทษเด็ก ๆของผู้ปกครอง)
in my everyday lifeในชีวิตประจำวัน
in conjunction with...ให้สอดคล้องกับ...
lived in the countrysideใช้ชีวิตอยู่ชนบท
expert in + V1 + ing/nounเชี่ยวชาญใน...
I’ve got butterflies in my stomachฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก (สำนวน)♥ การใช้ in + ยานพาหนะ
- Get in the car.
ขึ้นรถเก๋ง

- Get in the taxi.
ขึ้นรถกระบะ

- Get in the truck.
ขึ้นรถกระบะ

- Get in the Van.
ขึ้นรถตู้


♥ การใช้ in + ช่วงเวลา = ในเวลา / ภายในเวลา
in the morning = ในตอนเช้า
in the evening = ในตอนเย็น
in the afternoon = ในตอนบ่าย
in 10 minutes = ภายใน 10 นาที
in 20 minutes = ภายใน 20 นาที
in a day = ภายในช่วง 1 วัน
in just a few days = ภายในช่วง 2-3 วัน
in two days = ภายในสองวัน
in three days = ภายในสามวัน
in two weeks = ภายในสองสัปดาห์
in three weeks = ภายในสามสัปดาห์

- We’ll be there in 10 minutes.
เราจะอยู่ที่นั่นภายใน 10 นาที

- The bus will leave in about 20 minutes.
รถจะออกในอีกประมาณ 20 นาที

- I haven't checked my mail in two weeks.
ฉันไม่ได้เช็คอีเมล สองสัปดาห์แล้ว

- I haven't checked my mail in three weeks.
ฉันไม่ได้เช็คอีเมล สามสัปดาห์แล้ว

- The manager wants me to finish my project in two days.
ผู้จัดการ ต้องการให้ฉันเสร็จสิ้นโครงการภายในสองวัน

- The manager wants me to finish my project in three days.
ผู้จัดการ ต้องการให้ฉันเสร็จสิ้นโครงการภายในสามวัน

- A: How much do you smoke in a day? B: I smoke about a half pack a day.
B: คุณสูบบุหรี่เท่าไหร่ ในหนึ่งวัน B: ผมสูบบุหรี่ประมาณครึ่งซองต่อวัน♥ การใช้ in + เดือน = ในเดือน...
in January = ในเดือนมกราคม
in February = ในเดือนกุมภาพันธ์
in March = ในเดือนมีนาคม
in April = ในเดือนเมษายน
in May = ในเดือนพฤษภาคม
in June = ในเดือนมิถุนายน
in July = ในเดือนกรกฎาคม
in August = ในเดือนสิงหาคม
in September = ในเดือนกันยายน
in October = ในเดือนตุลาคม
in November = ในเดือนพฤศจิกายน
in December = ในเดือนธันวาคม

- I’m going to Japan in October.
ฉันจะไปญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม

- He will be 20 in August.
เขาจะอายุครบ 20 ปีในเดือนสิงหาคม

- I'm going to get married in February and I would like my registry here.
ผมจะแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ และผมต้องการจดทะเบียนสมรสที่นี่


♥ การใช้ in + ปี = ในปี...
- I was born in 1998.
ผมเกิดในปี ค.ศ. 1998

- John first journey abroad was to Thailand in 2011.
จอห์นเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกคือประเทศไทย ในปีค.ศ. 2011


♥ การใช้ in + สถานที่่ / ภาชนะ
- I used to live in California.
ฉันเคยอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

- Put your bags in the boot.
ใส่กระเป๋าของคุณไว้ในท้ายรถ (UK)

- Put your bags in the trunk.
ใส่กระเป๋าของคุณไว้ในท้ายรถ(US)

- He had been in Thailand for 5 years.
เขาเคยอยู่เมืองไทยมา 5 ปี

- I have been in Thailand for 6 years.
ฉันอยู่เมืองไทยมา 6 ปี

- There are many people in this room.
มีคนหลาย ๆคนในห้องนี้♥ การใช้ in + อารมณ์ / ความรู้สึก / สภาวะ / สถานการณ์
- I’m in a hurry.
ฉันกำลังรีบ

- Bear in mind.
จำไว้นะ

- I’m in a good mood.
ฉันอารมณ์ดี

- I’m in a bad mood.
ฉันอารมณ์เสีย

- I’m still in love with her.
ฉันยังรักเธออยู่

- I have a pain in my leg.
ฉันรู้สึกเจ็บที่ขา

- We're in a relationship.
เรากำลังคบหาดูใจกัน

- I’ve got butterflies in my stomach.
ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก (สำนวน)

- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียกเพราะว่าฉันเดินตากฝนIn addition to = นอกจาก
- In addition to the twins, Jason has another child by his first wife.
นอกจากฝาแฝดแล้ว เจสันยังมีลูกอีกคนหนึ่งอยู่กับภรรยาคนแรกของเขา


In love = รัก / อยู่ภายในความรัก
- I’m still in love with her.
ฉันยังรักเธออยู่

- I’m so in love with you.
ฉันตกหลุมรักกับคุณ

- He's in love with himself.
เขาหลงตัวเองมาก

- I'm head over heels in love with you.
ฉันรักเธอมาก ๆ จนหัวปักหัวปำ

- I fell in love with you from the first time that I saw you.
ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ

- I feel sorry for them. They're so much in love. They should let them be together.
ฉันรู้สึกสงสารพวกเขา พวกเขารักกันมาก เราควรจะให้พวกเขาอยู่ด้วยกันการใช้ in แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ in สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : in
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : in

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : in
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : in
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : in
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : in
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : in
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : in
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : in
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : in
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : in
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : in
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : in
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : in
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : in
15. American heritage : www.ahdictionary.com : in
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : in
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : in
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : in
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : in
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : in
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : in
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : in
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : in
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : in
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : in
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : in
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : in
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : in
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : in
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : in
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : in

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : in
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : in
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : in
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : in
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : in
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : in

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ in
- Bear in mind.
จำไว้นะ

- Join in with us.
เข้าร่วมกับเรา

- I'm in the car.
ฉันอยู่บนรถเก๋ง

- I'm in the taxi.
ฉันอยู่บนรถแท็กซี่

- I'm in the van.
ฉันอยู่บนรถตู้

- I’m in Bangkok.
ฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ

- I’m in a hurry.
ฉันกำลังรีบ

- I’m in Thailand.
ฉันอยู่ที่ประเทศไทย

- I’m in the bank.
ฉันอยู่ในธนาคาร

- I’m in the mall.
ฉันอยู่ในห้าง

- I’ll pay in cash.
ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด

- I’m in the store.
ฉันอยู่ในร้านค้า

- I have faith in you.
ฉันศรัทธาคุณ

- I’m in Chiang Mai.
ฉันอยู่ที่เชียงใหม่ฯ

- I believe in you.
ฉันเชื่อในตัวคุณ

- I was born in 1998.
ผมเกิดในปี ค.ศ. 1998

- I’m in debt to you.
ฉันติดหนี้คุณนะ

- Put it in the hole.
เอาของใส่เข้าไปในรู

- I fell in the water.
ฉันตกลงไปในน้ำ

- I’m in a good mood.
ฉันอารมณ์ดี

- I’m in a bad mood.
ฉันอารมณ์เสีย

- I have faith in you.
ฉันศรัทธาในตัวคุณ

- She believes in ghosts.
เธอเชื่อในเรื่องผี

- I’m in so much debt.
ฉันเป็นหนี้มากมาย

- I graduated in 2015.
ผมเรียนจบปี 2015

- It’s kinda hot in here.
ที่นี่ค่อนข้างร้อน

- I live in Thailand.
ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย

- I’m in the hospital.
ฉันอยู่ในโรงพยาบาล

- Don’t give in to him.
อย่าไปยอมเขานะ

- He’s in a wheelchair.
เขานั่งรถเข็น

- Don't swim in this lake.
ห้ามว่ายน้ำในทะเลสาบ

- I have faith in God.
ฉันมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

- I live in Bangkok.
ฉันพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ

- He lives in a bubble.
เขาโลกแคบ / หลงตัวเอง

- I won't make it in time.
ฉันจะไปไม่ทัน

- Eat in or take-away?
ทานที่นี่ หรือใส่กล่องไปทานคะ

- Do you believe in God?
คุณเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงไหม

- I’m so in love with you.
ฉันตกหลุมรักกับคุณ

- He looks good in pictures.
เขาดูดีในรูปถ่าย

- She looks great in person.
ตัวจริงหล่อนดูดีมาก ๆ

- No swimming in this lake.
ห้ามว่ายน้ำในทะเลสาบ

- He’s confident in himself.
เขามั่นใจในตัวเอง

- Put the rope in the hole?
เอาเชือกใส่เข้าไปในรูเหรอ

- Be confident in yourself.
จงเชื่อมั่นในตัวเอง

- Do you believe in God?
คุณเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหม

- You look in great shape.
คุณมีหุ่นดีจัง

- We're in a relationship.
กำลังคบดูใจกัน

- I have a pain in my leg.
ฉันรู้สึกเจ็บที่ขา

- I don’t believe in luck!
ชั้นไม่เชื่อในโชคลาภ

- I don’t have faith in you.
ฉันไม่ศรัทธา/ไม่เชื่อใจคุณ

- Get in the car, let’s go!
ขึ้นรถเลย ไปกันเถอะ

- My heart is in your hands.
หัวใจของฉันอยู่ในมือเธอเสมอ

- I'm an expert in chemistry.
ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี

- I have faith in the Buddha.
ฉันศรัทธาในพระพุทธเจ้า

- You got here right in time.
คุณมาทันเวลาพอดี

- I just arrived in Thailand.
ฉันเพิ่งมาถึงประเทศไทย

- I just arrived in Bangkok.
ฉันเพิ่งมาถึงกรุงเทพฯ

- I used to live in California.
ฉันเคยอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

- Does my bum look big in this?
ฉันใส่ตัวนี้แล้วดูก้นใหญ่หรือเปล่า

- Are you confident in yourself?
คุณมั่นใจในตัวเองมั้ย

- Are you interested in this job?
คุณสนใจงานนี้ไหม

- I’ll be back in a month’s time.
ฉันจะกลับมา ในอีกหนึ่งเดือน

- I lay in bed all day yesterday.
เมื่อวานฉันนอนบนเตียงทั้งวัน

- They must be stuck in traffic.
เขาต้องติดอยู่บนถนนแน่ ๆเลย

- I like to shower in warm water.
ฉันชอบอาบน้ำอุ่น

- I have left my pen in a taxi.
ฉันลืมปากกาไว้ในรถแท๊กซี่

- I was in Bangkok last month.
เดือนทีแล้วฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ

- We’ll be there in ten minutes.
เราจะอยู่ที่นั่นภายในสิบนาที

- Good luck in your interview.
ขอโชคดีในการสัมภาษณ์นะ

- I’m not confident in myself.
ผมไม่มั่นใจในตัวเอง

- He's in love with himself.
เขาหลงตัวเองมาก

- Don't smoke in the building.
ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

- No smoking in the building.
ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร

- It’s all in your head.
คุณคิดไปเอง (มันอยู่ในหัวของคุณ)

- It’s all in your mind.
คุณคิดไปเอง (มันอยู่ในใจของคุณ)

- Put your bags in the boot.
ใส่กระเป๋าของคุณไว้ในท้ายรถ (UK)

- Put your bags in the trunk.
ใส่กระเป๋าของคุณไว้ในท้ายรถ(US)

- I want to succeed in my life.
ฉันต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต

- I was caught in flooding.
ผม(โดน)ติดอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม

- He lives in a gigantic mansion.
เขาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่

- I’m going to Japan in February.
ฉันจะไปญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์

- I will look in the lounge first.
ผมจะไปหา(ของ)ในห้องรับแขกก่อน

- He is fluent in speaking English.
เขาพูดอังกฤษได้คล่องแคล่ว

- Let’s meet in front of the hotel.
มาเจอกันที่หน้าโรงแรมนะ

- I live there! I live in Thailand.
ฉันอยู่ที่นั่น! ฉันอยู่ที่ประเทศไทย

- Maybe in another life.
ถ้าเป็นไปได้ผมขอ เป็นชาติหน้าแล้วกัน

- He stabbed me in the back.
เขาแทงข้างหลังฉัน (หักหลัง / นอกใจ)

- Have you ever been in the news?
คุณเคยปรากฏในข่าวไหม

- Dragon fruit is rare in the States.
ผลไม้แก้วมังกรหายากในสหรัฐฯ

- I’ve got butterflies in my stomach.
ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก

- I've been in Thailand for 3 years.
ฉันอยู่ในประเทศไทย 3 ปีแล้ว

- I don’t live in America anymore.
ฉันไม่ได้อาศัยในอเมริกาอีกต่อไป

- He’s well connected in Bangkok.
เขามีเส้นสายดีในกรุงเทพฯ (รู้จักคนเยอะ)

- How do you say it in English?
คำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ

- When did you arrive in Thailand?
คุณมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่

- You live in Thailand, don’t you?
คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยใช่ไหม

- How long will you be in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- Can we ride bicycles in this park?
เราสามารถปั่นจักรยานในสวนนี้ได้ไหม

- It gets really cold there in winter.
ที่นั่นตอนช่วงหน้าหนาว จะหนาวมาก

- I’m used to the weather in Thailand.
ฉันเคยชินกับอากาศของประเทศไทย

- I'm head over heels in love with you.
ฉันรักเธอมาก ๆ จนหัวปักหัวปำ

- Do you think John is in the wrong?
คุณคิดว่าจอห์นมีความผิดไหม

- Would you like ice in your drink?
คุณอยากได้เครื่องดื่มใส่น้ำแข็งด้วยมั้ย

- Do you keep in such good shape?
คุณรักษาหุ่นดีแบบนี้ได้อย่างไร

- Who’s the kid in this photograph?
เด็กในรูปนี้คือใคร

- He studied in America, did n’t he?
เขาเคยเรียนในอเมริกาใช่ไหม?

- Do you get snow in your country?
หิมะตกในประเทศของคุณไหม

- You look very smart in your suit.
คุณใส่สูทแล้วดูเนี้ยบดีนะ

- I live in an apartment building.
ฉันอาศัยอยู่ในตึกอพาร์ทเมนต์

- I will forever be in your service.
ข้าขอรับใช้นายท่านตลอดไป

- Please throw this in the garbage.
โปรดนำไปทิ้งขยะ

- He made a difference in my life.
เขาทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไป

- He will always live in our hearts.
เขาจะอยู่ในใจเราเสมอ

- Let’s go for a stroll in the park.
เราไปเดินเล่น ในสวนสาธารณะกันเถอะ

- I'm disappointed in your behavior.
ฉันผิดหวังกับพฤติกรรมของคุณ

- You can only find this in Thailand.
คุณจะเจอแบบนี้ได้ในเมืองไทยเท่านั้น

- Why are you interested in this position?
ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้

- The best seats are always in the center.
ที่นั่งที่ดีที่สุดจะอยู่ตรงศูนย์กลาง

- What things do you look for in a girl?
คุณชอบผู้หญิงแบบไหน

- Are you fluent in English?
คุณใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหรือไม่

- How long have you been in Thailand?
คุณอยู่ประเทศไทยมานานเท่าไหร่แล้ว

- would you like to come in for a coffee?
คุณอยากจะเข้ามาดื่มกาแฟข้างในไหมคะ

- Hang in there! You’re almost there.
อย่าเพิ่งยอมแพ้สิ คุณเกือบจะทำสำเร็จแล้วนะ

- Do you live in an apartment or house?
คุณอยู่อพาร์ทเม้นท์ หรืออยู่บ้าน

- How long have you been in Thailand?
คุณมาอยู่ประเทศนานเท่าไหร่แล้ว

- I have so many expenses in my life.
ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

- Have you ever been in snow before?
คุณเคยอยู่ท่ามกลางหิมะไหม

- We should have faith in the system.
เราควรจะมีความศรัทธาในระบบ

- He likes to use sarcasm in his speech.
เขาชอบใช้การพูดจาประชดประชัน

- I met him in real life the other day.
ฉันเจอเขาตัวเป็น ๆ เมื่อวันก่อน

- I’m gonna chase after him in the taxi!
ฉันจะไล่ตามเขาไปในรถแท็กซี่!

- How is being in a relationship good?
การมีแฟน มันดียังไง

- He likes to use satire in his writing.
เขาชอบใช้การเหน็บแนมในการเขียนของเขา

- How far along in the pregnancy are you?
คุณตั้งครรภ์มานานแค่ไหนแล้ว

- He did that in a very dignified manner.
เขาทำสิ่งนั้นอย่างมีศักดิ์ศรี

- Don’t give in to those kinds of thoughts.
อย่าไปยอมจำนวนต่อความคิดเหล่านั้น

- Are you living alone here in Thailand?
คุณพักอยู่ประเทศไทยเพียงลำพังหรือไม่

- What do you like to do in your free time?
คุณชอบทำอะไรยามว่าง

- Is this your first time in my country?
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาประเทศของฉันรึเปล่า

- We are ahead of everyone in Thailand.
เวลาที่เมืองไทยนำหน้าคนอื่น ๆ

- Did you join in the water fight today?
วันนี้คุณได้เล่นน้ำไหม

- How long are you gonna be in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- would you like to come in for a coffee?
คุณอยากจะเข้ามาดื่มกาแฟข้างในไหม

- I like to go to the islands in Thailand.
ฉันชอบไปเที่ยวเกาะในประเทศไทย

- Many people were hurt in the accident.
มีคนหลายคนได้รับบาดเจ็บ ในอุบัติเหตุนั้น

- What do you look for in a relationship?
ถ้าคุณจะหาคู่รัก จะหาแบบไหน

- Take an umbrella, just in case it rains.
เอาร่มติดตัวไปด้วย เผื่อฝนจะตก

- The bus will leave in about 10 minutes.
รถจะออกในอีกประมาณ 10 นาที

- Don't worry about it. It's in the past.
อย่ากังวล เหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว

- I’m not sure. It’s still up in the air.
ยังไม่แน่ใจ ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

- Why are you interested in this position?
ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้

- The best seats are always in the center.
ที่นั่งที่ดีที่สุดจะอยู่ตรงศูนย์กลาง

- We’re not gonna be in time for the movie.
เราจะดูหนังไม่ทันแล้ว

- How long will you be staying in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- In front, there’s a black Toyota Fortuner.
ข้างหน้ามีรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์สีดำ

- You don’t have to be afraid. I come in peace.
ไม่ต้องกลัว ผมมาดี

- He’s well connected in the business world.
เขามีเส้นสายทางธุรกิจมากมาย

- I want to settle down in the countryside.
ฉันอยากจะปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในชนบท

- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียกเพราะว่าฉันเดินตากฝน

- How is the weather in Bangkok right now?
ตอนนี้อากาศที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างไรบ้าง

- Have you even been in a natural disaster?
คุณเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไหม

- Your bum looks really big in those pants.
เธอใส่กางเกงตัวนี้แล้วก้นดูใหญ่จัง

- What do you like to do in your free time?
เวลาว่างคุณชอบทำอะไร

- We will go to England, which is in Europe.
เราจะไปประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป

- Have you ever seen a tornado in real life?
ในชีวิต คุณเคยเห็นทอร์นาโดไหม

- It was fun, I lived out in the countryside.
ก็สนุกดีนะ ผมเติบโตในชนบท

- My friends are all disinterested in politics.
เพื่อน ๆของฉันไม่สนใจเรื่องการเมือง

- When is the coldest month in your country?
เดือนไหนหนาวที่สุดในประเทศของคุณ

- You must hand in your homework tomorrow.
เธอต้องส่งการบ้านพรุ่งนี้

- She's in the office. I'll get her for you.
เธออยู่ในออฟฟิศ ฉันจะไปตามตัวเธอมาให้คุณ

- When is the hottest month in your country?
เดือนไหนร้อนที่สุดในประเทศของคุณ

- Have you ever watched the news in English?
คุณเคยดูรายการข่าวทีวีเป็นภาษาอังกฤษไหม

- Who usually cooks the meals in your house?
ใครเป็นคนที่มักจะทำกับข้าวในบ้านของคุณ

- Do you prefer to study alone or in a group?
คุณชอบติวหนังสือด้วยตัวเอง หรือในกลุ่ม

- Do you prefer to travel alone or in a group?
คุณชอบเดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม

- You must be confident in what you are doing.
คุณต้องมั่นใจ ในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

- I know nothing about the culture in England.
ผมไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษเลย

- This movie is in Thai with English subtitles.
หนังเรื่องนี้พากย์ไทย กับซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ

- When is the coldest month in your country?
เดือนไหนหนาวที่สุดในประเทศของคุณ

- Are there a lot of mosquitoes in your house?
ในบ้านของคุณมียุงเยอะมั้ย

- I’ve got so many things going on in my life.
ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงมากมาย

- That sounds good, what do you have in mind?
ฟังดูดีนะ แล้วคุณอยากไปทำอะไรล่ะ

- He sits on the bamboo bed in front of the house.
เขานั่งอยู่บนเตียงไม้ไผ่ที่ด้านหน้าบ้าน

- Whatever I do, I’m always wrong in your eyes.
ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ผิดไปหมด ในสายตาของคุณ

- I got to the airport just in time for my flight.
ฉันไปทันเวลาเครื่องบินออกพอดี

- Be careful, don’t step in the puke on the floor.
ระวัง อย่าเหยียบอ้วกบนพื้นนะ

- What does your dad like to do in his free time?
พ่อของคุณชอบทำอะไรยามว่าง

- Golf is a sport that is increasing in popularity.
กอล์ฟเป็นกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

- When is the coldest month in your country?
เดือนไหนหนาวที่สุด ในประเทศของคุณ

- I love you more than anything in the world.
ฉันรักเธอมากกว่าสิ่งใด ๆ ในโลก

- You're trying to blend in with those people.
คุณพยายามทำตัวเนียนไปกับพวกเค้า

- It’s unusual to have rain in the hot season.
มันเป็นเรื่องผิดปกติ ที่ฝนจะตกในฤดูร้อน

- We are a couple, but live in separate homes.
เราเป็นเเฟนกัน แต่เเยกกันอยู่คนละบ้าน

- I cannot have that behavior in my house.
ฉันไม่ปล่อยให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นในบ้านของฉัน

- There is a huge aircraft carrier in the ocean.
มีเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่อยู่ในมหาสมุทร

- I don’t appreciate being shouted at in public.
ฉันไม่ชอบการตะโกนในที่สาธารณะ

- How long are you planning to be in Thailand?
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน

- He can eat an entire dragon fruit in one bite.
เขาสามารถกินแก้วมังกรทั้งลูกในคำเดียว

- I’m in the doghouse with my wife right now.
ผมกำลังตกที่นั่งลำบากกับภรรยา (โดนภรรยาเอาเรื่อง)

Where would you most like to visit in Thailand?
คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด ในประเทศไทย

- How many days are you planning to be in the US?
คุณวางแผนจะอยู่อเมริกากี่วัน

- I was born in Thailand but grew up in England.
ฉันเกิดที่ประเทศอังกฤษ แต่โตที่อังกฤษ

- I’m gonna go get a bottle of water in the fridge.
ฉันจะไปเอาน้ำขวดในตู้เย็น

- Who usually cooks the meals in your house?
ใครเป็นคนที่มักจะทำอาหาร ในบ้านของคุณ

- What do tourists come to do in Thailand?
นักท่องเที่ยวชอบเดินทางมาทำอะไรบ้างในประเทศไทย

- If you live in my heart, you live rent-free.
ถ้าคุณอยู่ในหัวใจฉัน คุณอยู่ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า

- If you don’t believe in Buddhism, that’s okay.
ถ้าคุณไม่เชื่อในศาสนาพุทธก็ไม่เป็นไร

- You must hand in your documents to the officer.
คุณต้องยื่นเอกสารชุดนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่

- Where would you most like to visit in Thailand?
คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด ในประเทศไทย

- Be carefree in what you wear.
คุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ตามใจชอบ ไม่ต้องแคร์ใครทั้งนั้น

- Speaking on the phone is forbidden in the cinema.
ห้ามพูดโทรศัพท์ในโรงหนัง

- What do you look for in a relationship?
สิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก คืออะไรสำหรับคุณ

- Who does the most shopping in your family?
ใครคือคนที่ชอบไปช้อปปิ้งมากที่สุด ในครอบครัวของคุณ

- Condominiums in this area are quite high-priced.
คอนโดในบริเวณนี้ค่อนข้างแพงทีเดียว

- We’re gonna go teach some kids in the mountains.
พวกเราจะไปสอนเด็ก ๆ บนดอย

- Which is the most famous university in Thailand?
มหาวิทยาลัยไหนมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

- What work experience have you had in this field?
คุณมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนบ้างไหม

- How much does a newspaper cost in your country?
หนังสือพิมพ์มีราคาเท่าไหร่ ในประเทศของคุณ

- Have you ever been in a long-term relationship?
คุณเคยคบใครนาน ๆ บ้างไหม

- Which month gets the most rain in your country?
เดือนไหนในประเทศของคุณที่มีฝนตกมากที่สุด

- We were able to move them all upstairs in time.
เราย้ายข้าวของขึ้นชั้นบนได้ทันเวลา

- Which is better, being single or in a relationship?
อันไหนดีกว่ากันระหว่าง โสด กับ มีแฟน

- Have you ever seen your favorite singer in person?
คุณเคยนักร้องโปรดของคุณ แบบตัวเป็น ๆไหม

- Who is most often talked about in the news recently?
ข่าวเรื่องไหน(ของใคร)ที่มีกระแสดังในช่วงนี้

- Have you ever been in a serious relationship before?
คุณเคยจริงจังกับใครมาก่อนมั้ย

- He always tries to pose handsomely in his pictures.
เขาพยายามเก๊กท่าหล่อในรูปของเขาเสมอ

- He wasn’t here in time for the meeting. He missed it.
เขามาประชุมไม่ทัน เขาพลาดประชุม

- It was a children’s toy back in the day in Thailand.
มันเป็นของเล่นเด็กในสมัยก่อน ในเมืองไทย

- Can you describe a typical day in your job?
คุณช่วยเล่าการทำงานของคุณ ในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

- What problems do you face in learning English?
คุณกำลังเผชิญกับอุปสรรค์อะไรบ้างในการเรียนภาษาอังกฤษ

- Do you remember that time when I was in the hospital?
คุณจำได้ไหม ตอนนั้นที่ผมอยู่โรงพยาบาลไง

- He’s in a cheerful mood today because he got a raise.
วันนี้เขาดูชื่นบานเชียว เพราะเขาได้รับเงินเดือนขึ้น

- Did you see that girl in the pink dress? She’s a dime!
เห็นผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีชมพูคนนั้นไหม น่ารักมาก

- I think that both cultures are great in their own way.
ผมคิดว่าทั้งสองวัฒนธรรมนั้นมีสิ่งดี ๆ ในตัวเอง

- He shouldn't have gone back in to get his cell phone.
เขาไม่น่าจะกลับเข้าไปเอามือถือ

- It has gotten over 10 million views in just a few days.
มีคนรับชมมากกว่า 10 ล้านครั้งในช่วง 2-3 วัน

- You have to work hard if you want to succeed in life.
คุณต้องทำงานอย่างหนักหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต

- Where did you disappear to? I haven’t seen you in ages.
คุณหายไปไหนมา ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลย

- She looks better in real life than she does in pictures.
ตัวจริงหล่อนดูดีกว่าในรูปถ่าย

- Where is the most beautiful place to visit in Thailand?
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุด ในเมืองไทยคือที่ไหน

- Archaeologists have found ancient artifacts in the cave.
นักโบราณคดีค้นพบวัตถุโบราณภายในถ้ำ

- I fell in love with you from the first time that I saw you.
ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ

- The weather right now in Thailand is so hot and humid.
อากาศในประเทศไทยตอนนี้ร้อน และชื้นมาก

- What he saw in front of him astounded him for a time.
สิ่งที่เขาเห็นในเบื้องหน้าของเขา ทำให้ตกใจไปชั่วขณะ

- I can stand in the swimming pool because it’s shallow.
ฉันสามารถยื่นในสระว่ายน้ำได้ เพราะน้ำตื้น

- Taking a boat out in the rainy season, is that a good idea?
หน้าฝนออกเรือไปเที่ยว คิดดีแล้วหรือ

- You must be sure in yourself if you want to be successful.
คุณต้องมีความมั่นใจในตัวเอง ถ้าหากคุณอยากพบความสำเร็จ

- Which do you prefer, shopping in a mall or outside market?
คุณชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ในห้าง หรือ ที่ตลาด

- I plan to be there in February from the 12th to the 17th.
ผมวางแผนที่จะอยู่ที่นั่นในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 17

- I have so many problems in my life right now; I need to vent!
ตอนนี้ฉันมีปัญหาในชีวิตมากมาย ฉันจึงต้องระบายออกมาบ้าง

- He’s confident in the goodness and goodwill of the fellow man.
เขาเชื่อมั่นในความดีมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์

- Fortunately, the truck driver slammed on his brakes in time.
โชคดีที่คนขับรถบรรทุกเบรกรถได้ทันเวลา

- You don’t like it here? In that case, let’s go somewhere else.
คุณไม่ชอบที่นี่เหรอ ถ้าอย่างนั้น เราไปที่อื่นกันดีกว่า

- I work in a hospital and take care of sick and injured people.
ฉันทำงานในโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ

- You're the sunshine in my day and the moonlight in my night.
เธอเป็นแสงแดดในตอนกลางวัน และแสงจันทร์ในตอนกลางคืนให้กับฉัน

- I work in a hospital and help sick and injured people get better.
ผมทำงานในโรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บให้ดีขึ้น

- How many of your Facebook friends have you ever met in real life?
มีจำนวนเพื่อนกี่คน ใน Facebook ที่คุณได้พบเจอในชีวิตจริง

- We want you to film yourself speaking to a foreigner in English.
เราอยากให้คุณถ่ายคลิปตัวเองกำลังพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ

- I’m going to approach her and see if she’s interested in me or not.
ฉันเข้าไปจีบเธอ และดูว่าเธอสนใจฉันไหม

- In January it is still winter in Bangkok, so the weather is pretty cold.
มันยังเป็นฤดูหนาวในเดือนมกราคม ที่กรุงเทพฯ อากาศก็เลยค่อนข้างเย็น

- He does exactly everything in the same way as the pictures on screen.
เขาทำท่าทางทุกอย่างเลียน แบบจากภาพบนจอ

- I work in a school and help to give students new knowledge and experiences.
ฉันทำงานในโรงเรียนและช่วยให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ

- Wildlife experts like Jane Goodall are famous for studying animals in the wild.
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเช่น Jane Goodall มีชื่อเสียงในการศึกษาสัตว์ป่า

- I feel sorry for them. They're so much in love.They should let them be together.
ฉันรู้สึกสงสารพวกเขา พวกเขารักกันมาก เราควรจะให้พวกเขาอยู่ด้วยกัน

- Thank you for making a reservation with us. We look forward to seeing you in April!
ขอขอบคุณที่จองห้องพักกับเรา เราหวังว่าจะได้พบคุณในเดือนเมษายน!

- The deadline on this project is in only 3 months time, we need to be more efficient with our time.
กำหนดเส้นตายของโครงการนี้ ภายในเพียง 3 เดือนเท่านั้น เราจำเป็นต้องใช้เวลาที่จำกัดของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment