โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 1, 2015

เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

Seniors with Covid-19 show unusual symptoms, doctors say
แพทย์กล่าวว่า, ผู้สูงอายุที่มีโรค Covid-19 จะแสดงอาการผิดปกติ- เครดิต : สำนักข่าว CNN


อวัยะวะร่างกาย ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค เกี่ยวกับอวัยวะ
- headศีรษะI have a headache. ฉันมีอาการปวดศีรษะ
- neckคอ 
- earหู 
- cheekแก้ม 
- chinคาง 
- eyeตา 
- eyebrowคิ้ว 
- foreheadหน้าผาก 
- jawขากรรไกร 
- noseจมูก 
- mouthปาก 
- lipริมฝีปาก 
- toothฟัน (เอกพจน์)I have a toothache ฉันปวดฟัน
- teethฟัน (พหูพจน์) 
- armแขน 
- backหลัง 
- breastเต้านม 
- chestหน้าอก 
- elbowข้อศอก 
- handมือ 
- fingerนิ้วมือ 
- forearmแขนท่อนล่าง 
- knuckleข้อนิ้วมือ 
- backboneกระดูกสันหลัง 
- shoulderหัวไหล่ 
- throatลำคอ 
- thumbนิ้วหัวแม่มือ 
- waistเอว 
- wristข้อมือ 
- ankleข้อเท้า 
- hipสะโพก 
- kneeหัวเข่า 
- legขา 
- stomachท้องI have a stomachache. ฉันมีอาการปวดท้อง
การใช้ sick แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ sick สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : sick
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : sick

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : sick
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : sick
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : sick
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : sick
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : sick
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : sick
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : sick
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : sick
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : sick
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : sick
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : sick
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : sick
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : sick
15. American heritage : www.ahdictionary.com : sick
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : sick
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : sick
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : sick
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : sick
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : sick
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : sick
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : sick
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : sick
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : sick
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : sick
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : sick
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : sick
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : sick
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : sick
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : sick
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : sick

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : sick
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : sick
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : sick
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : sick
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : sick
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : sick

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionarystomachache = stomach ache
have a earache ปวดหู
have a toothache ปวดฟัน
have a headache ปวดศรีษะ
have a stomachache. อาการปวดท้อง


ตัวอย่างประโยค แจ้งอาการ โรคภัยต่าง ๆ
- I feel ill.
ฉันรู้สึกไม่สบาย

- He has a cut.
เขาเป็นแผล

- I am not well.
ฉันรู้สึกไม่สบาย

- He has a boil.
เขาเป็นหนอง

- I am all right.
ฉันรู้สึกสบายดี

- I have a cold.
ฉันเป็นไข้

- I have a fever.
ฉันเป็นไข้

- He has a fever.
เขามีไข้

- He has a cold.
เขาเป็นหวัด

- I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย

- I have got flu.
ฉันเป็นไข้หวัดใหญ่

- He has a blister.
เขามีตุ่มพุพอง

- I have been sick.
ฉันไม่สบาย

- I do not feel well.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย

- I have cut myself.
ฉันทำมีดบาด

- What is the matter?
เกิดอะไรขึ้น

- You look very pale.
คุณดูหน้าซีดมาก

- I am not feeling well.
ฉันรู้สึกไม่ดีเลย

- He has a stomach ache.
เขาปวดท้อง

- He was out of breath.
เขาหายใจไม่ออก

- He has a stuffy nose.
เขามีอาการคัดจมูก

- How are you feeling?
คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

- I have got a headache.
ฉันปวดหัว

- I am going to be sick.
ฉันรู้สึกว่าจะป่วย

- I've got a headache.
ฉันปวดหัว

- I've got a swollen ankle.
ข้อเท้าของฉันบวม

- I am not feeling very well.
ฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลย

- I've got very little energy.
ฉันไม่ค่อยมีแรง

- I've got a pain in my neck.
ฉันปวดที่คอของฉัน

- You do not look well.
ท่าทางคุณ ไม่ค่อยดีเลยนะ

- I've been feeling very tired.
ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก

- I've got a pain in my back.
ฉันมีอาการเจ็บด้านหลัง

- I've got a pain in my chest.
ฉันมีอาการเจ็บหน้าอก

- I have got a splitting headache.
ฉันปวดหัวมากเลย

- I'm having difficulty breathing.
ฉันหายใจลำบาก

- I just have a headache.
ฉันแค่มีอาการปวดศีรษะนิดหน่อย

- I've been having difficulty sleeping.
ฉันนอนไม่หลับ

sick = ป่วย ( American English / US)
sick = อาเจียน ( British English / UK )
Credit : http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/ill-or-sick


แผ่นป้ายประกาศ, ฉลากต่าง ๆ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- Expired
หมดอายุ (ยา)

- Patient unit
แผนกผู้ป่วย

- Birth control pills
ยาคุมกาเนิด

- Expiration date?
วันหมดอายุ

- May I have a day off?
ฉันจะขอลาหยุดได้ไหม

-You need to provide the HR a doctor's note certifying the medical necessity for an absence.
หากลาป่วย คุณต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งให้ฝ่ายบุคคล


ประโยคและคำศัพท์ เกี่ยวกับยา
- called.. ชื่อยา...
- medicine ยา
- spoonful เต็มช้อน
- tablet / pill ยาเม็ด
- at bedtime (ก่อนนอน)
- with meals (พร้อมอาหาร)
- after meals (หลังอาหาร)
- before meals (ก่อนำอาหาร)
- once daily/a day (วันละครั้ง)
- twice daily/a day (วันละ 2 ครั้ง)
- every 4-6 hours (ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง)
- three times daily/a day(วันละ 3 ครั้ง)

หมายเหตุ คำว่า sick แปลว่า "ป่วย" ที่มีความหมายอื่น ๆ
sick = น่าเกลียด : It is sick. มันน่าเกลียด
sick = เบื่อ : I am sick of...ฉันเบื่อ..

- It expires next month.
หมดอายุเดือนหน้าครับ

- Put it under your tongue.
อมไว้ใต้ลิ้น

- Take on an empty stomach.
รับประทานยา ขณะท้องว่าง

- This medicine is a painkiller.
นี่เป็นยาแก้ปวด

- Apply externally 2 times a day.
ยาทาภายนอก วันละ 2 ครั้ง

- Take 1 tablet every 4 hours.
กินยา 1 เม็ด ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

- Take 1 tablet before bedtime.
กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน

- Keep out of the reach of children.
เก็บให้พ้นำมือเด็ก

- Take 1 tablet before you go to bed.
กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน

- Take 2 tablets a day, with food.
ทานวันละสองเม็ดพร้อมอาหาร

- Take it 2 tablespoons twice a day.
รับประทานยา 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ค่รั้ง

- Take one hour before meals.
ต้องรับประทานยาก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมง

- It should help relieve the pain.
(ยานี้)จะช่วยบรรเทาอาการ ปวดได้ครับ

- How often should I take this medication?
ดิฉันต้องกินยานี้บ่อยแค่ไหนคะ

- Take the medicine with a full glass of water.
รับประทานยากับน้ำดื่มหนึ่ง แก้วเต็ม ๆ

- When you take this medicine, do not drive.
ทานยาแล้วห้ามขับรถ

- Put 2-3 drops in the right eye 3 times daily.
หยอด 2-3 หยดที่ตาข้างขวา วันละ 3 ครั้ง

- I will give you a medicine called paracetamol.
ผมจะจ่ายยา paracetamol ให้นะครับ

- Keep it in the refrigerator. Do not use the freezer.
เก็บยาไว้ในตู้เย็นห้าม แช่แข็ง

- Please take 2 tablets, 3 times a day, after eating.
กรุณากินยา 2 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร

- Please take 1 tablets, 3 times a day, before meals.
กรุณากินยา 1 เม็ด 3 เวลา ก่อนอาหาร

- Keep taking antibiotics until finish.
โปรดรับประทานยาปฏิชีวนะจนยาหมด
(เป็นยากลุ่มปฏิชีวนะที่ต้องรับประทานยาทุกวัน จนหมด)

- In case of medication error, please notified doctor.
กรณีมีการผิดพลาดเรื่องยา กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

- Take it 1 to 2 tablets every 4 to 6 hours as needed for pain.
รับประทานยานี้ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวด

- You should take one tablet every 4 hours as needed if the pain continues.
รับประทานยานี้ 1 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง จนกว่าจะหายปวดครับ

- Store it at room temperature and away from heat, sunlight and moisture.
ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง และ หลีกเลี่ยงความร้อน แสงแดด และความชื้น

- This medication might make you feel asleep. Do not drive or operate heavy machinery while taking this medication.
ยานี้อาจทำให้คุณง่วงนอน ห้ามขับรถหรือควบเครื่องจักรขณะ รับประทานยานี้


ประโยคสำหรับแพทย์ / พยาบาล (คำสั่ง ตรวจเช็คเบื้องต้น)
- Lie down = นอนลง
- Lie on your back. = นอนหงาย
- Lie on your side. = นอนตะแคง
- Lie on your stomach. = นอนคว่ำ

- Turn up your face.
เงยหน้าขึ้น

- Can I have a look?
ไหนขอดูหน่อยสิ

- Open your mouth, please.
กรุณาอ้าปาก

- Take off your shirt and shooes.
ถอดเสื้อและรองเท้า

- Could you roll up your sleeve?
ช่วยพับแขนเสื้อหน่อยค่ะ

- I'm going to take your pulse.
ฉันจะวัดชีพจรให้คุณ

- Your blood pressure's normal.
ความดันโลหิตของคุณปกติ

- Your blood pressure's quite low.
ความดันโลหิตของคุณต่ำมาก

- Your blood pressure's rather high.
ความดันโลหิตของคุณค่อนข้างสูง

- Your blood pressure's very high.
ความดันโลหิตของคุณสูงมาก

- I’m going to take your urine sample.
ฉันต้องขอตรวจฉี่คุณ

- I’m going to take your blood sample.
ฉันต้องขอเจาะเลือดคุณ

- You're going to need a few stiches.
เราจำเป็นต้องเย็บแผลให้คุณเล็กน้อย

- I'm going to take your temperature.
ฉันจะวัดอุณหภูมิร่างกายให้คุณ

- I'm going to give you an injection.
ฉันจะฉีดยาให้คุณ

- I’m going to take your temperature.
ฉันจะขอวัดไข้คุณหน่อย

- I'm going to take your blood pressure.
ฉันจะวัดความดันโลหิตให้คุณ

- You need to try and lose some weight.
คุณจำเป็นต้องพยายามลดน้ำหนัก


ประโยคสำหรับแพทย์ / พยาบาล (สอบถามอาการแพ้)
- Do you have any allergies?
คุณแพ้อะไรบ้างไหม

- What reaction do you have?
คุณมีอาการ แพ้อย่างไร

- Are you allergic to any medication?
ค่ณมีอาการแพ้ยาอะไรหรือไม่

- I'm allergic to cats.
ฉันแพ้แมว

- I'm allergic to antibiotics
ฉันแพ้ยาปฏิชีวนะ

- I’m allergic to penicillin.
ฉันแพ้ ยาเพนิซิลิน
Penicillin (เพนิซิลลิน) คือยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย


ประโยคสำหรับแพทย์ / พยาบาล (ถามอาการผู้ป่วย)
- Are you feeling alright?
คุณรู้สึกดีไหม

- Are you pregnant?
คุณกำลังตั้งครรภ์หรือไม่

- When did you get sick?
มีอาการตั้งแต่เมื่อไร

- Does your knee pain?
ปวดที่หัวเข่าใช่ไหม

- Does your shoulder pain?
ปวดที่ไหล่ใช่ไหม

- Does your stomach hurt?
ปวดบริเวณกระเพาะใช่ไหม

- Do you have a headache?
คุณมีอาการปวดศีรษะไหม

- Please hold your position.
กรุณา ค้างอยู่ในท่านี้สักครู่

- What can I do for you today?
มีอะไรให้ช่วยคะ

- Do you have any chest pain?
มีอาการเจ็บหน้าอกไหม

- When does the pain decrease?
มีอาการปวดน้อยลงเมื่อไร

- When does the pain increase?
มีอาการปวดมากขึนเมื่อไหร่?

- Where does it hurt the most?
ตรงไหน เจ็บมากที่สุด

- Where are you feeling the pain?
คุณเจ็บตรงไหนคะ

- Does it hurt when I push here?
ฉันกดตรงนี้เจ็บไหม

- Does it hurt when I press here?
ฉันกดตรงนี้เจ็บไหม

- Can you tell me where it hurts?
บอกได้ไหมว่าคุณเจ็บตรงไหนบ้าง

- How long have you had this pain?
คุณมีอาการปวดนี้นานแค่ไหน

- Have you ever had any dizziness?
เคยมีอาการเวียนศีรษะบ้างไหม

- Have you ever got an operation?
คุณเคยได้รับการผ่าตัดไหม

- I am going to listen to your heart.
ฉันขอตรวจฟังหัวใจ ของคุณหน่อยค่ะ

- May I take your blood pressure
ฉันขอวัดความดันโลหิตของคุณหน่อยค่ะ

- What seems to be the problem?
ดูเหมือนจะมีปัญหานะ (ป่วย/อาการไม่ดี)

- Please bend your arm about five minutes.
่กรุณางอแขนไว้ห้านาที

- Have you ever had any high cholesterol?
คุณเคยมีไขมันในเลือดสูงหรือเปล่า

- Have you ever had this symptom before?
เคยมีอาการนี้มาก่อนหรือไม่

- Have you taken any medicines recently?
ช่วงนี้คุณได้รับยาอะไรอยู่หรือไม่

- Can you please describe the pain to me?
ช่วยอธิบายอาการปวดให้ฟังหน่อยค่ะ

- Do you feel any pain when I press down?
คุณรู้สึกเจ็บปวดอะไรบ้าง ขณะที่กดลง


ประโยคสำหรับแพทย์ / พยาบาล (ถามประวัติ-ข้อมูลผู้ป่วย)
- Do you smoke?
คุณสูบบุหรี่หรือไม่

- Do you drink?
คุณดื่มเหล้าหรือไม่

- Have you had any operations?
คุณเคยได้รับการ ผ่าตัดมาก่อนหรือไม่

- How long have you had the pain?
คุณมีอาการปวดมานานเท่าไหร่แล้ว

- Are you taking any medications?
คุณกำลังรับประทานยาอะไรอยู่หรือไม่

- Do you take any medicine regularly?
คุณได้กินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่

- Have you eaten anything unusual lately?
คุณกินอะไรผิดปกติหรือเปล่า ช่วงนี้

- Will you please tell me your health history?
ขอทราบประวัติ สุขภาพของคุณหน่อยค่ะ

- Can you give more details on the symptom?
คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มได้ไหมคะ

- How long have you been having sore throat?
คุณเจ็บคอมานานเท่าไหร่แล้ว

- Do you have a headache and a sore throat?
คุณมีอาการปวดศีรษะ และเจ็บคอหรือหรือเปล่า

- Have you ever had any feeling of extreme stress?
คุณเคยมีความรู้สึกเครียดมาก ไหม

- Has anyone inyour family had the same symptom?
มีใครในครอบครัวของคุณที่มีอาการเดียวก่อนหน้านี้หรือไม่

- Anyone in your family has had any illness of seizures?
ในครอบครัวของคุณมีใคร ป่วยเป็นโรคการเป็นลมชักหรือเปล่า

- Anyone in your family has had illness of heart disease?
ในครอบครัวของคุณมีใคร ป่วยเป็นโรคโรคหัวใจหรือเปล่า

- Anyone in your family has had any illness of heart failure?
ในครอบครัวของคุณมีใคร ป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือเปล่า

- Anyone in your family has had any illness of heart attack?
ในครอบครัวของคุณมีใคร ป่วยเป็นโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันหรือเปล่า

- Anyone in your family has had any illness of high blood pressure?
ในครอบครัวของคุณ มีใครป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่า

- I told him that his wound should be better within two to three days.
ฉันบอกเขาว่าบาดแผลของเขาควรจะดีขึ้นภายในสองถึงสามวัน

A: Do you have a history of stomach pain? B: No, and I haven't done anything out of the ordinary.
A: คุณมีประวัติอาการปวดท้องหรือไม่ B: ไม่มีค่ะ และฉันไม่ได้ทำอะไรผิดปกติ


ประโยคสำหรับเจ้าหน้าที่ /แพทย์ / พยาบาล (สอบถาม, นัดหมายผู้ป่วย)
- I'd like to see a doctor.
ฉันต้องการพบหมอ

- Do you have an appointment?
คุณนัดไว้หรือเปล่า

- If you have any questions, feel free to call us.
ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โทรหาเราได้

- Your next appointment is next Monday, at 2.00 p.m.
นัดครั้งต่อไปของคุณคือวันจันทร์หน้า ตอนบ่าย 2 โมง

- Your next appointment is next Tuesday, at 2.00 p.m.
นัดครั้งต่อไปของคุณคือวันอังคารหน้า ตอนบ่าย 2 โมง

- If you have any problems with your appointment, give us a call.
ถ้าคุณมีปัญญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้การใช้ hospital แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ hospital สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : hospital
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : hospital

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : hospital
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : hospital
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : hospital
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : hospital
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : hospital
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : hospital
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : hospital
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : hospital
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : hospital
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : hospital
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : hospital
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : hospital
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : hospital
15. American heritage : www.ahdictionary.com : hospital
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : hospital
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : hospital
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : hospital
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : hospital
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : hospital
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : hospital
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : hospital
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : hospital
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : hospital
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : hospital
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : hospital
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : hospital
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : hospital
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : hospital
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : hospital
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : hospital

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : hospital
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : hospital
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : hospital
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : hospital
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : hospital
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : hospital

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment