โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 16, 2015

คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ

- "used to + V 1"
ใช้สื่อความหมายว่า "เคย, แต่ก่อนนี้" แสดงถึงการกระทำณ ช่วงเวลาหนึ่ง ในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ทำแล้ว
I used to eat pizza. ฉันเคยกินพิซซ่า
I used to play here. ฉันเคยเล่นที่นี่
I used to play tennis. ฉันเคยเล่นเทนนิส
I used to play in this park. ฉันเคยเล่นในสวนแห่งนี้
I used to come here every summer. ฉันเคยมาที่นี่ทุกซัมเมอร์
He used to love adventure. เขาเคยรักการผจญภัย
We used to go out more often. เรามักจะออกไปข้างนอกบ่อย ๆ
He used to be strong and handsome. เขาเคยแข็งแรง และหล่อเหลา
I used to play tennis after school. ฉันเคยเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียน
I used to play tennis in high school. ฉันเคยเล่นเทนนิสในโรงเรียนมัธยม
I used to play in a band with Tom. ฉันเคยเล่นในวงดนตรีกับทอม
Tom and I used to play tennis together. ทอม และฉันเคยเล่นเทนนิสด้วยกัน
I used to play alone when I was a child. ฉันเคยเล่นคนเดียวตอนฉันยังเด็ก
I used to play guitar in a band with Tom. ผมเคยเล่นกีตาร์ในวงดนตรีกับทอม
I used to play tennis with him on Sunday. ฉันเคยเล่นเทนนิสกับเขาในวันอาทิตย์
I used to play tennis with him on Sundays. ฉันเคยเล่นเทนนิสกับเขาในวันอาทิตย์
I used to play tennis when I was a student. ฉันเคยเล่นเทนนิสเมื่อฉันเป็นนักเรียน
I used to play with my sister in the park. ฉันเคยเล่นกับน้องสาวของฉันในสวนสาธารณะแห่งนั้น
I used to play badminton, but I do not any more. ฉันเคยเล่นแบดมินตัน แต่ฉันไม่ได้เล่นอีกแล้ว
My grandmother said winters used to be harder here. ยายของฉันกล่าวว่าฤดูหนาวเคยหนักขึ้นที่นี่ (ที่นี่เคยหนาวมาก)


"Verb to have + V3" แปลว่า เคย แต่นิยมแปลว่า "ได้(ทำ)..."
He had warned his son to be careful. Being a student leader he’d be under close surveillance at every step from the secret police
เขาเคยเตือนลูกชายให้ระวังตัว การเป็นผู้นำนักศึกษานั้น จะถูกจับตามองทุกฝีก้าวจากตำรวจลับ

"Verb to be + used to + Noun, Pronouns, Ving" แปลว่า เคยชิน, คุ้นเคย
I am used to it already. ฉันชินกับมันแล้วหล่ะ
I am not used to it yet. ฉันยังไม่ชินกับมันเลย
I am used to being alone. ฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียว
I'm not used to driving this car yet. ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับการขับรถคันนี้ (ไม่ชิน)
I am used to living alone. ฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียว (ครอบคลุมถึง ทำงานหาเลี้ยงชีพตามลำพัง)

"Never + V3" แปลว่า ไม่เคย
I never worked with him. ฉันไม่เคยทำงานกับเขา
I never wanted you to go. ฉันไม่ต้องการให้คุณไป
He has never played golf. เขาไม่เคยเล่นกอล์ฟ
He had never acted like this before. เขาไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อน

"Have you ever + v3" "คุณเคย...หรือเปล่า" นิยมใข้ตั้งเป็นประโยคคำถาม
Have you ever snored? คุณเคยนอนกรนหรือเปล่า
Has he ever told you any ghost stories? เขาเคยเล่าเรื่องผีให้คุณฟังไหม
Have you ever smoked? คุณเคยสูบบุหรี่หรือเปล่า
Has anyone ever told you that you're beautiful? มีใครเคยบอกคุณว่าคุณสวยบ้างหรือเปล่า?
Hasn't anybody ever told you that before? ไม่มีใครเคยบอกเรื่องนั้นกับคุณ มาก่อนหรือ

"Did you use to" "คุณเคย...หรือเปล่า" นิยมใข้ตั้งเป็นประโยคคำถามในอดีต
Did you use to live here? คุณเคยอยุ่ที่นี่หรือเปล่า
Did you use to live in the rural? คุณเคยอยุ่ในชนบทหรือเปล่า
What method did you use to give up smoking? คุณเคยใช้วิธีการใด ในการเลิกสูบบุหรี่

หมายเหตุ
"never + ever" เป็นการเน้นมากขึ้นว่า "ไม่ / ไม่มีวัน"
I will never ever forget you. ฉันจะไม่มีวันลืมเธอ
I will never ever do that again! ฉันจะไม่มีวันทำอย่างนั้นอีก!

Never go there. จงอย่าไปที่นั่น(อาจมีบางอย่างไม่ดี แนะนำเชิงห้าม)
I never go there. ผมไม่ไปที่นั่นเลย (ในอดีตนั้นอาจจะเคยไปแต่ปัจจุบันไม่ไปแล้ว)

- "Do you ever + V 1"
ใช้สื่อความหมายว่า "บ้างหรือเปล่า" คล้ายกับคำว่า"เคย" แต่ถามถึงเหตุการณ์ ปัจจุบันเช่น
Do you ever sleep? คุณนอนหลับไหม
Do you ever get scared? คุณกลัวบ้างไหม
Do you ever laugh? คุณหัวเราะบ้างหรือเปล่า
Do you ever get lonely? คุณเหงาบ้างหรือเปล่า
Do you ever wear a tie? คุณผูกไทด์บ้างไหม
Do you ever do that? คุณทำอย่างนั้นหรือเปล่า
Do you ever date her? คุณเดทกับเธอบ้างหรือเปล่า
Do you ever stay home? คุณอยู่บ้านบ้างหรือเปล่า
Do you ever feel guilty? คุณรู้สึกผิดไหมบ้างไหม
Do you ever think of me? คุณคิดถึงฉันบ้างไหม
การใช้ used to แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ used to สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : used to
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : used to
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : used to
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : used to
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : used to
การใช้ ever แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ ever สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : ever
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : ever
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : ever
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : ever
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : ever


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment