โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 13, 2015

การใช้ how

ความรู้เบื้องต้น
 How far?ไกลแค่ไหน
 Howeverแต่ว่า / อย่างไรก็ตาม / ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
 How’sHow is
 How manyใช้กับคำนามนับได้
 How muchใช้กับคำนามนับไม่ได้
 How to useการใช้
 Howeverอย่างไร
 How’s Tom?ทอมสบายดีไหม
 How’s John?จอห์นสบายดีไหม
 How’s Linda?ลินดาสบายดีไหม
 How about...?แล้ว...ล่ะ
 How about you?แล้วคุณล่ะ
 How about a movie?ไปดูหนังกันดีมั้ย
 How about a movie?ไปดูหนังกันดีมั้ย
 How ya doin’?How are you doing?
 How have you been?How ya been?
 How would you know?คุณรู้ได้ไง
 How was your holiday?วันหยุดพักร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง (UK)
 How was your vacation?วันหยุดพักร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง (US)
 How about we go to dinner?ไปกินข้าวเย็นกันมั้ย
 how are you gonna...how are you going to...
 to say it how it isพูดในความเป็นจริง หรือในสิ่งที่มันเป็นอยู่
How far is it to the beach from here?ชายหาดอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน
How far is it from here to the beach?จากที่นี่ไปถึงชายหาดไกลแค่ไหน
การใช้ How much
ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น ราคา ปริมาณ ความรู้สึก ฯล
- ใช้ถามราคา / จำนวนเงิน
How much is it? = ราคาเท่าไหร่
How much is this? = อันนี้ราคาเท่าไหร่
How much are these? = พวกนี้ราคาเท่าไหร่
How much is a room? = ห้องละเท่าไหร่
How much is the box? = กล่องนี้ราคาเท่าไหร่
How much does it cost? = ราคาเท่าไหร่
How much do you have? = คุณมีเท่าไหร่หรือ
How much is the ticket? = ตั๋วราคาเท่าไหร่
How much does it cost? = ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
How much do you charge? = คุณคิดเงินเท่าไหร่
How much money you have. = คุณมีเงินเท่าไร
How much will it all cost? = ต้องใช้เงินมากเท่าไหร่
Just tell me how much it costs. = ขอเพียงแค่บอกฉันว่าราคาเท่าไร
How much do you charge a night? = คุณคิดคืนละเท่าไหร่
How much will it cost per person? = คนละเท่าไหร่
How much will accommodation cost? = แล้วค่าที่พักล่ะ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่
How much does this bracelet cost? = สร้อยข้อมือนี้ ราคาเท่าไหร่
How much did that new car cost you? = รถคันใหม่คันนั้นคุณซื้อมาเท่าไหร่
How much are these designer frames? = กรอบแว่นเหล่านี่ ราคาเท่าไหร่
-
ใช้ถามปริมาณ
How much can you drink? = คุณสามารถดื่มได้เท่าไหร่
How much do you weigh? = คุณหนักเท่าไหร่
How much does it weigh? = มันหนักเท่าไหร่ (สิ่งของ)
How much should we feed it? = เราควรให้อาหารมันเท่าไหร่
How much does each box weigh? = กล่องแต่ละกล่องมีน้ำหนักเท่าไหร่
How much do you smoke in a day? = คุณสูบบุหรี่ วันละเท่าไหร่
How much ice is in the bucket? = น้ำแข็งอยู่ในถัง เท่าไหร่
How much do you want taken off? = คุณต้องการให้ตัดผมออกเท่าไหร่(ร้านตัดผม)
How much sleep do you get a night? = คุณนอนหลับกี่ชั่วโมงต่อคืน

- ใช้ถามความรู้สึก
How much do you love me? = คุณรักฉันมากแค่ไหน
Does he not know how much I love him? = เขาไม่รู้ว่าฉันรักเขามากแค่ไหนการใช้ How many
How many + นาม (เป็นพหูพจน์)
- ใช้กับคำนามนับได้
- ให้เติม s หรือ es หลังคำนามที่กำลังถามถึงเสมอ

Forhow many days? = สำหรับกี่วัน
Forhow many nights? = สำหรับกี่คืน
How many fingers do you see? = คุณเห็นนิ้วกี่นิ้ว
How many jobs have you had? = คุณเคยทำงานที่ไหนมาบ้าง
How many bags do you have? = คุณมีกระเป๋าทั้งหมด กี่ใบ
How many children do you have? = คุณมีลูกกี่คน
How many siblings do you have? = คุณมีพี่น้องกี่คน
How many languages do you speak? = คุณพูดได้กี่ภาษา
How many stories is this building? = ตึกนี้มีกี่ชั้น
How many months pregnant are you? = คุณท้องได้กี่เดือนแล้ว
How many likes does your page have? = เพจของคุณมีกี่ไลค์


...ยังไง ... / ...อย่างไร
โครงสร้างประโยค How + are/is/were/was....?

How are you? = คุณเป็นยังไงบ้าง สบายดีมั้ย
How are you feeling? = คุณรู้สึกยังไงบ้าง
How are you gonna get there? = คุณจะไปที่นั่นอย่างไร

How is work? = งานของคุณเป็นยังไง
How is your food? = อาหารของคุณเป็นยังไงบ้าง
How is your trip so far? = ตั้งแต่ไปที่นั่นมาจนถึงตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง
How is being single good? = การเป็นโสด มันดียังไง
How is car different than truck? = รถยนต์กับรถบรรทุก แตกต่างกันอย่างไร
How is being in a relationship good? = การมีแฟน มันดียังไง
How is the weather in Bangkok right now? = ตอนนี้อากาศที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างไรบ้าง

ถามถึงสิ่งที่ผ่านมา
How was the movie? = หนังที่คุณไปดูมาเป็นยังไงบ้าง
How was your weekend? = เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
How was your holiday? = วันหยุดพักร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง (UK)
How was your vacation? = วันหยุดพักร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง (US)
How was the birthday party? = งานปาร์ตี้วันเกิดเป็นยังไงบ้าง(สนุกไหม)
How did you get in my house? = เข้ามาในบ้านฉันได้ไง
How were holidays with the family? = วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวเป็นอย่างไร
How were your classes this semester? = การเรียนของคุณ ในเทอมนี้เป็นอย่างไรบ้าง
How were the book I gave you yesterday? = หนังสือที่ฉันให้คุณเมื่อวานเป็นยังไง น่าอ่านมั้ย


การใช้ How about
- How about + นาม / สรรพนาม? = ...เป็นไงบ้าง (เอ่ยถามถึง / เอ่ยเชิญชวน)
- How about + กิจกรรม = ....ดีมั๊ย (ใช้ถามเชิญชวน ทำกิจกรรม )
ตัวอย่างประโยค
 How about lunch? = กินอาหารกลางวันดีมั๊ย
 How about a drink? = ดื่มเครื่องดื่มดีมั๊ย
 How about dinner? = เราทานข้าวมื้อเย็นกันดีไหม
 How about a movie? = ไปดูหนังกันดีมั๊ย
 How about seeing a movie? = ดูหนังกันมั๊ย
 How about we go see a movie? = ดูหนังกันมั๊ย
 How about going to the movies? = ดูหนังกันมั๊ย
 How about we get something to eat? = เราไปหาอะไรกินกันดีมั๊ย

 How about + นาม / สรรพนาม? = ...เป็นไงบ้าง (เอ่ยถามถึง / เอ่ยเชิญชวน)
(ไปดื่ม ไปกิน ไปดูหนัง ไปทำกิจกรรม ไปด้วยกันไหม)

 How about you?
 แล้วคุณล่ะ

 How about John?
 แล้วจอห์นล่ะ

 How about Linda?
 แล้วลินดาล่ะ

 How about Sam?
 แล้วแซมล่ะ

 หมายเหตุ How about มีความเหมือนกับ What about
 เช่น

 คำถาม :How are you? คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 คำตอบ :I’m good. What about you? ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ


 How do you get around? คุณไปไหน มาไหนยังไง
(คุณเดินทางโดยวิธีอะไร ขับรถมา, นั่งแท๊กซี่มา)
 I drive a car.ฉันขับรถยนต์
 I take BTS.ฉันขึ้นรถBTS / ฉันเดินทางโดยรถ BTS
 I take taxis.ฉันขึ้นรถแท๊กซี่ / ฉันเดินทางโดยรถแท๊กซี่
 I take the bus.ฉันขึ้นรถโดยสาร / ฉันเดินทางโดยรถโดยสาร
 I take passenger vans.ฉันขึ้นรถตู้ / ฉันเดินทางโดยรถตู้
 I drive a car motorcycle.ฉันขับรถมอเตอร์ไซด์


การใช้ How เพื่อทักทาย (เป็นอย่างไรบ้าง / สบายดีไหม)
 How are you?
 คุณเป็นยังไงบ้าง

 How are you doing?
 คุณเป็นยังไงบ้าง

 How are you today?
 วันนี้คุณสบายดีมั้ย

 How have you been?
 คุณเป็นยังไงบ้าง

 How are you going?
 คุณเป็นอย่างไรบ้าง

 Hey, how’s it going?
 สวัสดี สบายดีไหม

 How’s it going, man?
 เป็นอย่างไรบ้างเพื่อน

 How are things?
 เป็นยังไงบ้าง
(สิ่งต่าง ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณ)

 How are you getting on?
 คุณเป็นยังไงบ้าง
(สิ่งต่าง ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณ)

  Hi John. How are you doing?
 หวัดดี จอห์น คุณสบายดีมั๊ย

 How’s your sweetheart?
 แล้วแฟนของคุณล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง
คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน
How long will you be in Thailand?
How long will you be staying in Thailand?
How long are you gonna be in Thailand?
How long are you planning to be in Thailand?
เครดิต อาจารย์อดัม


However = แต่ว่า / อย่างไรก็ตาม / ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
- However, there are some exceptions.
อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อยกเว้นนะคะ

- However, it doesn't happen 100% of the time.
อย่างไรก็ตาม ไม่เสมอไป 100%หรอก

- However, I haven't seen him since early in the day.
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เช้าผมยังไม่เห็นเขาเลย

- However, it"s not always fate that gives us a gift.
อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่เสมอไปที่โชคชะตาจะให้ของขวัญแก่เรา

- However, I'm very glad you're here. We have so much to talk about.
อย่างไรก็ตาม ฉันก็ยินดี ที่คุณอยู่ที่นี่ เรามีหลายเรื่อง ต้องคุยกัน


การใช้ how แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ how สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : how
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : how

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : how
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : how
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : how
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : how
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : how
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : how
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : how
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : how
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : how
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : how
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : how
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : how
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : how
15. American heritage : www.ahdictionary.com : how
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : how
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : how
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : how
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : how
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : how
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : how
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : how
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : how
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : how
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : how
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : how
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : how
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : how
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : how
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : how
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : how

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : how
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : how
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : how
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : how
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : how
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : how

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryรวมประโยค การใช้ how
- How much?
เท่าไหร่

- How big?
ใหญ่ แค่ไหน

- How small?
เล็ก แค่ไหน

- How far is it?
อยู่ไกลแค่ไหน

- How dare you!
ทำไปได้ยังไง
(คุณไม่น่าทำ)

- How’s your job?
งานของคุณเป็นยังไง

- How am I wrong?
ฉันผิดยังไง

- How much is it?
มันราคาเท่าไหร่

- Is it a long way?
ระยะทางไกลไหม

- How tall are you?
คุณสูงเท่าไหร่

- How old is John?
จอห์นอายุเท่าไหร่

- How do you know?
คุณรู้ได้อย่างไร

- How come?
ทำไมล่ะ (เพราะอะไรล่ะ)

- How then?
เหตุการณ์เป็นมาอย่างไร

- Hey, how was it?
เป็นยังไงบ้าง(ทักทาย)

- How old are they?
พวกเขาอายุเท่าไหร่กัน

- How about Sunday?
แล้ววันอาทิตย์ล่ะ

- How about Saturday?
แล้ววันเสาร์ล่ะ

- How can I go alone!
แล้วฉันไปคนเดียวได้ไง!

- How do I use this?
มันใช้อย่างไร

- How much is this?
อันนี้ราคาเท่าไหร่

- How do I get there?
ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร

- How about this one?
อันนี้เป็นไงคะ

- How much are these?
พวกนี้ราคาเท่าไหร่

- How was work today?
วันนี้ทำงานเป็นไงบ้าง

- How could I say no?
ฉันจะปฏิเสธได้ยังไง

- How do you spell it?
คำนั้นสะกดอย่างไร

- how long will it be?
จะนานแค่ไหน

- For how many nights?
สำหรับกี่คืน

- How are you feeling?
คุณรู้สึกยังไงบ้าง

- How about this pair?
คู่นี้ล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง

- For how many days?
สำหรับกี่วัน

- How can I help you?
ฉันจะช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง

- How about your work?
แล้วงานของคุณเป็นยังไงบ้าง

- How was the event?
งานอีเว้นท์เป็นอย่างไรบ้าง

- How was the movie?
หนังเรื่องนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

- How was your trip?
ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง

- How can I help you?
ฉันจะช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง

- How much do you have?
คุณมีเท่าไหร่หรือ

- How did you come here?
คุณมาได้อย่างไร

- How much is the ticket?
ตั๋วราคาเท่าไหร่

- How did this happen ?
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร

- How far along are you?
ตั้งครรภ์มานานแค่ไหนแล้ว

- Hey! How do you know?
เฮ้ย คุณรู้ได้ไง!

- How much does it cost?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

- How do you learn Thai?
คุณเรียนภาษาไทยอย่างไร

- How much is a ticket?
ตั๋วหนังราคาเท่าไหร่

- How much will it cost?
ต้องจ่ายเท่าไหร่

- How did you get here?
คุณมาที่นี่ได้อย่างไร

- How much does it cost?
ราคาเท่าไร

- How much do you charge?
คุณคิดเงินเท่าไหร่

- How much do you weigh?
คุณหนักเท่าไหร่

- How much does it weigh?
มันหนักเท่าไหร่ (สิ่งของ)

- How much will it all cost?
ต้องใช้เงินมากเท่าไหร่

- how they live their lives.
เขาใช้ชีวิตอย่างไร

- How dare you lie to me!
คุณกล้าดียังไง โกหกฉัน!

- How should we prepare?
เราควรจะเตรียมตัวอย่างไรดี

- How’ve you been recently?
ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

- That’s how to handle that.
รับมือกับงานนี้ได้เก่งมาก

- How is being single good?
การเป็นโสด มันดียังไง

- How short-sighted are you?
คุณใส่แว่นสายตาสั้นเท่าไร

- How would you answer then?
แล้วคุณจะตอบคำถามนี้ว่ายังไง

- How often do you work out?
คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

- How much do you love me?
คุณรักฉันมากแค่ไหน

- How come? What happened?
ทำไมล่ะ เกิดอะไรขึ้นเหรอ

- How long are you staying?
คุณจะพักอยู่ที่นี่นานแค่ไหน

- How well do you know him?
คุณรู้จักเขาดีแค่ไหน

- How do you learn English?
คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร

- How do you make a Gratong?
คุณทำกระทงอย่างไร(วิธีทำ)

- How do you pronounce that?
คุณออกเสียงนั้นอย่างไร

- You remembered how to do it!
โอโห คุณจำวิธีทำได้ด้วย!

- How often do you eat out?
คุณทานข้าวนอกบ้าน บ่อยแค่ไหน

- How often do you exercise?
คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

- I see. How is it for you?
ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วล่ะ

- How’s the weather today?
วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

- How often do you eat out?
คุณไปกินนอกบ้านบ่อยแค่ไหน

- How’s your fried rice?
ข้าวผัด ที่คุณกำลังทานอยู่ อร่อยไหม

- How do you know each other?
คุณรู้จักกันได้อย่างไร

- How old are your children?
ลูก ๆ ของคุณอายุเท่าไหร่บ้าง

- How long have been married?
แต่งงานนานเท่าไหร่แล้ว

- How would you let her know?
คุณจะทำอย่างไรให้เธอรับรู้

- Excuse me, how old are you?
ขอโทษ คุณอายุเท่าไหร่ครับ

- How do you feel about me?
คุณรู้สึกยังไงกับฉัน

- How do you keep so healthy?
คุณรักษาสุขภาพอย่างไร

- How many bags do you have?
คุณมีกระเป๋าทั้งหมด กี่ใบ

- How could we forget you!
พวกเราจะลืมคุณได้ไงล่ะ(เราไม่ลืม)

- How many fingers do you see?
คุณเห็นนิ้วกี่นิ้ว

- How many jobs have you had?
คุณเคยทำงานที่ไหนมาบ้าง

- how long will I have to wait?
ฉันจะต้องรอนานแค่ไหน

- How was school life for you?
ช่วงเวลาวัยเรียนเป็นไงบ้าง

How are you gonna get there?
คุณจะไปที่นั่นอย่างไร

- How do I get to the station?
ฉันจะไปที่สถานีได้อย่างไร

- How far is it to the station?
อยู่ไกลแค่ไหนถึงสถานี

- How far is it to the airport?
อยู่ไกลแค่ไหนถึงสนามบิน

- How often do you watch films?
คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน

- How shall we go to the beach?
เราจะไปชายหาดได้อย่างไร

- How old will you be this year?
คุณอายุเท่าไหร่แล้วล่ะปีนี้

- How long have you lived there?
อยู่อาศัยอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่แล้ว

- How would you like the money?
คุณต้องการธนบัตรแบบไหน

- How long have you been here?
คุณมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว

- How long will it take to walk?
จะใช้เวลาเดินไปนานแค่ไหนครับ

- How about we meet at five?
เอาเป็นว่า เราเจอกัน ห้าโมงเย็นดีมั๊ย

- How much does each box weigh?
กล่องแต่ละกล่อง มีน้ำหนักเท่าไหร่

- How are you going?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง (ใช้ในออสเตรเลีย)

- How long does the journey take?
การเดินทางใช้เวลานานแค่ไหน

- How does he get around?
เขาไปไหน มาไหนยังไง(เดินทางโดย)

- How do you get around?
คุณไปไหน มาไหนยังไง(เดินทางโดย)

- How do you decide what to buy?
คุณใช้วิธีตัดสินใจอย่างไร เวลาซื้อของ

- How often do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหน

- How do you choose your friends?
คุณมีวิธีการเลือกคบเพื่อนอย่างไร

- How can I improve my English?
ฉันอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ ทำไงดี

- How do you pronounce this word?
คำนี้ออกเสียงว่าอย่างไร

- How about being my girlfriend?
แฟนผมที่่กำลังคบหากันอยู่ จะดีไหม

- How long have you played golf?
คุณเล่นกอลฟ์มานานแล้วเหรอ

- Do you know how far I am away?
คุณรู้ไหมฉันไกลแค่ไหน

- How many children do you have?
คุณมีลูกกี่คน

- How do you feel about Thailand?
คุณรู้สึกยังไงกับประเทศไทย

- How many siblings do you have?
คุณมีพี่น้องกี่คน

- How’s your new business going?
ธุรกิจใหม่เป็นอย่างไรบ้าง

- How much ice is in the bucket?
มีน้ำแข็งอยู่ในถัง เท่าไหร่

- Just tell me how much it costs.
ขอเพียงแค่บอกฉันว่าราคาเท่าไร

- How long will the journey take?
การเดินทางจะใช้เวลานานแค่ไหน

- How long have you had that job?
ทำงานนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

- How do you choose your friends?
คุณมีวิธีการเลือกคบเพื่อน อย่างไร

- How often do you go on vacation?
คุณไปเที่ยววันหยุดบ่อยแค่ไหน

- What genre of movies do you like?
แล้วชอบดูหนังแนวไหน

- How long will it take to arrive?
ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่

- How do you say "อร่อย" in English?
คำว่า "อร่อย" พูดว่าอย่างไรภาษาอังกฤษ

- How long have you played tennis?
คุณเล่นเทนนิส มานานแล้วเหรอ

- How long have you been here for?
คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้ว

- How many languages do you speak?
คุณพูดได้กี่ภาษา

- How do you say it in English?
คำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ

- How is car different than truck?
รถยนต์กับรถบรรทุก แตกต่างกันอย่างไร

- How do Thais celebrate Monk day?
คนไทยฉลองวันพระอย่างไร

- How many stories is this building?
ตึกนี้มีกี่ชั้น

- How much will it cost per person?
คนละเท่าไหร่

- You know how to do it, right?
คุณรู้วิธีทำมันใช่ไหม (ทำสิ่งนี้เป็นใช่ไหม)

- How was your weekend?
สุดสัปดาห์ของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

- How many religions can you name?
คุณสามารถบอกชื่อของศาสนา ได้กี่ชื่อ

- How many likes did your post get?
โพสท์ของคุณได้กี่ไลค์

- How dare you come into my house!
คุณกล้าดียังไง ที่เข้ามาในบ้านของผม

- How often do you watch the news?
คุณดูรายการข่าวทีวีบ่อยแค่ไหน

- How long will you be staying for?
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่

- You know how to speak Thai, right?
คุณพูดภาษาไทยได้ใช่ไหม

- How are you going to travel there?
คุณจะเดินทางที่นั่นอย่างไร

- How long are you going to be here?
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่

- How about asking her out?
เอาเป็นว่า คุณชวนเธอออกไปเที่ยวจะดีมั๊ย

- How is your trip so far?
ตั้งแต่ไปที่นั่นมาจนถึงตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง

- How much will accommodation cost?
ค่าที่พักล่ะ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่

- how do you keep in such good shape?
คุณรักษาหุ่นดีแบบนี้ได้อย่างไร

- How many months pregnant are you?
คุณท้องได้กี่เดือนแล้ว

- How about we get something to eat?
เราไปหาอะไรกินกันดีมั๊ย

- How long have we been friends for?
เราเป็นเพื่อนกันมานานแค่ไหนแล้ว

- How much sleep do you get a night?
คุณนอนหลับกี่ชั่วโมงต่อคืน

- How will you spend your retirement?
คุณจะใช้วัยเกษียณทำอะไรบ้าง

- How much are these designer frames?
กรอบแว่นเหล่านี่ ราคาเท่าไหร่

- How come? Is your English not good?
ทำไมล่ะ คุณพูดไม่เก่งเหรอ

- How much do you want taken off?
คุณต้องการให้ตัดผมออกเท่าไหร่(ร้านตัดผม)

- How long have you been in Thailand?
คุณอยู่ประเทศไทยมานานเท่าไหร่แล้ว

- How many likes does your page have?
เพจของคุณมีกี่ไลค์

- How long have you been in Thailand?
คุณมาอยู่ประเทศนานเท่าไหร่แล้ว

- How much did that new car cost you?
รถคันใหม่คันนั้นคุณซื้อมาเท่าไหร่

- How far is it to the beach from here?
ชายหาดอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน

- How is being in a relationship good?
การมีแฟน มันดียังไง

- How often do you listen to the radio?
คุณฟังวิทยุบ่อยแค่ไหน

- How far is it from here to the hotel?
จากที่นี่ไปถึงโรงแรม ไกลแค่ไหน

- How far is it from here to the beach?
จากที่นี่ไปถึงชายหาดไกลแค่ไหน

- How much English do you read a day?
คุณอ่านภาษาอังกฤษ มากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

- How much do you spend on food a day?
คุณใช้เงินกี่บาทสำหรับอาหารต่อวัน

- How long have you played soccer?(UK)
คุณเล่นฟุตบอลมานานแล้วเหรอ

- I wonder how much it would have cost?
ฉันสงสัยนักว่ามันจะเป็นเงินสักเท่าไร

- How many classes do you have a week?
คุณมีเรียนกี่ครั้ง ต่อสัปดาห์

- How often do you check your Facebook?
คุณเข้าใช้เฟสบุ๊คบ่อยแค่ไหน

- You know how to speak English, right?
คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นใช่ไหม

- How often do you go clothes shopping?
คุณไปซื้อเสื้อผ้าบ่อยแค่ไหน

- How much is your tution fee per term?
ค่าเรียนของคุณ เทอมละเท่าไหร่

- How much would it cost to rent a car?
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการเช่ารถ

- How much would it cost to wash my car?
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการล้างรถ

- How many people live in the flat.(UK)
มีคนกี่คนอาศัยอยู่ในแฟลต

- How many people are you chatting with?
คุณกำลังแชทคุยอยู่กับคนกี่คน

- How long have you played football?(US)
คุณเล่นฟุตบอลมานานแล้วเหรอ

- How often do you like watching movies?
ชอบดูหนังบ่อยแค่ไหน

- How much does it cost to fly to Europe?
ค่าใช้จ่ายเท่าไรในการบินไปยุโรป

- How long are you planning to stay here?
คุณวางแผนจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน

- How was hanging out with your friends?
ไปเที่ยวกับเพื่อนมา เป็นอย่างไรบ้าง

- How much is your tuition fee per term?
ค่าเรียนของคุณ เทอมละเท่าไหร่

- How much does it cost to repair my car?
ค่าใช้จ่ายเท่าไรในการซ่อมรถของฉัน

- How many genres of music can you name?
คุณบอกชื่อแนวดนตรีต่าง ๆ ได้กี่แนว

- How do you handle pressure?
คุณสามารถรับแรงกดดันจากการทำงาน ได้อย่างไร

- How is the news beneficial to your life?
ข่าวมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างไร

- How much is a return ticket to Bangkok?
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ ราคาเท่าไหร่

- How many days are you going to be here?
คุณจะอยู่ที่นี่กี่วัน

- How much is a single ticket to Bangkok?
ตั๋วแบบเที่ยวเดียวไปกรุงเทพฯ ราคาเท่าไหร่

- How far along in the pregnancy are you?
ตั้งครรภ์มานานแค่ไหนแล้ว

- How has "Facebook" benefited your life?
Facebook มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างไร

- How do you flirt with someone you like?
คุณมีวิธีการจีบคนที่คุณชอบอย่างไร

- How much flour does the recipe call for?
สูตรอาหารระบุว่าใช้แป้งเท่าไหร่

- How is university different than college?
มหาวิทยาลัย กับวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร

- How long do you plan on keeping this job?
คุณคิดว่าจะทำงานที่นี่ นานแค่ไหน

- How do you keep a balanced diet?
คุณกินอาหารครบห้าหมู่ อย่างเพียงพอได้อย่างไร
(diet=ใส่ใจ, ควบคุม, ดูแลด้านอาหาร)

- How many stories does this building have?
ตึกนี้มีกี่ชั้น

- How much would it cost to run a website?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ในการทำเว็บไซต์

- How long are you going to be in Ayuthaya.
คุณจะไปที่อยุธยา นานเท่าไหร่

- How is the weather in Bangkok right now?
ตอนนี้อากาศที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างไรบ้าง

- How about going to the movies to tonight?
คืนนี้เราไปดูหนังกันดีไหม

- How much time do you spend on Line a day?
คุณใช้เวลาเล่นไลน์มากเท่าไหร่ต่อวัน

- How did you come to work today?
วันนี้คุณมาที่ทำงานอย่างไร(นังรถเมล์, ขับรถมาเอง)

- How much do you trust what the news says?
คุณเชื่อสิ่งที่ข่าวบอกมากแค่ไหน

- How many times have you seen this movie?
คุณเคยดูหนังเรื่องนี้ กี่ครั้งแล้ว

- How many times have you cried this year?
คุณร้องไห้กี่ครั้งแล้วปีนี้

- How would you describe your personality?
บุคลิกภาพของคุณเป็นไงบ้าง

- How many hours do you work out in a day?
คุณทำงานกี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน

- How many girlfriends have you had before?
ก่อนหน้านี้ คุณเคยมีแฟนกี่คนแล้ว

- How many boyfriends have you had before?
ก่อนหน้านี้ เธอเคยมีแฟนกี่คนแล้ว

- How many kinds of fruit do you have a day?
คุณกินผลไม้กี่ชนิดต่อวัน

- How many people live in the apartment?(US)
มีคนกี่คนอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น

- How many job interviews have you been to?
คุณไปสัมภาษณ์งานกี่ที่แล้ว

- How much salary are you expecting a month?
คุณคาดว่าจะได้รับเงินเดือน เดือนละเท่าไหร่

- How much time do you spend studying a day?
คุณใช้เวลาเรียน นานเท่าไหร่ต่อวัน

- How many musical instruments can you play?
คุณสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้กี่อย่าง

- How long have you been living in Thailand?
คุณมาอยู่ประเทศไทยมานานเท่าไหร่แล้ว

- How long are you planning on staying here?
คุณมีแผนจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน

- How many days are you planning to be here?
คุณวางแผนจะอยู่ที่นี่ กี่วัน

- How many brothers and sisters do you have?
คุณมีพี่น้องกี่คน

- How much would it cost to go to the movies?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่จะไปดูหนัง

- How could you do that! You are so heartless.
คุณทำแบบนั้นได้ยังไง ใจดำมากเลย

- How do you like your eggs? Fried or boiled?
คุณชอบกินไข่แบบไหน ระหว่างทอดกับต้ม

- How often do you watch movies at the cinema?
คุณไปดูหนังที่โรงหนัง บ่อยแค่ไหน

- How much do you spend a month on shopping?
คุณใช้จ่ายเงิน สำหรับช้อปปิ้ง กี่บาทต่อเดือน

- He broke down how to play tennis easily.
เขาอธิบายวิธีการเล่นเทนนิสเป็นเรื่อง ๆ อย่างง่ายดาย

- How has this talent benefited your life?
ความสามารถพิเศษนี้ มีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตของคุณ

- How many balloons do we need for the party?
เราจำเป็นต้องใช้ลูกโป่ง เท่าไหร่สำหรับงานเลี้ยงนี้

- How about we make this a night to remember?
เรามาทำคืนนี้ให้เป็นคืนที่น่าจดจำกันดีมั้ย

- How long would you intend on working for us?
คุณคิดว่า จะทำงานให้กับเราได้นานแค่ไหน

- How many hours a day do you use the internet?
คุณใช้อินเตอร์เน็ต วันละกี่ชั่วโมง

- How is Christianity different from Buddhism?
ศาสนาคริสต์ แตกต่างจากศาสนาพุทธ อย่างไร

- How much time off work do Thais get a year?
คนไทยได้หยุดทำงานมากแค่ไหนต่อปี

- I’m not exactly sure how they know each other.
ฉันไม่แน่ใจนัก ว่าเขารู้จักกันได้ยังไง

- How many hours a day do you use the internet?
คุณใช้อินเตอร์เน็ต วันละกี่ชั่วโมง

- I look around and I think, how did I get here?
ผมดูรอบ ๆ แล้วก็คิดว่า นี่ผมอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

- How much does your religion affect your life?
ศาสนาของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหนณ

- How do you stay cool during very hot weather?
คุณใช้วิธีการไหนคลายร้อน ในขณะที่อากาศร้อน

- How much time do you spend exercising a week?
คุณใช้เวลาออกกำลังกาย นานเท่าไหร่ต่อสัปดาห์

- How much does your religion affect your life?
ศาสนาของคุณ มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหน

- How often do you watch movies at the cinema?
คุณไปดูหนังที่โรงหนัง บ่อยแค่ไหน

- How many times do you go to a temple a year?
คุณเข้าวัดกี่ครั้งต่อปี

- How much would it cost to talk long distance?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ในการพูดคุยทางไกล

- You want me to do it? But I don’t know how to!
คุณอยากให้ฉันทำเหรอ แต่ฉันทำไม่เป็นนะ

- How important is it for you to follow the news?
การติดตามข่าวสำคัญแค่ไหน สำหรับคุณ

- I finally figured out how to solve this problem.
ในที่สุดฉันก็ประติด ประต่่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้

- How would you know you’ve met the right person?
คุณจะรู้ได้ยังไงว่าได้เจอคนที่ใช่แล้ว

- How do you know if she knows that you like her?
คุณจะรู้ได้ยังไงว่า เธอรู้แล้วว่า คุณแอบชอบเธออยู่

- How much does a newspaper cost in your country?
หนังสือพิมพ์มีราคาเท่าไหร่ ในประเทศของคุณ

- How much time do you spend at a temple a month?
คุณใช้เวลาที่วัด มากแค่ไหนต่อเดือน

- How much do you trust the TV weather forecasts?
คุณเชื่อมั่นพยากรณ์อากาศทางทีวี มากแค่ไหน

- How many days are you planning to be in the US?
คุณวางแผนจะอยู่อเมริกา กี่วัน

- How do you feel about Thai women or Thai girls?
คุณรู้สึกอย่างไรกับผู้หญิงไทย หรือสาวไทย

- How much would it cost to send this to Thailand?
ค่าส่งอันนี้ไปประเทศไทยเท่าไหร่

- How much do you want to cut off your hair today?
คุณต้องการให้ตัดผมออกเท่าไหร่คะ

- So how do you know if she knows that you like her?
แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่า เธอรู้แล้วว่าคุณแอบชอบเธอ

- How many days will it take for the cheque to clear?
ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค

- I’m sorry to have troubled you. How stupid of me!
ฉันต้องขอโทษที่ทำให้คุณยุ่งยาก ฉันช่างโง่เง่าเสียเหลือเกิน

- How much time do you spend worrying about things?
คุณเสียเวลามากแค่ไหน ในการกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

- How will you bring success to our company?
คุณสามารถทำให้บริษัทของเรา ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

- How have you been developing your talents?
คุณใช้วิธีการอะไร ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของคุณ

- How do you wind down after a stressful day?
คุณใช้วิธีอะไรให้ผ่อนคลาย หลังจากวันทำงานที่แสนเครียด

- How do you wind down after a stressful day?
คุณทำอย่างไรให้ผ่อนคลาย หลังจากวันทำงานที่แสนเครียด

- How has technology changed the news industry?
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอย่างไร

- Imagine how cool it would be to be Superman.
ลองจินตนาการว่ามันจะเจ๋งมากแค่ไหน ที่จะเป็นซุปเปอร์แมน

- Imagine being able to fly. How cool would that be?
สมมุติว่าสามารถบินได้ มันจะเจ๋งมากแค่ไหน

- Suppose you were my father. How would you treat me?
ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพ่อของฉัน คุณจะปฏิบัติกับฉันอย่างไร

- Suppose you were my mother. How would you treat me?
ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแม่ของฉัน คุณจะปฏิบัติกับฉันอย่างไร

- How much time a day do you spend listening to music?
คุณใช้เวลาฟังเพลงมากแค่ไหน ต่อวัน

- How do you like to spend your time when travelling?
คุณชอบใช้เวลาอย่างไรเวลาเดินทาง

- No matter how angry I get, I will never hit my child.
ไม่ว่าฉันจะโกรธแค่ไหน ฉันก็จะไม่ตีลูกของฉันเด็ดขาด

- I got so drunk that I don't remember how I got home.
ฉันเมามากจนฉันจำไม่ได้ว่า ฉันกลับมาถึงบ้านอย่างไร

- How many pages did you have to write for your essays.
คุณต้องเขียนบทความกี่หน้า สำหรับบทความของคุณ

- How long have you been together with your boyfriend?
เธอคบกับแฟนของเธอมานานแค่ไหนแล้ว

- How long have you been together with your girlfriend?
คุณคบกับแฟนของคุณมานานแค่ไหนแล้ว

- Do you know how many national holidays Thailand has?
คุณรู้ไหมว่า ประเทศไทยมีวันหยุดกี่วัน

- How much time do you spend with your family a week?
คุณใช้เวลากับครอบครัวของคุณ มากเท่าไหร่ต่อสัปดาห์

- How many days are you planning to be in the Thailand?
คุณวางแผนจะอยู่ประเทศไทย กี่วัน

- How many of your "Facebook" friends are really friends?
เพื่อน ๆ ใน "Facebook" มีกี่คน ที่ถือว่าคือเพื่อนจริง ๆ

- How much does it cost to join a gym?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ที่จะเข้าร่วมออกกำลังกาย(ค่าสมัคร / ค่าบริการ)

- How much do you charge if I am an hour late?
คุณคิดค่าใช้จ่ายเท่าไร ถ้าฉันมาช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง(คืนรถช้า)

- If you feel my pain, you will understand how I feel.
ถ้าคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดของฉัน คุณจะเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไร

- How much time did you get to write your research paper?
คุณได้เขียนบทความวิจัยเป็นระยะเวลาเท่าไร

- If you had a crush on a girl, how would you let her know?
ถ้าคุณแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง คุณจะทำอย่างไรให้เธอรู้ตัว

- I will explain to you how to play ping pong in a nutshell.
ฉันจะอธิบาย วิธีการเล่นปิงปองอย่างคร่าว ๆ ให้คุณฟัง

- If you had a crush on a girl, how would you let her know?
ถ้าคุณแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง คุณจะทำอย่างไรให้เธอรับรู้

- No matter how many times you say it, I won’t believe you.
ไม่ว่าคุณจะพูดอีกกี่ครั้งก็ตาม ฉันก็จะไม่เชื่อคุณ

- How do you feel about countries that don’t allow religion?
คุณรู้สึกอย่างไร กับประเทศที่ห้ามคนนับถือศาสนา

- How much time do you spend a day practicing your talent?
คุณใช้เวลามากเท่าไหร่ต่อวัน ในการฝึกฝนความสามารถพิเศษนี้

- Have you ever had your social media account hacked into?
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เคยถูกแฮกข้อมูลของคุณไหม

- How much is a return plane ticket from Bangkok to London?
ราคาค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพฯ ถึงลอนดอนกี่บาท

- How much do you think people spend on learning a language?
คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ ใช้เงินมากเท่าไหร่ในการเรียนภาษา

- How do you feel when you meet someone you have a crush on?
คุณรู้สึกดอย่างไร เมื่อพบเจอคนที่คุณแอบชอบ

- How can you keep yourself safe when using social media?
คุณจะดูและความปลอดภัยของคุณได้อย่างไร เวลาเล่นสื่อสังคมออนไลน์

- How much is a return plane ticket from Bangkok to Los Angeles?
ราคาค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพฯ ถึงลอสแองเจลิสกี่บาท

- How many of your Facebook friends have you ever met in real life?
มีเพื่อนกี่คนใน Facebookที่คุณได้กันในชีวิตจริง

- How has your personality changed since 10 years ago?
คุณคิดว่าบุคลิกภาพของคุณได้เปลี่ยนอย่างไรบ้างตลอด 10 ปีที่ผ่านมานี้

- Excuse me. Do you know how to get to the Shopping mall from here?
ขอโทษ. คุณรู้วิธีการไปที่ห้างสรรพสินค้าจากที่นี่มั้ย

- Excuse me. How do I get to the freeway from here?
ขอโทษ ฉันจะไปทางฟรีเวย์ได้อย่างไร จากที่นี่ (freeway=ถนนที่ไม่มีค่าบริการ)

- How much was your plane ticket from your home country to Thailand?
ราคาตั๋วเครื่องบินจากประเทศบ้านของคุณ มาประเทศไทยกี่บาท

- I’ve already been to Bangkok. How about going to Chiang Mai instead?
ฉันเคยไปกรุงเทพฯมาแล้ว ไปเที่ยวเชียงใหม่แทนได้ไหม

- I’ve already been to Chiang Mai. How about going to Bangkok instead?
ฉันเคยไปเชียงใหม่มาแล้ว ไปเที่ยวกรุงเทพฯแทนได้ไหม

- You can't even get there on your own, so how are you gonna take me there?
ขนาดไปเองยังไม่ถูก แล้วจะพาฉันไปได้เหรอเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment