โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 10, 2015

การใช้ where

ความหมาย ต่าง ๆของ where
adverb
ที่ไหนwhere, whereabouts, whither
แห่งหนไหน where
ตำบลไหน where
ตรงไหน where
จุดไหน where
สถานที่ where
ตรงที่ where
แห่งใด where
conjunction
ที่ไหน where, whither
ตรงไหน where
จุดไหน where
สถานที่ where
ตรงที่ where
pronoun
ไหน where, which
หน where


ความรู้เบื้องต้น
where else? = จะที่ไหนได้ล่ะ(ไม่ที่ไหนนอกจาก...)
where did = where’d
where have = where’ve
where has และ where is = where’s
Where have you been? = Where ya been?
Where is it? = มันอยู่ไหนหล่ะ(เอกพจน์)
Where are they? = พวกมันอยู่ไหนหล่ะ(พหูพจน์)
Where there’s a will, there’s a way. = ที่ไหนมีความตั้งใจ ที่นั่นก็จะมีหนทาง
ความหมายของ where เมื่อเขียนติดกับคำอื่น ๆ
whereas = ในขณะที่
wherever = ทุกที่ / ทุกแห่ง /ที่ไหนก็ตาม
somewhere = บางแห่ง / ที่ไหนสักแห่ง / สถานที่อื่น (ไม่ระบุสถานที่ชัดเจน)
anywhere = ในที่ใด ๆ / ที่ไหนก็ได้ / ที่ไหนบ้าง
nowhere (โนแวร์) = ไม่มีที่ได /ไม่มีที่ไหน / ไม่มีสักแห่ง / ไม่มีสถานที่ (มีความหมายเชิงปฏิเสธ)


whereas = ในขณะที่
- My friend has a car, whereas I have a motorbike.
เพื่อนของฉันมีรถ ในขณะที่ฉันมีรถจักรยานยนต์

- The color black absorbs heat, whereas white reflects it.
สีดำดูดซับความร้อน ในขณะที่สีขาวสะท้อนแสง

- My sister's writing is always so neat, whereas mine is a total mess.
ลายมือของน้องสาวฉัน เป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่ของฉันยุ่งเหยิง
wherever = ทุกที่ / ทุกแห่ง / ที่ไหนก็ตาม
- You can sit wherever you like.
คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้

- I can take you wherever you need to go.
ฉันสามารถพาคุณไปทุกที่ ที่คุณต้องการ

- I'll drop you off wherever you need to be dropped off.
ฉันจะจอดให้คุณลงได้ทุกที่ ที่คุณต้องการจะลงไป

- Do you always bring a camera wherever you go for vacation?
คุณมักจะนำกล้องไปด้วย ทุกที่ที่คุณไปพักผ่อนหรือเปล่า

You can take a shuttle, a taxi, or a bus to get wherever you need to go.
คุณสามารถใช้บริการรถรับส่งแท็กซี่หรือรถประจำทาง ไปได้ทุกที่ ที่คุณต้องการ

somewhere = บางแห่ง / ที่ไหนสักแห่ง / สถานที่อื่น (ไม่ระบุสถานที่ชัดเจน)
- He went out somewhere.
เขาออกไปที่ไหนสักแห่ง

- Keep this somewhere safe.
เก็บอันนี้ไว้สักที่หนึ่ง ที่ปลอดภัยนะ

- It's probably around somewhere.
มันอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้

- They live somewhere in Bangkok.
พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในกรุงเทพฯ

- Did you ever think of working somewhere else?
คุณเคยคิดที่จะทำงานที่อื่นไหม

- Is there a cash machine somewhere around here?
มีเครื่องกดเงินสดอยู่ที่ไหนบ้าง ในบริเวณนี้(ตู้ ATM)

anywhere = ในที่ใด ๆ / ที่ไหนก็ได้ / ที่ไหนสักแห่ง
- Are you going anywhere today?
วันนี้คุณจะไปไหนรึเปล่า

- Are you going anywhere tomorrow?
พรุ่งนี้จะไปไหนรึเปล่า

- Did you go anywhere this weekend?
คุณได้ไปที่ไหนสักแห่งมั๊ย ในสุดสัปดาห์นี้

- He didn't go anywhere all weekend.
ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาไม่ได้ไปที่ไหนสักแห่ง
nowhere (โนแวร์) = ไม่มีที่ได /ไม่มีที่ไหน / ไม่มีสักแห่ง / ไม่มีสถานที่ (มีความหมายเชิงปฏิเสธ)
- Maybe He Has Nowhere To Go.
บางทีเขาอาจจะไม่มีที่ไป

- He's been seen nowhere since.
เขาไม่โผล่ให้ใครเห็นเลยตั้งแต่ตอนนั้น
(ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหน)

- There’s nowhere to play football around here.
แถวนี้ไม่มีสถานที่ ที่พอจะเล่นฟุตบอลได้เลย

- I got nowhere to go and don’t know where to go either.
ฉันไม่มีที่ไป และไม่รู้จะไปไหนด้วย

- She's got nowhere else to turn and you can't help her by yourself.
เธอไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร และคุณคนเดียวก็ช่วยเธอไม่ได้
อาศัยอยู่ที่ไหน
- Where do you live? = คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
- Where do they live? = พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน
- Where does it live? = มันอาศัยอยู่ที่ไหน
- Where does he live? = เขาอาศัยอยู่ที่ไหน
- Where does she live? = หล่อนอาศัยอยู่ที่ไหน


คำถาม : Where is it? มันอยู่ที่ไหน
- It’s here.มันอยู่ที่นี่
- It’s there.มันอยู่ที่นั่น
- I don’t know. ฉันไม่รู้


คำถาม : Where is my pen? ปากกาของอยู่ที่ไหน
- It’s here.มันอยู่ที่นี่
- It’s there.มันอยู่ที่นั่น
- I don’t know. ฉันไม่รู้...ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest flower shop? = ร้านดอกไม้ ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest coffee shop? = ร้านกาแฟ ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest hospital? = โรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest pizzeria? = ร้านพิชซ่า ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest supermarket? = ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest cash machine? = ตู้กดเงินสด ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน (ตู้ATM)
- Where’s the nearest gas station? = ปั๊มน้ำมัน ที่ไกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน
- Where’s the nearest grocery store? = ร้านขายของชำ ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน


การใช้ where ถามเรื่องส่วนตัว
- Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

- Where are you from?
คุณมาจากไหน

- Where do you work?
คุณทำงานที่ไหน

- Where are you staying?
คุณพักที่ไหน

- Where is your dorm?
หอพักของคุณอยู่ที่ไหน

- Where did you go to high school?
คุณเรียนชั้นมัธยมปลายที่่ไหน

- Where did you go to elementary school?
คุณเรียนชั้นประถมที่่ไหน

- Where did you go to junior high school?
คุณเรียนชั้นมัธยมต้นที่่ไหน
จะไปไหน ....
- Where are you going?
ลูกจะไปไหนจ๊ะ
To talk to John.
ไปคุยกับจอห์นค่ะ

- Where are you going?
เธอจะไปไหน?
To look for John.
ไปหาจอห์น

- Where are you going?
คุณจะไปไหน
I have to go to school.
ฉันจะไปโรงเรียน

- Where are you going?
แล้วคุณจะไปไหน
I gotta prep the boat.
ผมจะไปเตรียมเรือ

- Where are you going?
ลูกจะไปไหน
To the ladies room.
หนูจะไปห้องน้ำหน่อยคะ

- Where are you going?
คุณจะไปไหนล่ะ
Haven’t I been fired?
ผมไม่ถูกไล่ออกหรือครับ

- Where are you going?
คุณจะไปไหน
To ask my best friend the truth.
จะไปถามหาความจริงจากเพื่อนรัก

- Where are you going?
คุณจะไปไหน
John's car broke down. I gotta drop him off somewhere.
รถของจอห์นเสีย ผมต้องไปส่งเขาที่ไหนสักแห่ง

- Where are you going?
คุณจะไปไหนหน่ะ
You can't be too happy right now, let's go for some fresh air?
อยู่นี่คุณไม่มีความสุขหรอก ไปหาที่สูดอากาศกันมั้ย

- Where are you going?
นายจะไปไหนเหรอ
Thinking about heading home. Maybe transferring somewhere else.
กำลังคิดที่จะกลับบ้านน่ะ หรือบางทีอาจจะย้ายไปเรียนที่อื่น


ตัวอย่างประโยค Where have you been?
คุณไปไหนมา / คุณไปอยู่ไหนมา

- A : Where have you been?
คุณไปอยู่ไหนมา
B : I know I'm late. Again.
ฉันรู้ฉันมาสายอีกแล้ว

- A : Where have you been?
คุณพ่อไปใหนมา
B : I'm sorry I'm late, honey.
พ่อขอโทษ ที่กลับช้า ลูกรัก

- A : Where have you been?
เธอไปอยู่ไหนมา
B : I drove John home.
ฉันไปส่งจอห์นที่บ้าน

- A : Where have you been?
พ่อไปไหนมาคะ
B : I've been looking for you.
พ่อกำลังตามหาลูกอยู่

- A : Where have you been lately?
คุณหายไปไหนมาน่ะ หมู่นี้
B : I’ve been travelling a lot lately.
พักหลัง ๆมานี่ ฉันเดินทางบ่อย

- A : Where have you been? I've been calling you for an hour.
คุณไปอยู่ไหนมา ฉันโทรหาคุณเป็นชม. แล้ว
B : I was with Nate. Why?
ฉันอยู่กับเนท ทำไมเหรอ

- A : Where have you been?
คุณไปไหนมา
B : I couldn't sleep. I went downstairs to watch TV and I conked out on the couch.
ผมนอนไม่หลับ ผมลงไปดูทีวีที่ชั้นล่าง แล้วก็เผลอหลับที่โซฟา


การใช้ where แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ where สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : where
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : where

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : where
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : where
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : where
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : where
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : where
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : where
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : where
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : where
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : where
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : where
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : where
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : where
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : where
15. American heritage : www.ahdictionary.com : where
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : where
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : where
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : where
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : where
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : where
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : where
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : where
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : where
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : where
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : where
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : where
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : where
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : where
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : where
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : where
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : where

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : where
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : where
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : where
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : where
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : where
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : where

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ where
- He's nowhere.
ไม่รู้เขาไปไหน

- Where is that?
อยู่ที่ไหนครับ

- Where's the pot.
ห้องน้ำอยู่ไหน
(แสลง US)

- Where's the can.
ห้องน้ำอยู่ไหน
(แสลง US)

- Where's the john.
ห้องน้ำอยู่ไหน
(แสลง US)

- Where's the lift?
ลิฟต์อยู่ไหน

- Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

- Where are you from?
คุณมาจากไหน

- Where is everybody?
ไปไหนหมดเนี่ย

- Where is Mr. John?
คุณจอห์นอยู่ไหนครับ

- Where is my phone?
มือถือฉันอยู่ที่ไหน

- Where is your home?
บ้านคุณอยู่ที่ไหน

- Where do you work?
คุณทำงานที่ไหน

- Where does it hurt?
เจ็บตรงไหน

- Where is your dorm?
หอพักของคุณอยู่ที่ไหน

- Where's our cocaine?
โคเคนของพวกเราอยู่ไหน

- Where are your pen?
ปากกาของคุณหายไปไหน

- Where is this place?
ที่นี่ที่ไหน

- Oh! Where did he go?
อ้าว! เขาหายไปไหนแล้วล่ะ

- Where's our clothes?
ชุดของพวกเราอยู่ไหนน่ะ

- Where's our luggage?
กระเป๋าเราอยู่ไหน?

- Where"s the gun now?
ตอนนี้ปืนอยู่ไหนครับ

- He's Not Feeling Well.
เขาไม่ค่อยสบาย

- That's where I'd be.
ฉันจะไปตรงที่มันซุ่ม

- Where's The Plumber?
ช่างประปาไปไหนล่ะ

- Where's my daughter?
ลูกสาวฉันอยู่ไหน

- Where are you going?
คุณจะไปไหน

- Where were you born?
คุณเกิดที่ไหน

- Where's the bathroom?
ห้องน้ำอยู่ไหน

- Where should we eat?
เราควรจะไปกินที่ไหนดี

- Where did I go wrong?
ฉันทำผิดพลาดไปตรงไหน

- Where are you staying?
คุณพักที่ไหน

- Where was this taken?
ภาพนี้ถ่ายที่ไหน

- where would you go?
คุณจะไปที่ไหนละ

- Where are the toilets?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

- Where’s the restaurant?
ร้านอาหารอยู่ที่ไหน

- Where did it go wrong?
มันผิดพลาดไปตอนไหนเหรอ

- Let’s see where it goes.
ดูกันซิว่าจะเป็นยังไงต่อไป

- Where do you come from?
คุณมาจากไหน

- John, where are you?
จอห์น นายอยู่ไหน(ตะโกนเรียก)

- Where was your last job?
ที่ทำงานเดิมของคุณ อยู่ที่ไหน

- Where is the toothpaste?
ยาสีฟันอยู่ที่ไหน

- Where’s your girlfriend.
แฟนคุณอยู่ไหนเนี่ยะ

- Where was your last job?
ที่ทำงานเดิมของคุณอยู่ที่ไหน

- Where do you need to go?
คุณต้องการไปไหนครับ

- Where do you want to sit?
คุณอยากนั่งตรงไหน

- Where is the men's room?
ห้องน้ำชาย อยู่ที่ไหน

- I am looking. Where is it?
ผมกำลังหาอยู่ มันอยู่ไหนล่ะ

- Where is the Bangkok Hotel?
โรงแรมบางกอก อยู่ที่ไหน

- where would you like to go?
คุณต้องการจะไปที่ไหน?

- Where is the ladies’ room?
ห้องน้ำหญิง อยู่ที่ไหน

- Where have you been lately?
พักนี้ คุณหายไปไหนมา

- I’m unsure about where to go.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดี

- Where can I find fresh fruit?
ฉันจะหาผลไม้สดได้ที่ไหน

- Where is the nearest toilet?
ห้องน้ำที่ใกล้สุดอยู่ตรงไหน

- Where do we have breakfast?
เราจะทานอาหารเช้าได้ที่ไหน

- Where did you get married?
จัดพิธีแต่งงานที่ไหน

ป - Where will you be staying?
คุณจะพักที่ไหน

- Where is the nearest hotel?
โรงแรมใกล้สุด อยู่ที่ไหน

- Shall we go somewhere else?
เราไปที่อื่นกันไหม

- Where is the nearest toilet?
ห้องน้ำที่ใกล้สุดอยู่ตรงไหน

- Where is the nearest hotel?
โรงแรมใกล้สุดอยู่ที่ไหน

- Where is the guest houses?
เกสต์เฮาส์ อยู่ที่ไหน

- I can’t think of where it is.
ฉันคิดไม่ออกว่ามันอยู่ที่ไหน

- Where hotel is it staying in?
มัน กำลังพักอยู่ในโรงแรมที่ไหน

- Where did you get married?
จัดพิธีแต่งงานที่ไหน

- Where did you place my bag?
คุณวางกระเป๋าของฉันไว้ที่ไหน

- Where do you enjoy relaxing?
คุณชอบพักผ่อนที่ไหน

- Where do you plan on going?
คุณมีแผนจะไปไหนเหรอ

- Where can you learn English?
คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ไหน

- Where are they taking my car?
พวกเขาจะเอารถ ของผมไปไว้ที่ไหน

- How do you know where I live?
เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่

- Excuse me, where is the toilet?
ขอโทษค่ะ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

- Where’s the departure lounge?
ห้องพักผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน

- Where hotel is he staying in?
เขา กำลังพักอยู่ในโรงแรมที่ไหน

- Where hotel is she staying in?
หล่อน กำลังพักอยู่ในโรงแรมที่ไหน

- Where hotel is she staying in?
หล่อน กำลังพักอยู่ในโรงแรมที่ไหน

- You can sit wherever you like.
คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้

- How do you know where I live?
เธอรู้ได้ไง ว่าบ้านฉันอยู่ไหน

- Where do you enjoy exercising?
คุณชอบออกกำลังกายที่ไหน

- Are you going anywhere today?
วันนี้คุณจะไปไหนรึเปล่า

- Do you feel any pain anywhere?
คุณรู้สึกเจ็บที่ไหนไหม

- Where do you feel any tension?
คุณรู้สึกเกร็งตรงไหนบ้าง

- Where was Buddhism founded?
ศาสนาพุทธ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาที่ไหน
(จุดกำเนิด)

- Where can we buy some popcorn?
เราสามารถซื้อป๊อปคอร์นได้ที่ไหน

- Where did you place my glasses?
คุณวางแว่นตาของฉันไว้ที่ไหน

- Guess where I’m going tomorrow?
ทายสิว่า พรุ่งนี้ผมจะไปไหน

- Where do you get your news from?
คุณมักจะติดตามข่าวสารจากสื่อไหน

- Are you going anywhere tomorrow?
พรุ่งนี้จะไปไหนรึเปล่า

- Do you know where you were born?
คุณรู้มั้ยว่าคุณเกิดที่ไหน

- Do you know where they would go?
รู้มั้ยพวกเขาไปกันที่ไหน

- Where’s the nearest cash machine?
ตู้กดเงินสดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน (ตู้ATM)

- Where is your favorite restaurant?
ร้านอาหารโปรดของคุณอยู่ที่ไหน

- where abouts are you from?
คุณมาจากถิ่นไหน(ภาค / เขต / บริเวณ)

- Where is your favorite vacation spot?
จุดพักผ่อนที่คุณชอบคือที่ไหน

- I can’t be bothered to go anywhere.
ผมขี้เกียจไปไหน(ไม่อยากไปไหน)

- Where would you like to be seated?
คุณอยากนั่งตรงไหน

- I’m sure it’s around here somewhere.
ผมว่ามันคงอยู่แถวนี้สักที่

- Where would you take me for a date?
คุณอยากจะพาฉันไปที่ไหนในเดทแรกของเรา

- Where is a good place to exercise?
สถานที่ ที่เหมาะในการออกกำลังกาย อยู่ที่ไหน

- Where do you wanna go this Saturday?
วันเสาร์นี้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน

- Where abouts in Thailand are you from?
คุณมาจากเขตไหนของประเทศไทย

- Do you know anywhere else I could try?
มีที่อื่นอีกไหม ที่ฉันพอจะลองหาได้

- He is homeless. He has nowhere to live.
เขาเป็นคนไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่อาศัย

- I knew where it was. But I wouldn't say.
ฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน แต่ฉันจะไม่พูดหรอก

- Where do you get your news from?
คุณมักจะติดตามข่าวสารจากสื่อไหน (แหล่งข่าว)

- Where is the best place to play Songgran?
สถานที่ที่ดีที่สุดในการเล่นน้ำสงกรานต์ คือที่ไหน

- I left my phone with you, where is it then?
ฉันฝากมือฉันไว้กับคุณ แล้วมันอยู่ไหนล่ะตอนนี้

- I'm sorry, that's actually where I usually sit.
ขอโทษค่ะ นั่นเป็น ที่นั่งของฉัน

- Where would you take me for our first date?
คุณอยากจะพาฉันไปที่ไหน ในเดทแรกของเรา

- They're nowhere near this place.
พวกเขาไม่มีทางไหนเลย ที่จะเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้

- Excuse me, do you know where the bathroom is?
ขอโทษค่ะ ห้องน้ำไปทางไหน

- How about you? Are you taking off anywhere?
แล้วคุณล่ะ คุณจะไปเที่ยวที่ไหน

- Where would you most like to visit in Thailand?
คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน มากที่สุด ในประเทศไทย

- It is hard for me to decide where to go tonight.
มันยากสำหรับฉันที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนคืนนี้

- Where is your favorite place to study on campus?
สถานที่ ที่คุณชอบติวหนังสือ คือที่ไหนในมหาลัยแห่งนี้

- He has been so busy that he couldn’t go anywhere.
เขายุ่งมาก จนไม่สามารถไปไหนได้

- You can sit anywhere. There’s plenty of room here.
คุณนั่งที่ไหนก็ได้ ที่นี่มีที่ว่างเหลือเฟือ

- Where is the coldest place you have ever been to?
สถานที่หนาวที่สุด ที่คุณเคยไปคือที่ไหน

- Where is the coldest place you have ever been to?
สถานที่หนาวที่สุดที่คุณเคยไปคือที่ไหน

- Where are you going for New Year’s Eve countdown?
วันสิ้นปี คุณจะไปงานเคาน์ดาวน์ที่ไหน

- Where is the best place to buy second-hand phones?
สถานที่ที่ดีที่สุด ในการซื้อโทรศัพท์มือสอง คือที่ไหน

- He said that the motorcycle appeared out of nowhere.
เขาบอกว่ามอเตอร์ไซด์คันนั้น โผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้

- I will go with you wherever you go because I love you!
ฉันจะไปกับคุณทุกแห่งหน เพราะว่าฉันรักคุณ

- Where is a good place to watch live music in this city?
สถานที่ดีที่สุดในการชมดนตรีคือที่ไหนในเมืองนี้

- Where is the most beautiful place to visit in Thailand?
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในไทย คือที่ไหน

- Where is the most beautiful place to visit in Thailand?
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในไทยคือที่ไหน

- Where is a good place to watch live music in this city?
สถานที่ดีที่สุดในการชมดนตรีคือที่ไหนในเมืองนี้

- Where did you disappear to? I haven’t seen you in ages.
คุณหายไปไหนมา ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลย

- Where's our luggage? Tell them to bring our luggage.
กระเป๋าเราอยู่ไหน บอกให้พวกเขาไปเอากระเป๋าของเรามาสิ

- Where can people learn more about their possible talents?
คนเราจะได้เรียนรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษจากที่ไหนบ้าง

- Where do you use "Facebook" the most, at work or home?
คุณมักใช้ "Facebook" ที่ไหนมากกว่ากันระหว่าง ที่ทำงานหรือบ้าน

- Where's Sister Katherine? I have to speak to her right away.
ซิสเตอร์ แคเธอรีน อยู่ไหนล่ะ ฉันต้องคุยกับซิสเตอร์เดี๋ยวนี้

- You don’t like it here? In that case, let’s go somewhere else.
คุณไม่ชอบที่นี่เหรอ ถ้าอย่างนั้น เราไปสถานที่อื่นกันดีกว่า

- I put my keys somewhere and now I can't find them.
ฉันวางพวงกุญแจไว้ที่ไหนสักแห่ง และตอนนี้ฉันหาพวงกุญแจไม่เจอ

- That’s strange, where’s my book? I just put it down right here.
แปลกจัง หนังสือของฉันหายไปไหน ฉันเพิ่งวางมันลงตรงนี้

- Where is this place? I'm thirsty and hungry and my legs hurt.
ที่นี่ที่ไหนเนี่ย หิวก็หิวขาก็ปวดไปหมดแล้ว

- It's only getting worse out there. Dead are everywhere.
ข้างนอกก็มีแต่จะแย่ลง คนตายเต็มไปหมด (ภาพยนต์ :Walking Dead)

- I put my wallet somewhere and now I can't find it.
ฉันวางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ไหนสักแห่ง และตอนนี้ฉันหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ

- Where have you been? I've been trying to call you for the past 12 hours.
คุณไปอยู่ไหนมา ฉันพยายามที่จะโทรหาคุณผ่านมา 12ชม. แล้ว

- I just wanna move past my life where it is now and find something new.
Does that make any sense?ฉันอยากออกจากชีวิตแบบนี้ ไปหาอะไรใหม่ ๆ คุณเข้าใจฉันใช่มั้ย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment