โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 29, 2015

การใช้ forget


การใช้ forget to + V1 = ลืมทำบางสิ่งที่จะต้องทำ(ลืมทำ)
- I forgot to do my homework.
ฉันลืมทำการบ้านมา

- I forgot to bring my wallet.
ฉันลืมนำกระเป๋าสตางค์มา

- Oh, I forgot to mention he’s a Ladyboy.
โอ๋ ลืมบอกไปว่า เขาเป็นกระเทย

- I forgot to bring an umbrella, so I got soaked.
ฉันลืมที่เอาร่มมาด้วย ก็เลยเปียกชุ่ม

- I forgot to bring coins for the washer and dryer.
ฉันลืมที่นำเหรียญหยอดเครื่องเครื่องซักผ้า

- It should be there... Oh, I forgot to put it back.
มันควรจะอยู่ตรงนั้น... โอ้, ฉันลืมใส่มันคืนที่้เดิม

- I forgot my smokes at my house. Do you have an extra one?
ฉันลิมบุหรี่อยู่ที่บ้าน นายมีให้ฉันสักมวนไหม

- I forgot to close the fridge and now my food has gone rotten.
ฉันลืมปิดตู้เย็น อาหารเลยเสียหมดเลย

- I totally forgot to return the books to you. Wait here for a few minutes.
ฉันลืมคืนหนังสือคุณ รอเดี๋ยวนะคะ

- Thank you for reminding me. I almost forgot to return the library book.
ขอบคุณที่ช่วยเตือนฉัน ฉันเกือบลืมที่จะนำหนังสือไปคืนห้องสมุดการใช้ forget ในประโยคบอกเล่า
- I just forgot.
ฉันเพิ่งจะลืม

- I totally forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

- I completely forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

- Forget everything. Drink this.
ลืมทุกอย่างไปซะ ดื่มเถอะ

- Let’s forget last night, shall we?
เราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ดีไหม

- I always forget you're from Vegas.
ฉันมักจะลืมไปว่านายมาจากเวกัส

- Are you forgetting? I'm from New York.
คุณลืมแล้วรึ? ผมมาจากนิวยอร์ก

- It made me forget the pain in my leg.
มันทำให้ฉันลืม ความเจ็บปวดที่ขา

- I've forgotten where they live exactly.
ฉันลืมว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

- Let’s forget our differences and be friends.
ลืมความแตกต่างของเรา และเป็นเพื่อนกันเถอะ

- Because he is part of a past that I tried to forget.
เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่ฉันพยายามจะลืม

- You seem to be forgetting that I'm the boss, not you.
ดูเหมือนเธอจะลืมไปนะว่าฉันเป็นเจ้านาย ไม่ใช่เธอ


หมายเหตุ การลืมสถานที่ / วิธีการ
สามารถใช้ Present Simple และ Present Perfect ได้
- I forget how much they paid for it.
ฉันลืมว่าพวกเขาจ่ายเงินเท่าไหร่

- I've forgotten where they live exactly.
ฉันลืมว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

Oxford Dictionary
การใช้ forget ในประโยคบอกเล่า(เชิงปฏิเสธ)
- Don't forget who is here for you.
อย่าลืมสิว่าใครอยู่ที่นี่เพื่อคุณ

- Don't forget your little animal!
อย่าลืมเจ้าตัวสัตว์น้อยของคุณล่ะ!

- Don't forget to send me those pictures.
อย่าลืมส่งรูปมาให้ฉันด้วยนะ

- Don't forget to lock up when you leave.
อย่าลืมล็อกบ้านตอนคุณออกไปด้วยล่ะ

- It's in the car, don't forget to give it to her.
มันอยู่ในรถนะ, อย่าลืมหยิบให้เธอ

- Don't forget to log off now, John
จอห์นคุณอย่าลืมออกจากระบบก่อนสิตอนนี้

- Don't forget to come next Monday at 8a.m.
อย่าลืมมาในวันจันทร์แปดโมงเช้าด้วยล่ะ

- Did I forget to tell you she was meeting us?
ฉันลืมบอกคุณเหรอ ว่าเธอจะมาพบกับเรา

- John, table ten would like the check. And don't forget to pick up customer comment card.
จอห์น โต๊ะ 10 เรียกเก็บเงิน และอย่าลืมเก็บ ใบคอมเม้นท์ของลูกค้าด้วยนะการใช้ forget ในประโยคคำถาม
- How could you forget her birthday?
คุณลืมวันเกิดเธอได้ยังไง

- Can you grab that before we forget?
คุณช่วยไปหยิบมาก่อนที่เราจะลืมได้ไหม

- Are you forgetting? I'm from New York.
คุณลืมแล้วเหรอว่า ผมมาจากนิวยอร์กwill never + V1 ...จะไม่มีวัน...(แน่นอน / อย่างแน่นอน / เด็ดขาด).
เน้นเหตุการณ์ ที่จะไม่มีวันได้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอีก

- I'll never forget.
ฉันจะไม่มีวันลืม
(ฉันจะจำไปจนวันตาย)

- I’ll never forget this incident.
ฉันจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ แน่นอน

- He will never forget his ex.
เขาไม่มีวันลืมภรรยาเก่าของเขาได้ แน่นอน

- It was a time I shall never forget.
เป็นห้วงเวลาที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยชั่วชีวิตนี้…

- I will never forget what happened last night.
ฉันจะไม่มีวันลืมว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืน

- I'll never be able to forget that you were using me.
ฉันจะไม่มีวันลืมว่าเธอ หลอกใช้ฉัน

- I will never forget your help.
ฉันจะไม่มีวันลืม ความช่วยเหลือของคุณ อย่างแน่นอน
♥ การใช้ Forget ลืมไม่ได้ทำ / ทำแล้วแต่ลืม
Forget + ___ing
1. I've forgotten telling you that it is my birthday today.
ฉันลืมการที่บอกคุณไปแล้ว ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน
(บอกไปแล้วแต่ว่าลืม จึงคิดว่าไม่ได้บอก)

2. He's forgotten promising to send you the pictures.
เขาลืมว่า เคยสัญญาจะส่งรูปให้คุณ
(สัญญาแล้ว แต่ลืมว่าสัญญากันไว้ จึงไม่ได้ส่งรูป)

นิยมใช่ that clause แทน ing มากกว่า
การใช่ that clause แทน ข้อ 1
- I've forgotten that I told you that it is my birthday today.
ฉันลืมไปว่าฉันบอกคุณว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน

การใช่ that clause แทน ข้อ 2
- He's forgotten that he promised to send you the pictures.
เขาลืมไปแล้วว่าเขาสัญญาว่าจะส่งภาพให้คุณ


Forget + to ___
3. I forgot to telephone the bank before I went on holiday.
ฉันลืมโทรศัพท์ไปที่ธนาคารก่อนที่ฉันจะไปเที่ยวพักผ่อน

4. She's forgotten to bring her passport. We can't go on holiday now!
เธอลืมนำพาสปอร์ตมาด้วย เราไม่จึงสามารถไปเที่ยวในวันหยุดได้เลย!

Credit : BBC


รวมประโยคการใช้ forget
- Don’t forget.
อย่าลืม

- I just forgot.
ฉันเพิ่งจะลืม

- I totally forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

- I completely forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

- Forget about it.
ลืมมันซะ / ช่างมันเหอะ

- He forgot to call him.
ฉันลืมที่จะโทรหาเขา

- I keep forgetting her name.
ฉันลืมชื่อเธออยู่

- She forgot her magazine.
เธอลืมนิตยสารของเธอ

- I forgot my wallet at home.
ฉันลืมกระเป๋าสตางค์อยู่ที่บ้าน

- Don’t forget to subscribe!
อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ

- I would like to forget that.
ฉันอยากจะลืม ๆมันไปซะ

- Don’t forget to bring me too!
อย่าลืมพาผมไปด้วยนะ

- Didn't you forget something?
คุณลืมอะไรบางอย่างใช่ไหม

- Don’t forget to buy a souvenir?
อย่าลืมซื้อของฝากด้วย

- Don’t forget to close the door.
อย่าลืมปิดประตูด้วยนะ

- I'll forget everything soon.
อีกไม่นานฉันก็จะลืมทุกอย่าง

- I forgot to bring my wallet.
ฉันลืมนำกระเป๋าสตางค์มา

- He is a very forgetful person.
เขาเป็นคนขี้ลืมมาก ๆ

- I forgot my passport at home.
ฉันลืมหนังสือเดินอยู่ที่บ้าน

- I totally forgot about something.
ฉันลืมเรื่องอะไรบางอย่างสนิทเลย

- Don't forget your little animal!
อย่าลืมเจ้าตัวสัตว์น้อยของคุณล่ะ!

- John forgot to do his homework.
จอห์นลืมที่จะทำการบ้าน

- I forgot my grocery list at home.
ฉันลืมรายการซื้อของชำอยู่ที่บ้าน

- Did you pay the bill? I forgot.
คุณจ่ายบิลแล้วใช่ไหม ฉันลืมไปแล้ว

- I forgot it was your birthday.
ฉันลืมไปว่าวันนี้คือวันเกิดของเธอ

- She forgot how to set up the tent.
เธอลืมวิธีตั้งเต็นท์

- I forget my umbrella in your car.
ฉันลืมร่มไว้ในรถของคุณ

- I forgot my wallet at the grocery.
ฉันลืมกระเป๋าสตางค์อยู่ที่ร้านขายของชำ

- I’m sorry, I’ve forgotten your name.
ฉันขอโทษฉันลืมชื่อคุณ

- I always forget you're from Vegas.
ฉันมักจะลืมไปว่านายมาจากเวกัส

- How could we forget you!
พวกเราจะลืมเธอได้ไงละ(ไม่ลืมหรอก)

- I have to write it down or I'll forget.
ฉันต้องเขียนไว้ไม่งั้นจะลืม

- I'll never forget the first time we met.
ฉันจะไม่มีวันลืมครั้งแรกที่เราพบกัน

- Don't forget to log off now, John
จอห์นคุณอย่าลืมออกจากระบบก่อนสิตอนนี้

- Don't forget to lock up when you leave.
อย่าลืมล็อกบ้านตอนคุณออกไปด้วยล่ะ

- It's in the car, don't forget to give it to her.
มันอยู่ในรถนะ, อย่าลืมหยิบให้เธอ

- Don't forget to come next Monday at 8a.m.
อย่าลืมมาในวันจันทร์แปดโมงเช้าด้วยล่ะ

- Are you forgetting? I'm from New York.
คุณลืมแล้วเหรอว่า ผมมาจากนิวยอร์ก

- Did I forget to tell you she was meeting us?
ฉันลืมบอกพวกเธอ ว่าเธอจะพบกับเรา

- Make it the best and forget what is gone.
ทำมันให้ดีที่สุด และลืมทุกสิ่งที่ผ่านมา

- Well, don’t forget to buy me a souvenir too.
ยังไงก็ อย่าลืมซื้อของฝากให้ฉันด้วยนะ

- Don’t forget to bring me a souvenir back!
อย่าลืมเอาของฝากให้ฉันด้วยนะ

- I will never forget what happened last night.
ฉันจะไม่ลืมเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืน

- It was an experience she would never forget.
มันเป็นประสบการณ์ที่เธอจะไม่มีวันลืม

- Give me your phone number before I forget.
ขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ก่อนที่ฉันจะลืม

- I can't believe the teacher forgot John's name.
ฉันไม่อยากเชื่อว่าคุณครูลืมชื่อของ จอห์น

- The pain and misery are impossible to forget.
ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก เป็นไปไม่ได้ที่จะลืม

- It occurred to me that I forgot your birthday.
สิ่งที่เกิดขี้นก็คือ ฉันลืมวันเกิดของเธอ

- I completely forgot that today is your birthday.
ฉันลืมสนิทเลยว่า วันนี้วันเกิดคุณ

- I 've got to go write this down before I forget.
ฉันต้องรีบไปเขียนก่อน ก่อนที่จะลืม

- I wasn't totally able to forget about Sebastian.
ฉันก็ไม่สามารถ ลืมเซบาสเตียนไปได้สนิท

- I forgot my pen today. Do you have another one?
วันนี้ฉันลืมปากกานายมีให้ฉันสักด้ามไหม

- I'll never forget everything you've done for me.
ฉันจะไม่ลืมทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉัน

- Well, next time don't forget your book, new kid.
คราวหน้าอย่าลืมหนังสืออีกน่ะเด็กใหม่

- Promise me that you will forget everything I said.
สัญญากับฉันว่าคุณจะลืมมันไป

- Just close your eyes and you'll forget everything!
แค่หลับตาแล้วเธอก็จะลืมทุกอย่าง

- I'll never be able to forget that you were using me.
ฉันไม่เคยลืมว่าเธอ หลอกใช้ฉัน

- Because he is part of a past that I tried to forget.
เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่ฉันพยายามจะลืม

- I'll never forget how I felt the first time I saw her.
ฉันไม่มีทางลืมว่าฉันรู้สึกยังไงในครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอ

- If you forget everything I will pop up out of nowhere.
ถ้าคุณลืมทุกสิ่ง ผมจะทำให้คุณจำได้

- Oh! I forgot about the concert. I really wanted to go.
โอ! ฉันลืมคอนเสิร์ต ที่ฉันอยากจะไปมาก ๆ

- So I pay you $10,000, you forget you ever saw me?
ถ้างั้นฉันให้นายหมื่นเหรียญ นายจะลืมว่าเคยเจอฉันใช่ไหม

- We’ll have to forget about going on holiday.
เราจะต้องลืมเกี่ยวกับการไปเที่ยวพักผ่อนซะ (ยกเลิกแผน)

- You seem to be forgetting that I'm the boss, not you.
ดูเหมือนเธอจะลืมไปนะว่าฉันเป็นเจ้านาย ไม่ใช่เธอ

- Can we just forget about that? I don't have any money.
เราลืมเรื่องนั้นไปได้ไหม ผมไม่มีเงินด้วย

- I forgot my pen at my house. Do you have an extra one?
ฉันลืมปากกาที่บ้าน นายมีพิเศษให้ฉันสักด้ามไหม

- Oh, bugger! I come to the airport and forget my passport!
โอ้ เวรกรรม มาสนามบินแล้วลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วย

- After a while, you’ll forget you’re wearing contact lenses.
หลังจากเวลาผ่านไปสักพักนึง คุณจะลืมว่าคุณใส่คอนแทคเลนส์อยู่

- It had occurred to me that I forgot something at the grocery.
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้น คือฉันลืมบางอย่างอยู่ที่ร้านขายของชำ

- Sorry I forgot about your birthday. It totally slipped my mind.
ขอโทษ ฉันลืมเกี่ยวกับวันเกิดของเธอสนิทเลย

- Don't forget that you have to turn off the light when you leave.
อย่าลืมว่าคุณต้องปิดไฟเมื่อออก

- I was in a hurry this morning. I completely forgot to lock the door.
เมื่อเช้านี้ฉันกำลังรีบ ฉันลืมซะสนิทเลย ที่จะล็อคประตู

- If we can’t get any funding we might as well forget the whole thing.
ถ้าเราไม่สามารถระดมทุนได้ เราก็อาจต้องลืมสิ่งทั้งปวงซะ (ยกเลิกแผน)

- I forgot to bring my notes for the presentation, so I had to improvise.
ฉันลืมนำโพยการนำเสนองานไปด้วย ดังนั้นฉันต้องด้นสด ๆกันตรงนั้นเลย

- I'm going now. I'm trying to think of what we're forgetting to bring.
ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ ฉันพยายามคิดว่าเราลืมเอาอะไรไปรึเปล่า

- I forgot about my 1:00 meeting. I don't have much time for lunch.
ฉันลืมเกี่ยวกับการประชุมตอนบ่ายโมง ของฉัน ฉันไม่มีเวลามากสำหรับมื้อกลางวัน

- I don't know why I told you. You have to forget about what I just said, okay?
ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงบอกคุณ คุณต้องลืมเรื่องทั้งหมดที่ฉันพูดไป เข้าใจไหม

- We will never forget what you have all done for us, the sacrifices you have made.
ผมจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาด ต่อสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อพวกเรา สิ่งที่พวกคุณได้เสียสละ

- I tried to avoid any place that we went together. I tried to forget, but it just didn't work.
ฉันพยายามเลี่ยง สถานที่ที่เราเคยไปด้วยกัน ฉันพยายามลืม แต่มันไม่ได้ผล

- John, table ten would like the check. And don't forget to pick up customer comment card.
จอห์น โต๊ะ 10 เรียกเก็บเงิน และอย่าลืมเก็บ ใบคอมเม้นท์ของลูกค้าด้วยนะ

- I don't live in a cave, I get it. How much will it cost to make you forget that you walked in here?
ฉันไม่ได้อยู่ในถ้ำนะ,ฉันได้รับมัน ฉันต้องจ่ายให้นายเท่าไหร่ เพื่อให้นายลืมว่านายเดินเข้ามาในนี้

- One student copied information from a book. The student changed "China" to "Iran" but forgot to change the names of the places.
นักเรียนคนหนึ่งคัดลอกข้อมูลจากหนังสือ นักเรียนคนนั้นเปลี่ยน "ประเทศจีน" เป็น "อิหร่าน" แต่ลืมเปลี่ยนชื่อสถานที่
เครดิต : www.manythings.orgการใช้ forget แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ forget สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : forget
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : forget

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : forget
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : forget
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : forget
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : forget
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : forget
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : forget
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : forget
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : forget
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : forget
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : forget
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : forget
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : forget
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : forget
15. American heritage : www.ahdictionary.com : forget
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : forget
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : forget
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : forget
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : forget
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : forget
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : forget
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : forget
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : forget
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : forget
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : forget
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : forget
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : forget
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : forget
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : forget
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : forget
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : forget

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : forget
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : forget
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : forget
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : forget
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : forget
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : forget

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment