โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 30, 2015

Verb to be VS Verb to do

ประโยคความรู้เบื้องต้น
- I’m sorry for what I did.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำลงไป

- I apologize for what I did.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันทำลงไป

- I’m sorry for what I said.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ได้พูดไป

- I apologize for what I said.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้พูดไป

- I am heartbroken./I am brokenhearted.
ฉันอกหัก

อาจารย์ Adam Bradshaw : Sorry กับ Apologize ต่างกันอย่างไร

ประโยคคำถาม ใช้ Verb to do วางต้นประโยค
- Do you accept my apology?
คุณยอมรับคำขอโทษของฉันมั้ย

- I apologize for what I said yesterday.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อวาน


ประเภทหน้าที่ของ Verb to be และVerb to do
- Verb to be เป็นกริยาหลัก และ กริยาช่วย
- Verb to do เป็นกริยาหลัก และ กริยาช่วย


หน้าที่และ ความหมายของกริยาหลัก
- Verb to be วางหลังประธาน = เป็น อยู่ คือ
- Verb to do วางหลังประธาน = ทำ

ตัวอย่าง Verb to be วางหลังประธาน (เป็น อยู่ คือ)
I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
He is my friend. เขาเป็นเพื่อนของฉัน
My heart is in your hands. หัวใจฉันอยู่ในมือเธอเสมอ
We were at school together เราเคยอยู่ที่โรงเรียนด้วยกัน

ตัวอย่าง Verb to do วางหลังประธาน (ทำ)
I did my best. ฉันทำดีที่สุดแล้ว
I do yoga every day. ฉันฝึกทำโยคะทุกวัน


หน้าที่และ ความหมายของกริยาช่วย (ประโยคคำถาม)
- Verb to be วางหน้่าประธาน เพื่อสร้างประโยคคำถาม (ไม่มีความหมาย ไม่ต้องแปล)
- Verb to do วางหน้่าประธาน เพื่อสร้างประโยคคำถาม (ไม่มีความหมาย ไม่ต้องแปล)


รูปร่างของ Verb to be และ Verb to do
- Verb to be
(am, is, are, was, were, be, being, been)
แยกรายละเอียด
- am = Auxiliary verb และ Main verb
- is = Auxiliary verb และ Main verb
- are = Auxiliary verb และ Main verb
- was = Auxiliary verb และ Main verb
- were = Auxiliary verb และ Main verb
- be = Main verb
- being = Main verb
- been = Main verb

- Verb to do (do, does, did, doing, done)
แยกรายละเอียด
- do = Auxiliary verb และ Main verb
- does = Auxiliary verb และ Main verb
- did = Auxiliary verb และ Main verb
- doing = Main verb
- done = Main verb


ตัวอย่างประโยค Main verb ของ Verb to be และ Verb to do
Verb to be (Main verb)
(คำแปล = เป็น, อยู่, คือ)
- He is a teacher.
เขาเป็นคุณครู

- We are relatives.
เราเป็นญาติกัน

- I am taking a bath.
ฉันกำลังอาบน้ำ

- He is looking for work.
เขากำลังมองหางาน

- You are a very good person.
คุณเป็นคนดีมาก

- I was busy working.
ตอนนั้น ฉันยุ่งอยู่กับการทำงาน

- She is preparing dinner for us.
เธอกำลังเตรียมอาหารค่ำสำหรับเรา

- I was busy cooking dinner.
ตอนนั้น ฉันกำลังยุ่งกับการทำอาหารเย็น

- Even dogs are feeling the effects.
แม้แต่สุนัขก็ยังได้รับผลกระทบ

- I was busy talking on the phone.
ตอนนั้น ฉันยุ่งอยู่กับการพูดคุยทางโทรศัพท์

- I was busy cleaning the house.
ตอนนั้น ฉันยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้าน

- I was busy studying for my test.
ตอนนั้น ฉันยุ่งมากกับการเรียน เพื่อจะสอบ

- Many people were hurt in the accident.
คนหลายคนได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุนั้น

- His words were very encouraging to me.
คำพูดของเขาสร้างแรงจูงใจสำหรับฉันมาก


Verb to do (Main verb)
(คำแปล = ทำ)
- You did well.
คุณทำได้ดี

- I did my best.
ฉันทำดีที่สุดแล้ว

- He does her job well.
เขาทำงานของเขาได้ดี

- He did a careless job.
เขาทำงานมักง่าย

- What are you doing?
คุณกำลังทำอะไร

- He did a mediocre job.
เขาทำผลงานไม่ค่อยดี

- Has he done his homework?
เขาได้ทำการบ้านแล้วหรือยัง

- I’m sorry for what I did.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำลงไป

- I apologize for what he did.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่เขาทำลงไป

- What did you do last night?
เมื่อคืนนี้คุณทำอะไร

- I did my homework last night.
เมื่อคืนนี้ฉันทำการบ้าน

- He never does any house work.
เขาไม่ทำงานบ้านใด ๆเลย

- What does your dad do for a living?
พ่อของคุณทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ

- Everybody does it, even foreigners.
ทุกคนทำสิ่งนี้หมด แม้แต่ชาวต่างชาติก็ด้วย

- Volunteers do a lot of work around the cave.
บรรดาอาสาสมัคร ต่างก็ทำงานมากมายบริเวณถ้ำ


ตัวอย่างประโยค Auxiliary Verb ของ Verb to be และ Verb to do (ประโยคปฏิเสธ)
Verb to do (Auxiliary Verb) ประโยคปฏิเสธ
- We don't know.
พวกเราไม่รู้

- I don’t get it.
ฉันไม่เข้าใจเลย

- I don't like this.
ฉันไม่ชอบสิ่งนี้

- You don't understand.
คุณไม่เข้าใจ

- She doesn’t like him.
หล่อนไม่ชอบเขา

- I don't know the truth.
ฉันไม่รู้ความจริง

- He doesn’t agree with me.
เขาไม่เห็นด้วยกับฉัน

- I’m sorry, I didn’t mean to.
ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

- This didn’t go as planned!
นี่ไม่ได้เป็นไปตามแผน

- He doesn’t work every day.
เขาไม่ได้ทำงานทุกวัน

- He doesn’t love me anymore.
เขาไม่รักฉันอย่างเคย

- He doesn’t have a girlfriend.
เขาไม่มีแฟน

- He doesn’t care about me anymore.
เขาไม่สนใจฉันอย่างเคย

- You don’t need to worry about me.
คุณไม่ต้องเป็นห่วงฉัน

- I didn’t have any reason to go there.
ฉันไม่มีเหตุผลที่จะไปที่นั่น

- He doesn’t care about the quality of his work.
เขาไม่สนใจเกี่ยวกับคุณภาพของงาน

- He said that he didn’t want to get his clothes dirty.
เขาบอกว่า ไม่อยากให้เสื้อผ้าสกปรกเลอะเทอะ

- They cut off my electricity because I didn’t pay my bill.
พวกเขาตัดไฟฟ้าฉัน เพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

- I didn’t get what the teacher was talking about last time.
ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนในครั้งที่แล้ว


Verb to be (Auxiliary) ประโยคปฏิเสธ
- The world isn't cruel, but people are.
โลกไม่ได้ใจร้ายแต่คนบนโลกต่างหากที่ใจร้าย

- I guess he isn't coming to the party.
ฉันเดาว่าเขาคงไม่มางานเลี้ยงแล้วล่ะ

- This isn't the time or the place for that.
นี่ไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนั้นหรอกนะ

- My friend isn't very handsome. He's clever, though.
เพื่อนของฉันไม่ค่อยหล่อ แต่เขาฉลาด

- The cold season isn't really that cold for foreigners.
ฤดูหนาว ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ สำหรับชาวต่างชาติ

- This isn't the time or the place for that kind of behavior.
นี่ไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับพฤติกรรมแบบนั้น

- I really want to talk to you, but my English isn't good enough.
ฉันอยากคุยกับคุณมาก แต่ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดี


ตัวอย่างประโยค Auxiliary Verb ของ Verb to be และ Verb to do (ประโยคคำถาม)

Verb to be (Auxiliary Verb) ประโยคคำถาม
Verb to be วางหน้่าประธาน เพื่อสร้างประโยคคำถาม
- Is it raining?
ฝนกำลังตกหรือเปล่า

- Are you thirsty?
คุณหิวน้ำหรือเปล่า

- Is John a Teacher?
จอห์นเป็นครูหรือเปล่า

- Are they going now?
พวกเขาจะไปตอนนี้หรือเปล่า

- Are you doing your homework?
คุณกำลังทำการบ้านของคุณหรือไม่

- Were you living here last year?
เมื่อปีที่แล้ว คุณอยู่ที่นี่หรือ

- Was your dad a basketball player?
พ่อของคุณเป็นนักบาสเกตบอลหรือเปล่า

- It’s a bright, sunny day, isn’t it?
วันนี้แดดออกสดใส ใช่มั้ย


Verb to do (Auxiliary) ประโยคคำถาม
Verb to do วางหน้่าประธาน เพื่อสร้างประโยคคำถาม
- Do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า

- Did you come by train?
คุณมาโดยรถไฟหรือเปล่า

- Does it snow here often?
หิมะตกที่นี่บ่อยแค่ไหน

- Did he finish his homework?
เขาทำการบ้านแล้วหรือยัง

- What time does he come home?
เขามาที่บ้านกี่โมง

- Do you have any more questions?
คุณมีคำถามอีกไหม


Verb to be VS Verb to do
ประโยคที่มีความหมาย เหมือนกัน
- It doesn’t matter.
ไม่สำคัญ

- It’s not important.
มันไม่สำคัญ

- It doesn’t matter what you say.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะพูดอะไร

- It doesn’t matter what you think.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

- It’s not important what you think.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร


เครดิต อาจาย์อดัม: No matter what , Doesn’t matter ใช้งานอย่างไรการใช้ do และ would แหล่งค้นคว้าภายนอก
สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : be
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : be

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : be
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : be
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : be
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : be
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : be
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : be
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : be
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : be

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : do
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : do

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : do
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : do
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : do
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : do
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : do
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : do
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : do
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : do

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : do
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : do
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : do

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล ❤ ❥ ❦ ❧ ❢ ❣ ♡ 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💝 💞 💙 💚 💛 💜

No comments:

Post a Comment