โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 2, 2015

การใช้ who


ใครwho, whom, whose
คนไหนwhich, who, whom, whose
ผู้ใดwho, whom, whose
ผู้ซึ่งwho (ผู้กระทำ / ประธาน), whom (ผู้ถูกกระทำ / กรรม)
คนใดwho


♥ ความรู้เบื้องต้น การใช้ who
Whoใคร
Whoใคร... / ผู้ที่... / คนที่... / ใครที่... / ผู้ซึ่ง...
Who’sWho is / who has
who’rewho are
who’vewho have
who’dwho would / who had
who’llwho shall / who will
who’d’vewho would have
someone whoใครบางคนผู้ซึ่ง..., คนผู้ซึ่ง...
อ่านเพิ่มเติมได้ที่การใช้ someone who♥ การใช้ who ตั้งคำถาม
- Who + กริยาแท้
- Who + กริยาช่วย


❥ ตัวอย่าง Who + กริยาแท้
- Who won?
ใครชนะ?

- Who lost?
ใครแพ้

- Who wants to donate?
ใครอยากบริจาค

- Who gave this to you?
ใครให้ของชิ้นนี่กับคุณ

-I can’t remember who told me.
ฉันจำไม่ได้ว่าใครบอกฉัน

- Who makes the decisions here?
ใครเป็นคนตัดสินใจที่นี่

❥ ตัวอย่าง Who + กริยาช่วย
- Who are you?
คุณเป็นใคร

- Who is that?
นั่นคือใคร

- Who is that man?
ผู้ชายคนนั้นคือใคร

- Who are they?
พวกเขาเป็นใคร

- Who am I speaking with?
ฉันกำลังพูดกับใครอยู่

- Who would do it to John?
ใครทำแบบนี้กับจอห์น

- Who is it you're here to see?
คุณมาหาใครหรือ


♥ การใช้ who เป็นคำเชื่อม
Who = ใคร... / ผู้ที่... / คนที่... / ใครที่... / ผู้ซึ่ง....
- Somebody who is not you.
ใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณ(ผู้ซึ่ง)

- You're the only one who can.
คุณเป็นคนเดียวที่ทำได้

- We don't know who the man is.
เรายังไม่ทราบว่าชายคนนี้เป็นใคร

- I can’t remember who told me.
ฉันจำไม่ได้ว่าใครบอกฉัน

- Actually, it was I who had someone else.
ความจริงเป็นผมเอง ที่มีคนอื่น

- This is someone who acts like a good person, but is really a bad person.
นี่คือคนที่ทำตัวเหมือนคนดี แต่จริง ๆแล้วเป็นคนไม่ดี♥ การใช้ whose เป็นคำถาม
Whose = ของใคร
Whose + Noun
- Whose phone rang?
เสียงกริ่งโทรศัพท์ใครดัง

- Whose car did you see?
คุณเห็นรถของใคร

- Whose car is that out front ?
รถใครอยู่หน้าบ้าน

- Whose blood is on the floor?
เลือดใครอยู่บนพื้น

- You know whose it is, right?
พวกนายรู้ว่าเป็นของใคร ใช่มั้ย

- Whose rule? You're not my father.
กฎของใคร คุณไม่ใช่พ่อหนูซะหน่อย

- Do they know whose car it was?
พวกเขารู้ไหมว่ารถคันนั้นเป็นของใคร

- Whose car are we talking about?
เรากำลังพูดถึงรถของใครอยู่เนี่ย

- Linda whose brother is my close friend.
ลินดา คนที่พี่ชายของเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน

- Linda whose husband is an American is handsome.
ลินดา คนที่สามีเป็นชาวอเมริกันหน้าตาหล่อคนนั้น

- Linda whose husband is an American is very handsome.
ลินดา คนที่สามีเป็นชาวอเมริกันหล่อมาก

- Linda whose husband is an American is my English teacher.
ลินดา คนที่สามีเป็นชาวอเมริกันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของฉัน
♥ การใช้ Whoever = ใครก็ตาม / ผู้ใดก็ตาม
- The story is indecent. Whoever hears it says everyone in this house is depraved.
เรื่องมันน่าบัดสี เล่าให้ใครฟังเขาก็ว่าคนบ้านนี้อุบาทว์ทั้งบ้าน

- My phone isn't in here. Whoever stole it must've been the person that sent the email.
โทรศัพท์ฉันไม่ได้อยู่นี่ ใครก็ตามที่ขโมยไป จะต้องเป็นคนส่งอีเมล์นั่น


♥ การใช้ Whom = ผู้ซึ่ง (ผู้ถูกกระทำ / กรรม)
- Whom did you see?
ใครที่คุณเห็น (ถูกเห็น /ถูกพบเจอ)

- He likes to know whom you've met.
เขาชอบที่จะรู้ว่า ใครผู้ที่คุณพบเจอ (ถูกพบเจอ)

I have resigned, and they have a free hand to appoint whom they like in my place.
ฉันลาออกแล้ว และพวกเขามีอิสระที่จะแต่งตั้งคนที่พวกเขาชอบในตำแหน่งของฉัน (ถูกชอบ)

- I spent two hours talking to John, whom I'd met only once before.
ฉันใช้เวลาสองชั่วโมงในการพูดคุยกับจอห์น ผู้ซึ่งฉันได้เคยพบมาก่อนหน้านี้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ถูกพบเจอ)การใช้ who แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ who สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : who
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : who

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : who
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : who
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : who
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : who
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : who
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : who
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : who
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : who
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : who
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : who
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : who
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : who
15. American heritage : www.ahdictionary.com : who
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : who
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : who
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : who
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : who
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : who
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : who
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : who
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : who
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : who

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช้ who
- Who did?
ใครทำ

- Who won?
ใครชนะ?

- Who, Sir?
ใครนะคะ

- Who lost?
ใครแพ้

- Who is he?
เขาเป็นใครครับ

- Who is it?
นั่นใครคะ

- Who’s that?
ใครน่ะ

- Who is in it?
ใครอยู่ในนั้นหรือ?

- Who are you?
คุณเป็นใคร

- Who's it from?
มันมาจากใคร

- Who has a cat?
ใครมีแมว

- Who is coming?
ใครกำลังมา

- Who called you?
ใครโทรศัพท์มาหาลูก

- Who is playing?
ใครกำลังเล่น?

- Who’s coming?
มีใครไปบ้างคะ

- Who’s calling?
ใครโทรมา

- Who wrote that?
ใครเขียนนั่่น

- Who is that man?
ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร

- Who’s playing?
ใครเล่นคะ

- Who’s it from?
มันมาจากใคร

- Who's calling?
ใครโทรมาครับ

- Who won the case?
ใครชนะคดี

- Who is that woman?
ผู้หญิงคนนั้นคือใคร

- Who are they for?
จะเอาไปให้ใครค่ะ

- Who’d believe you?
ใครเขาจะเชื่อคุณ

- Really? Who with?
จริงหรอ กับใครล่ะ

- I wonder who he is.
ฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร

- Who are these guys?
คนพวกนี้เป็นใคร

- Who made your suit?
ใครตัดสูทให้คุณ

- Who wants pancakes?
ใครอยากได้แพนเค้กบ้าง

- Who taught you Thai?
ใครสอนภาษาไทยคุณครับ

- Who is your teacher?
ครูของคุณคือใคร

- Who is serving here?
ใครเป็นคนเสิร์ฟที่นี่

- Who wants to donate?
ใครอยากบริจาค

- Who gave this to you?
ใครให้ของชิ้นนี่กับคุณ

- Who is absent?
ใครไม่มา / ไม่มาเรียน /ไม่มาประชุม

- Who’s your opponent.
คู่แข่งของคุณคือใคร(ฝ่ายตรงข้าม)

- What? Who got pregnant?
อะไระนะ ใครท้อง

- Who did you vote for?
คุณลงคะแนนเสียงใคร

- Who's paying for that?
ใครจ่ายเงินสำหรับเรื่องนั้น

- I don't know who it is.
ผมไม่รู้ว่าเป็นใคร

- Who are you talking to!
คุณพูดกับใคร !

- Speak to me! Who is it?
ตอบข้ามา! มันเป็นใคร

- I don't know who it is.
ฉันไม่รู้ว่าเป็นใคร

- Who did all this stuff?
ใครเป็นคนทำของพวกนี้

- Do you know who we are?
หนูรู้มั้ย ว่าเราเป็นใคร

- Yeah, I know who he is.
ใช่ ผมรู้ว่าเค้าเป็นใคร

- Who said they broke up?
ใครบอกว่าพวกเขาเลิกกัน

- Who made that possible?
ใครที่ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ คิดซิ

- Who do these belong to?
แล้วนี่ของใครล่ะ

- Who put that on my leg?
ใครเขียนนี่บนขาฉัน

- Who took pictures then?
งั้น ใครเป็นคนถ่ายรูป

- You do know who I mean.
คุณรู้ว่าฉันหมายถึงใคร

- Who came here with you?
คุณมากับใคร

- Who did you give it to?
คุณเอาไปให้ใคร

- Who were you writing to?
คุณเขียนจดหมายถึงใคร

- Who are you voting for?
คุณจะลงคะแนนเสียงใคร

- Who will be victorious?
ใครจะเป็นผู้ชนะ

- Somebody who are not you.
ใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณ

- Who's stalking who now?
ใครแอบดูใครกันแน่เนี่ย

- Who am I speaking with?
ฉันกำลังพูดกับใครอยู่

- Who hired you to do it?
ใครจ้างให้นายทำ

- Who is that back there?
ใครอยู่ที่ตรงนั้น

- Do you know who he was?
คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร

- Do you know who she is?
คุณรู้ไหมว่าเธอเป็นใคร

- Who does know the plan?
มีใครรู้แผนบ้าง

- Who is he? Where is he?
เค้าเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหน

- Who told you to come here?
ใครบอกให้คุณมาที่นี่

- What?! Who told you that?
หา! ใครบอกเธออย่างนั้น

- You're the only one who can.
คุณเป็นคนเดียวที่ทำได้

- Who is it you're here to see?
คุณมาหาใครหรือ

- Do you know who this girl is?
รู้ไหมคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

- Who do you think it could be?
คุณคิดว่าเป็นใครล่ะ

- They see who is the fastest.
พวกเขาดูว่าใครเป็นผู้ที่เร็วที่สุด

- Who else have you checked on?
คุณตรวจสอบใครไปแล้วบ้าง

- Can you tell me who added it?
แกบอกฉันได้ไหมว่าใครเป็นคนเพิ่มมัน

- Who said anything about that?
ใครพูดอะไร เกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้าง

- Who is your favorite comedian?
ใครคือนักแสดงตลก ที่คุณชื่นชอบ

- Who ever heard of such a thing?
ใครเคยได้ยินเรื่องแบบนั้นบ้าง

- Where has she gone? Who is she?
นางไปไหน นางเป็นใคร

- Who is it that’s taking it away?
ใครเป็นคนเอาไป

- Who are you keeping yourself for?
คุณจะเก็บไว้ให้ใครหรือ

- Who did you vote for for president?
คุณโหวตให้ใครเป็นประธานาธิบดี

- Who would argue this wasn’t happiness?
ใครจะเถียงว่านี่ไม่ใช่ความสุข?

- Actually it was I who had someone else.
ความจริงเป็นผมเอง ที่มีคนอื่น

- Who did you go out with?
ใครที่คุณออกไปด้วย / คุณออกไปกับใคร

- Someone who slips could hurt their back.
บางคนที่ลื่น อาจทำให้ด้านหลังบาดเจ็บได้

- I don’t know who the hero is and who the villain.
ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นวีรบุรุษและใครเป็นคนร้าย

- The one who pulled me up from the flow was him.
คนที่ดึงฉันขึ้นจากกระแสน้ำคือเขานั่นเอง

- Why did you have to beat him? Who will I play with now?
ทำไมพ่อต้องทำร้ายเขาด้วย จากนี้ไปผมจะเล่นกับใคร

- If you don’t get married, who is to carry on the line?
ถ้าไม่แต่งแล้วใครจะสืบตระกูลของเราล่ะ

- Linda, who understood John well, thus explained instead.
ลินดา ผู้ซึ่งเข้าใจเหตุผลของจอห์นได้ดีอยู่ จึงอธิบายแทนจอห์น

- John heard someone singing, but he didn’t know who it was.
จอห์นได้ยินเสียงใครสักคน ผู้ซึ่งกำลังร้องเพลง แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใคร

- We don’t know yet who did it. Don’t malign others like that.
เรายังไม่รู้เลยว่าใครที่เป็นคนทำ อย่าไปปรักปรำเขาอย่างนั้น

- I’m so nice to him. Who’d take as much care of him as I do?
ฉันดีกับเขาออกตั้งขนาดนี้ ใครจะดูแลเขาได้ขนาดนี้อีก

- A: Yesterday someone knocked on the front door. B: Who is it?
A: เมื่อวานนี้มีคนเคาะประตูด้านหน้า B: มันคือใคร

- Who’s the leader of your group?’ the old police officer bellows.
ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกแก

- All rivers are dangerous. Even for someone who survived the sea skilfully.
แม่น้ำทุกสายล้วนอันตราย แม้คนที่เคยผ่านทะเลมาแล้วอย่างโชกโชน ก็ไม่พ้น

- Several persons stared at one another, knowing full well who the caller was.
หลายคนมองหน้าอย่างรู้กันดีว่า ใครคือผู้ที่โทรเข้ามา

- I received a call from a female bank employee who had approved the loan to me.
ผมได้รับโทรศัพท์จากพนักงานธนาคารสาว ที่อนุมัติเงินสินเชื่อให้ผม

- The story is indecent. Whoever hears it says everyone in this house is depraved.
เรื่องมันน่าบัดสี เล่าให้ใครฟังเขาก็ว่าคนบ้านนี้อุบาทว์ทั้งบ้าน

- So that the thief doesn’t suspect who knows his secret. Do you understand now?
เพื่อไม่ให้เจ้าหัวขโมยคนนั้น สังเกตคนที่รู้ความลับของเขาน่ะซี คุณเข้าใจไหม

- Some neighbours who knew the truth and empathised with him came to express their worries.
เพื่อนบ้านบางคน ที่รู้ความจริง และเห็นด้วยกับเขา มาแสดงความเป็นห่วง

- He’s blind and can’t see anything. He doesn’t know who he is, a bandit or a good citizen.
เขาตาบอดมองไม่เห็นอะไร เขาไม่รู้ว่าชายคนนี้คือใคร เป็นโจรหรือพลเมืองดี

- She was a very bubbly and vivacious woman who usually had no difficulty meeting people.
เธอเป็นผู้หญิงมีน้ำใจ และและร่างเริง ซึ่งมักไม่ค่อยมีปัญหาในการพบปะผู้คน

- The bridegroom and the bride tear off welcome smiles at those who have come to the wedding nicely.
เจ้าบ่าว และเจ้าสาวฉีกรอยยิ้มต้อนรับ ผู้ที่มางานแต่งงานอย่างดี


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment