โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 26, 2015

การใช้ Adverb of time

ใช้บอกเวลาของเหตุการณ์ เมื่อไหร่ / นานเท่าใด

คำศัพท์ Adverb of time ที่มักพบได้บ่อย ๆ
  - after   หลัง / ภายหลัง
  - already   แล้ว
  - before   ก่อน
  - early   แต่เช้า
  - finally   ท้ายทีสุด
  - lately   ช่วงหลังมานี้ /ไม่นานมานี้
  - later   ในภายหลัง
  - now   ตอนนี้
  - recently   ไม่นานมานี้
  - soon   เร็วๆนี้
  - still   ยังคง
  - then   ตอนนั้น
  - today   วันนี้
  - tomorrow   พรุ่งนี้ /วันหน้า
  - tonight   คืนนี้
  - yesterday   เมื่อวานนี้เป็น
  - yet   ยัง

After หมายถึง หลัง / ภายหลัง
ประโยคตัวอย่าง
- Hilary got here at midday and Nick arrived soon after.
ฮิลารีมาถึงที่นี่ตอนเที่ยงและนิคมาถึงที่นี่หลังจากนั้น

- He died on June 3rd and was buried the day after.
เขาเสียชีวิตในวันที่ 3 มิถุนายนและถูกฝังไว้ในวันรุ่งขึ้น

- A really good French dictionary, that’s what I’m after.
พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสเล่มนี่ดีจริง ๆ นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ
(ประโยคนี้ไม่เป็นทางการ)Credit : www.macmillandictionary.com

Already หมายถึง แล้ว
ประโยคตัวอย่าง
- Is it 10 o'clock already?
เวลา 10 โมงแล้วใช่มั๊ย

- A: Have you eaten yet? B: Yes, I have already eaten.
A: คุณทานข้าวหรือยัง B: ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว

- A: ‘Lunch?’ B: ‘No thanks, I've already eaten.
A: กินอาหารกลางวันกันมั๊ย B: ไม่ล่ะ ขอบคุณฉันกินแล้ว

Before หมายถึง ก่อน
ประโยคตัวอย่าง
- I’d met him once before.
ฉันเคยเจอเขามาก่อน

- I've never been to this restaurant before.
ฉันไม่เคยมาที่ร้านนี้มาก่อน

- I had never seen such an ugly baby before.
ฉันไม่เคยเห็นทารกที่น่าเกลียดดังกล่าวมาก่อน

- I know I've seen him somewhere before.
ฉันรู้ว่าฉันเคยเห็นเขาที่ไหนสักแห่งมาก่อน

Early หมายถึง เร็ว / แต่เช้า / ก่อนเวลา
ประโยคตัวอย่าง
- I want to leave early.
ฉันต้องการออกไปแต่เช้า

- Don’t wake me up early.
อย่าปลุกฉันให้ตื่น แต่เช้า

- I always sleep early.
ฉันมักจะนอนหลับเร็ว

Finally หมายถึง ท้ายทีสุด
ประโยคตัวอย่าง
- I'm so happy that I finally found a parking spot.
ฉันดีใจมากที่ในที่สุดก็เจอที่จอดรถว่าง

- I finally figured out how to solve this problem.
ในที่สุดก็ประติด ประต่่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้

- I finally found my library book. It was missing for two weeks.
ในที่สุดฉันก็พบหนังสือในห้องสมุดของฉัน มันหายไปเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว

late หมายถึง สาย
ประโยคตัวอย่าง
- We talked late into the night.
เราคุยกันในตอนดึก

- The bus came ten minutes late
รถบัสมาถึงช้าสิบนาที

- Can you stay late?
คุณสามารถอยู่จนดึกได้ไหม / คุณสามารถกลับช้าได้ไหม

Lately หมายถึง ไม่นานมา
ประโยคตัวอย่าง
- She's developed some very strange habits lately.
ตอนนี้เธอมีนิสัยที่แปลกมาก ช่วงหลังมานี้

- Have you been doing anything interesting lately?
คุณทำอะไรที่น่าสนใจบ้างไหม ช่วงหลังมานี้

- I asked Tim if he'd seen Jackie lately, but he shook his head.
ฉันถามทิมว่าเขาเห็นแจ็กกี้หรือเปล่าพักหลังมานี้ แต่ว่าเขาส่ายหน้า

Later หมายถึง ในภายหลัง
ประโยคตัวอย่าง
- He'll be back later.
เขาจะกลับมาในภายหลัง

- We could always go later in the season.
เราสามารถไปได้ในฤดูกาลต่อไป

- Police questioned him and he was later arrested.
ตำรวจสอบปากคำเขา และเขาถูกจับกุมในภายหลัง

Now หมายถึง ตอนนี้
ประโยคตัวอย่าง
- Many people now own a smartphone.
หลายคนเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนแล้ว

- Oh yes, now I know who you mean.
โอ้ใช่ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณหมายถึงใคร

- It was getting dark now, and we were tired.
ตอนนี้กำลังมืดแล้วและพวกเราก็เหนื่อยล้า

- She's been a vegetarian for ten years now.
เธอเป็นมังสวิรัติมาสิบปีแล้ว

- I don't want to wait until tomorrow, I want it now!
ฉันไม่อยากรอจนถึงวันพรุ่งนี้ ฉันต้องการเดี๋ยวนี้!

- I may eat something later, but I'm not hungry now.
ฉันอาจจะกินอะไรบางอย่างในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันไม่หิว

- She used to be a teacher, but now she works in publishing.
เธอเคยเป็นครู แต่ตอนนี้เธอทำงานในสำนักพิมพ์

- The guests are coming any minute now, and the house is still a mess.
แขกจำนวนมาก กำลังมาที่นี่อย่างต่อเนื่่อง และตอนนี้บ้านก็ยังคงเป็นรกไม่เป็นระเบียบ

Recently หมายถึง ไม่นานมานี้
ประโยคตัวอย่าง
- We just recently moved to Texas.
เราเพิ่งย้ายไปเท็กซัส

- Recently, I've been feeling a bit depressed.
พักหลังมานี้ ฉันรู้สึกหดหู่ ท้อแท้

- The bank recently opened a branch in Germany.
ธนาคารเพิ่งเปิดสาขาในเยอรมนี

Still หมายถึง ยังคง
ประโยคตัวอย่าง
- I'm still hungry.
ฉันยังหิวอยู่

- There's still lots of food on your plate.
ยังคงมีอาหารอยู่มากมายบนจานของคุณ

- I still haven't finished writing my essay.
ฉันยังเขียนเรียงความไม่เสร็จ

- There is still no news about the hostages.
ยังคงไม่มีข่าวเกี่ยวกับตัวประกัน

Then หมายถึง ตอนนั้น
ประโยคตัวอย่าง
- I was still at school then.
ตอนนั้นฉันยังคงอยู่โรงเรียน

- I was working in the city then.
ผมทำงานอยู่ที่เมืองแล้ว

- I'll call you tomorrow - I should have the details by then.
ฉันจะโทรหาคุณพรุ่งนี้ ฉันจะมีรายละเอียดด้วย เมื่อถึงตอนนั้น

- Give it to me next week - I won't have time to read it until then.
เอาให้ฉันสัปดาห์หน้า - ฉันจะไม่มีเวลาอ่าน จนกว่าจะถึงเวลานั้น

Today หมายถึง วันนี้
ประโยคตัวอย่าง
- I don’t feel well today.
วันนี้ฉันรู้สึกไม่สบาย

- You look hot today!
วันนี้คุณดูแซ่บมากเลย

- I had some noodles today.
วันนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยว

- I tried on a traditional Thai suit today.
วันนี้มาลองใส่ชุดไทย

- I met my ex-boyfriend by chance today.
วันนี้ฉันเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญ

- The weather forecast said that there would be rain showers today.
พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ฝนจะตก

Tomorrow หมายถึง พรุ่งนี้ /วันหน้า
ประโยคตัวอย่าง
- He will leave tomorrow.
พวกเขาจะไปพรุ่งนี้

- I'm going to buy a new car tomorrow.
ฉันจะซื้อรถยนต์ใหม่ในวันพรุ่งนี้

- We make sacrifices now to give our children a better tomorrow.
เราเสียสละในวันนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ของเราดีขึ้นในวันวันหน้า

Tonight หมายถึง คืนนี้
ประโยคตัวอย่าง
- I'm at home tonight.
ฉันอยู่ที่บ้านคืนนี้

- Phone me tonight when you get there.
โทรศัพท์หาฉันคืนนี้ เมื่อคุณไปถึงที่นั่น

- It’s cooler tonight than it was last night.
คืนนี้อากาศเย็นกว่า เมื่อคืนนี้

Yesterday หมายถึง เมื่อวานนี้เป็น
ประโยคตัวอย่าง
- He came here yesterday.
เขามาที่นี่เมื่อวานนี้

- They went to the beach yesterday.
พวกเขาไปที่ชายหาดเมื่อวานนี้

Yet หมายถึง ยัง
ประโยคตัวอย่าง
- They haven't finished yet.
พวกเขายังไม่เสร็จสิ้น

- No decision has yet been made.
ยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ

- Have you met my husband yet?
คุณได้พบสามีของฉันยัง

- She hasn't yet set a date for her retirement.
เธอยังไม่ได้กำหนดวันที่สำหรับการเกษียณอายุของเธอ

- A: Has the murderer been caught? B: Not yet.
A: ฆาตกรถูกจับ? B: ยังจับไม่ได้

- We are still searching right now. We've found traces but no people yet.
เรายังคงค้นหาอยู่ในขณะนี้ เราพบร่องรอย แต่ยังไม่พบผู้คน
การใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ adverb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adverb
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adverb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adverb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adverb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adverb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adverb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adverb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adverb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adverb


ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : time
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : time
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : time

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment