โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 25, 2015

Adverb of Place

ตำแหน่งการวางของ Adverb of Place
- การวางตำแหน่ง Adverb of Place หน้าประโยค
- การวางตำแหน่ง Adverb of Place ท้ายประโยค
- การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางหลังคำกริยาแท้
- การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางหลังคำบุพบท
- การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางหลังกรรมของกริยา


ตัวอย่างตำแหน่งของ Adverb of Place ที่พบบ่อย
การวางตำแหน่ง Adverb of Place หน้าประโยค
- Here she sat.
นี่ไง เธอนั่งที่นี่

- Outside, there was a small pond.?
ข้างนอกมีสระน้ำขนาดเล็ก


การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางท้ายประโยค
- We’ll be at that table there.
เราจะนั่งอยู่ที่โต๊ะนั้น

- The town is only three miles away.
เมืองอยู่ห่างออกไปแค่สามไมล์เท่านั้น

- It was sunny outside, but not very warm.
มีแดดภายนอก แต่ก็ไม่ค่อยอบอุ่น

- We had to bring all of the clean clothes back upstairs.
เราต้องนำเสื้อผ้าที่ซักแล้ว กลับขึ้นไปที่ชั้นบน


การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางหลังคำกริยาแท้
- I live nearby. ฉันอยู่ใกล้ ๆนี้

- Please go away and leave her alone.
โปรดออกไป และปล่อยให้เธอตามลำพัง

- When we got there, the tickets had sold out.
เมื่อเราไปถึงที่นั่นตั๋วขายหมดแล้ว


การวางตำแหน่ง Adverb of Place วางหลังกรรมของกริยา
- Local people were hoping for a change in the wind to push the slick away from the coast.
ชาวท้องถิ่นต่างหวังว่าลมอาจจะช่วยผลักดันให้คราบน้ำมันออกห่างจากชายฝั่ง

- He tried to give her a kiss on the cheek but she resisted his advance and pushed him away from her face briskly.
เขาพยายามจะจูบเธอที่แก้ม แต่เธอขัดขืน และผลักเขาออกจากใบ้ของเธอหน้าอย่างรวดเร็ว
สังเกตุ การใช้ About
- Dinner is at six.
อาหารมื้อเย็น เวลาโมงเย็น (ไม่ใช้ Adjective)

- Dinner is about six.
อาหารเย็นประมาณ เวลาโมงเย็น (ใช้ Adjective)

- We moved house three years ago.
เราย้ายบ้านมาสามปีแล้ว (ไม่ใช้ Adjective)

- We moved house about three years ago.
เราย้ายบ้านมาประมาณ 3 ปีแล้ว (ใช้ Adjective)

Cambridge Dictionary : About as an adverb


สังเกตุ การใช้ Below
- I heard someone calling from the street below.
ฉันได้ยินคนเรียกจากด้านล่างของถนน (below = Adverb)

The lake is almost 900 feet below sea level.
ทะเลสาบอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ 900 ฟุต (below = Preposition.)
Macmillandictionary Dictionary : Below


Away หมายถึง ห่างออกไป
ประโยคตัวย่าง
- The town is only three miles away.
เมืองอยู่ห่างออกไปแค่สามไมล์เท่านั้น

- Please go away and leave her alone.
โปรดออกไป และปล่อยให้เธอตามลำพัง

- He walked away without saying anything.
เขาเดินออกไปโดยไม่พูดอะไร

Behind หมายถึง ด้านหลัง / รั้งท้าย
ประโยคตัวย่าง
- I was annoyed to discover that I'd left my bag behind.
ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ได้พบว่าฉันทิ้งกระเป๋าไว้ข้างหลัง

- After the party a few people stayed behind to help clean up.
หลังจากงานเลี้ยง มีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ด้านหลัง เพื่อช่วยในการทำความสะอาด

Below หมายถึง ด้านล่าง
ประโยคตัวย่าง
- I heard someone calling from the street below.
ฉันได้ยินคนเรียกจากด้านล่างของถนน

- We looked out of the aircraft window down onto the patchwork of fields below.
เรามองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินลงไปที่ช่องว่าง ด้านล่าง

Down หมายถึง ลง / ลงต่ำ / ลงข้างล่าง
ประโยคตัวย่าง
- I went for a bike ride with a friend. We rode down to the park.
ฉันไปขี่จักรยานกับเพื่อน เราขี่ลงไปตามสวนสาธารณะ

Far หมายถึง ห่างไกล
ประโยคตัวย่าง
- Have you travelled far today?
วันนี้คุณเดินทางไปไกลไหม

- We can walk to school – it isn’t far.
เราสามารถเดินไปโรงเรียนได้ - มันไม่ไกล

Here หมายถึง ที่นี่
ประโยคตัวย่าง
- Could you come here and help me for a minute?
คุณช่วยมาที่นี่ และช่วยฉันได้ สักนาทีได้ไหม

- Do you want to stay here or go to another restaurant?
คุณต้องการที่จะอยู่ที่นี่ หรือไปที่ร้านอาหารอื่นมั๊ย

- I can't believe we haven't seen each other before. I come here at least twice a week.
ฉันไม่อยากเชื่อว่าเราไม่ได้เจอกันมาก่อน ฉันมาที่นี่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง

Inside หมายถึง ภายใน
ประโยคตัวย่าง
- Are you looking for Anna? She’s inside. Do come in.
คุณกำลังมองหาแอนนาเหรอ เธออยู่ข้างใน เข้ามาเลย

- It was a Buddhist temple and we took our shoes off before going inside.
วัดของชาวพุทธ เราต้องถอดรองเท้าออกก่อนที่จะเข้าไปข้างใน

Nearby หมายถึง ไกล้ / ใกล้เคียง / อยู่ในระแวกนี้ /นั้น
ประโยคตัวย่าง
- I live nearby.
ฉันอยู่ใกล้ ๆนี้

- He spoke softly to a couple standing nearby.
เขาพูดเบา ๆ กับคู่สามีภรรยาที่อยู่ใกล้ ๆ

- There is less expensive accommodation nearby.
มีที่พักราคาประหยัด อยู่ในระแวกนี้

- There were one or two suspicious looks from nearby.
มีคนลักษณะที่น่าสงสัยหนึ่งหรือสองคนอยู่ในระแวกนี้

He might easily have been seen by someone who lived nearby.
เขาน่าจะเคยเห็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ ในบริเวณนั้น

Outside หมายถึง ด้านนอก
ประโยคตัวย่าง
- It’s cold outside.
ข้างนอกมันหนาว

- Why don’t you go and play outside?
ทำไมเธอไม่ออกไปเล่นนอกล่ะ

- It was sunny outside, but not very warm.
มีแดดภายนอก แต่ก็ไม่ค่อยอบอุ่น

There หมายถึง นั่น / ที่นั่น
- When we got there, the tickets had sold out.
เมื่อเราไปถึงที่นั่นตั๋วขายหมดแล้ว

- A: Where’s my cup of tea? B: It’s there, next to you, on the little table!
A: ถ้วยชาของฉันอยู่ที่ไหน B: นั่นไง บนโต๊ะเล็ก อยู่ข้าง ๆคุณ !

Under หมายถึง ภายใต้
ประโยคตัวย่าง
- Children aged five and Under can get in for half-price.
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีสามารถซื้อครึ่งราคาได้

- Jump into the water and see how long you can stay under.
กระโดดลงไปในน้ำ และดูว่าคุณสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานแค่ไหน

Up หมายถึง ขึ้น
ประโยคตัวย่าง
- He put his hand up.
เขายื่นมือขึ้น

- Put those books up on the top shelf.
วางหนังสือเหล่านั้นไว้บนชั้นวางบน

- He spent the afternoon digging carrots up.
เขาใช้เวลาช่วงบ่ายขุดแครอทขึ้นมา

- Finally, after an hour, I went up to John's room.
ในที่สุดหลังจากหนี่งชั่วโมง ฉันก็ขึ้นห้องของจอห์น

- The water was up to come up to the level of the windows.
น้ำขึ้นไปถึงระดับของแนวหน้าต่าง

- The water was up to come up to the level of the windows.
น้ำขึ้นไปถึงระดับของแนวหน้าต่าง

- A gravel road leads through the jungle and up into the Andes.
ถนนลูกนำผ่านป่า และขึ้นสู่เทือกเขาแอนดีส

Ustairs หมายถึง ชั้นบน
ประโยคตัวย่าง
- I'm coming upstairs.
ฉันขึ้นมาชั้นบน

- We had to bring all of the clean clothes back upstairs.
เราต้องนำเสื้อผ้าที่ซักแล้ว กลับขึ้นไปที่ชั้นบน

Where หมายถึง ที่ไหน
ประโยคตัวย่าง
- Where does he live?
เขาอาศัยอยู่ที่ไหน

- Where are you going?
คุณกำลังจะไปไหน

- Where do they live?
พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

- I wonder where she lives.
ฉันสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหน

- Where did she go to college?
เธอไปเรียนที่วิทยาลัยที่ไหน

- If you don't hear music at home or at school then where will you hear it?
ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงเพลงที่บ้านหรือที่โรงเรียนคุณจะได้ยินที่ใด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment