โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 22, 2015

การใช้ Preposition

หน้าที่ของ Prepositon
- บอกเวลา / สถานการณ์
- บอก ตำแหน่ง / สถานที่
- บอกความสัมพันธ์ของ คำกริยา กับ คำนาม / คำสรรพนาม
- บอกความสัมพันธ์ของ คำนาม / คำสรรพนาม กับ คำนาม / คำสรรพนาม

การบอกความสัมพันธ์ของ Preposition และการวางตำแหน่งของ Preposition ในประโยค

- บอกความสัมพันธ์ของ คำกริยา กับ คำนาม / คำสรรพนาม
ตำแหน่งการวางของ Preposition วางไว้ระหว่าง คำกริยา กับ คำนาม / คำสรรพนาม
- It depends on you.
มันขึ้นอยู่กับคุณ

- He spoke at the conference.
เขากล่าวสุนทรพจน์ ที่งานประชุม

- I used to live in California.
ฉันเคยอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

- He had been in Thailand for 5 years.
เขาเคยอยู่เมืองไทยมา 5 ปี

- I work in a hospital and take care of sick and injured people.
ฉันทำงานในโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ- บอกความสัมพันธ์ของคำนาม / คำสรรพนาม กับ คำนาม / คำสรรพนาม
ตำแหน่งการวางของ Preposition วางไว้ระหว่าง คำนาม / คำสรรพนาม กับ คำนาม / คำสรรพนาม
- There’s a sale at the mall.
มีการลดราคาสินค้า ที่ห้าง

- Put your bags in the trunk.
ใส่กระเป๋าของคุณไว้ในท้ายรถ

- Put your feet on the stool.
วางเท้าของคุณไว้บนเก้าอี้รองเท้า

- Her name comes above mine on the list.
รายชื่อของเธออยู่เหนือรายชื่อของฉัน

- Who usually cooks the meals in your house?
ใครเป็นคนที่มักจะทำอาหาร ในบ้านของคุณ

- Which is the most famous university in Thailand?
มหาวิทยาลัยไหนมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

- Which month gets the most rain in your country?
เดือนไหนในประเทศของคุณที่มีฝนตกมากที่สุดตำแหน่งการวางของ Preposition ในตำแหน่งอื่น ๆ
เครดิต : www.cambridge.org
- It was the band’s first live performance since May 1990.
เป็นผลงานสดครั้งแรกของวงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 1990 (since + date)

- I have been happily married for 26 years, since the age of 21.
ฉันแต่งงานอย่างมีความสุขเป็นเวลา 26 ปี ตั้งแต่อายุ 21 ปี (since + noun phrase)Preposition VS Conjunction (Till = จนกระทั่ง, จนกว่า)
เครดิต : www.collinsdictionary.com
- I hadn't left home till I was nineteen.
ฉันไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน จนกระทั่งฉันอายุสิบเก้า (till = Conjunction)

- They slept till the alarm bleeper woke them at four.
พวกเขานอนหลับไป จนกระทั่งเสียงปลุก พวกเขาตื่นตอนตีสี่ (till = Conjunction)

- They had to wait till Monday to ring the bank manager.
พวกเขาต้องรอจนถึงวันจันทร์เพื่อโทรหาผู้จัดการธนาคาร (till = Preposition)

- I've survived till now, and will go on doing so without help from you.
ฉันรอดชีวิตมาได้ จนกระทั่งถึงบัดนี้ และจะทำเช่นนั้น เพราะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ (till = Preposition)คำนาม / สรรพนาม ที่ตามหลัง Prepositon ต้องอยู่ในรูปกรรม
เช่น her / him / me / them / us
- I’m not over him yet.
ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

- I’m still in love with her.
ฉันยังรักเธออยู่

- He just broke up with me.
เขาเพิ่งเลิกกับฉัน

- You should try to get over her.
คุณควรจะตัดใจจากหล่อนเสีย

- I feel obligated to do this for him.
ฉันรู้สึกเกรงใจก็เลยจะทำให้เขา

- You’re wearing the same shirt as me.
เธอกำลังใส่เสื้อเหมือนฉันเลย

- She makes him wait for her every day.
เธอทำให้เขาต้องรอเธอทุกวัน

- Will you do my laundry for me please?
เธอจะซักผ้าให้ฉันได้ไหม

- I really appreciate you doing this for me.
ฉันขอบคุณมากเลยที่ทำเรื่องนี้ให้ฉัน

- In the least show him that we're there for him.
อย่างน้อยแสดงให้เขาเห็นว่าเราอยู่ที่นั่นเพื่อเขา

- She borrowed a dress from me and spilled something on it.
เธอยืมชุดมาจากฉัน และทำอะไรบางอย่างหกใส่

- A: I will need for him to resend the fax to me. B: I'll let him know.
ฉันจะต้องให้เขาส่งแฟกซ์ มาให้ฉันอีกครั้ง B: ผมจะบอกเขาให้
คำบุพบท แยกตามหน้าที่
(บางคำ ทำมากกว่าหนึ่งหน้าที่)

1. บุพบทบอกวัตถุประสงค์ (Purpose)
เช่น as, for, to

- What can I do for you?
ฉันช่วยอย่างไรได้บ้าง

- I’ll have him do it for you.
ผมจะให้เขาทำให้คุณ

- I’m really hoping to win the lottery.
ฉันหวังว่าฉันจะถูกหวย

2. บุพบทบอกอาการ (Manner)
เช่น by, in, with, without

- She walked past without saying anything.
เธอเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไร

3. บุพบทบอกสถานที่ (Place)
เช่น at, in, inside, on, outside, near, next

- There’s a sale at the mall.
มีการลดราคาสินค้า ที่ห้าง

4. บุพบทบอกเวลา(Time)
เช่น after, at, before, by, during, in, on, within

- I’m going back on Sunday.
ผมจะกลับไปในวันอาทิตย์

- I'll probably visit my relatives on Saturday.
ฉันอาจจะไปเยี่ยมญาติของฉันในวันเสาร์

5. บุพบทบอกลักษณะความสัมพันธ์ (Relationship)
เช่น about, of, in, with
- I miss spending time with you.
ฉันคิดถึงตอนที่ใช้เวลากับเธอ

- Don't worry about it. It's in the past.
อย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องมันมันผ่านไปแล้ว


6. บุพบทบอกการเคลื่อนไหว (Motion)
เช่น along, away from, into, through, to, towards
- Excuse me, can I get through, please?
ขอโทษนะ ขอทางผ่านไปหน่อย

- Don’t walk through that park at night alone.
อย่าไปเดินสวนสาธารณะตอนกลางคืน


7. บุพบทบอกทิศทาง (Direct)
เช่น across, around, away from, down, over, through, towards, up
- Everybody sees the world through their own lens.
ทุกคนมองโลกต่างกัน

- We talked all throughout our two hour dinner.
เราพูดคุยกันตลอดทั้งสองชั่วโมงของการเลี้ยงอาหารค่ำ

- She was watching him through the kitchen window.
เธอเฝ้าดูเขาผ่านหน้าต่างห้องครัว


8. บุพบทบอกตำแหน่ง (Position)
เช่น above, behind, below, in front of, of, on, over, top, under, underneath

- I'm on the train.
ฉันอยู่บนรถไฟ

- There are some apartments behind the office.
มีอพาร์ทเมนท์ อยู่หลังออฟฟิศ


บุรพบทวลี
หมายถึง กลุ่มคำที่รวมกันทำหน้าที่ เป็นบุรพบทวลีคำเดียว
เช่น
at enmity with = เป็นศรัตรูกับ, because of = เนื่องจาก, by force of = โดยอำนาจของ, in cause of = เผื่อว่า


About หมายถึง เกี่ยวกับ / ประมาณ
ประโยคตัวอย่าง
- I'm worried about my son.
ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับลูกชายของฉัน

- There's something about her attitude that worries me.
มีบางอย่างเกี่ยวกับทัศนคติของเธอที่ทำให้ฉันเป็นห่วง

หมายเหตุ
How about = เป็นไงบ้าง / ดีไหม (ใช้ถามความเห็น)
How about we hook up for lunch at 12:00, and then go see the movie afterward.
เราไปหาอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. และก็ไปดูหนังกันต่อ

Above หมายถึง อยู่ด้านบน / อยู่เหนือจาก
ประโยคตัวอย่าง
- There's a mirror above the sink.
มีกระจกอยู่เหนืออ่างล้างหน้า

- Her name comes above mine on the list.
รายชื่อของเธออยู่เหนือรายชื่อของฉัน

- The helicopter was hovering above the building.
เฮลิคอปเตอร์กำลังลอยอยู่เหนืออาคาร

Across หมายถึง ข้าม
ประโยคตัวอย่าง
- She walked across the road.
เขาเดินข้ามถนน

- They're building a new bridge across the river.
พวกเขากำลังสร้างสะพานใหม่ ข้ามแม่น้ำ

After หมายถึง หลังจาก
ประโยคตัวอย่าง
- Let's go for a walk after breakfast.
ไปเดินเล่นกันหลังอาหารเช้ากันเถอะ

- His name came after mine on the list.
ชื่อของเขามาหลังจากชื่อของฉันในรายชื่อ

- She waited until well after midnight.
เธอรอจนกระทั่งถึงเวลาหลังเที่ยงคืน

- Some people believe in life after death.
บางคนเชื่อในชีวิตหลังความตาย

- There's a good film on the day after tomorrow.
จะมีภาพยนตร์ดีเข้ามาในวันมะรืนนี้

Against หมายถึง พิงกับ / วางติดกับ / แนวต่อต้าน
ประโยคตัวอย่าง
- He is prejudiced against women.
เขามีอคติกับผู้หญิง (ต่อต้าน)

- She has a prejudice against men.
เธอมีอคติกับผู้ชาย (ต่อต้าน)

- Do you have a prejudice against me?
คุณมีอคติกับฉันรึเปล่า (ต่อต้าน)

- I feel like you have something against me.
ฉันรู้สึกว่าคุณมีอคติกับฉัน (ต่อต้าน)

- He turns the best of us against each other.
เขาทำให้คนที่เก่งที่สุดในหมู่พวกเรา หันมาต่อต้านกันเอง (ต่อต้าน)

Along หมายถึง (เคลื่อนไหว)ไปตาม กับ / ด้วย
ประโยคตัวอย่าง
- We walked along the beach collecting small crabs in a bucket.
เราเดินไปตามชายหาดเก็บปูขนาดเล็กในถัง

- The room was so dark, I had to feel my way along the wall to the door.
ห้องมืดมาก ฉันต้องคลำไปตามกำแพง เพื่อไปที่ประตู

- The children ran down the bank, over the bridge and along the path.
เด็ก ๆ วิ่งลงไปที่ริมแม่น้ำ เพื่อข้ามสะพาน และเดินไปตามทาง

Among หมายถึง อยู่ท่ามกลาง
ประโยคตัวอย่าง
- I saw a few familiar faces among the crowd.
ฉันเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยท่ามกลางฝูงชน

- Rescue teams searched among the wreckage for survivors.
ทีมกู้ภัยได้ร่วมกันค้นหา เพื่อช่วยผู้รอดชีวิต ท่ามกลางซากปรักหักพัง

Around / หมายถึง ไปรอบ ๆ / ไกล้ ๆ / แถว ๆ
ประโยคตัวอย่าง
- They danced around the bonfire.
พวกเขาเต้นรอบกองไฟ (รอบ ๆ)

- Is there a bank around here?
มีธนาคารอยู่บริเวณนี้มั๊ย (ไกล้ ๆ / แถวนี้ / บริเวณนี้)

- She wore a beautiful silk shawl around her shoulders.
เธอสวมผ้าคลุมไหล่ที่สวยงามรอบ ๆ ไหล่ (รอบ ๆ)

- We all settled around the television set in the living room.
เรานั่งปักหลักอยู่บริเวณโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่น (ไกล้ ๆ / แถวนี้ / บริเวณนี้)

- Catherine was the most beautiful girl for miles around.
แคทเธอรีนเป็นสาวสวยที่สุดในบริเวณไม่กี่ไมล์ (ไกล้ ๆ / แถวนี้ / บริเวณนี้)

- A helicopter was circling around, looking for somewhere to land.
เฮลิคอปเตอร์กำลังวนเวียนอยู่รอบ ๆ มองหาที่แห่งหนึ่ง เพื่อลงจอด (รอบ ๆ)

- When you’ve been around a person long enough, you start to know how they’ll react.
เมื่อคุณได้อยู่ไกล้ใครสักคนนานพอ คุณก็เริ่มที่จะรู้พฤติกรรมที่เขาจะโต้ตอบ (ไกล้ ๆ / แถวนี้ / บริเวณนี้)

As หมายถึง เช่น / ดังเช่น /อย่างเช่น /ในฐานะที่เป็น
(preposition, adverb )
(ใช้เมื่อคุณเปรียบเทียบคนสองสิ่งต่างๆสถานการณ์อื่น ๆ)
ประโยคตัวอย่าง
- This didn't go as planned!
นี่ไม่ได้เป็นไปตามแผน

- I have the same car as you.
ฉันมีรถเหมือนคุณ

- I have the same shirt as you.
ฉันมีเสื้อเหมือนเธอ

- Dad dressed up as Santa Claus.
พ่อสวมใส่เป็นซานตาคลอส

- A flat stone was used as a table.
หินแบนเรียบถูกใช้ เป็นโต๊ะ

- I’m not as young as I used to be.
ฉันไม่เด็กเหมือนแต่ก่อน

- I’m wearing the same shirt as you.
ฉันกำลังใส่เสื้อเหมือนคุณ

- Women are often stereotyped as bad drivers.
ผู้หญิงมักจะได้รับการเหมารวมว่า เป็นคนขับรถไม่ดี

- We work as hard as any other team in England.
เราทำงานหนัก เช่นเดียวกับทีมอื่น ๆ ในอังกฤษ

- You’ll never find someone who loves you as much as I do.
เธอจะไม่มีวันเจอใคร ที่รักเธอเท่าฉันอีกแล้ว

- As a parent, I feel that more should be done to protect our children.
ในฐานะพ่อแม่ ฉันรู้สึกว่าควรทำ ให้มากขึ้นเพื่อปกป้องลูกหลานของเรา

At หมายถึง ที่ตำแหน่งใด ๆ / ณ เวลาใด ๆ
ประโยคตัวอย่าง
- The meeting starts at 7 o’clock exactly.
การประชุมเริ่มต้นเวลา 7 โมงตรง

- I used to go to school every morning at 7 am.
เมื่อก่อนฉันไปโรงเรียนตอน 7 โมงเช้าทุกเช้า

Away from หมายถึง ออกมาจาก / ออกไปจาก
ประโยคตัวอย่าง
- I want to get away from the hustle of the big city.
ฉันอยากจะหนี ออกจากความเร่งรีบในเมืองใหญ่

Back of หมายถึง ที่อยู่ตรงส่วนท้าย / แถวสุดท้ายของ
ประโยคตัวอย่าง
- The boys were in the back of the moving truck.
พวกเด็กหนุ่มอยู่ในด้านหลัง ของรถบรรทุกที่กำลังเคลื่อนที่

- She's a girl who likes to ride on the back of a motopunk's bike.
หล่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเด็กแว้น

Before หมายถึง ก่อน
ประโยคตัวอย่าง
- I want you there before he is.
ฉันต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้นก่อนเขา

- Do what you’ve got to do before it’s too late.
จงทำสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนที่มันจะสายเกินไป

- We should brush our teeth before going to bed.
เราควรแปรงฟันก่อนเข้านอน

- Appreciate what you have before it turns into what you had.
จงเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมี ก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเคยมี

Behind หมายถึง อยู่ด้านหลังของ...
ประโยคตัวอย่าง
- Don't talk about me behind my back!
อย่านินทาฉันลับหลัง

- My pet peeve is strangers walking too close behind me.
ฉันรำคาญเวลาคนแปลกหน้า เดินตามหลังใกล้ฉันเกินไป

- When I'm walking behind my husband, I'll try to keep my space.
เวลาฉันเดินตามหลังสามีของฉัน ฉันจะพยายามทิ้งระยะห่างไว้หน่อย

Below หมายถึง อยู่ต่ำลงไปจาก...
ประโยคตัวอย่าง
- The cat was chasing the mouse below the deck.
แมววิ่งไล่หนู ที่ใต้ชั้นกระดาน

- In boxing, a low blow is a hit below the belt that is considered unfair.
ในการชกมวยการต่อยต่ำ คือต่อยด้านล่างของเข็มขัด ถือว่าไม่เป็นธรรม

- Hold the book, in front of you just below eye level. No sitting and slouching.
ถือไว้ด้านหน้าให้ต่ำกว่าระดับสายตา อย่านั่งหลังงอ

Between หมายถึง กับ /อยู่ระหว่าง (เวลา / สิ่งของ / สิ่งมีชีวิต / สถานที่)
ประโยคตัวอย่าง
- I sat down between Sue and Jane.
ฉันนั่งลงระหว่างซูกับเจน

- The ball rolled between his feet.
ลูกบอลกลิ้ง ระหว่างเท้าของเขา

- That’s the difference between A and B.
นั่นคือความแตกต่างระหว่าง A และ B.

- What's the difference between A and B?
ความแตกต่างระหว่าง A กับ B คืออะไร

- We ended things between us.
เราจบกันทุกอย่างแล้วระหว่างเรา / เราเลิกกันแล้ว

- Things aren’t working out between us anymore.
อะไร ๆ ระหว่างเรามันไม่โอเคแล้วล่ะ

- She put her body in between the dog and her son
เธอแทรกตัวเข้าในระหว่าง สุนัขและลูกชายของเธอ

- What are the differences between Thais and Americans?
ระหว่างคนไทย กับชาวอเมริกัน แตกต่างกันอย่างไร

- The project will cost between eight and ten million dollars.
โครงการจะมีค่าใช้จ่าย ระหว่างแปดถึงสิบล้านเหรียญ

- What is the difference between a quiz, a test and an exam?
การสอบแบบ quiz test และ exam แตกต่างกันอย่างไร

- Most of the victims were young men between the ages of 16 and 21.
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มอายุระหว่าง 16 ถึง 21 ปี

- They’re building a new road between Manchester and Sheffield.
พวกเขากำลังสร้างถนนแห่งใหม่ระหว่าง เมืองแมนเช็ซเทอร์และ เชฟฟีลด์

Beyond หมายถึง พ้นเขต / เหนือแนว / เกินกว่า / เกินขอบเขตพื้นที่ของ...
ประโยคตัวอย่าง
- We swam out beyond the breakers.
พวกเราว่ายน้ำออกไปไกลเกินแนวกั้น

- You can see the house just beyond the ridge.
คุณสามารถเห็นบ้าน ที่อยู่เลยออกไปจากสันเขาได้

- She had no income beyond what she could earn as a waitress.
เธอไม่มีรายได้เกินกว่าที่เธอจะได้เป็นพนักงานเสิร์ฟ

- I know nothing about him beyond the fact that he used to work for the government.
ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขา เกินกว่าที่เขาเคยทำงานให้กับรัฐบาล

By หมายถึง เคียงข้างกับ / ไกล้ ๆ เวลา / ราว ๆเวลา
ประโยคตัวอย่าง
- We were amazed by what she told us.
เราประหลาดใจกับสิ่งที่เธอบอกเรา

- I'm reading some short stories (written) by Chekhov.
ฉันอ่านเรื่องสั้นบางเรื่องเขียน โดย Chekhov

- The book was translated by a well-known author.
หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลโดยผู้ประพันธ์ที่มีชื่อเสียง

- I felt frightened by the anger in his voice.
ฉันรู้สึกหวาดกลัว โดยการพูดด้วยน้ำเสียงที่โกธธกริ้วของเขา

Down หมายถึง (เคลื่อนที่ลง) ลง
ประโยคตัวอย่าง
- Please sit down.
กรุณานั่งลง

- Get down off the table.
ลงจากโต๊ะ

- He bent down to tie his shoelace.
เขาก้มลงผูกเชือกผูกรองเท้าของเขา

- Her hair came down to her waist.
ผมของเธอยาวลงมาถึงเอวของเธอ

- Tears were streaming down my face.
น้ำตาไหลพรั่งพรูลงบนใบหน้าของฉัน

- They came running down the stairs.
พวกเขาวิ่งลงบันไดมา

- I think I’ll go and lie down for a while.
ฉันคิดว่าฉันจะไป นอนเอนหลัง สักพักหนึ่ง (นอนลง)

- The sun was going down and it would soon be dark.
ดวงอาทิตย์กำลังต่ำลง และมันจะมืด

- She stood on a balcony looking down into the courtyard.
เธอยืนอยู่บนระเบียงมองลงไปที่ลาน

During หมายถึง ช่วงเวลา... / ระหว่างเวลา...
ประโยคตัวอย่าง
- I nodded off during class.
ผมสัปหงกระหว่างเวลาเรียน

- I abstain from eating meat during this holiday.
ฉันงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลนี้

- Seeing my family during the holidays is always a joyful occasion.
การได้พบกับครอบครัว ในช่วงเทศกาลวันหยุด เป็นโอกาสที่น่ายินดีจริงๆ

- The water can get as deep as 20 feet in the cave during rainy season but officials hope they are in a dry section.
น้ำจะไหลท่วมลึกถึง 20 ฟุตในถ้ำในช่วงฤดูฝน แต่เจ้าหน้าที่หวังว่าพวกเขาจะอยู่ในที่แห้ง

For หมายถึง เพื่อ / สำหรับ / เป็นเวลา
ประโยคตัวอย่าง
- I’ve got a present for you.
ฉันมีของขวัญสำหรับคุณ

- These chairs are for the office.
เก้าอี้เหล่านี้สำหรับสำนักงาน

- Let me carry that bag for you.
ให้ผมยกกระเป๋าไปให้คุณเถอะ

- What did you do that for?
คุณทำเพื่ออย่างนั้นเพื่ออะไร

- I feel obligated to do this for him.
ฉันรู้สึกเกรงใจก็เลยจะทำให้เขา

- Will you do my laundry for me please?
เธอจะซักผ้าให้ฉันได้ไหม

- She makes him wait for her every day.
เธอทำให้เขาต้องรอเธอทุกวัน

- Someone left a message for John.
มีคนฝากข้อความให้(สำหรับ)จอห์น

- We need a new battery for the radio.
เราจำเป็นต้องได้ แบตเตอรี่ใหม่สำหรับวิทยุ

- Charles died fighting for his country.
ชาร์ลส์เสียชีวิตการต่อสู้เพื่อประเทศของเขา

- I’ve bought him a watch for his birthday.
ฉันซื้อนาฬิกาสำหรับวันเกิดของเขา

- I really appreciate you doing this for me.
ฉันขอบคุณมากเลย ที่ทำเรื่องนี้เพือฉัน

- In the least show him that we're there for him.
อย่างน้อยก็แสดงให้เขาเห็นว่า เราอยู่ที่นั่นเพื่อเขา

- The doctor knew that there was nothing he could do for her.
คุณหมอรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้เพื่อรักษาเธอ

- Rescue teams searched among the wreckage for survivors.
ทีมกู้ภัยได้ร่วมกันค้นหา เพื่อช่วยผู้รอดชีวิต ท่ามกลางซากปรักหักพัง

From หมายถึง จาก
ประโยคตัวอย่าง
- Get away from me!
ไปให้พ้น! (ไล่)

- He is from Mexico.
เขามาจากเม็กซิโก

- I'm from Thailand.
ฉันมาจากประเทศไทย

- I'm from the United State.
ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

- My whole family's from California.
ทั้งครอบครัวของฉัน มาจากแคลิฟอร์เนีย

- The news came from a reliable source.
ข่าวนี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

- I’m from the United Kingdom.
ฉันมาจากสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)

- A French cyclist retired from competition at age 106.
นักปั่นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ประกาศเลิกแข่งขันในวัย 106 ปี

- She borrowed a dress from me and spilled something on it.
เธอยืมชุดมาจากฉัน และทำอะไรบางอย่างหกใส่

- If you misspeak, don’t stress. You can learn from your mistakes.
ถ้าคุณพูดผิด อย่าเครียด คุณสามารถเรียนรู้ จากความผิดพลาดของคุณได้

In หมายถึง ใน/ภายในพื้นที่ / ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ประโยคตัวอย่าง
- They met in 2008.
พวกเขาพบกันในปี ค.ศ. 2008

- I never went in pubs.
ฉันไม่เคยเข้าไปในผับ

- My mother was in the kitchen.
แม่ของฉันอยู่ในห้องครัว

- He is in Boston this week.
เขาอยู่ที่บอสตันในสัปดาห์นี้

- We noticed a crack in the wall.
เราสังเกตเห็นรอยแตกในผนัง

- I found her sitting up in bed.
ฉันพบเธอนั่งอยู่บนเตียง

- He spent fifteen years in prison.
เขาใช้เวลาสิบห้าปีในคุก

- The children are in the garden.
พวกเด็ก ๆอยู่ในสวน

- There’s some sugar in the cupboard.
มีน้ำตาลอยู่ในตู้

- What’s that you’ve got in your hand?
คุณมีอะไรอยู่ในมือบ้าง

- My parents live in New Zealand now.
พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ตอนนี้

- The books are printed in Thailand.
หนังสือถูกตีพิมพ์ในประเทศไทย

- There’s room for all of us in Dad’s car.
มีห้องพักสำหรับเราทุกคนที่อยู่ในรถของพ่อ

- She’s downstairs in the sitting room.
เธออยู่ที่ชั้นล่างในห้องนั่งเล่น

- He took us for a drive in his new car.
เขาพาเราขับรถในรถคันใหม่ของเขา

- He had left his passport in his coat pocket.
เขาทิ้งหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋าเสื้อ (ลืม)

- Have you seen a bag with some tools in?
คุณเคยเห็นกระเป๋า ที่มีเครื่องมือบางอย่างอยู่มั๊ย

- If convicted, Goldman faces 20 years in prison.
หากถูกตัดสิน โกลด์แมนต้องเผชิญกับโทษจำคุก 20 ปี

- He almost drowned when he fell in the river.
เกือบจะจมน้ำตายเมื่อเขาตกลงในแม่น้ำ

- They lay together in each other’s arms.
พวกเขานอน ในอ้อมแขนของกันและกัน (นอนกอดกัน)

- You can put your pajamas in the bottom drawer.
คุณสามารถใส่ชุดนอนของคุณ ลงในลิ้นชักด้านล่าง

In front of หมายถึง ด้านหน้า / ที่อยู่ตรงส่วนหน้า / อยู่ด้านด้านหน้าของ...
ประโยคตัวอย่าง
- Let’s meet in front of the hotel.
มาเจอกันที่หน้าโรงแรม

- They will be in front of the shop.
พวกเขาจะอยู่หน้าร้าน

- I'm not used to talking in front of groups of people.
ฉันไม่คุ้นเคยกับการพูดต่อหน้ากลุ่มคน

- Alright. Let's meet at 8:30 in front of the university bookstore.
ได้สิ มาพบกันที่หน้าร้านหนังสือมหาวิทยาลัย เวลา 8:30 น.

Inside หมายถึง ข้างใน
ประโยคตัวอย่าง
- I had a strange feeling inside of me.
ฉันรู้สึกแปลก ๆ ในตัวฉัน

- She was standing just inside the door.
เธอยืนอยู่ข้างประตู

- The melon was still green inside.
แตงโมยังคงเป็นสีเขียวอยู่ข้างใน (ยังไม่สุก)

- We just heard shots inside the meeting room.
พวกเราพึ่งจะได้ยินเสียงปืนจากในห้องประชุมห้องประชุม

- I always keep important papers locked inside my desk.
ฉันเก็บเอกสารสำคัญไว้ด้านในโต๊ะของฉันเสมอ

- Her face was a mask of calm, her insides suffering inner turmoil.
ใบหน้าของเธอปกปิดด้วยความสงบ แต่เธอต้องฝืนทนเจ็บปวดรวดร้าวภายใน

- Cassidy had one hand inside his jacket as if reaching for something.
แคสสิดี้ล้วงมือข้างหนึ่งข้างในแจ็คเก็ตของเขา ราวกับว่ากำลังควานหาอะไรบางอย่าง

Near หมายถึง ใกล้กับ(สถานที่) / ไกล้เวลา
near และ near to มีความหมายเหมือนกัน แต่ปกติใช้ near มากกว่า Credit : Cambridge Dictionary
ประโยคตัวอย่าง
- We are near the town.
เราอยู่ใกล้เมืองนั้นแล้ว

- My boss is near retirement.
เจ้านายของฉันใกล้จะเกษียณแล้ว

- He worked in a restaurant near the station.
เขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารใกล้สถานี

- My mother loves to sit near the fire at night.
แม่ของฉันชอบที่จะนั่งใกล้ไฟในเวลากลางคืน

- She reached out her hand and drew him near to her.
เธอเอื้อมมือไปดึงเขาเข้ามาใกล้เธอ

- She comes from a small place on the coast near Barcelona.
เธอมาจากสถานที่เล็ก ๆ บนชายฝั่งใกล้บาร์เซโลนา

- The tornado destroyed two houses near Oklahoma.
พายุทอร์นาโดทำลายบ้านสองหลังที่อยู่ใกล้โอคลาโฮมา

Off หมายถึง (ลง/หลุด/หล่น)จาก
ประโยคตัวอย่าง
- Take off your shoes and socks.
ถอดรองเท้าและถุงเท้าของคุณออก

- He is getting off the bus at the next stop.
เขาจะลงจากรถเมล์ป้ายหน้า

- He try jumping off the roof into a pile of snow!
เขาพยายาม โดดจากหลังคา ลงบนกองหิมะ

- Take off your shoes before entering the temple.
กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก ก่อนเข้าวัด

On หมายถึง บนแนบกับพื้นผิวของบางสิ่ง
ประโยคตัวอย่าง
- People were sunbathing on the grass.
ผู้คนกำลังอาบแดดบนพื้นหญ้า

- Leave your things on the table over there.
วางข้าวของ ของคุณอยู่บนโต๊ะที่นั่น

- The little girl was sitting on her father’s shoulders.
เด็กหญิงตัวน้อย นั่งอยู่บนบ่าของพ่อเธอ

Onto / Upon หมายถึง ลงบน
ประโยคตัวอย่าง
- I’ve already backed up your information onto my hard drive.
ผมได้สำรองข้อมูลของคุณ ลงบนฮาร์ดไดรฟ์ของผมแล้ว

Opposite หมายถึง ตรงข้ามกับ
ประโยคตัวอย่าง
- A picture on the opposite page caught her attention.
ภาพบนฝั่งตรงข้ามดึงดูดความสนใจของเธอ

- On the opposite side of the road from the school was the church.
ด้านตรงข้ามของถนนจากโรงเรียนคือโบสถ์

- These proposals would have the opposite effect to the one intended.
ข้อเสนอเหล่านี้ จะมีผลตรงกันข้ามกับอีกข้อเสนอหนึ่ง
Out of หมายถึง ออกจาก / เนื่องจาก
ประโยคตัวอย่าง
- I have never been out of Thailand.
ฉันไม่เคยออกจากประเทศไทยเลย

- Something broke out of his car.
บางอย่าง ทะลุออกจากรถยนต์ของเค้า

- He dropped out of school to pursue his dreams.
เขาได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อตามหาความฝัน

Over หมายถึง เหนือ / ทับ / ปกคลุม
ประโยคตัวอย่าง
- I can’t get over you.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

- I’m not over him yet.
ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

- You should try to get over her.
คุณควรจะตัดใจจากหล่อนเสีย

Past หมายถึง (เคลื่อนที่)ผ่าน / เลยจุด
ประโยคตัวอย่าง
- Weeks went past without any news.
สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีข่าวใด ๆ

- My friend waved as she drove past.
เพื่อนของฉันโบกมือ ขณะที่เธอขับรถผ่านมา

- I’m past caring about my appearance. = (I do not care about it anymore.)
ฉันเลยจุดที่จะดูแลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของฉันแล้ว (ฉันไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว)

Through หมายถึง ลอดผ่าน / แหวกผ่าน
ประโยคตัวอย่าง
- Excuse me, can I get through, please?
ขอโทษนะ ขอทางผ่านไปหน่อย

- Don’t walk through that park at night alone.
อย่าไปเดินสวนสาธารณะตอนกลางคืน

- She was watching him through the kitchen window.
เธอเฝ้าดูเขาผ่านหน้าต่างห้องครัว

- I looked through several boxes. I finally found some of my things.
ฉันมองผ่านกล่องหลายใบ ในที่สุดฉันก็พบบางสิ่งบางอย่างของฉัน
Not even famous actress Kate Beckinsale could get away with not walking through the full body scan at the airport.
แม้แต่นักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงอย่าง Kate Beckinsale ก็ไม่สามารถออกไปได้ โดยไม่ต้องเดินผ่านการสแกนร่างกายแบบเต็มรูปแบบที่สนามบิน


Throughout หมายถึง ตลอด(ช่วงเวลา /ทั่วพื้นที่)
ประโยคตัวอย่าง
- We talked all throughout our two hour dinner.
เราพูดคุยกันตลอดทั้งสองชั่วโมงของการเลี้ยงอาหารค่ำ

To หมายถึง ไปยัง / มายัง
ประโยคตัวอย่าง
- I'm going to the mall.
ฉันกำลังไปที่ห้าง

- He went to our homes.
เขาไปบ้านของพวกเรา

- She tried to film herself doing yoga.
เธอพยายามตั้งกล้องถ่ายตัวเองขณะเล่นโยคะ

- He went to the homes of his friends.
เขาไปบ้านเพื่อนของเขา

- You cannot smoke here. Can you please go to the bar or outside to smoke?
คุณไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ที่นี่ คุณช่วยไปสูบที่รั้ว(ระเบียง) หรือข้างนอกได้ไหม

Toward หมายถึง ตรงไปยังทิศทางของ
ประโยคตัวอย่าง
- People start running towards us from both directions, clearly intent on rescue.
ผู้คนเริ่มวิ่งมุ่งหน้าทางพวกเรา จากทั้งสองทิศทาง เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความตั้งใจในการช่วยชีวิต

- He sighed hopelessly as he slowly began to walk back towards the direction he came from.
เขาถอนหายใจอย่างไร้ความหวังขณะที่เขาค่อย ๆเริ่มเดินกลับไปยังทิศทางที่เข้ามา

Under หมายถึง ใต้ / ใต้ล่าง
ประโยคตัวอย่าง
- The cat is under the table.
แมวอยู่ใต้โต๊ะ

- We took shelter under an oak tree.
เราพักใต้ต้นโอ๊ก

- I found the letter under a pile of books.
ฉันพบจดหมายที่อยู่ใต้กองหนังสือ

- Write your name under your picture.
เขียนชื่อของคุณใต้รูปภาพของคุณ

- He was wearing a jacket under his coat.
เขาสวมเสื้อแจ็กเกต ไว้ภายใต้เสื้อโค้ท

- What are you kids doing under the table?
เด็ก ๆ ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ใต้โต๊ะ

- We sailed under the Golden Gate Bridge.
เราแล่นเรือใต้สะพาน Golden Gate

- Wendy had hidden the box under her bed.
เวนดี้ซ่อนกล่องไว้ใต้เตียง

- Under her arm, she carried a large portfolio.
ภายใต้แขนของเธอ เธอหอบแฟ้มขนาดใหญ่

- I could see something glittering under the water.
ฉันได้เห็นบางสิ่งบางอย่าง ส่องประกายอยู่ใต้น้ำ

- She was wearing a money belt under her sweater.
เธอสวมเข็มขัดเงินใต้เสื้อกันหนาวสเวตเตอร์

- Charlotte saw a light coming from under the door.
ชาร์ลอตต์เห็นแสงที่มาจากใต้ประตู

- Near me was sitting a woman with two kids - a toddler girl on her lap and a boy of about three next to her.
ใกล้ ๆที่ฉันนั่ง เป็นผู้หญิงกับเด็กสองคน - เด็กสาววัยหัดเดินอยู่บนตักของเธอ และเด็กชายประมาณสามขวบ อยู่ถัดจากเธอUp หมายถึง (เคลื่อนที่ขึ้น)ขึ้น
ประโยคตัวอย่าง
- John’s up in his bedroom.
จอห์นอยู่ในห้องนอนของเขา

- We walked slowly up the hill.
เราเดินช้าๆขึ้นเขา

She picked her jacket up off the floor.
เธอหยิบเสื้อขึ้นจากพื้น

- The water was getting up my nose.
น้ำขึ้นมาที่จมูกของฉัน

- paths leading up into the mountains.
เส้นทางที่ทอดขึ้นสู่ภูเขา

- Put up your hand if you know the answer.
ยกมือขึ้นถ้าคุณรู้คำตอบ

- Tim had climbed up a tree to get a better view.
ทิมปีนขึ้นต้นไม้เพื่อให้ได้มุมมองที่ดีขึ้น

- Karen lay on her back, staring up at the ceiling.
คาเรนนอนเอนหลัง จ้องมองขึ้นไปที่เพดาน

Within หมายถึง ภายในเวลา / ภายในระยะทาง
ประโยคตัวอย่าง
- Kids can walk to school if they live within a close distance from the school.
เด็ก ๆ สามารถเดินไปโรงเรียนได้หากอยู่ในระยะใกล้ ๆ จากโรงเรียน

Without หมายถึง โดยปราศจาก
ประโยคตัวอย่าง
- I can’t see without my glasses.
ฉันไม่สามารถมองเห็นได้ โดยปราศจากแว่นตา

- He walked past without saying anything.
เขาเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรเลย

- If the others don’t want to come, we’ll go without them.
ถ้าคนอื่นไม่อยากมาเราจะไปโดยไม่มีพวกเขา

- I can’t live without you – I want to marry you.
ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากคุณ - ฉันต้องการแต่งงานกับคุณ

- Could these men have walked out of the prison without anyone noticing?
คนเหล่านี้จะเดินออกจากคุก โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเชียวหรือ

รวมประโยค การใช้ Preposition


การใช้ preposition แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ preposition สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : preposition
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : preposition

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : preposition
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : preposition
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : preposition
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : preposition
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : preposition
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : preposition
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : preposition
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : preposition
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : preposition

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : preposition
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : preposition
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : preposition

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment