โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 23, 2015

การใช้ admit

- ยอมรับaccept, admit, recognize, acknowledge, concede, confess
- รับreceive, accept, bear, admit, carry
- อนุญาตให้เข้าadmit
- ตอบรับaccept, consent, acknowledge, admit, recognize
- รับได้accept, admit, receive, obtain, get
- สารภาพผิดconfess, disclose, concede, admit
- เปิดรับadmit, adopt♥ admit + Ving
- She admitted making a mistake.
เธอยอมรับว่าเธอทำผิดพลาด

- I'd be ashamed to admit feeling jealous.
ฉันรู้สึกอายที่จะยอมรับว่ารู้สึกหึง /อิจฉา


♥ admit + to infinitive
- The new law was generally admitted to be difficult to enforce.
กฎหมายใหม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องยากที่จะบังคับใช้


♥ admit + Noun
- This ticket will admit one adult to the show.
บัตรนี้จะอนุญาตผู้ใหญ่หนึ่งคน ที่แสดงบัตร

- We'll have to vote on whether or not to admit a new member.
เราจะต้องโหวตเสียงว่าจะยอมรับสมาชิกใหม่หรือไม่

- None of these people will admit responsibility for their actions.
คนเหล่านี้ไม่มีใครที่จะยอมรับผิด ต่อการกระทำของตนเอง


♥ admit + that
- She admitted (that) she had made a mistake.
เธอยอมรับว่าทำผิดพลาด

- I am willing to admit that I do make mistakes.
ฉันยินดีที่จะยอมรับว่าฉันทำผิดพลาด

- I was too embarrassed to admit that I was scared.
ฉันรู้สึกอายมากที่ต้องยอมรับว่าฉันกลัว

- She had blatantly accused me but I have to admit that it was true.
เธอกล่าวหาฉันอย่างโจ๋งครึ่ม แต่ฉันต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริง

- You may not like her, but you have to admit that she’s good at her job.
คุณอาจไม่ชอบเธอ แต่คุณต้องยอมรับว่าเธอดีในงานของเธอ

- The agency finally admitted that they weren't sure of what was going on.
ในที่สุด หน่วยงานนั้น ก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

- When contacted by the Daily News, she admitted that it was all very true.
เมื่อได้รับการติดต่อจากหนังสือพิมพ์รายวัน เธอก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง


♥ Verb to be + admit (Passive Voice)
- Journalists are rarely admitted to the region.
นักข่าวมักไม่ค่อยได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่นี้

- Only ticket-holders will be admitted into the stadium.
เฉพาะผู้ถือตั๋วเท่านั้นที่จะเข้าสนาม

- She was admitted to hospital with a soaring temperature.
เธอถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลด้วยอุณหภูมิไข้ที่สูง

- He was admitted to hospital where they found an advanced cancer of the pancreas.
เขาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ที่ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นขั้นรุนแรง ที่ตับอ่อน


♥ admit = เปิดอก / เปิดใจ / เปิดเผย
- Phillips openly admits to having an alcohol problem.
ฟิลิปส์ยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์to hospital VS to the hospital
- She was admitted to hospital suffering from shock.
เธอได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากประสบกับอาการช็อก (UK )

- She was admitted to the hospital suffering from shock.
เธอได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากประสบกับอาการช็อก (US )♥ admit = ได้รับการดูแล รักษา / ได้รับเป็นผู้ป่วยใน
(ศัพท์เฉพาะในโรงพยาบาล)
- What time was she admitted?
เธอได้ยอมรับการแอดมิดเมื่อไหร่


let + someone VS admit + someone
- let + someone = อนุญาตให้ + บางคน (นิยมใช้)
- admit + someone = อนุญาตให้ +บางคน (ไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะค่อนข้างเป็นทางการ)
- They won’t let you in without a ticket.
พวกเขาจะไม่ยอมให้คุณโดยไม่มีตั๋ว


การใช้ admit แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ admit สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : admit
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : admit

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : admit
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : admit
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : admit
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : admit
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : admit
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : admit
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : admit
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : admit
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : admit
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : admit
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : admit
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : admit
15. American heritage : www.ahdictionary.com : admit
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : admit
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : admit
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : admit
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : admit
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : admit
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : admit
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : admit
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : admit
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : admit
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : admit
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : admit
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : admit
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : admit
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : admit
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : admit
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : admit

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : admit
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : admit
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : admit

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

รวมประโยค การใช้ admit
- Admit it.
ยอมรับสิ / ยอมรับมาเถอะ

- He admitted his guilt.
เขายอมรับความผิดของเขา

- So you admit that you lied?
งั้นเธอก็ยอมรับงั้นสิว่าโกหก

- Why are you admitting this?
ทำไมแม่ถึงยอมรับเรื่องนี้

- I'm sorry to admit what I did.
ฉันเสียใจ ฉันยอมรับผิด สิ่งที่ทำลงไป

- I just want to hear you admit it.
ฉันอยากได้ยินจากปากนาย ยอมรับมาสิ

- He never admits when he's wrong.
เขาไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด

- I am feeling pretty tired,’ Jane admitted’
ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก 'เจนยอมรับ'

- "I can’t sing at all", he admitted.
ผมไม่สามารถร้องเพลงได้ทั้งหมด เขายอมรับ

- I admit it. I’m actually scared of snakes.
ฉันยอมรับว่า จริง ๆแล้วฉันกลัวงู

- I admit it. I’m actually scared of the dark.
ฉันยอมรับว่า จริง ๆแล้วฉันกลัวความมืด

- I wasn't entirely honest with him, I admit.
ฉันไม่ค่อยซื่อสัตย์กับเขาฉันยอมรับ

- He was ashamed to admit to his mistake.
เขารู้สึกอับอาย ที่จะยอมรับความผิดพลาดของเขา

- He is too proud to admit that she was wrong.
เขารู้สึกทะนงตัว เกินกว่าที่จะยอมรับว่าเขาผิด

- Each ticket admits one member and one guest.
ตั๋วแต่ละใบยอมรับสมาชิก 1 คนและแขกอีก 1 คน

- Dana admitted feeling hurt by what I had said.
ดาน่ายอมรับความรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่ฉันพูด

- Okay, I admit it. I’m actually scared of a lot of things.
ก็ได้ ฉันยอมรับว่าฉันกลัวหลายอย่างเหมือนกัน

- When will they be gracious enough to admit failure?
เมื่อไหร่ที่พวกเขาจะมีน้ำใจพอที่จะยอมรับความล้มเหลว

- But he wasn't admitted, there was no report of injury.
แต่เขาไม่ได้เข้ารับการรักษาที่นั่น มันไม่มีบันทึกไว้

- I must admit, I didn’t actually do anything to help her.
ฉันต้องยอมรับว่า จริง ๆแล้ว ฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเธอ

- I admit I made some mistakes in trying to protect her.
ฉันยอมรับว่าฉันทำบางอย่างผิดพลาดไปในการปกป้องเธอ

- Men will not be admitted to the restaurant without a tie.
ผู้ชายจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าในร้านอาหาร ถ้าไม่ผูกเน็คไท

- Spain was admitted to the European Community in 1986.
สเปนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชาคมยุโรปในปี 1986

- Okay, so maybe I was a little bit scared, ’ Jenny admitted.
เอาล่ะฉันอาจกลัวนิดหน่อย "เจนนี่ยอมรับ

- A: How can you prove this? B: We'll get them to admit it.
A: คุณจะพิสูจน์ได้ยังไง B:พวกเราจะทำให้พวกเขาสารภาพ

- We cannot admit non-members into our club building.
เราไม่อนุญาตให้บุคคล ที่ไม่ใช่สมาชิก เข้าในอาคารสโมสรของเรา

- She grudgingly admitted that she had been wrong to criticize him.
เธอไม่เต็มใจยอมรับว่าเธอเป็นฝ่ายผิด ที่วิพากษ์วิจารณ์เขา

- At first, he denied stealing the money but he later admitted (to) it.
ตอนแรกเขาปฏิเสธการขโมยเงิน แต่ภายหลังเขายอมรับว่าทำ

- She had blatantly accused me but I have to admit that it was true.
เธอกล่าวหาฉันอย่างโจ๋งครึ่ม แต่ฉันต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริง

- The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
แก๊งโจรยอมรับว่า พวกเขาได้ก่อเหตุปล้นธนาคารสี่ครั้งล่าสุด

- The woman admitted she was drunk, and the cops didn't believe her.
ผู้หญิงคนนั้นยอมรับว่าเธอเมา ตำรวจเลยไม่เชื่อเธอ

- It may be that the ministers know more than they are admitting at the moment.
อาจเป็นได้ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศ รู้ดีกว่าพวกเขาที่กำลังยอมรับในขณะนี้

- Clarke admitted his disappointment at the court’s decision, but said he would fight on.
คล๊าร์คยอมรับความผิดหวังของเขา ในคำตัดสินของศาล แต่ก็บอกว่าเขาจะต่อสู้ต่อไป

- You got to stop saying that. I care about you and everything, but you got to admit the truth.
เธอต้องเลิกพูดแบบนี้นะ ฉันเป็นห่วงเธอนะ และเรื่องทั้งหมดด้วยแต่เธอจะต้องยอมรับความจริง

- A: He swore he"d admit to what he did if I pulled him up. B: Of course he did, and you fell for it!
A: เขาสาบานว่าจะยอมรับในสิ่งที่ทำ ถ้าฉันดึงเขาขึ้นมา B: เขาพูดอย่างนั้น แล้วนายก็เชื่อเขา!
การใช้ admit แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ admit สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : admit
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : admit

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : admit
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : admit
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : admit
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : admit
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : admit
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : admit
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : admit
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : admit
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : admit
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : admit
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : admit
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : admit
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : admit
15. American heritage : www.ahdictionary.com : admit
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : admit
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : admit
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : admit
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : admit
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : admit
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : admit
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : admit
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : admit
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : admit
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : admit
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : admit
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : admit
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : admit
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : admit
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : admit
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : admit

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : admit
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : admit
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : admit
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : admit
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : admit
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : admit

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment