โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 27, 2015

การใช้ afford


♥ การใช้ afforเกี่ยวกับ ศักยภาพทางการเงิน
พอจ่าย /สามารถให้ได้ /สามารถซื้อได้
คำที่มักเจอในประโยค : can /could /be able to
can ill afford = cannot afford

- Can you afford it?
คุณมีเงินพอที่จะซื้อไหม

- I cannot afford it.
ฉันไม่มีเงินซื้อของสิ่ง ๆนั้น

- Can we afford a new car?
เรามีความสามารถพอที่จะซื้อรถใหม่สักคันได้ไหม

- None of them could afford £50 for a ticket.
คงไม่มีใครสามารถจ่ายเงินซื้อตั๋วในราคา 50 ปอนด์ได้

- The company simply cannot afford to pay overtime.
บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าล่วงเวลาได้

- We need a bigger house, but we just can’t afford the rent.
เราต้องการบ้านที่ใหญ่กว่า แต่เราไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้

- I’m not sure how they are able to afford such expensive holidays.
ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะมีเงินจับจ่าย ในวันหยุดที่ต้องใช้เงินมากหรือเปล่า

- I can't afford to go to the bar tonight because I spent too much last week.
ฉันไม่สามารถจะไปที่บาร์ได้คืนนี้ เพราะฉันใช้เงินมากเกินไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- If you can't afford an attorney, the court, they'll appoint one for you.
ถ้าคุณหาทนายไม่ได้ เราจะจัดหาให้เอง / หากคุณไม่มีเงินจ่ายค่าทนาย หน่วยงานด้านยุติธรรมจะจัดหาทนายให้♥ ราคาถูก - ราคาแพง
- That’s so affordable.
นั่นราคาถูกมาก ๆ

- I can’t afford it, it’s too expensive.
ฉันซื้อไม่ไหว มันแพงเกิน

- It is very expensive. I can’t afford that.
มันแพงมาก ฉันซื้อไม่ไหวหรอก

- I wish golfing wasn't so expensive. I would golf almost everyday if I could afford it.
ผมอยากเล่นกอล์ฟที่ราคาไม่แพงมาก ผมจะเล่นเกือบทุกวัน ถ้าสามารถจ่ายได้♥ ไม่สามารถที่จะทำ บางสิ่ง
(ปัญหาอาจเกิดจากทรัพยากร เงิน หรือเวลา)
- We cannot afford any more delays.
เราไม่สามารถล่าช้าได้อีกแล้ว

- We cannot afford to ignore this warning.
เราไม่สามารถละเลยคำเตือนนี้ได้

- We can't afford to wait for John any longer.
เราไม่สามารถรอจอห์นได้อีกต่อไป (เรามีเวลาไม่พอ)

- I couldn’t possibly afford to eat in that restaurant.
ฉันอาจไม่สามารถที่จะกินในร้านอาหารนั้นได้

- No politician can afford to ignore the power of television.
นักการเมืองไม่สามารถละเลย พลังจากสื่อของโทรทัศน์ได้

- I’m so busy, I can rarely afford the luxury of a restful weekend.
ฉันยุ่งมากฉัน ไม่ค่อยได้จ่ายเงินใช้ชีวิตหรูหราในช่วงวันหยุดพักผ่อน

When we arrived in Atlanta, we couldn't afford a room at the Marriott.
เมื่อเรามาถึงแอตแลนตา เราไม่มีศักยภาพที่จะพักที่ Marriott (ค่าใช้จ่ายห้องพักสูงมาก)

- My car is sorely in need of repairs, but I just can't afford to do them right now.
รถของฉันเสียหายมาก ต้องได้รับการซ่อมแซม แต่ฉันไม่พร้อมจ่ายในตอนนี้

- With the salary I earn, I can't imagine ever being able to afford to buy my own house.
ด้วยเงินเดือนที่ฉันได้รับ ฉันไม่สามารถจินตนาการถึง การซื้อบ้านของตัวเองได้

- My wife and I both have to work full time in order to be able to afford to buy a house.
ภรรยาและผม เราทั้งสองคนต้องทำงานเต็มเวลา เพื่อที่จะสามารถที่จะซื้อบ้านได้
การใช้ afford แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ afford สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : afford
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : afford

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : afford
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : afford
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : afford
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : afford
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : afford
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : afford
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : afford
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : afford
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : afford
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : afford
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : afford
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : afford
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : afford
15. American heritage : www.ahdictionary.com : afford
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : afford
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : afford
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : afford
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : afford
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : afford
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : afford
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : afford
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : afford
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : afford
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : afford
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : afford
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : afford
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : afford
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : afford
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : afford
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : afford

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : afford
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : afford
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : afford
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : afford
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : afford
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : afford

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment