โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 27, 2015

การใช้ before

ความหมายและการใช้ before
- befor = ก่อน / มาก่อน / ก่อนจะ
โครงสร้างประโยค
1. - before + เวลา / เหตุการณ์
2. - เวลา / เหตุการณ์ + before
3. - before + คำนาม (คน /สัตว์/สิ่งของ ฯล)


1. - before + เวลา / เหตุการณ์
- He will arrive before 5pm.
เขาจะมาถึงก่อนเวลา 5 โมงเย็น

- I met her just before she left.
ฉันเพิ่งเจอกับเขา ก่อนที่เขาจะออกไป

- He was a teacher before the war.
เขาเป็นครูก่อนเกิดศึกสงคราม

- Before you go, please close the door.
ก่อนที่คุณไป ช่วยปิดประตูให้หน่อย

- It was an hour before the police arrived.
มันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ตำรวจมาถึง

- Look both ways before crossing the road.
คุณต้องมองซ้ายขวาก่อนที่จะข้ามถนน

- Can you call me back before 5pm, please?
โปรด โทรหาฉันก่อนเวลา 17.00 น.

- Do what you’ve got to do before it’s too late.
จงทำสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนที่มันจะสายเกินไป

- We should brush our teeth before going to bed.
เราควรแปรงฟันก่อนเข้านอน

- Before leaving he said goodbye to each of them.
ก่อนออกเดินทางเขากล่าวคำอำลากับแต่ละคน

- Do you wanna get engaged before we get married?
คุณต้องการหมั้นกับฉันก่อนแต่งงานไหม

- Thai always take off their shoes before going inside.
คนไทยถอดรองเท้าก่อนเข้าไปข้างใน

- Before he could reach the door, she quickly closed it.
ก่อนที่เขาจะเข้าประตูได้ เธอก็รีบปิดอย่างรวดเร็ว

- We waited for the sun to set before starting the fire.
เรารอดวงอาทิตย์ตกดินก่อนที่จะเริ่มก่อกองไฟ

- You need to stretch and get loose before playing soccer.
คุณต้องยืนเส้นยืดสายก่อนเล่นฟุตบอล

- Appreciate what you have before it turns into what you had.
จงเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมี ก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเคยมี

- You should always look left and right before crossing a street.
คุณควรมองซ้าย และขวาก่อนที่จะข้ามถนน

- Let’s find out more about what happened before we point any fingers.
เรามาค้นหาความจริงกันก่อนดีกว่า ว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนจะชี้นิ้วไปที่ใคร

- Would you like to have an engagement ceremony before we get married?
คุณต้องการเข้าพิธีหมั้น ก่อนที่เราจะแต่งงานกันไหม

2. - เวลา / เหตุการณ์ + before
(สว่นมากจะพบเห็นมากใน ประโยค Present perfect)
- I have done that before.
ฉันเคยทำมาแล้ว

- I have been there before.
ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว

- I’ve never done that before.
ฉันไม่เคยทำอย่างนั้นมาก่อน

- คุณเคยเจ็บมาก่อนหรือเปล่า
Have you ever gotten hurt before?
Have you ever been hurt before?

- I've listened to you sing before.
ฉันเคยฟังคุณร้องมาก่อน

- I have eaten papaya salad before.
ฉันเคยกินส้มตำมาก่อน

- Have you ever been here before?
มาเที่ยวที่นี่ครั้งแรก หรือเคยมาแล้ว

- Have you ever done yoga before?
คุณเคยเล่นโยคะมาก่อนไหม

- Have you ever driven a car before?
คุณเคยขับรถมาก่อนมั้ย

- Have you ever jaywalked before?
คุณเคยเดินข้ามถนนแบบผิดกฎหมายมั้ย

- Have you ever broken a bone before?
คุณเคยกระดูกหักไหม

- Have you ever drunk alcohol before?
คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนไหม

- He said he had never seen her before.
เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเธอมาก่อน

- Have you ever been in snow before?
คุณเคยสัมผัสหิมะไหม

- Have you ever gotten surgery before?
คุณเคยผ่าตัดมาไหม

- Have you ever been to Iceland before?
คุณเคยไปประเทศไทยมาก่อนมั้ย

- Have you ever been forgotten before?
คุณเคยถูกลืมมั้ย

- Have you ever seen this movie before?
คุณเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนไหม

- I have never run in a marathon before.
ฉันไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อน

- Has anyone ever heard of this before?
มีใครเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนมั้ย

- Have you ever eaten Thai food before?
คุณเคยทานอาหารไทยมาก่อนมั้ย

- I feel as though I've been here before.
ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันเคยมาที่นี่มาก่อน

- Has anybody ever tried Thai food before?
มีใครเคยชิมอาหารไทยมาก่อนไหม

- Have you ever eaten Japanese food before?
คุณเคยทานอาหารญี่ปุ่นมาก่อนมั้ย

- Have you ever run in a marathon before?
คุณเคยวิ่งมาราธอนมาก่อนไหม

- Have you ever eaten papaya salad before?
คุณเคยกินส้มตำมาก่อนไหม

- Have you ever done this kind of job before?
คุณเคยทำงานด้านนี้มาก่อนไหม

- Have you ever been fired from a job before?
คุณเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานมาก่อนไหม

- Have you ever moved to another country before?
คุณเคยย้ายไปอยู่ประเทศอื่นๆ ไหม

- Have you ever spoken English to a foreigner before?
คุณเคยพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติไหม

- Have you ever been in a serious relationship before?
คุณเคยจริงจังกับใครมาก่อนมั้ย

- The man who raped you, have you seen him before?
คนที่ข่มขืนคุณน่ะ คุณเคยเห็นเขามาก่อนหรือเปล่า (ตัดมาจากบทภาพยนต์)

- That means you’re trying to do something that you haven’t done before.
นั่นหมายถึงคุณพยายามทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อน

- Have you ever bitten off more than you can chew before?
คุณเคยรับงานมากกว่าที่คุณจะทำได้มาก่อนไหม (เป็นสำนวน /chew = เคี้ยว/ขบเคี้ยว)


- This comedian is funnier than the one before.
นักแสดงตลกคนนี้ตลกกว่าคนก่อนหน้านี้
3. - before + คำนาม (คน /สัตว์/สิ่งของ ฯล)
- She was before me in the queue.
เธออยู่ก่อนผมในคิว /เธออยู่ด้านหน้าผมในคิว

- I want you there before he is. Do you copy?
ฉันต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้นก่อนเขา คุณเข้าใจมั้ย (copy = รับทราบ)
รวมประโยค การใช้ before
- I was tense before my test.
ผมรู้สึกเครียดก่อนสอบ

- Have you ever eaten this before?
เคยกินอันนี้มาก่อนไหม

- Do you get stressed before exams?
ก่อนจะไปสอบคุณเครียดไหม

- Have you ever jaywalked before?
คุณเคยเดินข้ามถนนแบบผิดกฎหมายมั้ย

- Have you ever broken a bone before?
คุณเคยกระดูกหักไหม

- Have you ever seen this movie before?
คุณเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนไหม

- She was before me in the queue.
เธออยู่ก่อนผมในคิว /เธออยู่ด้านหน้าผมในคิว

- Look both ways before crossing the road.
คุณต้องมองซ้ายขวาก่อนที่จะข้ามถนน

- Have you ever been fired from a job before?
คุณเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานมาก่อนไหม

- Have you ever done this kind of job before?
คุณเคยทำงานด้านนี้มาก่อนไหม

- Have you ever been fired from a job before?
คุณเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานมาก่อนไหม

- Take off your shoes before entering the temple.
กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด

- Have you ever moved to another country before?
คุณเคยย้ายไปอยู่ประเทศอื่น ๆไหม

- You should always wash your hands before meals.
คุณควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

- If you’re coming, let me know beforehand.
ถ้าคุณจะมา ช่วยแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อน (แจ้งล่วงหน้า)

- Have you ever spoken English to a foreigner before?
คุณเคยพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติไหม

- Think before you speak, or else you may hurt the other.
คิดก่อนพูด ไม่งั้น อาจทำร้ายความรู้สึกคู่ซี้ของคุณได้นะ

- I want you to clear all these toys away before bedtime.
ฉันต้องการให้คุณล้างของเล่นเหล่านี้ออกไปก่อนนอน

- He lived on a farm for 90 years before he gave up the ghost.
เขาใช้ชีวิตในชนบทเป็นเวลา 90 ปีกว่าเขาเสียชีวิต

- Please re-check your belongings again before leaving the car.
กรุณาตรวจสอบของส่วนตัวของคุณอีกครั้ง ก่อนลงจากรถ

- You should always look left and right before crossing a street.
คุณควรมองซ้าย และขวาก่อนที่จะข้ามถนน

- Make sure your hands are clean before you have your dinner.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณสะอาด ก่อนรับประทานอาหารเย็น

- Before we make a decision, does anyone want to say anything else?
ก่อนที่เราจะตัดสินใจกัน มีใครต้องการจะพูดอะไรอีกมั้ย

- She had to give the doorman a tip before he would help her with her suitcases.
เธอต้องให้ทิปพนักงาน ก่อนที่เขาจะช่วยเธอยกกระเป๋าเดินทางของเธอ

- You should always check your oil, water, and tires before taking your car on a long trip.
คุณควรตรวจสอบน้ำมัน น้ำ และยางก่อนที่จะนำรถของคุณเดินทางไกล

- Two weeks before my exams I shut myself away in my room with my books and I didn't speak to anyone.
สองสัปดาห์ก่อนการสอบ ฉันปิดตัวเองอยู่ในห้องกับหนังสือของฉัน และฉันไม่ได้พูดกับใคร
การใช้ before แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ before สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : before
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : before
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : before

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : before
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : before
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : before
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : before
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : before
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : before
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : before
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : before
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : before
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : before
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : before
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : before
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : before
15. American heritage : www.ahdictionary.com : before
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : before
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : before
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : before
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : before
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : before
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : before
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : before
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : before
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : before
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : before
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : before
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : before
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : before
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : before
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : before
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : before

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : before
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : before
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : before
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : before
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : before
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : before

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment