โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 17, 2015

การใช้ allow

อนุญาต / เป็นใจ / ยินยอม / ยินดีให้ / อนุมัติ / ไม่ขัดข้อง
- allow + object + to + V1
- allow + object (noun / gerund)
- Object (Subject) + Verb to be + allowed (Passive voice)


Active voice

ประโยคบอกเล่า Active voice
- He allowed me to enter.
เขาอนุญาตให้ฉันเข้าไปข้างใน

- My mom allowed me to go to the party.
แม่ฉันอนุญาตให้ฉันไปปาร์ตี้

- She only allows the children to watch television at weekends.
เธออนุญาตให้เด็ก ๆ ดูโทรทัศน์ เฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

ประโยคปฏิเสธ Active voice
- Don't allow this to happen.
อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

- We don’t allow diving in the pool.
เราไม่อนุญาตให้ดำน้ำในสระ

- I don’t allow the cat in the bedroom.
ฉันไม่อนุญาตให้แมวอยู่ในห้องนอน

- Don’t allow your problems to dominate your life.
อย่ายอมให้ปัญหา มีอำนาจเหนือชีวิตของคุณ

- Unfortunately, they didn’t allow me to explain the thinking behind my decision.
น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ยอมให้ฉันอธิบายความคิด ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของฉัน
Passive voice

ประโยคบอกเล่า Passive voice
- I’m allowed to drive my dad’s car.
ฉันได้รับอนุญาตให้ขับรถพ่อของฉันได้

- Some prisoners are allowed visitors.
นักโทษบางคนได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยม

- Her parents allowed her to go to the party.
พ่อแม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

- Not many people are allowed to enter the stadium.
มีไม่กี่คน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามกีฬาได้

- The public is allowed to watch the proceedings, but no questions are permitted.
ประชาชนทั่วไป ได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ดำเนินการ แต่ไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามใด ๆ


ประโยคปฏิเสธ Passive voice
- I’m not allowed to drive my dad’s car.
ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถพ่อของฉัน

- Pets aren't allowed in this hotel.
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงแรมนี้

- The audience is not allowed backstage.
ผู้ชมไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่หลังเวที

- Some prisoners are not allowed visitors.
นักโทษบางคนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยม

- You’re not allowed to take pictures inside.
คุณไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้

- Smoking is not allowed in this restaurant.
ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอาหารแห่งนี้

- You're not allowed to talk during the exam.
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยในระหว่างการสอบ

- Students should be allowed to make their own decisions.
นักเรียนควรได้รับอนุญาตให้ทำการตัดสินใจของตนเอง
การใช้ allow ในการยินยอม / ใจอ่อน ให้ตัวเอง
- I’m on a diet but I allow myself an occasional piece of cake.
ฉันควบคุมเรื่องอาหาร แต่ฉันยอมกินเค้ก เป็นบางครั้ง
(ยอมใจอ่อน หลังจาก ควบคุมอาหาร)

- At the weekend I allow myself a box of chocolates.
ในช่วงสุดสัปดาห์ฉันอนุญาตตัวเองให้กินกล่องช็อกโกแลตได้ 1กล่อง
(ยอมใจอ่อน หลังจาก ควบคุมอาหาร)

- How much time do you allow yourself to get ready in the morning?
คุณใช้เวลาเท่าไรในการเตรียมพร้อมในตอนเช้า
(ให้เวลาตัวเอง)


การใช้ allow ปล่อยเวลา / ให้เวลา
- Allow the cake to cool for five minutes before taking it out of the tin.
ปล่อยเวลาให้เค้กเย็นเป็นเวลาห้านาทีก่อนนำออกจากถาด


การใช้ allow ยินดี / แถมให้
- Full membership also allows for discounted fishing throughout the season.
นอกจากเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบแล้ว ยังยินดีลดราคากิจกรรมตกปลา ตลอดฤดูกาล


การใช้ allowสิ่งของหรือสถานการณ์ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำบางสิ่งบางอย่าง
- DVD allows you to record programmes and watch them later.
DVD ช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการ และชมภาพยนตร์ในภายหลัง


รวมประโยคการใช้ allow
- Do you allow pets?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ไหม

- Don't allow this to happen.
อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

- What’s the maximum weight allowed?
น้ำหนักสูงสุดที่ให้ส่งได้เท่าไร

- My mom allowed me to go to the party.
แม่ฉันอนุญาตให้ฉันไปปาร์ตี้

- I’m not allowed to drive my dad’s car.
ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถพ่อของฉัน

- You’re not allowed to take pictures inside.
คุณไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้

- Her parents allowed her to go to the party.
พ่อแม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

- Allow me to introduce myself. My name is …
ให้ฉันแนะนำตัวเองก่อน ฉันชื่อ…

- Not many people are allowed to enter the stadium.
มีไม่กี่คน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามกีฬาได้

- I thought your mum doesn’t allow you to get tattoos?
ฉันคิดว่าแม่คุณห้ามทำรอยสักไม่ใช่เหรอ

- If you leave the club, you will not be allowed back in.
ถ้าคุณออกจากสโมสร คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามา

- How do you feel about countries that don’t allow religion?
คุณรู้สึกอย่างไรกับประเทศที่ห้ามคนนับถือศาสนา

- Hobbies are great because it allows you to do what you enjoy.
งานอดิเรกเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณชอบ

- His wife is very controlling. He’s not allowed to go home later than 9 pm.
ภรรยาเขาเป็นคนเข้มงวดมาก เธอไม่อนุญาตให้เขากลับบ้านเกินสามทุ่ม

- My teacher is so uptight. He's always lecturing and never allows students to ask any questions.
ครูของฉันเคร่งเครียดมาก เขามักจะพูดบรรยาย และไม่อนุญาตให้นักเรียนถามคำถามใด ๆ (uptight = ดุ / เคร่งเครียด)การใช้ allow แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ allow สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : allow
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : allow

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : allow
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : allow
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : allow
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : allow
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : allow
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : allow
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : allow
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : allow
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : allow
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : allow
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : allow
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : allow
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : allow
15. American heritage : www.ahdictionary.com : allow
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : allow
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : allow
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : allow
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : allow
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : allow
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : allow
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : allow
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : allow
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : allow
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : allow
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : allow
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : allow
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : allow
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : allow
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : allow
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : allow

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : allow
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : allow
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : allow
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : allow
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : allow
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : allow

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment