โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 17, 2015

การใช้ still

still = ยังคง.../ ยังคงเดิม... / ยังไม่เปลี่ยนแปลง
,
♥ การใช้ still ก่อน Main verb
- I still want to be with John.
ฉันยังอยากอยู่กับจอห์น

- I still have tools in my car.
ฉันยังคงมีเครื่องมือติดอยู่ในรถ

- I still think it's a bad idea.
ฉันก็ยังว่ามันเป็นความคิดที่แย่อยู่ดี

- I still hope that he'll like me.
ฉันก็ยังหวังว่าเค้าจะชอบฉันบ้าง

- You still believe me, don't you?
เธอยังเชื่อฉันอยู่ใช่ไหม

- I still call my parents every week.
ฉันยังคงโทรหาพ่อแม่ทุกอาทิตย์

- I loved you. I still love you. Please believe me.
ฉันรักเธอ ฉันยังรักเธออยู่ ได้โปรดเชื่อฉัน♥ การใช้ still หลัง Verb to be
- I’m still in love with her.
ฉันยังรักเธออยู่

- I was still a friend to John.
ฉันยังคงเป็นเพื่อนกับจอห์น

- John, I am still your friend!
จอห์น, ฉันยังเป็นเพื่อนคุณอยู่นะ

- He is still waiting for the train.
เขายังคงรอรถไฟอยู่

- Though I’ve just had lunch, I’m still hungry.
แม้ผมเพิ่งจะทานข้าวเสร็จ แต่ผมยังหิวอยู่

- As long as I'm still a doctor, I'll look after you.
ตราบเท่าที่ฉันยังเป็นหมอ ฉันจะดูแลเธอเอง

- I just turned 20 last night. It's almost like I'm still 19.
ฉันเพิ่งจะ 20 เมื่อคืนนี้เองนะ! ยังไง ฉันก็ยังดูเหมือน 19 อยู่เลย

- In January it is still winter in USA, so the weather is pretty cold.
มันยังเป็นฤดูหนาวในเดือนมกราคม ในประเทศอเมริกาอากาศก็เลยค่อนข้างเย็น♥ การใช้ still ในประโยคคำถาม
- Wait, you're still dating Sam?
เดี่ยวนะ เธอยังคบกับแซมอยู่หรอ

- Can you still meet up tonight?
คืนนี้คุณยังออกมาพบกันได้ไหม

- What are you still doing here?
นายยังทำอะไรอยู่ที่นี่หรือ

- Is he still taking Fluoxetine?
เขายังใช้ยา Fluoxetine อยู่ไหม

- Why is he still controlling us?
แล้วทำไมเขายังมาควบคุมเราอีก♥ การใช้ still ในประโยคปฏิเสธ
- You still don't know me well enough.
คุณยังไม่รู้จักฉันดีพอ

- We lost the battle, but the war still isn’t over.
พวกเราแพ้ในศึกครั้งนี้ แต่สงครามยังคงไม่จบ


- Have you eaten yet? คุณทานข้าวหรือยัง
Yes, I have eaten. ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
No, I haven’t eaten yet. ฉันยังไม่ได้ทานข้าว
หรือ No, I still haven’t eaten. ฉันยังไม่ได้ทานข้าวรวมประโยคการใช้ still
- My essay is still incomplete.
เรียงความของฉันยังไม่สมบูรณ์

- The judges are still undecided.
กรรมการยังตัดสินใจกันไม่ได้

- At that time, I was still single.
เมื่อตอนนั้นผมยังเป็นโสด

- Give me a chance. I still love you.
ให้โอกาสฉัน ฉันยังรักเธออยู่

- I still like it even though it’s spicy.
ฉันยังชอบมันถึงมันจะเผ็ดก็เถอะ

- He still smiles even when he feels sad.
เขายังยิ้มได้แม้ยามที่เขารู้สึกเศร้า

- I’m still not convinced that it is true.
ฉันยังคงคิดว่า ข้อโน้มน้าวนั้นไม่จริง

- Even if it rains today, I will still go out.
ถึงวันนี้ฝนจะตก ฉันก็ยังจะออกไปข้างนอก

- My English isn’t that good. I’m still practicing.
ภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยดี ฉันยังคงฝึกอยู่

- เขาแปลกมาก แต่ฉันก็ยังชอบเขานะ (เขียนได้ 2 แบบ)
He's so weird, but I still like him.
He's so weird. I still like him though.

- I got over everything but I still can't get over my ex.
ฉันได้ผ่านทุกอย่าง แต่ฉันยังคงไม่สามารถรับผ่านอดีตของฉัน

- Regardless of what happens, I will still be your friend.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ฉันจะยังคงเป็นเพื่อนเธอ

- His ideas still inspire people today.
ความคิดของเขา ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอยู่จนถึงทุกวันนี้

- Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
แม้คุณจะพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over him.
ฉันเลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจลืมเขาไม่ได้ซักที

- He promised to send you the pictures, but he stillhasn't sent them to you. Why?
เขาสัญญาว่าจะส่งภาพให้คุณ แต่เขายังไม่ได้ส่งพวกเขาไปให้คุณ ทำไมเป็นเช่นนั้น

- Even though I asked him not to contact me anymore, she still called me last night.
ถึงแม้ว่าฉันจะขอให้เขาไม่ต้องติดต่อฉันแล้ว เขาก็ยังโทรมาหาฉันเมื่อคืน

- I’m not sure. It’s still up in the air.
ยังไม่แน่ใจ ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร (still up in the air ยังคงอยู่ในอากาศ เป็นสำนวน)การใช้ still แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ still สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : still
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : still

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : still
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : still
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : still
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : still
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : still
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : still
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : still
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : still
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : still
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : still
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : still
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : still
15. American heritage : www.ahdictionary.com : still
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : still
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : still
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : still
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : still
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : still
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : still
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : still
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : still
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : still
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : still
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : still
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : still
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : still
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : still
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : still
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : still

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : still
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : still
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : still

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment